T.C. GALATASARAY
ÜNİVERSİTESİ SOSYAL
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
ÖğrenciyeAitBilgiler
Adı ve Soyadı
:...................................................................
Öğrenci No
:..................................................................
Anabilim Dalı
:……………………………………………
Programı
:...................................................................
Yukarıda belirtilen öğrencinin danışmanlığından feragat ediyorum.
Öğretim Üyesinin
Adı Soyadı
:........................................................
Tarih
:...........................................................
İmza
:............................................................
Yukarıda belirtilen öğrenciye danışmanlık yapabileceğimi bildiririm.
Öğretim Üyesinin
Adı Soyadı
:...........................................................
Tarih
:...........................................................
İmza
:............................................................
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin 19, 23, 28. maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen öğrencinin danışman
değişikliğini onaylarım.
Anabilim Dalı Başkanı
:......................................................
Tarih
:......................................................
İmza
:........................................................
Download

Danışman değişiklik formu - Sosyal Bilimler Enstitüsü