1
Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile
omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis
(leğen kavşağı) ile başlar. Diğer alt ekstremite kemikleri, femur (uyluk kemiği), patella (diz kemiği), tibia ve fibula (bacak kemikleri), tarsus (ayak bileği kemikleri), metatarsus
(ayak tarak kemikleri) ve phalanges’lerdir (ayak parmağı kemikleri). Her alt ekstremitedeki toplam kemik sayısı 31’dir.
Pelvis (kalça) kemeri kemikleri
Her coxa (kalça kemiği); üç ayrı kemiğin birleşmesiyle oluşur. Ilium (kalça kemiği kanadı), ischium (oturga kemiği) ve
pubis (çatı kemiği) denilen üç kemiğin birleşmesi ile meydana gelir. Bu üç kemik, çocuklarda ayrıktır; büyüklerde ise
kaynaşmıştır.
Coxa (leğen kemiği)
2
Acetabulum (hokka çukuru); üç kemiğin birleştikleri yerde
ve os coxa’nın dış yüzündeki derin yuvarlak bir çukurdur. Femur (uyluk kemiği) ile eklemleşme yeri vardır. İç yüzünde femur başının esas olarak eklem yaptığı yer olan yarımay şeklinde bir eklem yüzü bulunur.
Acetabulum
3
Pelvis (leğen kavşağı); tam bir halka oluşturur. Her iki kalça
kemiği, önde, symphisis pubis (çatı kemikleri birleşme yeri)
olan az oynar bir eklemde birleşir. Arkada ise sacrum (kuyruk sokumu kemiği) ile eklemleşir. Pelvis (leğen kavşağı)
ortasındaki açıklık kadınlarda erkeklere oranla daha geniştir. Doğum sırasında bebek, bu açıklık boyunca ilerler; o sırada leğen kavşağı eklemlerinin ve bağlarının da gevşemesiyle açıklık biraz daha genişler.
Pelvis (leğen)
4
Alt ekstremite serbest bölümünün kemikleri
Femur (uyluk kemiği), iskeletin en uzun, en güçlü ve en ağır
kemiğidir. Uyluk kemiğinin üst ucu os coxa (kalça kemiği) ile
eklemleşir. Bir kişinin boyu, genellikle femur uzunluğunun
dört katıdır. Alt ucu tibia (kaval kemiği) ve patella (diz kapağı kemiği) ile eklemleşir. Uzun bir kemik olan uyluk kemiği,
caput femoris’i (yarım küre biçimindeki başı) ile os coxa’nın
(kalça kemiği) acetabulum’una (hokka çukuru) oturarak articulatio coxae’yı (kalça eklemi) yapar. Bu da hareket yeteneği fazla olan bir eklemdir.
Femur’un yerleşimi
5
Femur
Caput femoris, üst ucunda bulunur ve os coxa’nın
acetabulum’u ile eklem yapar. Trochaner minor medialde,
trochaner major lateralde yer alır. Linea intertrochanterica ön tarafta, crista intertrochanterica arka tarafta bulunur.
Fossa trochanterica, trochanter major’un iç yüzünde görülen çukurdur. Femur’un alt ucunda condylus lateralis ve
condylus medialis vardır. Fossa intercondylaris; condylus lateralis ile condylus medialis arasındaki çukurdur.
6
Patella
Patella (diz kapağı kemiği); iskeletteki en büyük sesamoid (susam şekline benzeyen) kemiktir. Diz kapağı kemiğinin
kol iskeletinde bir karşılığı yoktur. Diz ekleminin önünde yer
alan bu küçük kemik, uyluk kemiğinin alt ucuyla eklemleşir. Patella, musculus quadriceps femoris’in tendonu (ligamentum patellae) içinde yer almaktadır. Ligamentum patellae (uyluk ön bölgesinde yer alan dört başlı kasın tendonu);
patella’nın üzerinden geçip, tibia’nın tuberositas tibiae’sına
yapışır.
7
Tibia
Bacak kemikleri; bacağın alt bölümündeki iki uzun ve paralel kemiğe verilen isimdir. Tibia (kaval kemiği), bedenin orta
çizgisi yakınında; fibula (kamış kemik) ise bu çizginin dışında yer alır. Tibia’nın (kaval kemiği) üst ucu, femur’un (uyluk kemiği) kondülleri, menisküsler ve patella (diz kemiği)
ile eklemleşir. Tuberositas tibiae; ligamentum patellae yoluyla m.quadriceps femoris’in tendonunun tutunduğu kabarıntıdır. Malleolus medialis; tibia’nın alt ucunun iç tarafından
aşağıya doğru uzanan kalın çıkıntıdır.
8
Fibula
9
Ayak kemikleri; tarsus (ayak bileği kemikleri), metatarsus
(ayak tarak kemikleri) ve phalanges (ayak parmağı kemikleri) olarak üçe ayrılır. Ayak bileği, 7 ayak bileği kemiğinden oluşur. Ayak tarağı kemikleri, ayak bileği kemiklerinden ayak parmaklarına kadar uzanır. Ayak bileği kemikleri ve ayak tarağı kemikleri ayağı oluşturur. El parmaklarında olduğu gibi ayak parmakları da yalnızca 2 ayak parmağı
kemiği bulunan ayak başparmağı dışında üçer ayak parmağı kemiğini kapsar.
Ayak kemikleri
10
Calcaneus (topuk kemiği)
Calcaneus; tarsal kemiklerin en büyüğüdür ve yerle temas
eden tek tarsal kemiktir. Üstte talus, önde os cuboideum ile
eklem yapar.
Sustentaculum tali; talus’un iç yüzeyinin üst kenarındaki çıkıntıdır.
Talus
Talus; tüm vücut ağırlığını taşır. Konkav olan alt yüzü calcaneus, ön yüzü ise os naviculare ile eklem yapar.
Trochlea tali; talus’un gövdesinin üst yüzündeki konveks eklem yüzüdür ve talus’un tibia ve fibula ile eklem yapmasını sağlar.
11
Os cuboideum
Os cuboideum; Ön yüzü 4 ncü ve 5 nci metatarsal kemikle
eklem yapar. Medialde os cuneiforme laterale, bazen os naviculare, arkada ise calcaneus ile eklem yapar.
Os naviculare
Os naviculare; konkav olan arka yüzü talus başıyla, distal
yüzeyi üç kuneiform kemikle, lateral yüzeyi de os cuboideum ile eklem yapar.
Kuneiform kemikler; arkada os naviculare, önde metatarsal
kemikler (ayak tarak kemikleri) ile eklem yaparlar.
Download

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sı