SAĞLIK KURUMLARINDA
GİDERLERİN SAPTANMASI VE
İZLENMESİ
Çeşitli Giderler,
Vergi, Resim ve Harçlar,
Amortismanlar ve Tükenme Payları
Finansman Giderleri
Yrd. Doç. Dr. SERAP DURUKAN KÖSE
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE
ÇEŞİTLİ GİDERLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
• İşletme faaliyetlerini sürdürmek için yapılması
gerekli olan sigorta giderleri, kira giderleri, dava
icra ve noter giderleri, iştirak payı, aidat
giderleri vb giderleri kapsar.
• Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS) içerisinde
gider çeşitleri (0-7) sayısal kodları arasında yer
alan 8 çeşitte gruplandırılmıştır.
• Bu sınıflama içerisinde çeşitli giderlere (4)
sayısal kodu verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
• 4 ÇEŞİTLİ GİDERLER
401 SİGORTA GİDERLERİ
402 PAZARLAMA VE REKLAM GİDERLERİ
403 KİRA GİDERLERİ
404 SOSYAL GİDERLER
405 EĞİTİM VE KÜLTÜR GİDERLERİ
406 KONAKLAMA VE SEYAHAT GİDERLERİ
407 ORTAK GİDERLERE KATILMA PAYLARI
408 MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ
409 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
SİGORTA GİDERLERİ
401
SİGORTA GİDERLERİ
40100DAHİLİ SİGORTA GİDERLERİ
40101MENKUL KIYMET SİGORTA GİDERLERİ
40102BİNA SİGORTA GİDERLERİ
40103MAKİNE TESİS VE CİHAZ SİGORTA GİDERLERİ
40104TAŞIT SİGORTA GİDERLERİ
40105DEMİRBAŞ SİGORTA GİDERLERİ
40109DİĞER SİGORTA GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Sigorta Giderlerinin Veri Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen sigorta
giderleri tutarını; nakit saymanlığından alınan ilgili döneme
ilişkin Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri Cetveli’nin,
dördüncü düzey ekonomik kodları arasında yer alan Sigorta
Giderleri bölümünün harcamalar toplamı sütunundan
ayrıştırarak alınmalıdır.
Döner
Sermaye
İşletmesi
kaynaklarından
ödemesi
gerçekleştirilen sigorta giderleri tutarı; ilgili dönem sonu
mizanının 740 Hesabı altındaki ayrıntı hesaplarından
Sigortacılık Hizmeti Alım Giderleri (Kasko, Araç Sigortası
ve Bakım Giderleri) ve 770 Hesabı altındaki ayrıntı
hesaplarından Çeşitli Giderler hesabının borç kalan tutarları
itibari ile ayrıştırarak alınmalıdır.
Sigorta giderleri, gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerini
temel alarak ilgili gider yerlerine doğrudan dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
PAZARLAMA VE REKLAM GİDERLERİ
402
PAZARLAMA VE REKLAM GİDERLERİ
40200REKLAM GİDERLERİ
40201SERGİ VE FUARLARA KATILMA GİDERLERİ
40202PROMOSYON GİDERLERİ
40203SPONSORLUK GİDERLERİ
40204TABELA GİDERLERİ
40205SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ
40206YAYIN GİDERLERİ
40209DİĞER PAZARLAMA VE REKLAM GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Pazarlama ve Reklam Giderleri
Veri Kaynakları
• Pazarlama ve reklam giderleri oluşması
halinde,
gerçekleştirme
(tahakkuk)
belgelerini temel alarak ilgili gider yerlerine
doğrudan dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
KİRA GİDERLERİ
403
KİRA GİDERLERİ
40300ARSA VE ARAZİ KİRALARI
40301YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ KİRALARI
40302BİNA KİRALARI
40303MAKİNA TESİS VE CİHAZ KİRALARI
40304TAŞIT KİRALARI
40305DEMİRBAŞ KİRALARI
40306BİLGİSAYAR KİRALARI
40307FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ
40309DİĞER KİRALAMA GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Kira Giderleri Veri Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen kira
giderleri tutarını; nakit saymanlığından alınan ilgili döneme
ilişkin Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri Cetveli’nin,
dördüncü düzey ekonomik kodları arasında yer alan;










Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri,
Hizmet Binası Kiralama Giderleri,
Lojman Kiralama Giderleri,
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri,
İş Makinesi Kiralama Giderleri,
Taşıt Kiralama Giderleri,
Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri,
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralama Giderleri,
Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralama Giderleri,
Diğer Kiralama Giderleri
bölümünün
alınmalıdır.
