TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan
Kodu
8342
8342
3101
Başarısız Olduğu
Yükseköğretim Programı
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Öğr.
Sür.
4
4
Alan
Kodu
8342
9132
Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Yükseköğretim Programı
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Öğr.
Sür.
4
2
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
4
3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
4
4
1245 Mobilya ve Dekorasyon
2
2
9077 Ağırlama Hizmetleri
2
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
1104 Ağız ve Diş Sağlığı
2
1104 Ağız ve Diş Sağlığı
2
8341 Aile ve Tüketici Bilimleri
5102 Aktüerya Bilimleri
4
8341 Aile ve Tüketici Bilimleri
4
4
3103 Aktüerya
4
5102 Aktüerya Bilimleri
4
5102 Aktüerya Bilimleri
4
5102 Aktüerya Bilimleri
4
9380 Aktüerya ve Risk Yönetimi
4
3108 Antropoloji
4
3108 Antropoloji
4
3111 Arkeoloji
4
3111 Arkeoloji
4
3112 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
4
3111 Arkeoloji
4
3112 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
4
3299 Sanat Tarihi
4
3114 Astronomi ve Uzay Bilimleri
4
3114 Astronomi ve Uzay Bilimleri
4
4
3115 Avrupa Birliği İlişkileri
4
3352 Uluslararası İlişkiler
3115 Avrupa Birliği İlişkileri
4
3353 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
4
9190 Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
4
8147 Bahçe Bitkileri
4
3116 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
4
3116 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
4
3116 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
4
9197 Balıkçılık Teknolojisi
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
3117 Bankacılık
4
6119 Bankacılık ve Finansman
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
6119 Bankacılık ve Finansman
4
3117 Bankacılık
4
3120 Bankacılık ve Sigortacılık
4
3117 Bankacılık
4
3120 Bankacılık ve Sigortacılık
4
3120 Bankacılık ve Sigortacılık
4
3120 Bankacılık ve Sigortacılık
4
3306 Sigortacılık
4
3120 Bankacılık ve Sigortacılık
4
5127 Sigortacılık ve Risk Yönetimi
4
3120 Bankacılık ve Sigortacılık
4
9360 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
4
3120 Bankacılık ve Sigortacılık
4
1115 Bankacılık ve Sigortacılık
2
1115 Bankacılık ve Sigortacılık
2
1115 Bankacılık ve Sigortacılık
2
3121 Basın ve Yayın
4
3121 Basın ve Yayın
4
3121 Basın ve Yayın
4
6188 Gazetecilik
4
4
3121 Basın ve Yayın
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
9010 Basım ve Yayın Teknolojileri
2
9010 Basım ve Yayın Teknolojileri
2
3122 Beslenme ve Diyetetik
4
3122 Beslenme ve Diyetetik
4
9104 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
2
9075 Bilgisayar Teknolojisi
2
9104 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
2
9104 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
2
8308 Bilgi Teknolojileri
4
3124 Bilgisayar Müh.
4
8308 Bilgi Teknolojileri
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
8308 Bilgi Teknolojileri
4
9075 Bilgisayar Teknolojisi
2
8144 Bilgi ve Belge Yönetimi
4
8144 Bilgi ve Belge Yönetimi
4
3123 Bilgisayar
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
3123 Bilgisayar
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
3123 Bilgisayar
4
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4
3123 Bilgisayar
4
9075 Bilgisayar Teknolojisi
2
3123 Bilgisayar
4
1121 Bilgisayar Programcılığı
2
8143 Bilgisayar Bilimleri
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
8143 Bilgisayar Bilimleri
4
8143 Bilgisayar Bilimleri
4
5137 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
1117 Bilgisayar Destekli Muhasebe
2
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
8505 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
2
1234 Makine, Resim ve Konstrüksiyon
2
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
8501 Bilgisayar Operatörlüğü
2
8501 Bilgisayar Operatörlüğü
2
1121 Bilgisayar Programcılığı
2
1121 Bilgisayar Programcılığı
2
9075 Bilgisayar Teknolojisi
2
9075 Bilgisayar Teknolojisi
2
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
3124 Bilgisayar Müh.
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
1
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Öğr.
Sür.
4
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
9075 Bilgisayar Teknolojisi
Öğr.
Sür.
2
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
1121 Bilgisayar Programcılığı
2
1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
2
9075 Bilgisayar Teknolojisi
2
1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
2
1121 Bilgisayar Programcılığı
2
8154 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
8154 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4
3127 Bilgisayar Tekn. ve Bilişim Sistemleri
4
8154 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4
1123 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
2
9075 Bilgisayar Teknolojisi
2
1123 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
2
1121 Bilgisayar Programcılığı
2
3128 Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4
3129 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr.
4
9150 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
4
3129 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr.
4
3129 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr.
4
3129 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr.
4
9343 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
9343 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
4
5134 Yazılım Mühendisliği
4
8155 Bilgisayar-Enformatik
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
8155 Bilgisayar-Enformatik
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
8155 Bilgisayar-Enformatik
4
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4
1124 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
2
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4
9364 Bilişim Teknolojileri
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
9364 Bilişim Teknolojileri
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
4
9364 Bilişim Teknolojileri
4
3130 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
5103 Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği/Bilişim Sistemleri Mühendisliği
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
5103 Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği/Bilişim Sistemleri Mühendisliği
9269 Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
4
5103 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
4
4
8147 Bahçe Bitkileri
4
9269 Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
9269 Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
4
8158 Bitki Koruma
4
4
3385 Tarla Bitkileri
4
9269 Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
4
9048 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
4
9382 Biyoenformatik ve Genetik
4
3133 Biyoloji
4
9382 Biyoenformatik ve Genetik
4
3135 Biyomühendislik
4
9382 Biyoenformatik ve Genetik
4
8195 Genetik ve Biyomühendislik
4
9382 Biyoenformatik ve Genetik
4
3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik
4
1127 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2
1127 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2
9291 Biyomedikal Bilimler
2
1127 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2
3132 Biyokimya
4
3132 Biyokimya
4
3132 Biyokimya
4
3133 Biyoloji
4
3132 Biyokimya
4
3240 Kimya
4
3133 Biyoloji
4
3133 Biyoloji
4
3364 Biyoloji Öğretmenliği
4
3133 Biyoloji
4
3364 Biyoloji Öğretmenliği
4
3364 Biyoloji Öğretmenliği
4
3134 Biyomedikal Mühendisliği
4
3134 Biyomedikal Mühendisliği
4
3135 Biyomühendislik
4
3135 Biyomühendislik
4
9114 Biyosistem Mühendisliği
4
9114 Biyosistem Mühendisliği
4
9266 Biyoteknoloji
4
9266 Biyoteknoloji
4
9266 Biyoteknoloji
4
3133 Biyoloji
4
9074 Büro Hiz. ve Yönetici Asistanlığı
2
8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2
8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2
8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2
2
1129 Büro Yönetimi
2
8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
1130 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
2
8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2
4232 Cevher Hazırlama Müh.
4
3251 Maden Müh.
4
4
4232 Cevher Hazırlama Müh.
4
3261 Metalurji ve Malzeme Müh.
3138 Coğrafya
4
3138 Coğrafya
4
3141 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
4
3141 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
4
8313 Çevre Bilimleri ve Yönetimi
4
3142 Çevre Mühendisliği
4
2
6134 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
2
9014 Çevre Koruma ve Kontrol
6134 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
2
8593 Çevre Sağlığı
2
3142 Çevre Mühendisliği
4
3142 Çevre Mühendisliği
4
2
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
5323 Çocuk Gelişimi
Öğr.
Sür.
2
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
5323 Çocuk Gelişimi
Öğr.
Sür.
2
3145 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
4
4235 Çocuk Gelişimi
4
3150 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi / Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
4
3150 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
4
4
3150 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi / Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
4
3226 İşletme
3150 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi / Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
4
9026 Deniz ve Liman İşletmeciliği
2
3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
4
3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
3234 Jeofizik Mühendisliği
4
3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
6235 Jeoloji Mühendisliği
4
3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
1173 Gemi İnşaatı
2
3148 Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
1175 Gemi Makineleri İşletme
2
3149 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
4
3149 Deniz Ulaştırma İşletme Müh.
4
3149 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
4
9137 Deniz Ulaştırma ve İşletme
2
9137 Deniz Ulaştırma ve İşletme
2
9137 Deniz Ulaştırma ve İşletme
2
9026 Deniz ve Liman İşletmeciliği
2
9026 Deniz ve Liman İşletmeciliği
2
3151 Deri Mühendisliği
4
3151 Deri Mühendisliği
4
3151 Deri Mühendisliği
4
5325 Deri Teknolojisi
2
2
1145 Dış Ticaret
2
1145 Dış Ticaret
1146 Dış Ticaret ve Avrupa Birliği
2
1145 Dış Ticaret
2
6152 Dil Bilimi
4
6152 Dilbilim
4
4
6152 Dil Bilimi
4
6152 Dilbilimi
6366 Diş Hekimliği Fakültesi
5
6366 Diş Hekimliği Fakültesi
5
9163 Drama ve Oyunculuk
4
7119 Oyunculuk
4
9163 Drama ve Oyunculuk
4
7126 Tiyatro
4
9163 Drama ve Oyunculuk
4
7127 Tiyatro (Oyunculuk)
4
3156 Eczacılık Fakültesi
5
3156 Eczacılık Fakültesi
5
3158 Ekonometri
4
3158 Ekonometri
4
4
3159 Ekonomi
4
3159 Ekonomi
3159 Ekonomi
4
3213 İktisat
4
9113 Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
4
3159 Ekonomi
4
9113 Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
4
3213 İktisat
4
5105 Ekonomi ve Finans
4
5105 Ekonomi ve Finans
4
4
5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
4
3226 İşletme
5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
4
3213 İktisat
4
5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
4
3159 Ekonomi
4
5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
1152 Elektrik
2
1152 Elektrik
2
3160 Elektrik Mühendisliği
4
3160 Elektrik Mühendisliği
4
3162 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4
3162 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4
3163 Elektronik Mühendisliği
4
3163 Elektronik Mühendisliği
4
3163 Elektronik Mühendisliği
4
3162 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4
9068 Elektronik Teknolojisi
2
9068 Elektronik Teknolojisi
2
3166 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
4
3166 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
4
3166 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
4
9067 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
2
3167 Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
4
3166 Elektronik ve Haberleşme Müh.
4
3167 Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
4
9067 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
2
1151 El Sanatları
2
1172 Geleneksel El Sanatları
2
3168 Endüstri Mühendisliği
4
3168 Endüstri Mühendisliği
4
4
8318 Endüstri Sistemleri Mühendisliği
4
3168 Endüstri Mühendisliği
7154 Endüstri Tasarımı
4
3170 Endüstriyel Tasarım
4
7154 Endüstri Tasarımı
4
3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı
4
3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı
4
3170 Endüstriyel Tasarım
4
3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı
4
3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı
4
3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı
4
1232 Makine
2
3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı
4
9016 Endüstri Ürünleri Tasarımı
2
9016 Endüstri Ürünleri Tasarımı
2
9016 Endüstri Ürünleri Tasarımı
2
9321 Endüstri ve Sistem Mühendisliği
4
3168 Endüstri Mühendisliği
4
3170 Endüstriyel Tasarım
4
3170 Endüstriyel Tasarım
4
3170 Endüstriyel Tasarım
4
3169 Endüstri Ürünleri Tasarımı
4
3170 Endüstriyel Tasarım
4
1232 Makine (Devamı Arkada)
2
3
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
3170 Endüstriyel Tasarım
4
9016 Endüstri Ürünleri Tasarımı
2
8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği
4
8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği
4
8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği
4
3160 Elektrik Mühendisliği
4
6173 Enformasyon Teknolojileri
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
6173 Enformasyon Teknolojileri
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
6173 Enformasyon Teknolojileri
4
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
4
3174 Enformatik
4
3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
4
3174 Enformatik
4
3223 İstatistik
4
3174 Enformatik
4
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
4
4
9225 Ergoterapi
4
9225 Ergoterapi
7000 Eşit Ağırlıklı Prog. (Fen-Edebiyat Fak.)
4
5113 İletişim Tasarımı
4
7000 Eşit Ağırlıklı Prog. (Fen-Edebiyat Fak.)
4
8132 İletişim Sanatları
4
7000 Eşit Ağırlıklı Prog. (Fen-Edebiyat Fak.)
4
3319 Sosyoloji
4
7000 Eşit Ağırlıklı Prog. (Fen-Edebiyat Fak.)
4
3286 Psikoloji
4
7000 Eşit Ağırlıklı Prog. (Fen-Edebiyat Fak.)
4
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3159 Ekonomi
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3213 İktisat
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3226 İşletme
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3237 Kamu Yönetimi
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3314 Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
4393 Uluslararası Tic.ve Lojistik Yönetimi
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
5332 e-Ticaret
2
1268 Pazarlama
2
3177 Ev Ekonomisi
4
8341 Aile ve Tüketici Bilimleri
4
3180 Felsefe
4
3180 Felsefe
4
3181 Fen Bilgisi Öğretmenliği
4
3181 Fen Bilgisi Öğretmenliği
4
9122 Fen Programları (Fen-Edebiyat Fak.)
4
3182 Fizik
4
9122 Fen Programları (Fen-Edebiyat Fak.)
4
3223 İstatistik
4
9122 Fen Programları (Fen-Edebiyat Fak.)
4
6256 Matematik
4
4
9122 Fen Programları (Fen-Edebiyat Fak.)
4
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
5107 Finans Matematiği
4
3117 Bankacılık
4
5107 Finans Matematiği
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
5107 Finans Matematiği
4
3306 Sigortacılık
4
5107 Finans Matematiği
4
5127 Sigortacılık ve Risk Yönetimi
4
5107 Finans Matematiği
4
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
3182 Fizik
4
3182 Fizik
4
3184 Fizik Mühendisliği
4
3182 Fizik
4
3368 Fizik Öğretmenliği
4
3182 Fizik
4
3368 Fizik Öğretmenliği
4
3368 Fizik Öğretmenliği
4
3185 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
4
8344 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.
4
3185 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
4
4263 Fizyoterapi
2
8344 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
4
8344 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.
4
8344 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
4
4263 Fizyoterapi
2
1171 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
2
1171 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
2
7211 Fotoğraf ve Video
4
7211 Fotoğraf ve Video
4
7211 Fotoğraf ve Video
4
7158 Fotoğraf
4
4265 Gastronomi
4
4265 Gastronomi
4
4265 Gastronomi
4
5108 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
4
4265 Gastronomi
4
8288 Yiyecek İçecek İşlet.
4
4265 Gastronomi
4
1110 Aşçılık
2
5108 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
4
4265 Gastronomi
4
5108 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
4
5108 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Devamı Arkada)
4
4
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
5108 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
4
8288 Yiyecek İçecek İşlet.
4
5108 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
4
1110 Aşçılık
2
6188 Gazetecilik
4
6188 Gazetecilik
4
1173 Gemi İnşaatı
2
1173 Gemi İnşaatı
2
3189 Gemi İnşaatı Mühendisliği
4
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
4
3189 Gemi İnşaatı Mühendisliği
4
3252 Makine Müh.
4
3189 Gemi İnşaatı Mühendisliği
4
1173 Gemi İnşaatı
2
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
4
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
4
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
4
3252 Makine Müh.
4
8192 Gemi Makineleri
4
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
4
8192 Gemi Makineleri
4
3252 Makine Mühendisliği
4
8192 Gemi Makineleri
4
1175 Gemi Makineleri İşletme
2
1175 Gemi Makineleri İşletme
2
1175 Gemi Makineleri İşletme
2
3190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
4
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
4
3190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
4
3252 Makine Mühendisliği.
4
3190 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
4
1175 Gemi Makineleri İşletme
2
9185 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
4
9185 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
3234 Jeofizik Mühendisliği
4
9185 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
6235 Jeoloji Mühendisliği
4
9185 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
1173 Gemi İnşaatı
2
9185 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
4
1175 Gemi Makineleri İşletme
2
6176 Genel İşletme
2
4296 İşletme Yönetimi
2
9273 Genetik ve Biyoinformatik
4
3133 Biyoloji
4
9273 Genetik ve Biyoinformatik
4
3135 Biyomühendislik
4
9273 Genetik ve Biyoinformatik
4
8195 Genetik ve Biyomühendislik
4
9273 Genetik ve Biyoinformatik
4
3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik
4
8195 Genetik ve Biyomühendislik
4
3133 Biyoloji
4
8195 Genetik ve Biyomühendislik
4
3135 Biyomühendislik
4
8195 Genetik ve Biyomühendislik
4
8195 Genetik ve Biyomühendislik
4
8195 Genetik ve Biyomühendislik
4
3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik
4
9034 Geomatik Mühendisliği
4
9034 Geomatik Mühendisliği
4
9034 Geomatik Mühendisliği
4
8324 Harita Müh.
4
9034 Geomatik Mühendisliği
4
3233 Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
4
3191 Gıda Mühendisliği
4
3191 Gıda Mühendisliği
4
1177 Gıda Teknolojisi
2
1177 Gıda Teknolojisi
2
9275 Girişimcilik
4
3226 İşletme
4
9275 Girişimcilik
4
9275 Girişimcilik
4
4
9275 Girişimcilik
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
8529 Görsel İletişim
2
1171 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
2
8529 Görsel İletişim
2
9133 Medya ve iletişim
2
8529 Görsel İletişim
2
1282 Radyo ve Televizyon Prog.
2
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4
9231 Görsel İletişim
4
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4
8132 İletişim Sanatları
4
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4
5113 İletişim Tasarımı
4
7191 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
4
9231 Görsel İletişim
4
7191 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
4
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4
7191 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
4
8132 İletişim Sanatları
4
7191 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
4
5113 İletişim Tasarımı
4
4272 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
4
9231 Görsel İletişim
4
4
4272 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
4
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4272 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
4
8132 İletişim Sanatları
4
4272 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
4
5113 İletişim Tasarımı
4
9180 Grafik Tasarımı
2
9180 Grafik Tasarımı
2
7162 Grafik Tasarımı
4
7162 Grafik Tasarımı
4
7162 Grafik Tasarımı
4
7161 Grafik Tasarım
4
4
7162 Grafik Tasarımı
4
7160 Grafik
7162 Grafik Tasarımı
4
9160 Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı
4
7160 Grafik
4
7162 Grafik Tasarımı (Devamı Arkada)
4
5
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
7160 Grafik
4
7161 Grafik Tasarım
4
7160 Grafik
4
7160 Grafik
4
7160 Grafik
4
9160 Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı
4
7161 Grafik Tasarım
4
7162 Grafik Tasarımı
4
7161 Grafik Tasarım
4
7161 Grafik Tasarım
4
7161 Grafik Tasarım
4
7160 Grafik
4
7161 Grafik Tasarım
4
9160 Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı
4
7162 Grafik Tasarımı
4
9180 Grafik Tasarımı
2
2
7161 Grafik Tasarım
4
9180 Grafik Tasarımı
7160 Grafik
4
9180 Grafik Tasarımı
2
3195 Güverte
4
3149 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
4
3195 Güverte
4
9137 Deniz Ulaştırma ve İşletme
2
4
3197 Halkla İlişkiler
4
3197 Halkla İlişkiler
3197 Halkla İlişkiler
4
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4
3197 Halkla İlişkiler
4
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
3197 Halkla İlişkiler
4
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
1185 Halkla İlişkiler
2
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
3197 Halkla İlişkiler
4
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
1186 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
2
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4
3197 Halkla İlişkiler
4
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
8324 Harita Mühendisliği
4
9034 Geomatik Mühendisliği
4
8324 Harita Mühendisliği
4
8324 Harita Müh.
4
8324 Harita Mühendisliği
4
3233 Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
4
4279 Hava Lojistiği
2
5346 Lojistik
2
4279 Hava Lojistiği
2
4279 Hava Lojistiği
2
7215 Hava Trafik Kontrol
4
3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
4
3200 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
4
3346 Uçak Elektrik-Elektronik
4
3200 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
4
3200 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
4
9345 Havacılık İşletmeciliği
4
3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
4
3201 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
4
3252 Makine Mühendisliği
4
3201 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
4
9398 Uçak ve Uzay Müh.
4
4282 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
2
1305 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
2
4282 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
2
4282 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
2
1195 Hazır Giyim
2
9105 Giyim Üretim Teknolojisi
2
1195 Hazır Giyim
2
1246 Moda Tasarımı
2
1195 Hazır Giyim
2
9019 Tekstil Teknolojisi
2
3204 Hemşirelik
4
3204 Hemşirelik
4
3205 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
4
3204 Hemşirelik
4
3205 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
4
3205 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
4
3206 Hidrojeoloji Mühendisliği
4
3206 Hidrojeoloji Mühendisliği
4
3206 Hidrojeoloji Mühendisliği
4
6235 Jeoloji Mühendisliği
4
3209 Hukuk Fakültesi
4
3209 Hukuk Fakültesi
4
3211 İç Mimarlık
4
3211 İç Mimarlık
4
3212 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
4
3212 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
4
4
9319 İktisadi ve İdari Bilimler Prog.
4
3159 Ekonomi
9319 İktisadi ve İdari Bilimler Prog.
4
3213 İktisat
4
9319 İktisadi ve İdari Bilimler Prog.
4
3226 İşletme
4
9319 İktisadi ve İdari Bilimler Prog.
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
3213 İktisat
4
3159 Ekonomi
4
3213 İktisat
4
3213 İktisat
4
6214 İlahiyat
4
6214 İlahiyat
4
8000 İletişim
4
8132 İletişim Sanatları (Devamı Arkada)
4
6
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
8000 İletişim
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
4
8327 İletişim Bilimleri
4
8000 İletişim
4
5113 İletişim Tasarımı
4
8000 İletişim
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
8000 İletişim
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
8327 İletişim Bilimleri
4
8132 İletişim Sanatları
4
4
8327 İletişim Bilimleri
4
8327 İletişim Bilimleri
8327 İletişim Bilimleri
4
5113 İletişim Tasarımı
4
8327 İletişim Bilimleri
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
8327 İletişim Bilimleri
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
3215 İletişim Fakültesi
4
6188 Gazetecilik
4
3215 İletişim Fakültesi
4
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4
3215 İletişim Fakültesi
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
4
5113 İletişim Tasarımı
4
8132 İletişim Sanatları
4
5113 İletişim Tasarımı
4
8327 İletişim Bilimleri
4
5113 İletişim Tasarımı
4
5113 İletişim Tasarımı
4
5113 İletişim Tasarımı
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
5113 İletişim Tasarımı
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
8132 İletişim Sanatları
4
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
8327 İletişim Bilimleri
7168 İletişim ve Tasarım
4
5113 İletişim Tasarımı
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
8132 İletişim Sanatları
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
5113 İletişim Tasarımı
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
8327 İletişim Bilimleri
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
7168 İletişim ve Tasarım
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
4
5337 İletişim ve Halkla İlişkiler
2
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
3217 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
4
3217 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
4
4
5114 İmalat Mühendisliği
4
3168 Endüstri Mühendisliği
5114 İmalat Mühendisliği
4
5114 İmalat Mühendisliği
4
5114 İmalat Mühendisliği
4
3252 Makine Müh.
4
9318 İnsan Kaynakları
4
8328 İnsan Kaynakları Yönetimi
4
9318 İnsan Kaynakları
4
9073 İnsan Kaynakları Yönetimi
2
8328 İnsan Kaynakları Yönetimi
4
8328 İnsan Kaynakları Yönetimi
4
8328 İnsan Kaynakları Yönetimi
4
9073 İnsan Kaynakları Yönetimi
2
9073 İnsan Kaynakları Yönetimi
2
9073 İnsan Kaynakları Yönetimi
2
9189 İnsan ve Toplum Bilimleri
4
3108 Antropoloji
4
9189 İnsan ve Toplum Bilimleri
4
3299 Sanat Tarihi
4
9189 İnsan ve Toplum Bilimleri
4
3319 Sosyoloji
4
3221 İnşaat Mühendisliği
4
3221 İnşaat Mühendisliği
4
9052 İnşaat Teknolojisi
2
9052 İnşaat Teknolojisi
2
2
8605 İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
2
9010 Basım ve Yayın Teknolojileri
9270 İslami İlimler
4
6214 İlahiyat
4
9270 İslami İlimler
4
9270 İslami İlimler
4
9271 İslam ve Din Bilimleri
4
6214 İlahiyat
4
9271 İslam ve Din Bilimleri
4
9270 İslami İlimler
4
3223 İstatistik
4
3223 İstatistik
4
3224 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
4
3224 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
4
3226 İşletme
4
3226 İşletme
4
3226 İşletme
4
4296 İşletme Yönetimi
2
2
5341 İşletme
2
4296 İşletme Yönetimi
3227 İşletme Bilgi Yönetimi
4
3226 İşletme
4
3227 İşletme Bilgi Yönetimi
4
3227 İşletme Bilgi Yönetimi
4
8210 İşletme Enformatiği
4
3223 İstatistik
4
8210 İşletme Enformatiği
4
8210 İşletme Enformatiği
4
4
8210 İşletme Enformatiği
4
3226 İşletme
3228 İşletme Mühendisliği
4
3226 İşletme
4
3228 İşletme Mühendisliği
4
3228 İşletme Mühendisliği
4
7
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
4295 İşletme Yönetimi
Öğr.
Sür.
4
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
3226 İşletme
Öğr.
Sür.
4
4295 İşletme Yönetimi
4
4296 İşletme Yönetimi
2
4296 İşletme Yönetimi
2
4296 İşletme Yönetimi
2
1207 İşletmecilik
2
4296 İşletme Yönetimi
2
6229 İşletme-Ekonomi
4
3159 Ekonomi
4
6229 İşletme-Ekonomi
4
3213 İktisat
4
6229 İşletme-Ekonomi
4
3226 İşletme
4
4
6229 İşletme-İktisat
4
3159 Ekonomi
6229 İşletme-İktisat
4
3213 İktisat
4
6229 İşletme-İktisat
4
3226 İşletme
4
1209 İthalat-İhracat
2
1145 Dış Ticaret
2
3233 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
4
9034 Geomatik Mühendisliği
4
3233 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
4
8324 Harita Müh.
4
3233 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
4
3233 Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
4
3234 Jeofizik Mühendisliği
4
3234 Jeofizik Mühendisliği
4
6235 Jeoloji Mühendisliği
4
6235 Jeoloji Mühendisliği
4
3237 Kamu Yönetimi
4
3237 Kamu Yönetimi
4
3237 Kamu Yönetimi
4
3314 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4
3239 Karşılaştırılmalı Edebiyat
4
3239 Karşılaştırmalı Edebiyat
4
3283 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
4
6283 Peyzaj Mimarlığı
4
3283 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
4
9368 Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
4
3283 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
4
3212 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
4
3283 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
4
1275 Peyzaj ve Süs Bitkileri
2
3240 Kimya
4
3240 Kimya
4
3240 Kimya
4
1247 Kimya Teknolojisi
2
5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
4
3133 Biyoloji
4
5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
4
3240 Kimya
4
5115 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
4
6241 Kimya Mühendisliği
4
6241 Kimya Mühendisliği
4
6241 Kimya Mühendisliği
4
9226 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
4
3240 Kimya
4
9226 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
4
6241 Kimya Mühendisliği
4
3369 Kimya Öğretmenliği
4
3240 Kimya
4
3369 Kimya Öğretmenliği
4
3369 Kimya Öğretmenliği
4
9192 Kimya ve Süreç Mühendisliği
4
6241 Kimya Mühendisliği
4
9192 Kimya ve Süreç Mühendisliği
4
9192 Kimya ve Süreç Mühendisliği
4
3243 Konaklama İşletmeciliği
4
3243 Konaklama İşletmeciliği
4
8215 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
4
3243 Konaklama İşletmeciliği
4
8215 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
3245 Kontrol Mühendisliği
4
3124 Bilgisayar Müh.
4
3245 Kontrol Mühendisliği
4
3160 Elektrik Müh.
4
3245 Kontrol Mühendisliği
4
3163 Elektronik Müh.
4
3245 Kontrol Mühendisliği
4
3162 Elektrik-Elektronik Müh.
4
3245 Kontrol Mühendisliği
4
9260 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
4
9260 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
4
3124 Bilgisayar Müh.
4
9260 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
4
3160 Elektrik Müh.
4
9260 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
4
3163 Elektronik Müh.
4
9260 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
4
3162 Elektrik-Elektronik Müh.
4
9260 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
4
9260 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
4
8220 Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
4
8147 Bahçe Bitkileri
4
5116 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
5116 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
4
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
5116 Küresel ve Uluslararası İlişkiler
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
5116 Küresel ve Uluslararası İlişkiler
4
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
5346 Lojistik
2
5346 Lojistik
2
5346 Lojistik
2
4279 Hava Lojistiği
2
8222 Lojistik Yönetimi
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
4
8222 Lojistik Yönetimi
4
3354 Uluslararası Lojistik
8222 Lojistik Yönetimi
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
8222 Lojistik Yönetimi
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yön. (Devamı Arkada)
4
8
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
8222 Lojistik Yönetimi
4
9415 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4
8222 Lojistik Yönetimi
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
8222 Lojistik Yönetimi
4
5346 Lojistik
2
3251 Maden Mühendisliği
4
3251 Maden Mühendisliği
4
8223 Makine
4
8322 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
4
8223 Makine
4
3252 Makine Müh.
4
8223 Makine
4
1175 Gemi Makineleri İşletme
2
8223 Makine
4
1232 Makine
2
1232 Makine
2
1232 Makine
2
3252 Makine Mühendisliği
4
3252 Makine Mühendisliği
4
3254 Maliye
4
3254 Maliye
4
3254 Maliye
4
1235 Maliye
2
5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
4
5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
4
5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
4
8227 Malzeme Mühendisliği
4
9305 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.
4
5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
4
9305 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.
4
9305 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.
4
9305 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.
4
8227 Malzeme Mühendisliği
4
9305 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.
4
3261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
4
8227 Malzeme Mühendisliği
4
5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
4
8227 Malzeme Mühendisliği
4
8227 Malzeme Mühendisliği
4
6256 Matematik
4
6256 Matematik
4
3257 Matematik Mühendisliği
4
6256 Matematik
4
3257 Matematik Mühendisliği
4
3257 Matematik Mühendisliği
4
3370 Matematik Öğretmenliği
4
6256 Matematik
4
3370 Matematik Öğretmenliği
4
3370 Matematik Öğretmenliği
4
3258 Matematik-Bilgisayar
4
3258 Matematik-Bilgisayar
4
3258 Matematik-Bilgisayar
4
3256 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
4
3258 Matematik-Bilgisayar
4
6256 Matematik
4
3256 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
4
3258 Matematik-Bilgisayar
4
3256 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
4
3256 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
4
3256 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
4
6256 Matematik
4
9195 Medya ve Görsel Sanatlar
4
9231 Görsel İletişim
4
9195 Medya ve Görsel Sanatlar
4
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4
8244 Medya ve İletişim
4
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
4
4
8244 Medya ve İletişim
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
8244 Medya ve İletişim
4
8244 Medya ve İletişim
4
8244 Medya ve İletişim
4
9133 Medya ve İletişim
2
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
4
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
4
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
4
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
4
8244 Medya ve İletişim
4
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
4
9133 Medya ve İletişim
2
5119 Mekatronik Mühendisliği
4
5119 Mekatronik Mühendisliği
4
5119 Mekatronik Mühendisliği
4
6238 Mekatronik
2
9374 Mekatronik Sistemler Mühendisliği
4
5119 Mekatronik Mühendisliği
4
9374 Mekatronik Sistemler Mühendisliği
4
6238 Mekatronik
2
6238 Mekatronik
2
6238 Mekatronik
2
8611 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
2
8611 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
2
3261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
4
3261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
4
6262 Meteoroloji Mühendisliği
4
3114 Astronomi ve Uzay Bilimleri
4
8613 Mimari Restorasyon
2
8613 Mimari Restorasyon
2
3263 Mimarlık
4
3263 Mimarlık
4
1246 Moda Tasarımı
2
1246 Moda Tasarımı
2
3266 Moda Tasarımı
4
9170 Moda Giyim Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı
4
9177 Tekstil Tasarım
4
3266 Moda Tasarımı
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı
4
1246 Moda Tasarımı
2
9
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
3375 Moda ve Tasarım
Öğr.
Sür.
4
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
9170 Moda Giyim Tasarımı
Öğr.
Sür.
4
3375 Moda ve Tasarım
4
3266 Moda Tasarımı
4
3375 Moda ve Tasarım
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
3375 Moda ve Tasarım
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
3375 Moda ve Tasarım
4
9177 Tekstil Tasarım
4
4
3375 Moda ve Tasarım
4
7181 Tekstil Tasarımı
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
9170 Moda Giyim Tasarımı
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
9177 Tekstil Tasarım
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik
4
3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik
4
3268 Muhasebe
4
3268 Muhasebe
4
3268 Muhasebe
4
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
3268 Muhasebe
4
9115 Muhasebe ve Denetim
4
3268 Muhasebe
4
5123 Muhasebe ve Finans Yönetimi
4
3268 Muhasebe
4
5123 Muhasebe ve Finansal Yönetimi
4
3268 Muhasebe
4
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
1249 Muhasebe
2
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
3268 Muhasebe
4
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
9115 Muhasebe ve Denetim
4
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
5123 Muhasebe ve Finans Yönetimi
4
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
5123 Muhasebe ve Finansal Yönetimi
4
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
9115 Muhasebe ve Denetim
4
9115 Muhasebe ve Denetim
4
9115 Muhasebe ve Denetim
4
3269 Muhasebe Bilgi Sistemleri
4
9115 Muhasebe ve Denetim
4
3268 Muhasebe
4
9115 Muhasebe ve Denetim
4
5123 Muhasebe ve Finans Yönetimi
4
9115 Muhasebe ve Denetim
4
5123 Muhasebe ve Finansal Yönetimi
4
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
9153 Mutfak Sanatları ve Yönetimi
4
4265 Gastronomi
4
9153 Mutfak Sanatları ve Yönetimi
4
5108 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
4
9153 Mutfak Sanatları ve Yönetimi
4
8288 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
4
9283 Mücevherat Mühendisliği
4
5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
4
9283 Mücevherat Mühendisliği
4
8227 Malzeme Mühendisliği
4
9283 Mücevherat Mühendisliği
4
3261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
3124 Bilgisayar Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
3163 Elektronik Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
3168 Endüstri Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
5119 Mekatronik Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
3162 Elektrik-Elektronik Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
9034 Geomatik Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
3221 İnşaat Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
3252 Makine Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
3263 Mimarlık
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
8324 Harita Müh.
4
9124 Mühendislik Programları (Mühendislik Fak.)
4
5134 Yazılım Müh.
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
3124 Bilgisayar Müh.
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
3133 Biyoloji
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
3135 Biyomühendislik
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
5119 Mekatronik Müh.
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
3168 Endüstri Müh.
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
5118 Malzeme Bilimi ve Müh.
4
4
8227 Malzeme Müh.
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
3261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
4
4
3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
3252 Makine Müh. (Devamı Arkada)
4
10
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Öğr.
Sür.
4
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
3163 Elektronik Müh.
Öğr.
Sür.
4
3271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
4
3166 Elektronik ve Haberleşme Müh.
4
3274 Nükleer Enerji Mühendisliği
4
8319 Enerji Sistemleri Mühendisliği
4
3275 Okul Öncesi Öğretmenliği
4
3275 Okul Öncesi Öğretmenliği
4
9379 Optik ve Akustik Mühendisliği
4
3166 Elektronik ve Haberleşme Müh.
4
9379 Optik ve Akustik Mühendisliği
4
3182 Fizik
4
9116 Otel Yöneticiliği
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
9116 Otel Yöneticiliği
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
9116 Otel Yöneticiliği
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
8333 Otomotiv Mühendisliği
4
3252 Makine Mühendisliği
4
8333 Otomotiv Mühendisliği
4
8333 Otomotiv Mühendisliği
4
8333 Otomotiv Mühendisliği
4
9043 Otomotiv Teknolojisi
2
9043 Otomotiv Teknolojisi
2
9043 Otomotiv Teknolojisi
2
7119 Oyunculuk
4
7119 Oyunculuk
4
7119 Oyunculuk
4
7126 Tiyatro
4
7119 Oyunculuk
4
7127 Tiyatro (Oyunculuk)
4
9320 Öğretmenlik Programları
4
3275 Okul Öncesi Öğretmenliği
4
9320 Öğretmenlik Programları
4
3290 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4
9320 Öğretmenlik Programları
4
3309 Sınıf Öğretmenliği
4
5355 Para ve Sermaye Yönetimi
2
4296 İşletme Yönetimi
2
5355 Para ve Sermaye Yönetimi
2
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
5355 Para ve Sermaye Yönetimi
2
8611 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
2
8334 Pazarlama
4
3226 İşletme
4
8334 Pazarlama
4
8334 Pazarlama
4
8334 Pazarlama
4
1268 Pazarlama
2
1268 Pazarlama
2
1268 Pazarlama
2
1269 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
2
1269 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
2
3281 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
4
3281 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
4
3281 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
4
3234 Jeofizik Müh.
4
3281 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
4
6235 Jeoloji Müh.
4
3281 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
4
9031 Sondaj Teknolojisi
2
1273 Peyzaj
2
1275 Peyzaj ve Süs Bitkileri
2
3282 Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım
4
6283 Peyzaj Mimarlığı
4
3282 Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım
4
9368 Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
4
3282 Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım
4
3212 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
4
3282 Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım
4
1275 Peyzaj ve Süs Bitkileri
2
6283 Peyzaj Mimarlığı
4
6283 Peyzaj Mimarlığı
4
6283 Peyzaj Mimarlığı
4
1275 Peyzaj ve Süs Bitkileri
2
7216 Pilotaj
4
3252 Makine Müh.
4
7216 Pilotaj
4
7216 Pilotaj
4
9316 Pilot Eğitimi
4
3252 Makine Müh.
4
9316 Pilot Eğitimi
4
7216 Pilotaj
4
3286 Psikoloji
4
3286 Psikoloji
4
9120 Polimer Mühendisliği
4
6241 Kimya Müh.
4
9120 Polimer Mühendisliği
4
5118 Malzeme Bilimi ve Müh.
4
9120 Polimer Mühendisliği
4
3261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
4
9120 Polimer Mühendisliği
4
8227 Malzeme Mühedisliği
4
8247 Radyo ve Televizyon
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
4
8247 Radyo ve Televizyon
4
1282 Radyo ve Televizyon Programcılığı
2
1282 Radyo ve Televizyon Programcılığı
2
1282 Radyo ve Televizyon Programcılığı
2
9070 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
2
9070 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
2
3287 Radyo, Sinema ve Televizyon/Radyo, Televizyon ve Sinema
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
4
9268 Raylı Sistemler Mühendisliği
4
9268 Raylı Sistemler Mühendisliği
4
3290 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
8249 Reklam Tasarımı ve İletişimi
4
3290 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4
4
3291 Reklamcılık
4
8249 Reklam Tasarımı ve İletişimi
3291 Reklamcılık
4
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
4
3291 Reklamcılık
4
3291 Reklamcılık
4
5111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4
3292 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
4
3198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Devamı Arkada)
4
11
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
3292 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
4
5111 Halkla İliş. ve Reklamcılık
4
3292 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
4
3197 Halkla İlişkiler
4
1289 Reklamcılık Yönetimi
2
8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
1289 Reklamcılık Yönetimi
2
9325 Reklamcılık
2
1289 Reklamcılık Yönetimi
2
1268 Pazarlama
2
3295 Sağlık İdaresi
4
3295 Sağlık İdaresi
4
3295 Sağlık İdaresi
4
3298 Sağlık Kurumları Yöneticiliği
4
3295 Sağlık İdaresi
4
6298 Sağlık Yönetimi
4
3295 Sağlık İdaresi
4
3296 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
4
3295 Sağlık İdaresi
4
2110 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
2
2110 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
2
2110 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
2
6298 Sağlık Yönetimi
4
3295 Sağlık İdaresi
4
6298 Sağlık Yönetimi
4
3298 Sağlık Kurumları Yöneticiliği
4
6298 Sağlık Yönetimi
4
6298 Sağlık Yönetimi
4
6298 Sağlık Yönetimi
4
3296 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
4
6298 Sağlık Yönetimi
4
2110 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
2
3299 Sanat Tarihi
4
3299 Sanat Tarihi
4
4
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
3159 Ekonomi
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
3213 İktisat
4
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
8132 İletişim Sanatları
4
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
5113 İletişim Tasarımı
4
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
4
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
3307 Sinema ve Televizyon
4
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
3319 Sosyoloji
4
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
3300 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4
5109 Görsel İletişim Tasarımı
4
9292 Sanat ve Kültür Yönetimi
4
3299 Sanat Tarihi
4
9292 Sanat ve Kültür Yönetimi
4
7214 Sanat Yönetimi
4
7214 Sanat Yönetimi
4
7214 Sanat Yönetimi
4
7214 Sanat Yönetimi
4
3299 Sanat Tarihi
4
9000 Sayısal Prog.(Fen-Edebiyat Fak)
4
3182 Fizik
4
9000 Sayısal Prog.(Fen-Edebiyat Fak)
4
3223 İstatistik
4
9000 Sayısal Prog.(Fen-Edebiyat Fak)
4
6256 Matematik
4
9000 Sayısal Prog.(Fen-Edebiyat Fak)
4
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
3124 Bilgisayar Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
3163 Elektronik Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
3168 Endüstri Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
5119 Mekatronik Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
3162 Elektrik-Elektronik Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
3221 İnşaat Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
3252 Makine Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
3263 Mimarlık
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
9034 Geomatik Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
8324 Harita Müh.
4
4348 Sayısal Prog.(Mühendislik Fak./Mühendislik-Mimarlık Fak.)
4
5134 Yazılım Müh.
4
3301 Seramik Mühendisliği
4
5118 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
4
3301 Seramik Mühendisliği
4
8227 Malzeme Mühendisliği
4
9111 Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
4
3302 Sermaye Piyasası
4
9111 Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
4
9111 Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
4
9111 Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
4
8611 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
2
9202 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
4
9202 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
4
9202 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
9309 Sinema ve Dijital Medya
4
3304 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
4
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
4
9309 Sinema ve Dijital Medya
3307 Sinema ve Televizyon
3307 Sinema ve Televizyon
4
3307 Sinema ve Televizyon
4
4
3307 Sinema ve Televizyon
4
4
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
4
3307 Sinema ve Televizyon
3307 Sinema ve Televizyon
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
4
4
1282 Radyo ve Televizyon Programcılığı
2
3307 Sinema ve Televizyon
4
9070 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
2
12
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
3311 Sistem Mühendisliği
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
4
3168 Endüstri Mühendisliği
4
3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
4
3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
4
3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
4
1305 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
2
1305 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
2
1305 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
2
9145 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
2
9145 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
2
3313 Siyaset Bilimi
4
3237 Kamu Yönetimi
4
3313 Siyaset Bilimi
4
3313 Siyaset Bilimi
4
3313 Siyaset Bilimi
4
3314 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.
4
3314 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4
3237 Kamu Yönetimi
4
3314 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4
3314 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
3315 Siyaset Bilimi ve U.arası İlişkiler
4
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
6318 Sosyal Hizmet
4
6318 Sosyal Hizmet
4
6318 Sosyal Hizmet
4
4352 Sosyal Hizmetler
2
9121 Sosyal Programlar (Fen-Edebiyat Fak)
4
3286 Psikoloji
4
9121 Sosyal Programlar (Fen-Edebiyat Fak)
4
3319 Sosyoloji
4
9121 Sosyal Programlar (Fen-Edebiyat Fak)
4
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
4
4353 Sosyal ve Siyasal Bilimler
4
3237 Kamu Yönetimi
4
4353 Sosyal ve Siyasal Bilimler
4
3314 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4
4353 Sosyal ve Siyasal Bilimler
4
3319 Sosyoloji
4
3319 Sosyoloji
4
3319 Sosyoloji
4
7104 Spor Yöneticiliği
4
7104 Spor Yöneticiliği
4
7104 Spor Yöneticiliği
4
9176 Spor Yönetimi
4
7104 Spor Yöneticiliği
4
9130 Spor Yönetimi
2
9176 Spor Yönetimi
4
7104 Spor Yöneticiliği
4
9176 Spor Yönetimi
4
9176 Spor Yönetimi
4
9176 Spor Yönetimi
4
9130 Spor Yönetimi
2
9130 Spor Yönetimi
2
9130 Spor Yönetimi
2
8337 Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Müh.
4
8337 Su Ürünleri Mühendisliği
4
8337 Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Müh.
4
9232 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
2
4
3322 Şehir ve Bölge Planlama
4
3322 Şehir ve Bölge Planlama
8261 Tarım İşletmeciliği
4
3382 Tarım Ekonomisi
4
9351 Tarımsal Genetik Mühendisliği
4
8147 Bahçe Bitkileri
4
9351 Tarımsal Genetik Mühendisliği
4
3267 Moleküler Biyoloji ve Genetik
4
9351 Tarımsal Genetik Mühendisliği
4
9106 Tarımsal Biyoteknolji
4
9351 Tarımsal Genetik Mühendisliği
4
3385 Tarla Bitkileri
4
6324 Tarih
4
6324 Tarih
4
8639 Tasarım ve Basım-Yayımcılık
2
9010 Basım ve Yayın Teknolojileri
2
8265 Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
4
3226 İşletme
4
8265 Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
4
3266 Moda Tasarımı
4
8265 Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
8265 Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
8265 Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
8265 Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
4
9177 Tekstil Tasarım
4
3328 Tekstil Mühendisliği
4
3328 Tekstil Mühendisliği
4
9177 Tekstil Tasarım
4
9170 Moda Giyim Tasarımı
4
9177 Tekstil Tasarım
4
3266 Moda Tasarımı
4
4
9177 Tekstil Tasarım
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
9177 Tekstil Tasarım
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
9177 Tekstil Tasarım
4
9177 Tekstil Tasarım
4
4
9177 Tekstil Tasarım
4
7181 Tekstil Tasarımı
7181 Tekstil Tasarımı
4
9170 Moda Giyim Tasarımı
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
9177 Tekstil Tasarım
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
9170 Moda Giyim Tasarımı
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
3266 Moda Tasarımı (Devamı Arkada)
4
13
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
7169 Moda ve Tekstil Tasarımı
Öğr.
Sür.
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
9177 Tekstil Tasarım
4
7169 Tekstil ve Moda Tasarımı
4
7181 Tekstil Tasarımı
4
3331 Telekomünikasyon Müh.
4
3163 Elektronik Müh.
4
3331 Telekomünikasyon Müh.
4
3166 Elektronik ve Haberleşme Müh.
4
3332 Televizyon Gazeteciliği
4
6188 Gazetecilik
4
8351 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
4
3287 Radyo, Televizyon ve Sinema
4
8351 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
4
8351 Televizyon Haberciliği ve Prog.
4
9086 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2
9086 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2
1333 Ticaret ve Yönetim
2
4296 İşletme Yönetimi
2
1333 Ticaret ve Yönetim
2
9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
1333 Ticaret ve Yönetim
2
1268 Pazarlama
2
3374 Tıp
6
3374 Tıp
6
7126 Tiyatro
4
7119 Oyunculuk
4
7126 Tiyatro
4
7126 Tiyatro
4
7126 Tiyatro
4
7127 Tiyatro (Oyunculuk)
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
1335 Turizm İşletmeciliği
2
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
4372 Turizm Rehberliği
4
4372 Turizm Rehberliği
4
4372 Turizm Rehberliği
4
1337 Turizm Rehberliği
2
4372 Turizm Rehberliği
4
8572 Turist Rehberliği
2
8572 Turist Rehberliği
2
1337 Turizm Rehberliği
2
8572 Turist Rehberliği
2
8572 Turist Rehberliği
2
1337 Turizm Rehberliği
2
1337 Turizm Rehberliği
2
1337 Turizm Rehberliği
2
8572 Turist Rehberliği
2
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
3340 Turizm ve Otelcilik
4
3338 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
3337 Turizm İşletmeciliği
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
6339 Turizm ve Otel İşletmeciliği
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
3340 Turizm ve Otelcilik
4
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
1338 Turizm ve Otelcilik
2
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
9078 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2
9078 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2
1339 Turizm Yönetimi
2
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
8573 Turizm
2
5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
3342 Türk Dili ve Edebiyatı
4
3342 Türk Dili ve Edebiyatı
4
3372 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
4
3344 Türkçe Öğretmenliği
4
3372 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
4
3372 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
4
3372 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
4
3342 Türk Dili ve Edebiyatı
4
3346 Uçak Elektrik-Elektronik
5136 Uçak Gövde-Motor Bakım
4
3346 Uçak Elektrik-Elektronik
4
4
5136 Uçak Gövde-Motor Bakım
4
5136 Uçak Gövde-Motor Bakım
3348 Uçak Gövde-Motor
4
3348 Uçak Gövde-Motor
4
3348 Uçak Gövde-Motor
3350 Uçak Mühendisliği
4
5136 Uçak Gövde-Motor Bakım
4
4
3348 Uçak Gövde-Motor
4
4
3252 Makine Mühendisliği
4
14
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
9146 Uçak Teknolojisi
Öğr.
Sür.
2
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
9146 Uçak Teknolojisi
2
4
9357 Ulaştırma Mühendisliği
4
3221 İnşaat Müh.
9357 Ulaştırma Mühendisliği
4
9357 Ulaştırma Mühendisliği
4
9357 Ulaştırma Mühendisliği
4
9268 Raylı Sistemler Mühendisliği
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
9415 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
4387 Uluslararası Ekonomik İlişkiler
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
4387 Uluslararası Ekonomik İlişkiler
4
3213 İktisat
4
6351 Uluslararası Finans
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
6351 Uluslararası Finans
4
5105 Ekonomi ve Finans
4
6351 Uluslararası Finans
4
5131 Uluslararası Ticaret ve Finansman
4
9353 Uluslararası Finans ve Bankacılk
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
9353 Uluslararası Finans ve Bankacılk
4
5105 Ekonomi ve Finans
4
4
9353 Uluslararası Finans ve Bankacılk
4
5131 Uluslararası Ticaret ve Finansman
4388 Uluslararası Girişimcilik
4
3226 İşletme
4
4388 Uluslararası Girişimcilik
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
4388 Uluslararası Girişimcilik
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
6119 Bankacılık ve Finans
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.(İİBF)
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
3213 İktisat
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
3226 İşletme
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
3237 Kamu Yönetimi
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
3314 Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
4393 Uluslararası Tic. ve Lojistik Yönetimi
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
9123 Uluslararası, İktisat, İşletme Programları (İİBF)
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
3353 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
4
3352 Uluslararası İlişkiler
4
4
3353 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
4
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
3353 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
4
3353 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
4
4390 Uluslararası İşletme
4
3226 İşletme
4
4390 Uluslararası İşletme
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
4390 Uluslararası İşletme
4
8275 Uluslararası İşletmecilik
4
4390 Uluslararası İşletme
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
8275 Uluslararası İşletmecilik
4
3226 İşletme
4
8275 Uluslararası İşletmecilik
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
8275 Uluslararası İşletmecilik
4
8275 Uluslararası İşletmecilik
4
4
8275 Uluslararası İşletmecilik
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4391 Uluslararası İşletme Yönetimi
4
3226 İşletme
4
4391 Uluslararası İşletme Yönetimi
4
8275 Uluslararası İşletmecilik
4
4391 Uluslararası İşletme Yönetimi
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
4391 Uluslararası İşletme Yönetimi
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
3226 İşletme
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
8275 Uluslararası İşletmecilik
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4393 Uluslararası Tic. ve Lojistik Yönetimi (Devamı Arkada)
4
15
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
3354 Uluslararası Lojistik
4
9415 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
5346 Lojistik
2
5375 Uluslararası Lojistik
2
5346 Lojistik
2
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
4393 Uluslararası Tic. ve Lojistik Yön.
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
9415 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
5346 Lojistik
2
9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi
4
9415 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4
9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi
4
5346 Lojistik
2
1342 Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
2
5346 Lojistik
2
3355 Uluslararası Ticaret
4
3226 İşletme
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
2
3355 Uluslararası Ticaret
4
1145 Dış Ticaret
9282 Uluslararası Ticaret ve Finans
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
9282 Uluslararası Ticaret ve Finans
4
5131 Uluslararası Tic. ve Finansman
4
2
9282 Uluslararası Ticaret ve Finans
4
1145 Dış Ticaret
5131 Uluslararası Ticaret ve Finansman
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
5131 Uluslararası Ticaret ve Finansman
4
5131 Uluslararası Tic. ve Finansman
4
5131 Uluslararası Ticaret ve Finansman
4
1145 Dış Ticaret
2
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
3226 İşletme
4
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
1145 Dış Ticaret
2
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
4296 İşletme Yönetimi
2
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
9415 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
3354 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
3354 Uluslararası Lojistik
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
9415 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
5130 Ulaştırma ve Lojistik
4
9218 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
4
9218 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
9218 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
9218 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
1343 Uluslararası Ticaret Yönetimi
4
4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
4
2
1145 Dış Ticaret
2
1343 Uluslararası Ticaret Yönetimi
8277 Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
2
4296 İşletme Yönetimi
2
4
3258 Matematik-Bilgisayar
4
8277 Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
3358 Uzay Mühendisliği
4
3256 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
4
4
3114 Astronomi ve Uzay Bilimleri
4
3358 Uzay Mühendisliği
4
3252 Makine Mühendisliği
4
5132 Üretim Mühendisliği
4
3168 Endüstri Mühendisliği
4
16
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
Alan Başarısız Olduğu
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
Alan Yerleştirilebileceği Türkçe Öğretim Yapan
Kodu Yükseköğretim Programı
Öğr.
Sür.
6373 Veteriner
5
2
9013 Yat İşletme ve Yönetimi
2
2
9228 Marina İşletme
2
5134 Yazılım Mühendisliği
4
3124 Bilgisayar Mühendisliği
4
5134 Yazılım Mühendisliği
4
5134 Yazılım Mühendisliği
4
9142 Yeni Medya
4
3259 Medya ve İletişim Sistemleri
4
9142 Yeni Medya
4
9142 Yeni Medya
4
4
6373 Veteriner
5
9013 Yat İşletme ve Yönetimi
9013 Yat İşletme ve Yönetimi
8288 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
4
8288 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
5143 Yönetim Bilimleri Programları
4
4258 Eşit Ağırlıklı Prog.
4
5143 Yönetim Bilimleri Programları
4
8328 İnsan Kaynakları Yönetimi
4
5143 Yönetim Bilimleri Programları
4
3226 İşletme
4
5143 Yönetim Bilimleri Programları
4
5123 Muhasebe ve Finans Yönetimi
4
5143 Yönetim Bilimleri Programları
4
5123 Muhasebe ve Finansal Yönetim
4
5143 Yönetim Bilimleri Programları
4
9108 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4
5143 Yönetim Bilimleri Programları
4
3355 Uluslararası Ticaret
4
5143 Yönetim Bilimleri Programları
4
3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
4
3361 Yönetim Bilişim Sistemleri
4
Not: Bu tabloda yükseköğretim programları arasında adı bulunmayan programların Türkçe öğretim yapan karşılığı bulunmamaktadır.
17
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
18
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
19
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
20
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
21
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
"
22
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
23
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
24
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
25
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
26
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
27
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
28
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
29
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
30
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
31
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
32
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
33
TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK
SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM
YAPAN PROGRAMLAR
34
Download

TABLO 1 ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM