Eski Üye İşlemleri (TCK Numarası Olmayan) Kullanım Kılavuzu
1. Üye Ekleme İşlemleri
TCK numarası olmayan mevcut üyelerin , giriş çıkış bilgilerinin , borçlarının tek ekranda girilebilmesi
için hazırlanmış ekrandır.
1.1.
Sorgulama (Sorgu)
Sorgulama işlemi, kaydedilmiş üye bilgilerini belirtilen kriterlere göre bulmak için yapılır.
Eski Sicil No
İsim
Soyisim
1.2.
Mevcut üyelerin eski sistemde tutulan sicil numarası bilgisi
Üyenin Ad Bilgisi
Üyenin Soyad Bilgisi
Ekleme
Ekle butonuna tıklandığında (F3 tuşu ile de yapılabilir) , imleç isim alanına gelir. Üyenin bilgileri (isim ,
soy isim , anne adı , baba adı , doğum tarihi ) girilir. İsim ve soy isim alanları zorunlu diğerleri zorunlu
değildir (alanlar arasında geçiş tab tuşu ok tuşları ile yapılabilmektedir). Ekleme işleminde ikametgah
alanı başlangıç değeri “Evet” getirilir, istenirse değiştirilebilir. Sonra diğer alana yine tab tuşu ile
geçilir ve ikametgâh “Evet” seçilmiş ise , “Delegesi Olduğu köy” bilgisi girilmek zorundadır. Bu alan
“otomatik tamamlayan” bir alandır. Siz karakterleri yazdıkça adres listesi karşınıza gelecektir. Örneğin
“Yeni” yazarsanız “Yenimahalle” , “YeniEv” gibi “Yeni” içeren tüm adresler gelecektir. Adres bilgisi de
girildikten sonra yine enter’a basıp tab tuşu ile “Giriş Tarihi” alanına geçip, üyenin son giriş tarihi
bilgisi girilerek “F4” veya “Kaydet” butonuna tıklanırsa, üye bilgisi eklenmiş olacaktır. Giriş tarihi
girilerek kayıt yapıldığında otomatik olarak o tarihle üye işlem kaydı yaratılır. Farklı giriş /çıkış tarihleri
girilmek isteniyorsa satırdaki “Üye İşlem Kayıt” butonuna basılmalıdır.
Kayıt işlemi yapıldıktan sonra, seçili satırdaki üyenin TC kimlik numarası bulunduktan sonra veya üye
size ulaştığında , “Aktar” butonuna tıklanılır ve aşağıdaki ekran açılır. TC kimlik numarası girilip “OK”
tuşuna tıklanıldığında, artık gerçek üye kaydı tamamlanmış olmaktadır. Aktarma işlemi
tamamlandıktan sonra , “Kayıt Durum” alanı “Aktarıldı” olarak görülecektir. (Aktarma işleminden
sonra “Sorgu” butonuna tıklanıldığında alanın değişmiş olduğunu görebilirsiniz.) Aktarılan üye
kayıtları üzerinde bir işlem yapılamaz.
1.3.
Geri Al
Ekle butonuna basılıp yeni üye ekleme işlemi yapılmaya başlanıp, işlemlerin iptal edilmesi isteniyorsa
“Geri al” veya “F5” tuşuna basılıp işlemler geri alınabilir.
1.4.
Kaydet
Ekleme işlemi yapıldıktan sonra, üyenin kaydedilmesi için “Kaydet” veya “F4” tuşuna basılıp
kaydetme işlemi yapılır. Eğer bu işlem yapılmaz ise, üye kaydı gerçekleşmeyecektir.
1.5.
Üye İşlem Kayıt
Üye işlem kayıt bilgileri, üyenin çiftçilik işlemlerinin ne zaman başladığı, bitiş bilgilerinin, muafiyet
bilgilerinin tutulacağı bölümdür. Üye İşlem Kayıt butonuna tıklandığında,
Ekranı açılır. Ekle, sil, geri al, kaydet işlemleri yapılabilmektedir. Alanlar arasında tab tuşu ile geçiş
yapılabilmektedir.
İşlem Tipi
Kurul Karar Tarih
Kurul Karar No
Açıklama
Silinme Nedeni
Üye
Giriş, Muafiyet Giriş, Çıkış, Muafiyet Çıkış seçeneklerinden oluşur. Zorunludur.
Kurul Karar Tarih bilgisi. Zorunludur.
Kurul Karar No bilgisi. Zorunlu değildir.
Açıklama bilgisi. Zorunlu değildir.
İşlem Tipi : “Çıkış” veya “Muafiyet Çıkış” olduğunda zorunludur.
Otomatik gelen bir alandır. Bilgilendirmek amaçlıdır. Elle girilmez.
Ekleme ve silme, işlemi yapıldıktan sonra , “Kaydet” işlemi yapılmak zorundadır.
1.6.
Üye Borç Kayıt
Üyelerin eski yıllara ait yıllık aidat bilgilerinin tutulacağı bölümdür. Üye Borç Kayıt Butonuna
tıklandığında
,
Ekranı açılır. Ekle, sil, geri al, kaydet işlemleri yapılabilmektedir. Alanlar arasında tab tuşu ile geçiş
yapılabilmektedir
Dönem
Aidat Miktar(TL)
Aidat Detay
Üye
Dönem bilgisi (2009, 2010, … gibi).Zorunludur.
Seçili dönemin borç tutarı. Zorunludur.
Açıklama bilgisi. Zorunlu değildir.
Otomatik gelen bir alandır. Bilgilendirmek amaçlıdır. Elle girilmez.
1.7.
Sil
Yapılan üye kayıtlarının silinmesi gerektiğinde, silinmesi gereken üyeler için “Sil” butonuna tıklanır. Ve
“Kaydet” tuşuna basılır. Eğer Üye borç ve işlem kayıtları dışında farklı işlemler yapılmış ise üye kaydı
silinemez.
Kısa yol Tuşlar ;
“F3” – Ekle
“F4” – Kaydet
“F5” – Geri Al
“F6” – Sorgu
Download

Eski Üye İşlemleri (TCK Numarası Olmayan) Kullanım Kılavuzu