Para İade Kampanyası Başvuru Formu
Ad :
Telefon :
Soyad :
E-posta:
Adres :
FaturaTarihi:
Fatura No:
BANKA Adı
ARAÇ
Hesap No
Şube
Marka
LASTİK Deseni
1
2
3
4
IBAN
Model
Plaka
Ebat
Seri No
İade Sebebi (lütfen yazınız)
Goodyear’ın bu formda verilen kişisel bilgileri mevzuata uygun olarak saklama ve kullanma
hakkına sahip olduğunu kabul ediyorum.
Bayi Adres / Telefon:
Teslim Alan Bayi Unvan:
Tarih:
Teslim Alan Ad Soyad:
Kaşe – İmza:
TÜM ALANLARIN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.
Detaylı bilgi için www.goodyear.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
Kampanya Hattı : 0216 577 33 52 Gönderim Adresi : Ali Nihat Tarlan Cd. Kartal Sk. No:19/3 Parlar Bolat İş Merkezi İçerenköy İstanbul
Para İade Kampanyası Katılım Koşulları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İade kampanyası 15 Kasım – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında alınmıș olan Goodyear markalı binek ve
4x4 kıș lastiklerinde, tek seferde 4 adetlik alımlarda geçerlidir.
15 Kasım - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında faturalı olarak satın alınan lastiklerden memnun kalınmaz
ise lastikler, satın alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ve alım yapılan Goodyear bayisine
fatura ve ön yüzdeki form ile birlikte iade ve teslim edilmiş olmalıdır. Bu süreden sonra iade ve teslim
edilen lastikler için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunun için lastiğin çalıșır durumda olması ve %5’ten
az așınmıș olması gereklidir. %5’ten fazla așınmıș, çalıșır durumda olmayan, kesik, patlak, hasar görmüș
veya tamirli lastikler para iadesi kapsamına girmeyecektir. Lastikler, iade edildikten sonra bu yönleriyle
kontrol edilecektir.
İade işlemi sırasında, ön yüzde yer alan Para İade Kampanyası Başvuru Formu’nun adına fatura
düzenlenmiş olan kimse tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış ve Lastiklerle birlikte
bayiye teslim edilmiş olması gerekir.
Kampanya kapsamındaki lastikler ile buna ilişkin doldurulmuş form ve fatura fotokopisi bayiye
bırakılmalıdır. Aynı ş ekilde doldurulan diğer form, faturanın aslı ve araç ruhsat fotokopisi de ajansa
(Ajans: Reaksiyon Doğrudan Paz.Ltd.Şti- Ali Nihat Tarlan Cd. Kartal Sk. Parlar Bolat İş Merkezi 19-3
İçerenköy/İstanbul) satın alımın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde elden teslim
edilecek olup; iade ve teslime ilişkin yükümlülükler alıcıya ait olacaktır. Fatura tarihi satın alım tarihi
olarak kabul edilecektir.
İade kampanyası yaz lastiklerinde ve hafif ticari araçlarda ve ticari araçlarda kullanılan lastiklerde
geçerli değildir.
Tüketici iade hakkından yalnızca bir defa yararlanabilir. Kampanya Goodyear markasını satan tüm satış
noktalarında geçerlidir. (Goodyear tabelalı bayi, rakip bayi, tali bayi, arac servisi, internet alımları vb)
İade bedeli, tüm kontroller gerçekleştikten sonra ve iade tarihinden itibaren 45 gün içinde, Para İade
Kampanyası Başvuru Formu’nda yazılı banka hesabına yatırılacak olup iade bedeli, anılan lastiklere
ilişkin fatura bedeli ile sınırlıdır. Para iadesi, ancak fatura adına düzenlenmiş kimselere ait olan banka
hesabına yapılabilecektir.
Para iadesi, hiçbir şekilde faiz ve/veya gelir/kar kaybı ödemesini kapsamaz.
Ön yüzde yer alan Para İade Kampanyası Başvuru Formu doldurulup imzalanmak suretiyle süresi içinde
lastikler ile birlikte teslim edilmediği taktirde para iadesi yapılmayacaktır.
İşbu kampanya, tüketicilerin ilgili mevzuattan kaynaklanan haklarına hiçbir şekilde halel getirmez ve
mevcut haklarını kısıtlamaz.
Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirim?
• Memnun kalmadığınız lastiklerle ilgili yapılması gereken ișlemleri 0216 577 33 52 kampanya hizmet
numaramızdan veya goodyear.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
TÜM ALANLARIN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.
Detaylı bilgi için www.goodyear.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
Kampanya Hattı : 0216 577 33 52 Gönderim Adresi : Ali Nihat Tarlan Cd. Kartal Sk. No:19/3 Parlar Bolat İş Merkezi İçerenköy İstanbul
Download

Para İade Kampanyası Başvuru Formu