İÇİNDEKİLER
TARİHTEN GELEN LİDERLİK
VİZYON
MİSYON
HEDEFLER
DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM
DERS DIŞI AKTİVİTELER
TAC’DE YATILILIK
YAŞAM BOYU LİDERLİK
“Türkiye için Liderler;
Dünya için Liderlik”
>2
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
Sayın Veliler, Değerli Gençler
Tarsus Amerikan Koleji, yaşam boyu öğrenme anlayışını benimseyerek
öğrencileri için uluslararası standartlarda bir eğitim ve öğretim ortamı
hazırlamaktadır.
Akademik başarının yanı sıra sosyal gelişim, topluma hizmet, ders dışı
etkinlikler ve sporu da içine alan eğitim programı, çok kültürlülük ve
uluslararası bakış açısını da teşvik ederek zenginleşmektedir.
Tarsus Amerikan Koleji, öğrencilerini Türkiye’de ve dünya çapında liderler
olarak hazırlama konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir. Günümüzde de
“Türkiye için Liderler; Dünya için Liderlik” sloganını anlayış olarak savunan
Özel Tarsus Amerikan Koleji, bu yaklaşımla çağın değişen koşullarına uygun
eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.
Tarsus Amerikan Koleji, 125 yıllık tarihi, yatılılık geleneği, yeni kampüsü,
bölgenin tek IB (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programına sahip okulu
olması, birbirlerine bağlı mezunları ve lider yetiştirmedeki başarısıyla fark
yaratmaktadır.
Köklü geçmişi, başarılı mezunları, geleceğe hazırlayan eğitim altyapısı ve
seçkin eğitim kadrosuyla Tarsus Amerikan Koleji olarak, siz değerli gençleri
de aramızda görmeyi arzu ediyoruz.
Saygılarımızla,
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
3<
TARİHTEN GELEN LİDERLİK
Tarsus eski zamanlardan beri vatandaşlarının
kültürlü ve eğitimli olmasıyla bilinir. Ünlü coğrafyacı
Strabon, Tarsus’un felsefe ve edebiyatta her tür
okula sahip olan Atina ve İskenderiye gibi şehirlerin
ötesine geçtiğini yazmıştır. Tarih boyunca önemli
öğretmenler, şairler ve siyaset bilimciler Tarsus
okullarında eğitim görmüştür. Strabon ayrıca bir
dönemin Roma’sının Tarsus’ta eğitim görmüş birçok
kişiyle dolu olduğunu bildirmektedir.
Tarsus’un ilk yerleşimlerinin bulunduğu tarihi
bölgede yer alan Tarsus Amerikan Koleji, 1888’den
beri öğrencilerini seçtikleri her alanda lider olmaya
hazırlamaktadır. 125 yıllık tarihinde, aralarında
politikacı, hukukçu, mühendis, iktisatçı, doktor,
sanatçı, sporcu, bilim adamı, sanayici, diplomat
ve medya mensuplarının bulunduğu binlerce kişiyi
mezun etmiştir.
>4
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
Hem gündüzlü hem de yatılı öğrencileri Türkiye’de
ve yurtdışında yüksek öğrenime hazırlama
anlayışıyla eğitim veren Özel Tarsus Amerikan
Koleji, ulusal lise diplomasının yanı sıra, mezuniyet
sonrasında öğrencilere Türkiye’de ve yurtdışında
birçok üniversitenin kapısını açan Uluslararası
Bakalorya Diploma Programı (IBDP) seçeneğini de
sunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve bakanlığın yetkisi
altında görev yapan bir lise olan TAC, bölgede IB
Diploma Programını sunabilen tek okul olması, CIS
(Uluslararası Okullar Birliği) akreditasyonuna sahip
olması ve aynı zamanda ECIS (Avrupa Uluslararası
Okullar Birliği) üyeliği ile eğitimde hem ulusal hem
de uluslararası standartları korumasıyla ön plana
çıkmaktadır.
Türkiye’nin en
köklü eğitim
kurumlarından
biri olan Tarsus
Amerikan Koleji
(TAC) ikinci 125.
yılına girdi.
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
5<
>6
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
VİZYON
En saygın ve tüm paydaşların değer
verip özen gösterdiği okul olmak.
MİSYON
SEV Amerikan Okulları’nın misyonu, öğrencilerin
özgüven kazanmasına; kişisel, toplumsal ve
çevresel anlamda sorumluluk geliştirmesine katkıda
bulunmaktır. Ana diline ve İngilizce’ye hakim,
öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim
kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren,
ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri,
tutum ve sorumluluklar edinmiş eğitimli bireyler
olarak yetişmelerini sağlamaktır.
HEDEFLER
Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda
hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve kapsamlı bir
eğitim sunarak, öğrencilerin;
• Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek akademik başarı sergileyen,
• Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştiren, dengeli bireyler olarak, yaşam boyu öğrenmeye devam eden,
• Eleştirel düşünmeyi bilen, sorgulayan, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
• Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,
• Birden fazla dil öğrenen, kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten yararlanabilen,
• Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
• Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanan, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,
• Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı
işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,
• Yaşam boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireylerin yetişeceği eğitim ve öğretim ortamını hazırlamaktadır.
