TASNİF DIŞI
LAHİKA -13
5X1 (5 ADET TİP 1 EKRANDAN OLUŞAN) VİDEO DUVAR YERLEŞİM YERİ KROKİSİ
( Strateji Kısmı ve Komuta Katı Odaları )
Video Kontrol
Cihazı-1
140 metre
AÇIKLAMALAR
*
5X1 (5 Adet Tip2 Ekrandan Oluşan) Video Duvar Ekran;
Ayrı-ayrı Komuta katı odalarına idarenin göstereceği yere duvara monte edilecek.
Monte edilecek 46 inch Tip 2 Video Duvarın cari harekatta bulunan Video Duvar Kontrol Cihazı-1 ile bağlantısı
yapılacaktır.
TASNİF DIŞI
3-1
Download

TASNİF DIŞI LAHİKA -13 TASNİF DIŞI 3