T.C
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DEKANLIK
………………………………………………………………………………………….
Yukarıda Belirtilen Uzmanlık Tezi ……………………… Tarihinde Değerlendirilerek
Başarılı / Başarısız Bulunmuştur.
Tez Danışmanı : ……………………….
Tezi Teslim Eden : ……………………….
JURİ ÜYESİNİN
Ünvanı
Başkan
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Adı Soyadı
Yukarıdaki imzalar tasdik olunur.
……. / …… / …………
Prof. Dr. Ali İhsan ZENGİNGÜL
Dicle Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Download

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIK