Küresel kriz ve yeni düzene dair...
Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, 2008’de başlayan ve tüm
Batı ülkelerini etkisi altına alan ekonomik krizin bütün boyutlarıyla anlaşılmasını amaçlıyor.
Kriz öncesi dönemi, krizin etkilerini, alınan ve alınamayan önlemleri, kriz sonrası senaryoları
inceliyor. Değişen güç dengelerine ışık tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı
“yükselen piyasalar”a ilişkin ayrıntılı ülke araştırmalarına yer veriyor.
• Ali Burak Güven
• Altay Atlı
• Bahri Yılmaz
• Caner Bakır
• Deniz Bingöl
• Evren Çelik Wiltse
• Evren Tok
• Fazıl Kayıkçı
• Fırat Demir
• Fikret Şenses
• Işık Özel
• İsmail Emre Bayram
• Koray Mutlu
• Lerna K. Yanıt
• M. Fatih Tayfur
• Mustafa Kutlay
• Sadık Ünay
• Selim Erdem Aytaç
• Yasemin İrepoğlu
• Ziya Öniş
www.iletisim.com.tr
[email protected]
vimeo.com/iletisim
facebook.com/iletisimbirikim
twitter.com/iletisimyayin
Download

Küresel kriz ve yeni düzene dair