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
7<
DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM
TAC öğrencilerinin okulda aldıkları eğitim ve
öğretimin temelinde, yetkin ve başarılı bir eğitim
kadrosu bulunmaktadır. Türk ve anadili İngilizce olan
yabancı uyruklu öğretmenlerden oluşan bu kadro,
öğrencilerin üniversiteye ve hayata hazırlanmaları
için özveriyle çalışmaktadır.
TAC, eğitim ve öğretim programında öğrencileri
sorgulama, inceleme ve deneyimleme yoluyla daha
fazla bilgiye ulaşmaya teşvik etmektedir. Ulusal ve
uluslararası yarışmalar, kültürel etkinlikler öğrencilere
değişik bakış açıları kazandırırken aynı zamanda
farklı disiplinler arasında bağlantı kurarak sorunlara
yaklaşmayı öğretmektedir. Temel dersler içinde yer
alan İngilizce, matematik ve fen bilimlerinin iki dilde
işlenmesi de, öğrencilerin farklı alanlar arasında çok
boyutlu düşünebilmesini sağlamaktadır.
Ders dışında öğrenciler, spor aktiviteleri, kulüp
çalışmaları ve kütüphanenin sunduğu kaynaklar
ile kendilerini daha da geliştirebilme şansını elde
etmektedirler. TAC, öğretmen ve öğrencilerine
teknolojik açıdan çağın gerektirdiği donanıma sahip
bir ortam sağlamaktadır.
>8
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
TAC ÖĞRENCİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
İki dilde eğitimi rahatlık ve kolaylıkla sürdürebilen
Toplum yararına etkinliklerde yer alan
Özgüvenli ve açık görüşlü
Küresel bakış açısına sahip
Toplumla işbirliğinin değerini bilen
Sorgulayan, değerlendirme yapabilen
Bilgili, iletişimci, ilkeli, dengeli
Risk alabilen
TAC ÖĞRENCİLERİNİN OKULDA KAZANDIKLARI
YAŞAM BOYU LİDERLİK BECERİLERİ
Eleştirel düşünme
Zaman yönetimi
Sorumluluk
Sosyal beceriler
Teknolojiyi etkin kullanma
Kültürel hassasiyet
Yabancı dil yeteneği
Hitabet
Araştırma becerileri
Akademik bilgiler
Kendini tanıma
TAC’nin yeni konferans salonu
Başarıya, kaliteli eğitim ve öğretime
özveriyle bağlı öğretim kadrosu...
Yüksek standartlı akademik programlar,
kulüpler, etkinlikler, toplum hizmetleri...
ve hepsinin odak noktasında:
Kişisel gelişim!
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
9<
DERS DIŞI AKTİVİTELER
TAC’de öğrenme,
ders bitince de devam eder.
Tarsus Amerikan Koleji öğrencisi olmak, ders dışında
birçok etkinlikte aktif rol almak, aynı zamanda
öğretmenlerle ortak ilgi alanları üzerinde birlikte
çalışarak, daha yakın ilişkiler kurmak demektir.
Öğrencilerin kişilik ve liderlik özelliklerinin
gelişmesine yardımcı olan bu ders dışı etkinlikler,
TAC’nin uzun tarihinin değişmeyen parçasını
oluşturmaktadır ve başarı öyküleri ile doludur. TAC
öğrencilerinin akademik yarışmalar, münazara
ligleri ve sporda kazandıkları başarılar bunun en iyi
örneklerinden birkaçı olarak sayılabilir.
Drama kulübü öğrencilerimiz Dünya Tiyatrolar
Günü için atölyelere katılırken, sahneye koyacakları
oyun için prova yaparken veya TAC’nin ECHO
müzik grupları, liselerarası Vodafone Freezone
Müzik Yarışmasına hazırlanırken, haftalık kulüp
saati olan 40 dakika ile yetinmiyorlar. Öğrenciler,
uluslararası işbirliklerini ise ISTA Uluslararası Drama
Kulübü, MUN ve basketbol değişim programları ile
sürdürmektedirler.
TAC öğrencileri bilimdeki gelişmelerle de yakından
ilgililerdir. Fen Bilimleri bölümünün organizasyonu
ile İsviçre’deki CERN laboratuvarına giden
öğrencilerimiz, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da
NASA’nın genel merkezini ziyaret ettiler.
TAC öğrencileri rehberlik servisinin kendilerine
sunduğu kişisel, mesleki ve akademik
rehberlik çalışmalarından ve yurtdışı üniversite
danışmanlığından yararlanmaktadır. Ayrıca Öğrenci
> 10
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
Birliği temsilciliği ile okulun aldığı kararlarda söz
sahibi olarak, demokratik yaşamı deneyimlemekteler.
TAC öğrencileri, hayatta herkesin aynı fırsatlara
sahip olmadığının farkındadırlar. Bu nedenle
toplum hizmetleri etkinliklerine aktif katılım her
öğrenci için büyük önem taşımaktadır. Tarsus
Amerikan Koleji’nde her öğrencinin yıl içinde toplum
hizmetlerine katılması, bu süreç içinde ilgilendiği
projeyi seçerek gereken katkıyı vererek, hem
topluma faydalı olması hem de farklı konularda
deneyim kazanması hedeflemektedir.
Bir dönem veya bir yıl boyunca aynı toplum hizmeti
etkinliği ile ilgilenmek öğrencilere, yaşam deneyimleri
farklı insanlarla kişisel bağ kurma fırsatı vermektedir.
Devam eden diyalog sayesinde öğrenciler, başka
bir bireyin hayatına dokunma fırsatı yakalarken
ve projenin sona erdiği noktada her iki tarafın da
kendini daha da geliştirmiş olması sağlanmaktadır.
Yaşamlarının bu döneminde bir hizmet projesine
katılmak, öğrencilerin liseden sonra da hayırsever
ve topluma yardım alışkanlığı geliştirmiş bireyler
olmasında büyük önem taşımaktadır.
Bu uzun vadeli projelere ek olarak öğrenciler,
bir veya iki günlük projelere katılma fırsatını da
yakalamaktalar. Bu projeler hem hizmet ettikleri
toplumun yaşam kalitesini yükseltme olanağı
sağlamakta, hem de öğrencilere her gün aynı sınıfı
paylaşmadıkları farklı öğrencilerle arkadaşlık kurma
fırsatı vermektedir.
TAC’de 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılında Aktif Kulüp Sayısı:
32
TAC NASA’da
TAC’nin yeni spor salonu
TAC’DEKİ SPOR BRANŞLARI
Basketbol, voleybol, futbol, tenis,
badminton, atletizm, eskrim,
Amerikan futbolu, satranç
Paris kültür turu
TAC’de bir resim dersi
TAC’nin sporcuları
TAC, 2011-2012 yılında yapılan DI /
Destination Imagination Yaratıcılık
Kulübü “Anlık Çözüm Bulma
Yarışması”nda Türkiye 1.si oldu.
Yatılılar tekne gezisinde
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
11<
TAC’DE YATILILIK
Evden uzakta,
ikinci bir yuva...
TAC’de yatılılık hayatı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden
ve kültürlerinden gelen öğrencileri sayesinde eğitime
katkı sağlayan bir avantajdır. Modern ve yeni
yapılmış yatakhaneleri ile öğrencilerin evlerindeki
kadar rahat ve konforlu bir yaşam sürmelerine
olanak sağlamaktadır. Akademik başarı açısından
> 12
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
da avantaj olan yatılılık hayatında, öğrenciler ders
saatlerinin dışında, dayanışma ve paylaşma ortamı
içerisinde, etüt saatleri, spor ve sanat etkinliklerine
katılarak, toplum hizmetleri ile gelişerek, bağımsız
yaşamayı ve ayakları üstünde durmayı erken yaşta
öğrenmektedirler.
YAŞAM BOYU LİDERLİK
Tarsus Amerikan Koleji’ne girişte öğrenciler, bir
öğrenenler toplumuna adım atmış olur. Bu topluluk
mezuniyet sonrasında, birbirlerine ve onları hayata
hazırlayan okullarına sıkı sıkıya bağlı, dünya çapında
bir mezunlar ailesine dönüşür.
TAC’de öğrenme sadece okul için değil, aynı
zamanda hayat içindir. TAC’de öğretmen olmanın
anlamı, öğrencilere ihtiyaç duyacakları bilgileri
aktarmanın yanı sıra, yaşam boyu öğrenmenin
önemini kavratmaktır.
TAC mezunlarının çoğu, her yıl düzenlenen Kariyer
Günü Sempozyumlarında TAC’nin şimdiki öğrencileri
ile buluşur ve onlara rehberlik eder. Bu geleneksel
etkinlikte kendi meslek alanlarının teknik yanlarını
paylaşmakla birlikte, TAC’de aldıkları eğitimin
kendilerine, hem mesleki hem de kişisel anlamda
kattıklarından bahsederler. TAC’de aldıkları eğitimin
sadece lise yıllarında değil, hayatlarının geri kalan
kısmında iz bıraktığını gururla belirtirler.
Tarsus Amerikan Koleji (TAC), 1888’den beri
öğrencileri alanlarında liderler olmaya başarılı bir
şekilde hazırlamaktadır. Bunun en somut göstergesi,
TAC’nin Türkiye’deki tüm devlet liseleri veya özel
liseler arasında ulusal ve uluslararası iş dünyasında
üst düzey yönetimde görev alan en fazla mezuna
sahip okullardan biri olmasıdır.
TAC’li olmak her yaşta
gurur verir.
Kampüsümüz büyüyor...
Özel Tarsus Amerikan Koleji Caminur Mh. Cengiz Topel Cd. No: 44 33440 Tarsus
T: +90 (324) 241 81 81 F: +90 (324) 241 81 04
www.tac.k12.tr
Download

Untitled - Özel Tarsus Amerikan Koleji