Melikşah Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
II. Tur Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuçları
Fakültemiz 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı Bölüm Öğrenci Temsilcisi [II. Tur] Seçimleri,
13 Kasım 2014 Perşembe günü 10:00-17:00 saatleri arasında yapılmıştır. II. tur seçim
sonuçlarının ayrıntıları ve katılım şartı nedeniyle Öğrenci Temsilciliği seçimini
tamamlayamayan ve dolayısıyla III. tur ile seçimi tekrarlanacak bölümler aşağıda yer
almaktadır.
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
Seçime Katılan:
Salt çoğunluk:
Geçersiz oy sayısı:
Boş oy sayısı:
121
31 (% 25.6)
16
1
0
Aday
Halil Süzer
Aldığı Oy
31
Sonuç: %50 katılım oranı şartı sağlanamamıştır*. III. Tur seçimleri yapılacaktır.
İŞLETME (TÜRKÇE) BÖLÜMÜ
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
Seçime Katılan:
Salt çoğunluk:
Geçersiz oy sayısı:
Boş oy sayısı:
178
54 (% 30.3)
28
0
0
Aday
Bilal Kaya
Celal Karakaya
Aldığı Oy
47
7
Sonuç: %50 katılım oranı şartı sağlanamamıştır*. III. Tur seçimleri yapılacaktır.
İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
158
Seçime Katılan:
15 (% 9.4)
Salt çoğunluk:
8
Geçersiz oy sayısı:
0
Boş oy sayısı:
0
Aday
Barış Karacan
İmran Pasha Sheik
Aldığı Oy
7
8
Sonuç: %50 katılım oranı şartı sağlanamamıştır*. III. Tur seçimleri yapılacaktır.
ULUSLARARASI TICARET VE İŞLETMECILIK BÖLÜMÜ
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
253
Seçime Katılan:
5 (% 1.9)
Salt çoğunluk:
3
Geçersiz oy sayısı:
0
Boş oy sayısı:
0
Aday
Mesut Ak
Mustafa Cengiz
Şaban Başol
Aldığı Oy
0
2
3
Sonuç: %50 katılım oranı şartı sağlanamamıştır*. III. Tur seçimleri yapılacaktır.
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
189
Seçime Katılan:
83 (% 43.9)
Salt çoğunluk:
42
Geçersiz oy sayısı:
1
Boş oy sayısı:
0
Aday
Aybüke Erol
Esat Uzun
Mustafa Kemal Dinçer
Aldığı Oy
33
26
23
Sonuç: %50 katılım oranı şartı sağlanamamıştır*. III. Tur seçimleri yapılacaktır.
*
20.09.2005 tarihli Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları
Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin üçüncü bölümünün 9. maddesinin (d) fıkrası gereğince,
Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin
yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim
dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin
seçime katılması şartı aranmaktadır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma
şartı aranmamaktadır.
Bölümlerin III. tur seçimleri 14.11.2014 Cuma günü 09:00-17:00 saatleri arasında İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi binasında yapılacaktır.
NOT: III. Tur seçimlerine katılmayacak olan temsilci adaylarının en geç 14.11.2014 Cuma
günü saat 09:00’a kadar İİBF Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Shatlyk Amanov’a müracaat
etmeleri gerekmektedir.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM KOMİSYONU
Download

Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi II. Tur