YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ ÜST ÖĞRENİM SAYILIP SAYILMAMASI
HAKKINDA
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan I ve II sayılı cetvellerin
sağlık hizmetleri bölümünde görüleceği üzere zam ve tazminat ödemeleri öğrenim süreleri en az
dört yıl ile dört yıldan az olanlar olmak üzere belirlenmiş olup yüksek lisans öğrenimi için zam
ve tazminat oranına yer verilmemiştir. Buna göre; yüksek lisans öğrenimi üst öğrenim olarak
İNTİBAK işlemlerinde değerlendirilmekte olup zam ve tazminatlar açısından herhangi bir artış
sağlamamaktadır.
Download

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ ÜST ÖĞRENİM SAYILIP