Türkiye Acil Tıp Derneği İleri Havayolu Kursu Havayolu Anatomisi Hazırlayan Doç. Dr. Orhan ÇINAR
Sunum Planı İleri Havayolu Kursu § Giriş
§ Genel Anatomi § Larenks Anatomisi § Havayolunun Değerlendirilmesi § Çocuk ve Yetişkin Anatomik Farklılıklar § Son söz 2 Giriş İleri Havayolu Kursu § Anatominin anlaşılması-­‐ Girişim Başarısı § Girişim sayısında azalma § Komplikasyon sıklığında azalma 3 Genel Anatomi İleri Havayolu Kursu § Üst Havayolu / Alt Havayolu § Nazal mukoza kanlanması-­‐
Vazokonstriktif Ajan Kullanımı § Sağ/Sol ana bronş açısı -­‐ Aspirasyon ve endobronşial entübasyon § Trakea iç çapı (15-­‐20 mm) – ET Tüp seçimi 4 Larenks Anatomisi İleri Havayolu Kursu § Larenksin iskelet yapısı § 3 çift (Aritenoid,kornikulat ve kuneiform) § 3 çift olmayan (Troid, krikoid, ve epiglottik) 5 Sellick Manevrası İleri Havayolu Kursu § Krikoid kartilaj üzerine § Pasif regürjitasyonu önler § Larengoskopiyi olumsuz etkileyebilir! 6 Krikotroid membran İleri Havayolu Kursu § Acil krikotroidotomi 7 Larengoskopik Görünüm İleri Havayolu Kursu § Kartilaj yaralanması riski § Hyoepiglottik ligaman 8 Havayolunun Değerlendirilmesi İleri Havayolu Kursu § Anamnez (Önceki entübasyonlar, cerrahiler, konjenital anomaliler) § Dış Görünüm: Sakal, servikal kolar, baş-­‐boyun travması, obesite, kısa boyun § Thyromental uzunluk (5 cm, 3 parmak) § Ağız Açıklığı (3-­‐5 cm, 2-­‐3 parmak) § Boyun hareketleri (30 derece fleksiyon, 80 derece ekstansiyon) 9 Entübasyon-­‐Baş Pozisyonu İleri Havayolu Kursu § Oral, farengeal ve larengeal akslar 10 Mallampati Sınıflandırması İleri Havayolu Kursu § Class 1-­‐4 § Tüm glotik açıklığın görüntülenmesi ihtimali Class-­‐1 %100 Class-­‐2 %65 Class-­‐3 %30 Class-­‐4 %0,1 11 Yetişkin ve Çocuk İleri Havayolu Kursu § Baş büyük –Omuz altına yükseltici § En dar yeri vokal kordlar § Daha yukarda § Epiglot uzun ve dar, açılı § Daha hassas § Enfeksiyona daha açık 12 X-­‐Ray İleri Havayolu Kursu 13 Son Söz İleri Havayolu Kursu § Anatomi bilgisi önemli... § Zor havayolunu önceden tahmin etmek § Çocuklardaki farklılıklar 14 İleri Havayolu Kursu Teşekkürler... 15 
Download

Havayolu Anatomisi