SUNA ŞAHİN
[email protected]
1. Adı Soyadı
2. Doğum Tarihi
3. Unvanı
: Suna Şahin
: 25.06.1985
: Araştırma Görevlisi.
4. Öğrenim
durumu :
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
İktisat
Uluslararası İktisat
Üniversite
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Doktora
Uluslararası İktisat
Marmara Üniversitesi
Alan
Yıl
2008
2010
2011Devam
ediyor
5) Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanları:
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE YÖNETİME KATILIM
Tez Danışmanı; Doç. Dr GÜROL ÖZCÜRE,
Yrd. Doç. Dr ERSİN KAVİ
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanları :
İHRACAT MODELİ OLARAK SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ
Tez Danışmanı; Prof. Dr. NURDAN ASLAN,
Doç. Dr . NURAY TERZİ,
Prof .Dr. SİNAN ASLAN
Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI DIŞ TİCARET HADLERİNİN GELİŞİM SÜRECİ VE
ÖDEMELER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Tez Danışmanı; Prof. Dr. NURDAN ASLAN
Ödüller :ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜM BİRİNCİLİĞİ
Download

Özgeçmiş (CV)