harcamalar
toplamı
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
sütunundan
Kira Giderleri Veri Kaynakları
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi
gerçekleştirilen kira giderleri tutarı; ilgili dönem sonu
mizanının 740 Hesabı altındaki ayrıntı hesaplarından
Kira Giderleri ve Araç Kiralama Hizmeti Giderleri
hesaplarının borç kalan tutarları itibari ile ayrıştırarak
alınmalıdır.
Kiralama giderleri ve oluşması halinde finansal
kiralama giderlerini, gerçekleştirme (tahakkuk)
belgelerini temel alarak ilgili gider yerlerine
doğrudan dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
SOSYAL GİDERLER
404
SOSYAL GİDERLER
40400TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
40401YARDIM VE BAĞIŞLAR
40409DİĞER SOSYAL GİDERLER
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Sosyal Giderlerin Veri Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen temsil ve
tanıtma gideri tutarı; nakit saymanlığından alınan ilgili döneme
ilişkin Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri Cetveli’nin,
dördüncü düzey ekonomik kodları arasında yer alan Temsil,
Ağırlama Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ile Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri bölümünün
yıl sonu gider sütunundan alınmalıdır.
Döner
Sermaye
İşletmesi
kaynaklarından
ödemesi
gerçekleştirilen temsil ve tanıtma giderinin tutarı; ilgili dönem
sonu mizanının 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı’nın ilgili
yardımcı hesabından, borç kalan tutarları itibari ile alınmalıdır.
Temsil ve tanıtma giderleri, Yardım bağış ve diğer sosyal
giderler oluşması halinde gerçekleştirme (tahakkuk)
belgelerini temel alarak ilgili gider yerlerine doğrudan
dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
EĞİTİM VE KÜLTÜR GİDERLERİ
405
EĞİTİM VE KÜLTÜR GİDERLERİ
40500MESLEKİ EĞİTİM GİDERLERİ
40501TELİF, TERCÜME VE YAYIN GİDERLERİ
40502GAZETE, DERGİ, KİTAP GİDERLERİ
40503VİDEO BANT GİDERLERİ
40504KONGRE VE SEMİNER GİDERLERİ
40505TOPLAM KALİTE VE ISO GİDERLERİ
40509DİĞER EĞİTİM VE KÜLTÜR GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Eğitim ve Kültür Giderleri Veri Kaynakları
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi
gerçekleştirilen eğitim ve kültür giderinin tutarı; ilgili
dönem sonu mizanının 740 Hizmet Üretim Maliyeti
Hesabı’nın veya 770. Genel Yönetim Giderleri
Hesabı’nın ilgili yardımcı hesabından, borç kalan
tutarları itibari ile alınmalıdır.
Eğitim ve kültür giderleri, gerçekleştirme
(tahakkuk) belgelerini temel alarak ilgili gider
yerlerine doğrudan dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
KONAKLAMA VE SEYEHAT GİDERLERİ
406
KONAKLAMA VE SEYAHAT GİDERLERİ
40600 ŞEHİR İÇİ KONAKLAMA VE SEYAHAT GİDERLERİ
40601YURTİÇİ KONAKLAMA VE SEYAHAT GİDERLERİ
40602 YURTDIŞI KONAKLAMA VE SEYAHAT GİDERLERİ
40609DİĞER YOLLUKLAR VE SEYAHAT GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Konaklama ve Seyahat Giderleri
Veri Kaynakları
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi
gerçekleştirilen konaklama ve seyahat giderinin tutarı;
ilgili dönem sonu mizanının 740 Hizmet Üretim
Maliyeti Hesabı’nın veya 770. Genel Yönetim
Giderleri Hesabı’nın ilgili yardımcı hesabından, borç
kalan tutarları itibari ile alınmalıdır.
Konaklama ve seyahat giderleri, gerçekleştirme
(tahakkuk) belgelerini temel alarak ilgili gider
yerlerine doğrudan dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
ORTAK GİDERLERE KATILMA PAYLARI
Ortak giderlere katılma payları oluşması halinde,
gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerini temel alarak
ilgili gider yerlerine doğrudan dağıtılmalıdır.
407
ORTAK GİDERLERE KATILMA PAYLARI
40700BİNA GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI
40701SOSYAL TESİSLERE KATILMA PAYLARI
40709DİĞER ORTAK GİDERLERE KATILMA PAYLARI
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ
408
MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ
40800MAHKEME GİDERLERİ
40801NOTER TESCİL GİDERLERİ
40802ALACAK TAHSİL GİDERLERİ
40809DİĞER MAHKEME VE TESCİL GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Mahkeme ve Noter Giderleri
Veri Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen
mahkeme gideri tutarı; nakit saymanlığından alınan
ilgili döneme ilişkin Bütçe Giderleri ve Ödeme
Emirleri Cetveli’nin, dördüncü düzey ekonomik
kodları arasında yer alan Mahkeme Harç ve Giderleri
bölümünün yıl sonu gider sütunundan alınmalıdır.
Genel Bütçe kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen
noter tescil, alacak tahsili vb. yasal giderler tutarı;
ilgili döneme ilişkin Bütçe Giderleri ve Ödeme
Emirleri Cetveli’nin, dördüncü düzey ekonomik
kodları arasında yer alan Diğer Yasal Giderler
bölümünün yıl sonu gider sütunundan alınmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Mahkeme ve Noter Giderleri
Veri Kaynakları
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi
gerçekleştirilen mahkeme ve noter giderlerinin tutarı;
ilgili dönem sonu mizanının 740 Hizmet Üretim
Maliyeti Hesabı ve/veya 770. Genel Yönetim
Giderleri hesabının ilgili yardımcı hesabından, borç
kalan tutarları itibari ile ayrıştırılarak alınmalıdır.
Mahkeme ve noter giderleri oluşması halinde,
gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerini temel alarak
ilgili gider yerlerine doğrudan dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
ÇEŞİTLİ GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
409 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
40900ODA AİDATLARI
40901ÇEŞİTLİ BÜRO GİDERLERİ
40902İHRACAT GİDERLERİ
40903İTHALAT GİDERLERİ
40904İHALE GİDERLERİ
40905REFERANS MEKTUBU GİDERLERİ
40906KIRTASİYE GİDERLERİ
40907BASIM GİDERLERİ
40908TİCARET SİCİL GAZETESİ İLANLARI
40909DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Diğer Çeşitli Giderler Veri Kaynakları
• Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi
gerçekleştirilen diğer çeşitli giderlerinin tutarı; ilgili
dönem sonu mizanının 740 Hizmet Üretim Maliyeti
Hesabı ve/veya 770. Genel Yönetim Giderleri
hesabının ilgili yardımcı hesabından, borç kalan
tutarları itibari ile ayrıştırılarak alınmalıdır.
• Diğer
çeşitli
giderler
oluşması
halinde,
gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerini temel alarak
ilgili gider yerlerine doğrudan dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
VERGİ RESİM VE
HARÇLAR
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
• Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider
niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsar.
• Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS) içerisinde
gider çeşitleri (0-7) sayısal kodları arasında yer
alan 8 çeşitte gruplandırılmıştır.
• Bu sınıflama içerisinde vergi, resim ve harçlarla
ilgili giderlere (5) sayısal kodu verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
VERGİ RESİM VE HARÇLAR SINIFLAMASI
• 5 VERGİ RESİM VE HARÇLAR
501 VERGİLER
502 RESİMLER
503 HARÇLAR
504 KAMU PAYLARI
505 VERGİ RESİM VE HARÇLARA İLİŞKİN
GECİKME ZAMLARI
509 DİĞER VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
VERGİ RESİM VE HARÇLAR SINIFLAMASI
VERGİLER
501
VERGİLER
50100BİNA VE ARAZİ VERGİLERİ
50101MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ
50102TAŞIT ALIM VERGİSİ
50103DAMGA VERGİLERİ
50104GÜMRÜK VERGİLERİ
50105GİDER OLARAK YAZILAN KATMA DEĞER VERGİLERİ
50106EĞİTİME KATKI PAYI
50107ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
50108VERGİ KÜSURATI FARKLARI
50109DİĞER VERGİLER
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
VERGİ RESİM VE HARÇLAR SINIFLAMASI
RESİMLER
502
RESİMLER
50200BELEDİYE RESİMLERİ
50209DİĞER RESİMLER
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
VERGİ RESİM VE HARÇLAR SINIFLAMASI
HARÇLAR
503
HARÇLAR
50300TAPU HARÇLARI
50301İTHALAT BELGE HARÇLARI
50302İHRACAT BELGE HARÇLARI
50303MÜTEAHHİTLİK KARNE HARÇLARI
50304TİCARET SİCİLİ HARÇLARI
50309DİĞER HARÇLAR
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Vergi Resim ve Harçlar Veri Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen vergi,
resim ve harç giderleri tutarı; nakit saymanlığından alınan ilgili
döneme ilişkin Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri
Cetveli’nin, dördüncü düzey ekonomik kodları arasında yer
alan Ödenecek Vergi Resim Harçlar ve Benzeri Giderler
bölümünün yıl sonu gider sütunundan ayrıştırarak alınmalıdır.
Döner
Sermaye
İşletmesi
kaynaklarından
ödemesi
gerçekleştirilen vergi, resim ve harç giderleri tutarını; ilgili
dönem sonu mizanının Vergi Resim ve Harçlar hesabının ilgili
yardımcı hesabından, borç kalan tutarları itibari ile ayrıştırarak
alınmalıdır.
Vergi, resim ve harç giderleri giderleri oluşması halinde,
gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerini temel alarak ilgili
gider yerlerine doğrudan dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
VERGİ RESİM VE HARÇLAR SINIFLAMASI
KAMU PAYLARI
504
KAMU PAYLARI
50400HAZİNE PAYLARI
50401SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ PAYI
50402SHÇEK PAYI
50409DİĞER KAMU PAYLARI
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Kamu Payları Veri Kaynakları
 Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen hazine
payı giderleri tutarı; ilgili dönem sonu mizanının 770. Hesabı altındaki ayrıntı
hesaplarından Ödenecek Hazine Payları Hesabı’nın borç kalan tutarları
itibari ile alınmalıdır.
 Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen Sağlık
Bakanlığı merkez payı giderleri tutarı; ilgili dönem sonu mizanının 770.
Hesabı altındaki ayrıntı hesaplarından Ödenecek Sağlık Bakanlığı Merkez
Hissesi Hesabı’nın borç kalan tutarları itibari ile alınmalıdır.
 Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen SHÇEK
payları giderleri tutarı; ilgili dönem sonu mizanının 770. Hesabı altındaki
ayrıntı hesaplarından SHÇEK Hissesi hesabının borç kalan sütunundan
ayrıştırarak alınmalıdır.
 Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi gerçekleştirilen diğer
kamu payı giderleri tutarı; ilgili dönem sonu mizanının 770. Hesabı altındaki
ayrıntı hesaplarından Diğer Yükümlülükler Hesabı’nın borç kalan tutarları
itibari ile alınmalıdır.
 Kamu payları, birimlerin elde ettiği DS gelirlerini dağıtım kriteri olarak
alıp ilgili gider yerlerine dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
VERGİ RESİM VE HARÇLAR SINIFLAMASI
VERGİ RESİM VE HARÇLARA İLİŞKİN GECİKME
ZAMLARI VE DİĞER VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Vergi resim ve harçlara ilişin gecikme zamları giderleri,
gerçekleştirme (tahakkuk) belgelerini temel alarak ilgili
gider yerlerine doğrudan dağıtılmalıdır.
505
VERGİ RESİM VE HARÇLARA İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI
50500VERGİLERE İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI
50501RESİMLERE İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI
50502HARÇLARA İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI
50503KAMU PAYLARINA İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI
50509DİĞER GECİKME ZAMLARI
509
DİĞER VERGİ RESİM VE HARÇLAR
50900DİĞER ÇEŞİTLİ VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
AMORTİSMANLAR VE
TÜKENME PAYLARI
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
• İşletmelerde bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya,
aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan
gayrimenkullerle, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi
kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat ve demirbaş gibi
menkul kıymetlerin ulusal mevzuata uygun olarak
belirlenen yıpranma / yok olma değerlerine
amortisman ve tükenme payları denilmektedir.
• Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS) içerisinde gider
çeşitleri (0-7) sayısal kodları arasında yer alan 8
çeşitte gruplandırılmıştır.
• Bu sınıflama içerisinde amortisman ve tükenme
payları ile ilgili giderlere (6) sayısal kodu verilmiştir.
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
SINIFLAMASI
• 6 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
 601 MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMANLARI
 602 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK AMORTİSMAN
GİDERLERİ
 603 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR TÜKENME
PAYLARI
 609 DİĞER AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
SINIFLAMASI
• MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMANLARI
601
MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMANLARI
60100ARAZİ VE ARSALAR AMORTİSMAN GİDERLERİ
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ AMORTİSMAN
60101GİDERLERİ
60102BİNALAR AMORTİSMAN GİDERLERİ
TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR AMORTİSMAN
60103GİDERLERİ
60104TAŞITLAR AMORTİSMAN GİDERLERİ
60105DEMİRBAŞLAR AMORTİSMAN GİDERLERİ
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN
60109GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Boş arsa ve arazilerde amortisman uygulanmamaktadır.
Hastane işletmelerinin aktifinde kayıtlı arazi ve arsalarda
da amortisman uygulanmamaktadır.
Hastane işletmelerinin arsaları üzerinde bulunan yer altı
ve yerüstü düzenleri, hastaneler tarafından inşaa
edildiği takdirde amortisman uygulanmaktadır.
Kamu hastanelerinde hazine finansmanı ile (GB) inşaa
edilen yeraltı ve yerüstü düzenleri, binaları için
amortisman
uygulaması
yapılmamaktadır.
Ancak
hastanelerin bu tür yatırım harcamaları varsa, hastane
maliyetlerinin gerçek tutarları ile belirlenebilmesi için
amortisman hesaplamalarının şu kurallara göre yapılması
gerekir.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından yapımı gerçekleştirilen
yer altı ve yerüstü düzenlerinin yapım yılı ve yapım
maliyetleri bulunmalıdır.
Yİ-ÜFE Endeksleri ile yapım maliyetlerini, maliyet
hesapladığınız yıla göre yeniden değerlenmelidir.
Ekonomik ömrünü doldurmamış yer altı ve yerüstü
düzenleri için, yeniden değerlenmiş inşa bedelleri
üzerinden VUK 333 ve 339 tebliğleri gereğince yollar
için yıllık % 12,5, diğer yer altı ve yerüstü düzenleri
için yıllık % 15 oranında amortisman gideri
hesaplanmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından yapımı
gerçekleştirilen yeraltı ve yerüstü düzenlerinin
amortisman giderleri tutarı; ilgili dönem sonu
mizanının 770. Hesabı altındaki ayrıntı hesaplarından
Yönetimde Kullanılan Maddi Duran Varlık
Amortismanları hesabının, ilgili yardımcı hesap borç
kalan sütunundan ayrıştırarak alınmalıdır.
Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin dönemsel
amortisman giderleri, hastanenin hizmet binaları
m² inşaa alanlarını dağıtım kriteri olarak kullanıp,
tüm gider yerlerine dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından yapımı gerçekleştirilen
binaların
toplam
inşaa
alanlarını
m²
cinsinden
belirlenmelidir.
Bulunan
toplam
m²
inşaa
alanını;
Maliye
Bakanlığı/Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ortak
olarak yayınlanan ve binaların vergi değerlerinin
belirlenmesinde kullanılan Emlak Vergisi Kanunu Genel
Tebliğleri içerisinde, maliyet hesaplanılan yıla ait olarak
verilen m² inşaat maliyet bedeli ile çarparak binaların cari
inşaat maliyetini bulunmalıdır.
Bu hesaplama için İlgili tebliğ ekinde 5. bölümde yer alan
“hastane binaları tarifesinin, betonarme karkas lüks inşaat
ortalama m² birim maliyet” değerini, tablolar altında yer alan
kalorifer, klima ve asansörler için yapılacak eklemeleri de
yaparak kullanılmalıdır.20130817-18-1.xls
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Bulunan bina cari maliyeti üzerinden VUK 333 ve 339
tebliğleri gereğince binalar için yıllık % 2 oranında
amortisman gideri hesaplanmalıdır.
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından ödemesi
gerçekleştirilen binalar amortisman giderleri tutarı; ilgili
dönem sonu mizanının 740. Hesabı alt hesaplarından
Üretimde Kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman
Giderleri ve/veya 770. Hesabı alt hesaplarından
Yönetimde
Kullanılan
Maddi
Duran
Varlık
Amortismanları hesabının borç kalan sütunundan
ayrıştırarak alınmalıdır.
Binaların dönemsel amortisman giderleri, hastanenin
hizmet binaları m² inşaa alanlarını dağıtım kriteri
olarak kullanıp, tüm gider yerlerine dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından temin edilen tesis,
makine ve cihazların satınalma yıllarını ve satınalma
maliyetlerini bulunmalıdır.
Yİ-ÜFE Endeksleri ile satınalma maliyetlerini maliyet
hesaplanılan yıla göre yeniden değerlendirilmelidir.
Ekonomik ömrünü doldurmamış makine tesis ve
cihazlar için, yeniden değerlenmiş satınalma bedelleri
üzerinden VUK 333 ve 339 tebliğleri gereğince
hazırlanan amortisman çizelgelerinin altındaki ilgili
kalemler için önerilen amortisman oranını kullanarak
yıllık amortisman giderleri hesaplanmalıdır.2014 Yılı
Amortisman Oranları.doc
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından alımı
gerçekleştirilen tesis, makine ve cihazların
amortisman giderleri tutarı; ilgili dönem sonu
mizanının 740. Hesabı alt hesaplarından Üretimde
Kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman
Giderleri hesabının, borç kalan sütunundan
ayrıştırarak alınmalıdır.
Tesis, makine ve cihazların dönemsel amortisman
giderleri, hastanenin tıbbi tesis, makine ve cihaz
tutarlarını dağıtım kriteri olarak kullanıp, ilgili gider
yerlerine
dağıtılmalıdır
(MKYS
sisteminden
bölümler bazında ulaşılabilmektedir).
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Genel Bütçe kaynaklarından temin edilen taşıtların
satınalma
yıllarını
ve
satınalma
maliyetleri
bulunmalıdır.
Yİ-ÜFE Endeksleri ile satınalma maliyetlerini maliyet
hesaplanılan yıla göre yeniden değerlenmelidir.
Ekonomik ömrünü doldurmamış taşıtlar için, yeniden
değerlenmiş satınalma bedelleri üzerinden VUK 333
ve 339 tebliğleri gereğince hazırlanan amortisman
çizelgelerinin Taşıma Araçları bölümü altındaki ilgili
kalemler için önerilen amortisman oranını kullanarak
yıllık amortisman giderleri hesaplanmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından alımı
gerçekleştirilen taşıtların amortisman giderleri tutarı;
ilgili dönem sonu mizanının 740. Hesabının alt
hesaplarından Üretimde Kullanılan Maddi Duran
Varlık Amortisman Giderleri ve/veya 770. Hesabının
alt hesaplarından
Yönetimde kullanılan Maddi
Duran Varlık Amortismanları hesabının borç kalan
sütunundan ayrıştırarak alınmalıdır.
Taşıtların
dönemsel
amortisman
giderleri,
hastanenin departmanlarınca alınan taşıt hizmetini
(km) dağıtım kriteri olarak kullanıp, ilgili gider
yerlerine dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Genel
Bütçe
kaynaklarından
temin
edilen
demirbaşların satınalma yıllarını ve satınalma
maliyetlerini bulunmalıdır.
Yİ-ÜFE Endeksleri ile satınalma maliyetlerini maliyet
hesaplanılan yıla göre yeniden değerlenmelidir.
Ekonomik ömrünü doldurmamış demirbaşlar için,
yeniden değerlenmiş satınalma bedelleri üzerinden
VUK 333 ve 339 tebliğleri gereğince hazırlanan
amortisman çizelgelerinin Demirbaşlar bölümü
altındaki ilgili kalemler için önerilen amortisman
oranını kullanarak yıllık amortisman giderleri
hesaplanmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Duran Varlık Amortismanları Veri
Kaynakları
Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından alımı
gerçekleştirilen demirbaşların amortisman giderleri
tutarı; ilgili dönem sonu mizanının 740. Hesabının alt
hesaplarından Üretimde Kullanılan Maddi Duran
Varlık Amortisman Giderleri ve/veya 770. Hesabının
alt hesaplarından Yönetimde kullanılan Maddi Duran
Varlık Amortismanları hesabının, ilgili yardımcı hesap
borç kalan sütunundan ayrıştırarak alınmalıdır.
Demirbaşların dönemsel amortisman giderleri,
hastanenin genel demirbaş tutarlarını dağıtım
kriteri olarak kullanıp, ilgili gider yerlerine
dağıtılmalıdır (MKYS sisteminden bölümler bazında
ulaşılabilmektedir).
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME
PAYLARI SINIFLAMASI
• MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK AMORTİSMAN
GİDERLERİ
602
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK AMORTİSMAN
GİDERLERİ
60200HAKLAR AMORTİSMAN GİDERLERİ
60201ŞEREFİYE AMORTİSMAN GİDERLERİ
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
60202AMORTİSMANLARI
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
60203AMORTİSMANLARI
60204ÖZEL MALİYETLER AMORTİSMAN GİDERLERİ
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI AMORTİSMAN
60205GİDERLERİ
DİĞER MADDİ OLMAYAN DUR. VARL.
60209AMORT.GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Olmayan Duran Varlık
Amortisman Giderleri Veri Kaynakları
Haklar; hakkın elde bulundurma süresi içinde (süre belirli
değilse yıllık % 20 oranında), şerefiyeler, kuruluş ve örgütlenme
giderleri ile araştırma ve geliştirme giderleri ise 5 yıl içerisinde 5
eşit taksit halinde (yıllık % 20 oranı) ile amorti edilmektedir.
Kullanılmaları halinde VUK 326. md. ve VUK 333-339 Sayılı
Genel Tebliğlerindeki kurallar uyarınca ayrılan amortisman
giderleri;
 haklar için hakları kullanan hastane birimlerine,
 şerefiyeler ile kuruluş ve örgütlenme giderleri için tüm hastane
birimlerine,
 araştırma ve geliştirme giderleri için sonuçlanan ar-ge
projelerini kullanan birimlere yüklenmelidir.
Gider yüklemelerinde birinci dağıtımda ilgili gider yerlerine
yüklenen giderlerin oransal dağılımı dağıtım kriteri olarak
kullanılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Olmayan Duran Varlık
Amortisman Giderleri Veri Kaynakları
Özel maliyet amortisman giderleri, kiralanan hastane
binalarına yapılan sabit tesisler için ayrılmaktadır. Özel maliyet
amortismanları, kira sözleşmesi süresine bağlı olarak
değişmektedir. Kira sözleşmesi süresi belirli değilse yıllık % 20
oranında amorti edilerek giderleştirilmektedir.
Döner
Sermaye
İşletmesi
kaynaklarından
ödemesi
gerçekleştirilen özel maliyet amortisman giderleri tutarı; ilgili
dönem sonu mizanının 740. Hizmet Üretim Maliyeti ve/veya
770. Genel Yönetim Giderleri hesabının, ilgili yardımcı hesap
borç kalan sütunundan ayrıştırarak alınmalıdır.
Özel maliyet amortisman giderleri, özel maliyet harcaması
gerçekleştirilen hastane binalarında bulunan gider
yerlerine, m2 alan ölçütünü dağıtım kriteri olarak
kullanarak dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Maddi Olmayan Duran Varlık
Amortisman Giderleri Veri Kaynakları
Bilgisayar programları (yazılımları) amortisman giderleri,
hastanelerde kullanılan HBYS modüllerinin ilk yazılımı için
ödenen bedellerden oluşmaktadır.
Bilgisayar programları (yazılımları), VUK 333 ve 339 Sayılı
Genel Tebliğlerinde sunulan amortisman cetvellerinin “Bilgi
Sistemleri” bölümüne göre yıllık % 33,33 oranında amorti
edilerek giderleştirilmektedir.
Döner
Sermaye
İşletmesi
kaynaklarından
ödemesi
gerçekleştirilen bilgisayar programları amortisman giderleri
tutarı; ilgili dönem sonu mizanının 740. Hizmet Üretim Maliyeti
ve/veya 770. Genel Yönetim Giderleri hesabının, ilgili
yardımcı hesap borç kalan sütunundan ayrıştırarak alınmalıdır.
