Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde
görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası
gereğince 2014 KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla Hemşire unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.
İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin
edilecektir.
Kodu
Unvanı
Adedi
Öğrenim Durumu ve Koşullar
H1
Hemşire
2
Fakülte ve yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden
mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında çocuk hastalıkları veya
cerrahi yoğun bakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
H2
Hemşire
2
Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden
mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında cerrahi yoğun bakım veya
yetişkin acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
H3
Hemşire
1
Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden
mezun olmak ve Sağlık Bakanlığı onaylı Perfüzyonist yetki belgesine sahip
olmak.
Toplam
5
Download

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: Gaziosmanpaşa