ŞOKB2BYö netimDö kü manı
Login Ekranı:
Kullanıcı adı ve şifreler büyük harf/küçük harfe duyarlıdır. Tedarikçilere ait kullanıcı ile B2B sistemine
giriş yapılır.
Duyuru Modülü
Tedarikçilerle paylaşılacak duyuru, haber vb. tanımların yapıldığı ve tedarikçilerle paylaşıldığı
uygulamadır.
1
Menü
Her kullanıcıya bağlı olduğu uygulama grubunun yetkisi olan ekranlar ve menüler görünür. Her bir
menü başlığına tıklanıldığında detay menüleri açılır.
IşlemlerMenü sü
Sipariş Sorgulama Ekranı
Bu ekran B2B üyesi tedarikçilere ait operasyonel sistemde oluşturulmuş siparişlerin sorgulanması ve
tedarikçi tarafından onaylanacak miktarların belirtilmesi için kullanılmaktadır.
2
Dosya Oluşturma
Bu ekran B2B üyesi tedarikçilere ait operasyonel sistemde oluşturulmuş siparişlerin sorgulanması ve
tedarikçi tarafından onaylanacak miktarların belirtilmesi için kullanılmaktadır.
Anket Doldurma
Tedarikçilerle paylaşılan anketlerin tanımlandığı uygulamadır.
3
Tanımlar
Tedarikçi Ürün Bilgileri
Tedarikçiye ait ürünlerin sorgulandığı ekrandır.
Dosya Formatları
Dosya Format alt menüsü tıklandığında, oluşturulacak dosyaların formatının belirlenebileceği bir
ekran açılır. B2B sistemindeki sipariş bilgilerinin kendi sisteminize aktarılabilmesi için,
hazırlayacağınız dosyada bulunmasını istediğiniz kolonları bu ekrandan seçebilirsiniz. Bu kolonlara
vermek istediğiniz ismi “Tedarikçi Kolon Adı” boşluğuna yazıp, “Görünür” check box’ını tıklayıp,
gelmesini istediğiniz sıra numarasını da “Sıralama” kısmına yazarak “Kaydet” butonuna basmanızla
rapor formatı belirlenmiş olacaktır. Dosya formatının belirlenmemiş olması durumunda B2B
sisteminde sipariş bilgileri için dosya oluşturulamaz. Daha önce belirlenmiş dosya formatı yine bu
sayfadan değiştirilebilir. Oluşturulan tüm dosya formatları kullanıcı bazlı değil, firma bazlıdır.
4
...
Şifre Değiştirme: Kullanıcı şifrelerinin değiştirilebildiği ekrandır.
Oturumu Kapat: Kullanıcı oturumunu kapatır.
Çıkış: Hem oturumun kapanması hem de explorer’ın kapanması sağlanır.
Raporlar
Tedarikçilerin görebileceği şekilde yetkilendirilmiş Microstrategy raporlarının alınabildiği menüdür.
Raporlarda her tedarikçi yalnızca kendi ürünlerine ait değerleri raporlayabilir.
Dönem Karşılaştırmalı Satış Raporu
Ürün bazında 2 dönem arası satış değerlerinin karşılaştırması yapılabilir. Aşağıda rapor alabilmek için
girilmesi gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
5
Günlük Satış Raporu
Ürün bazında günlük satış ve iade değerlerinin raporlaması yapılabilir. Aşağıda rapor alabilmek için
girilmesi gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
Mağaza Dönemsel Karşılaştırmalı Satış Raporu
Ürün bazında 2 dönem arası satış değerlerinin mağaza bazında karşılaştırması yapılabilir. Aşağıda
rapor alabilmek için girilmesi gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
Mağaza Satış Raporu
Mağaza bazında satış ve iade değerlerinin raporlaması yapılabilir. Aşağıda rapor alabilmek için
girilmesi gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
6
Mağaza Tiplerine Göre Satış Raporu
Ürünlerin mağaza tipi (mağaza metrekaresine göre grubu) bazında satışları raporlanabilir. Aşağıda
rapor alabilmek için girilmesi gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
Detaylı Stok Raporu – Satıcı Teslim Noktalı
Mağaza ve ürün bazında stok adet ve tutarları raporlanabilir. Aşağıda rapor alabilmek için girilmesi
gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
Rapor ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Özet Stok Raporu – Satıcı Teslim Noktalı
Mağaza bazında özet stok adet ve tutarları raporlanabilir. Aşağıda rapor alabilmek için girilmesi
gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
Rapor ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
7
Depo Stok Raporu
Tarih bazında eldeki stok miktar ve tutarları raporlanabilir. Aşağıda rapor alabilmek için girilmesi
gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
Genel Stok Raporu
Tedarikçi bazında toplam stok miktar ve tutarı raporlanabilir. Aşağıda rapor alabilmek için girilmesi
gereken zorunlu alanlar görünmektedir.
Bölge Stok Gün Raporu
Bölge bazında stok değerleri raporlanabilir. Aşağıda rapor alabilmek için girilmesi gereken zorunlu
alanlar görünmektedir.
8
Download

ŞOK B2B Yönetim Dökümanı