TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI
SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK
VAKFI
TRT VAKFI ÜYE KABUL BEYANNAMESİ
ADI VE SOYADI
KURUM SİCİL NUMARASI
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
İKAMETGAH ADRESİ
GÖREVİ VE YERİ
EMEKLİ SANDIĞI VEYA SSK NO
KAN GRUBU
KURUM İÇİ TELEFON NO
CEP VE EV TELEFONU
TRT VAKFI YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞINA
Vakfınızın senedinde ve yönetmeliklerinde yazılı hükümleri kabul ediyorum. Ayrıca
üyeliğim sırasında ünite ve banka hesap numarası değişikliklerini bir ay içerisinde
vakfa bildireceğimi taahhüt ediyorum.
Vakfınıza üyelik kaydımın yapılmasını arz ederim.
....../....../..........
İMZA
FORM : 1
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI
SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK
VAKFI
ÜYE OLACAK PERSONELİN
NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI ÖRNEĞİ
SOYADI
ADI
BABA ADI
ANA ADI
T. C. KİMLİK NO
DOĞUM YERİ
MEDENİ HALİ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER
İL
MAHALLE
CİLT NO
SAYFA NO
VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ
VERİLİŞ NEDENİ
CÜZDAN KAYIT NO
VERİLİŞ TARİHİ
DOĞUM TARİHİ
DİNİ
İLÇE
KÖY
KÜTÜK SIRA NO
YUKARIDA DOLDURULMUŞ BULUNAN NÜFUS HÜVİYET CÜZDANI
ÖRNEĞİ ASLINA UYGUNDUR.
ÜYE OLACAK PERSONELİN
ADI, SOYADI, TARİH VE
İMZASI
ÜNİTE AMİRİNİN
ADI, SOYADI, ÜNVAN VE
İMZASI
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
FORM : 1
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI
SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK
VAKFI
ÖLÜM YARDIMI BEYANNAMESİ
YARDIM PARASINI ALACAK OLANLAR
BABA ADI
ADI ve SOYADI, YAKINLIĞI
(Nisbetler yazı ile ifadelendirilecektir)
İKAMETGAH ADRESİ
Kendisine verilecek
NİSBETLER YEKÜNÜ
TRT Vakfı senedi ve yönetmelikleri gereğince ölümünden sonra yapılacak Emeklilik Yardımı
ile ölüm yardımı tutarını yukarıda adları yazılı olanlara hizalarında gösterilen nisbetler üzerinden
ödenmesini arz ederim.
İşbu beyanname ...../...../.......... Tarihinde tarafımdan bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
BEYANNAMEYİ İMZALAYANIN
ADI ve SOYADI
SİCİL NO
ÜNVANI
ÇALIŞTIĞI YER
FORM : 1
....../....../.........
İMZA
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI
SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK
VAKFI
BAŞVURU FORMU
TRT VAKFI ( Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Mensupları
Sosyal Dayanışma, Tedavi, Eğitim Yardımlaşması ve Emeklilik Vakfı)'na ait aylık kesintilerinin, adı geçen vakıf tarafından Bankanıza bildirilecek tarihlerde ve tutarlarda
şubeniz nezdindeki hesabımdan, bakiye yetersiz ise kredili mevduat hesabımdan
alınarak vakfın Bankanız nezdindeki hesabına otomatik olarak yatırılmasını rica
ederim.
....../....../..........
İMZA
ADI SOYADI
ÜNİTESİ
KURUM SİCİL NO
BANKA MAAŞ HS.NO.
FORM : 4
FORM : 1
:...............................................................
:...............................................................
:...............................................................
:…………………………………….
Download

Üye Giriş Formu