Bilgisayar programları amortisman giderleri, hastanelerde
kullanılan bilgisayar adetleri ölçütü dağıtım kriteri olarak
kullanarak dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
AMORTİSMANLAR VE TÜKENME
PAYLARI SINIFLAMASI
• ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR TÜKENME
PAYLARI
• Hastane işletmelerinde özel tükenmeye tabi varlık
bulunmamakta, bu nedenle de bu gider grubuna ait
amortisman giderleri ile karşılaşılmamaktadır.
603
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR TÜKENME PAYLARI
60300ARAMA GİDERLERİ TÜKENME PAYLARI
HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ TÜKENME
60301PAYLARI
DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
60309TÜKENME PAYLARI
609
DİĞER AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
CARİ DÖNEM AMORTİSMAN GİDERLERİ
60900TAHAKKUKU
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
FİNANSMAN GİDERLERİ
FİNANSMAN GİDERLERİ
• Finansman giderleri; bankalar, diğer finans kuruluşları
ve satıcılara ödenen faizler ile, yabancı para ile
yapılan borçlanmalardan doğan kur farklarından
oluşmaktadır.
• Kamu hastanelerinde geçerli olan mali mevzuat
nedeniyle kredi kullanımının mümkün olmaması
nedeniyle bu gider grubuna rastlanmamaktadır.
• Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS) içerisinde gider
çeşitleri (0-7) sayısal kodları arasında yer alan 8
çeşitte gruplandırılmıştır.
• Bu sınıflama içerisinde finansman giderlerine (7)
sayısal kodu verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
FİNANSMAN GİDERLERİ SINIFLAMASI
• 7 FİNANSMAN GİDERLERİ
 701 KISA VADELİ BANKA KREDİ FAİZLERİ
 702 UZUN VADELİ BANKA KREDİ FAİZLERİ
 703 KISA VADELİ DİĞER KREDİ KURUMLARI
FAİZLERİ
 704 UZUN VADELİ DİĞER KREDİ KURUMLARI
FAİZLERİ
 705 KISA VADELİ BORÇLANMALARDAN DOĞAN KUR
FARKLARI
 706 UZUN VADELİ BORÇLANMALARDAN DOĞAN KUR
FARKLARI
 707 SATICILARA VERİLEN FAİZLER
 709 DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
FİNANSMAN GİDERLERİ SINIFLAMASI
701
702
703
704
705
706
707
709
KISA VADELİ BANKA KREDİ FAİZLERİ
70100TL KREDİ FAİZLERİ
70101DÖVİZ KREDİSİ FAİZLERİ
UZUN VADELİ BANKA KREDİ FAİZLERİ
70200TL KREDİ FAİZLERİ
70201DÖVİZ KREDİSİ FAİZLERİ
KISA VADELİ DİĞER KREDİ KURUMLARI FAİZLERİ
70300TL KREDİ FAİZLERİ
70301DÖVİZ KREDİSİ FAİZLERİ
UZUN VADELİ DİĞER KREDİ KURUMLARI FAİZLERİ
70400TL KREDİ FAİZLERİ
70401DÖVİZ KREDİSİ FAİZLERİ
KISA VADELİ BORÇLANMALARDAN DOĞAN KUR
FARKLARI
70500........ KREDİSİ KUR FARKLARI
UZUN VADELİ BORÇLANMALARDAN DOĞAN KUR
FARKLARI
70600........ KREDİSİ KUR FARKLARI
SATICILARA VERİLEN FAİZLER
70700KISA VADELİ BORÇLANMA FAİZLERİ
70701UZUN VADELİ BORÇLANMA FAİZLERİ
DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ
70900KISA VADELİ DİGER FİNANSMAN GİDERLERİ
70901UZUN VADELİ DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
Finansman Giderleri Veri Kaynakları
Bu gider gruplarının var olması halinde, finansman
giderleri; ilgili dönem mizanının 780. Finansman
Giderleri hesabının ilgili yardımcı hesabından, borç
kalan tutarları itibari ile ayrıştırarak alınmalıdır.
Maliyet dönemine ilişkin olarak ödenen faiz ve kur
farkı giderleri, kredinin kullanıldığı sağlık
kurumları depatmanlarına, kullanılan kredi tutarını
dağıtım ölçütü olarak kullanarak dağıtılmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN
• TEŞEKKÜRLER
Download