T.C AHİLER KALKINMA AJANSI
6.8 WEB Sayfası
Projenin iletişim stratejisinde varsa web sayfaları yayımlanmalıdır. Web
sayfaları hazırlanırken AHİKA ve Kalkınma Bakanlığı’nın logosuyla ilgili
olarak bülten ve basın duyuruları için belirlenmiş olan görünürlük kuralları
geçerli olup, projenin Ahiler Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütüldüğü
bilgisi açık biçimde belirtilmelidir.
www.işletme.com.tr
İşletme
Logosu
Hakkımızda
Anasayfa
İletişim
PROJENİN ADI
BU KISMA
PROJENİN TANIMI İLE
İLGİLİ METİNLER VE GÖRSELLER
YERLEŞTİRİLECEKTİR.
İşletme İletişim Bilgileri (web adresi, adres, telefon, faks)
“Bu web sayfası Ahiler Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “………........…… Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk (Yazar/Destek Yararlanıcısının
Adı/Alt Yüklenici) ...’na aittir ve Ahiler Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.”
17
Download

6.8 WEB Sayfası