YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI
PROJE TEKLİFİ
İçerik:
1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu
1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak?
1.2. Neden bu proje yürütülecek?
1.3. Beklenen sonuçlar ne?
1.4. Proje kimler için tasarlandı?
2. Projenin içeriği
2.1. Projenin teması ve içeriği ne?
2.2. Seçilen yaklaşım (metadoloji) hangisi?
2.3. Hangi etkinlikleri içeriyor?
2.4. Projenin ilerlemesi için neler gerekli?
3. Nerede ve ne zaman
3.1. Proje nerede uygulanacak?
3.2. Ne kadar sürecek?
3.3. Ne zaman başlayacak bitecek?
4. Uygulama
4.1. Lojistik olarak neler gerekli?
5. Finansman
5.1. Toplam maliyet ne kadar? ( planlama, uygulama ve değerlendirme)
5.2. Gerekli fon nereden gelecek?
6. Ortak
6.1. Ortaklar kim?
6.2. Rolleri ne?
6.3. Koordinasyon için yapılan düzenlemeler neler?
7. Eylem yolları
7.1. Proje herhangi bir finansal destek için yeterli mi?
7.2. Var olan imkanları (koşulları) kullanabilir mi?
8. İletişim
8.1. İç iletişim: Bilgi, proje ekibi içerisinde nasıl dolaşıyor?
8.2. Dış iletişim: Proje medyada yer almaya gereksinimi var mı?
8.2.1. Neden ?
8.2.2. Nasıl?
8.2.3. Hangi yönleriyle?
9. Değerlendirme ve izleme
9.1. Nasıl ve ne zaman değerlendirilmeli?
1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu
1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak?
- Halkta ve sağlık çalışanlarında organ bağışı bilgi düzeyinin yükseltilmesi
- Organ Bağışı sayısının artırılması
- Bağışlanan organların nakil için kullanılabilirliğinin artırılması
- Beyin ölümü tanılarının bildiriminin artırılması
- Halk arasındaki organ bağışı ile ilgili tabuların yıkılması
1.2. Neden bu proje yürütülecek?
- Üniversitemizin bu konudaki öncülüğü
- Türkiye’deki halk sağlığı ile ilgili problemlerin önde gelenlerinden
- Tıp fakültesi öğrencisi olarak yürütebileceğimiz ve Türkiye’ye katkı sağlayacak yegane proje
- Öğrenci bazında ele alınmayan bir konu ve geleceğin doktorları bu konuda yeterli bilgiye sahip değil
1.3. Beklenen sonuçlar ne?
- Başkent Üniversitesi’nin prestijinin artırılması
- 10.000 yeni organ bağışı
- 10.000 yeni bağışçının artırılmış bilgi düzeyinin anket çalışması ile değerlendirilip bir araştırma yazısı
olarak yayımlanması
- Biri diğerini doğru bilgilendirebilecek ilk adımda 60 sağlık ve ilişkili bilimler öğrencisi
- Başkent Üniversite öğrencilerinin proje yönetimi becerilerinin gelişmesi
- Başkent Üniversitesi öğrencilerinin halkla temasının artması
1.4. Proje kimler için tasarlandı?
-Tıp Fakültesi öğrencileri
- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü öğrencileri
- Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri
2. Projenin içeriği
2.1. Projenin teması ve içeriği ne?
Tema: Her kesimde organ bağışı bilgi düzeyi ve buna bağlı olarak bağışlanan organ sayısının artırılması
İçeriği:
1) Organ bağışı hakkında genel bilgi
2) Organ bağışının dini, hukuki ve etik yönü
3) Beyin ölümü tanısı
4) Ulusal koordinasyon sistemi ve diğer ülke sistemleri
5) Günümüzde halkın organ bağışına bakış açısı
6) Halkın organ bağışı ile ilgili eğitimi ve iletişim kurma yolları
7) Aile görüşmesi
8) Organ bağışı hakkında sık sorulan sorular
2.2. Seçilen yaklaşım ( metodoloji ) hangisi?
- Akademik Eğitim
- Akran Eğitimi
- İnteraktif Eğitim
- Tartışma
- Sahada Anket ve Bilgilendirme Çalışması
- Etkinlik Bildirisi ve Anket Çalışması Sonuçlarıyla Araştırma Yazısının Oluşturulması
2.3. Hangi etkinlikleri içeriyor?
-Eğitim
- Sosyal Program
- Sahada stant çalışması
2.4. Projenin ilerlemesi için neler gerekli?
- Gerekli izinler
- Projeye inanan kadromuzun motive edilmesi ve kişi sayısının artırılması
- Eğitim ve Saha çalışması için yeterli tanıtımın yapılması
- Hazırdaki organ bağışı anketimizin iyileştirilmesi
- Finansal desteğin buluması
3. Nerede ve ne zaman
3.1. Proje nerede uygulanacak?
Eğitimler: Ankara’da 60 kişinin klasik ve interaktif eğitimlerine uygun herhangi bir salonda
Sahada Stant Çalışması: İnsan yoğunluğunun fazla olduğu alış-veriş merkezi, işlek caddeler gibi
yerlerde
Sosyal Program: Eğitim görenlerin sosyal düzeyine uygun muhtelif yerlerde
Konaklama: 60 kişi için 1 gecelik Ankara’da öğrenci seviyesine uygun bir yerde ( örn: öğrenci yurtları,
pansiyonlar, oteller, öğrenci evleri )
3.2. Ne kadar sürecek?
Eğitimler: 2 gün
Sahada Stant Çalışması: 5 gün ( 10.000 sayısına ulaşana kadar)
3.3. Ne zaman başlayacak bitecek?
Gerekli izinlerin alınması, finansal desteğin bulunması göz önünde bulundurularak, bugünden itibaren
en erken 2 en geç 6 ay içerisinde uygun görülecek 1 haftalık dilimde
4. Uygulama
4.1. Lojistik olarak neler gerekli?
- Şehirlerarası ulaşım ( 20 kişilik)
- Şehir içi ulaşım (60 kişi x günde 2 kez x 5 gün x 1.2ytl)
- 1 gecelik konaklama
- Sosyal program (1 gecelik)
- Eğitim materyalleri ( kırtasiye, katılım belgesi)
- Promosyon materyalleri
- 2 günlük yiyecek
5. Finansman
5.1. Toplam maliyet ne kadar? ( planlama, uygulama ve değerlendirme)
Planlama:
Organizasyon Komitesi Masrafları= 1000 YTL
Uygulama:
Konaklama= 20 kişi x 35 YTL= 700 YTL
Yemek= 60 kişi x 3 öğün x 5 YTL= 900 YTL
Promosyon Materyalleri= 1000 YTL
Eğitim Materyaller= 1000 YTL
Şehir içi ulaşım= 60 kişi x günde 2 kez x 5 gün x 1.2ytl= 720 YTL
Şehirlerarası ulaşım= 20 kişi x 50 YTL= 1000YTL
Eğitmen Masrafları= 2000 YTL??????
Değerlendirme:
Anket, organ bağış kartı masrafları: 100 YTL
Anket Sonuçlarının değerlendirilmesi: 0 YTL
Etkinlik Bildirisi Basım ve Dağıtımı: 1000 YTL
Toplam= 9.420 YTL + 2000 YTL (eğitmen masrafı)???? + 1000 YTL (beklenmedik masraflar)
5.2. Gerekli fon nereden gelecek?
Destek alabileceğimiz kurum, kuruluş, özel şirket, vakıf, hibeler
- Üniversiteler
- Bakanlıklar
- Devlet Fonları
-Muhtelif özel şirketler
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Muhtelif Vakıflar
- Avrupa Birliği Fonları
- Elçilik Hibeleri
6. Ortak
6.1. Ortaklar kim?
Yönetim kademeleri Başkent Üniversitesi TurkMSIC Topluluğu üyelerinden oluşacaktır. Denetlememiz
tarafınızdan atanacak bir proje üst koordinatörü tarafından gerçekleştirilecektir.
Eğitim tüm üniversitelerin sağlık ve ilişkili bilimler öğrencilerine, saha çalışmaları halka açık olacaktır.
6.2. Rolleri ne?
Proje Eş Koordinatörleri ( 2 tane)
Eğitim Birimi:
Eğitmenleri ayarlar,
Katılımcı duyurularını yapar ve başvuruları değerlendirir,
Eğitim içeriğini düzenler,
Eğitim materyallerinden sorumludur.
Lojistik Birimi:
Etkinliğe kadar konaklama, yiyecek ve ulaşımlar ilgili ayarlamaları ve bütçe sunumlarını yapar.
Eğitim materyallerini sağlar.
Dış ilişkileri Birimi:
Tüm çağrıları yapar,
Tüm e-mail trafiğinden sorumludur,
Diğer öğrenci organizasyonlarından sorumludur ve onlarla iletişimi kurar,
Basın ile bağlantı kurar ve basın açıklamalarını yayınlar,
Etkinlik öncesi ve sırası ; görsel ( fotoğraf ve video) materyaller yaratır,
Etkinliğin kurumsal kimlik materyallerini oluşturur.
Mali Birim:
Tüm mali girdi çıktıyı düzenler,
Sponsorluk dosyasını hazırlar,
Sponsorluk bağlantılarını kurar,
Sponsorluk görüşmelerine gider,
Hibe başvuruları ile ilgilenir.
6.3. Koordinasyon için yapılan düzenlemeler neler?
Düzenli yüz yüze toplantılar
Aktif mail grubu
Geri bildirimler
Takım çalışmasını bilen koordinatörler
7. Eylem yolları
7.1. Proje herhangi bir finansal destek için yeterli mi?
Türkiye halk sağlığı gündeminde böylesine yeri olan bir konu finansal destek açısından destek bulmakta
zorlanmayacaktır. Özellikle günümüzde toplumsal çalışmalara özel sektörün ve bazı fonların gösterdiği ilgi
kolaylıkla projemize yönlendirilip yeterli finansal destek bulunabilecektir.
Projemizin yukarda sunulduğu üzere oturduğu sağlam altyapı, yüksek görünürlülük düzeyi, koordinasyon
sistemi ve geçmiş deneyimlerimi ele alındığında finansal desteği hak ettiği ortadadır.
7.2. Var olan imkanları (koşulları) kullanabilir mi?
Umut ediyoruz ki; Başkent Üniversitesi bu projeye destek verdiği takdirde; var olan bir çok imkan ile
projemizin gerçekleşmesi kolaylaşacak ve bütçe masraflarımız çok düşecektir.
8. İletişim
8.1. İç iletişim: Bilgi, proje ekibi içerisinde nasıl dolaşıyor?
Düzenli toplantılar ve aktif e-mail grubu
8.2. Dış iletişim: Proje medyada yer almaya gereksinimi var mı?
Mutlak suretle.
8.2.1. Neden ?
Projenin amacı mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmak olduğundan dolayı amacımızı
gerçekleştirmemizdeki en önemli araç medya olacaktır.
8.2.2. Nasıl?
Hali hazırdaki medya kontaklarımızın kullanımı, diğer ilgili programların tespiti ve iletişime geçilmesi ile ve
ayrıca gelişecek araştırma yazının bilimsel dergilerde yayımlanması ile.
8.2.3. Hangi yönleriyle?
Özellikle saha çalışması öncesi duyuru amaçlı ve sonuçların dağıtılması için
9. Değerlendirme ve izleme
9.1. Nasıl ve ne zaman değerlendirilmeli?
Planlama, yürütme ve sonuç aşamalarında ayrı ayrı.
Planlama aşamasında; geri bildirimler ile
Yürütme aşamasında; koordinatörlerin gözlemleri ile
Sonuç aşamasında: anket çalışması ile.
Download

yeniden yaşama katkı kampanyası proje teklifi