DİKKATİNİZE:
BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK
OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.
ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU
ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN
GÖREBİLİRSİNİZ.
İNGİLİZCE III
KISAÖZET
KOLAYAOF
2
KOLAYAOF.COM
0 362 2338723
ÜNİTE 1: THE WAY WE ARE
Konu A People in a hurry
 İlk ünitemizin konusu zarflar ve sıfatlardır.Yani adverbs and adjectives.Zarflar Türkçemizden de
bildiğimiz gibi fiili niteler.Bu yüzden bir zarftan sonra cümlede bir isim göremeyiz.Sıfatlar ise
isimleri nitelediğinden isimlerin önünde bulunur.
 Ayrıca sıfatlar be fiilinden sonrada gelebilir.İsim cümlelerinde bu olay gerçekleşebilir.
 I'm honest.(be + adjective)
 I want your honest feedback. ( adjective + a noun)
 Ayrıca feel,get gibi fiillerden sonrada bir sıfat gelebilir.
 I feel safe when she is near me.(Bana yakın olduğunda kendimi güvende hissediyorum.)
 He gets itchy sometimes.(Bazen sinir bozucu olur.)
 Bugün İngilizce ile uğraşan herkes sıfatların az çok ne olduğunu ve belli başlı sıfatları zaten
bilir.Önemli olan zarflardır.Nasıl yapılır nerede kullanılır.Şimdi birlikte zarflar niçin kullanılır ve
nasıl yapılır görelim.
 Fiilin yapılış şekli ile ilgili bilgi verir.
 He closed the door slowly.(Kapıyı yavaşça kapadı.)
 Gördüğünüz gibi slow sıfatı -ly alarak zarfa dönüştü.İngilizce genellikle zarflar bu şekilde
oluşturulur.Fakat bazı sıfatlar kendi başlarına takılmayı sevdikleri için zarfa dönüşürkende
farklı şekilde dönüşürler.Ama bunlar sınırlı sayıda.Öncelikle -ly ile oluşanlara bakalım.
 easy-easily
 honest-honestly
 happy-happily
 quick-quickly
 brave-bravely
 Yukarıda birkaç örneği sizler için verdik.Şimdi cümle yapımızı söyleyelim.Zarflarda- verb+adverb
şeklinde cümle kurarız.Ama bir fiilden sonra bir obje cümlemizde var ise zarfımız objeden sonra
yer alır.
 Please,prepare your homeworks quickly. (Homeworks bir obje'dir.)
 Please,prepare quickly your homeworks.(Bu cümle yanlış bir cümledir.Yukarıda olduğu gibi
adverb obje varsa objeden sonra yer almalıdır.)
 Şimdi İngilizcedeki bazı düzensiz zarfları verelim.
 good-well
 late-late
Yandaki bu sözcüğün 4'ü hem zarf hemde sıfat olarak aynı şekilde
 fast-fast
kullanılır.Good ise adjective iken zarf olunca well'e dönüşür.
 hard-hard
 early-early
 Ayrıca; elderly,friendly,lively,lonely,lovely ve ugly sonlarında -ly olmalarına karşın zarf olarak
kullanılmazlar.Hepsi birer sıfattır.Asla bunlarıda karıştırmayınız.
 Sizler için en çok kullanılan zarflar;
Konu B Personality and Character
 Bu bölümümüzde insanların kişisel özelliklerini vurgulayacağız.Ayrıca sıfatları nitelemek için
kullanılan zarfları ayrıca da bir zarfı nitelemek için kullanılan başka bir zarfı
well hard early late fast quickly easily clearly slowly carefully strongly
closely seriously differently badly automatically properly
KOLAYAOF.COM
0 362 2338723
3
öğreneceğiz.Gördüğümüz gibi zarflar fiillerin dışında sıfatları ve başka zarflarıda
niteleyebiliyor.Ama şunu unutmayınız ki asla bir ismi nitelemezler !
talented-yetenekli
sense of humour-espiri yeteneği
arrogant-inatçı
outgoing-sosyal
shy-utangaç
helpful-yardım sever
generous-cömert
selfish-bencil
reliable-güvenilir
honest-dürüst
easygoing-uysal,neşeli
pratical-hızlı,pratik
 Verdiğimiz bu sözcükleri hepsi birer sıfattır.Bu bölümde işte bu sıfatları bir zarfla nitelemeyi
öğreneceğiz.Hem kelime öğrenmiş olucaz hemde sıfatları nitelemeyi öğreneceğiz.
 Bu iş 4 şekilde yapılabilir;
 incredibly,extremly,very,really ve so pretty zarflarıyla bir sıfatı yada zarfı niteleyebiliriz.
He is extremly reliable man.(Son derece güvenilir bir adam.)
You are really generous.(Gerçekten dürüstsün.)
 absolutely ve really ile güçlü daha güçlü anlama gelecek sıfatlar oluşturulabilir.
She is absolutely shy.(O kesinlikle utangaç.)
He is really fantastic.(O gerçekten olağanüstüdür.)
 at all sözcüğünüde cümlenin sonuna koyarak olumsuz bir cümleyi dahada güçlü hale
getirebiliriz.
She is not generous at all.(Hiçte cömert biri değil.)
They are not shy at all.(Hiçte utangaç değiller.)
 Son olarak completely ve totally sözcükleri.Bu sözcüklerde tamamen anlamında
kullanılır.
He is totally outgoing person.(Tamamen sosyal biridir.)
They are completely reliable.(Tamamen güvenilirler.)
 İngilizcede sıfatları olumsuz anlama çevirmek için illa cümlede not ile kullanmaya gerek yoktur.Bu
işi sıfatların başına im-,un-in-dis ekleyerek yapabiliriz.
 immortal-ölümsüz
 impatient-sabırsız
 inconsiderate-düşüncesiz
 unfriendly-arkdaş canlısı olmayan
 dishonest-namussuz
 disorganized-düzensiz,dağınık
 He is an impatient man.
 She is unfriendly.
 They are very dishonest.
Konu C He's always working.
 Bir alışkanlığı dile getirmek için present continuous tense kullanılır.Konuşma esnasında birisinden
bahsettiğimiz ve bir özelliğini söylediğimiz hep olur.Mesela Mehmet'in çok şakacı biri olduğundan
bahsediyoruz ve peşinden 'Zaten hep şaka yapıyor.' diyoruz.İşte bu kurduğumuz cümle İngilizcede
de present continuous tense ile kurulur.
A:My old roommate was very bad girl.
B:You're right,she was pretty bad.
A:Yeah,she was always talking about people behind their backs.
B:You mean like we're doing now?!
KOLAYAOF.COM
0 362 2338723
4
Yukarıdaki diyalogda bir kızın çok kötü olduğundan bahsediyorlar ve ardından 'daima başkalarının
arkadasında konuştuğunu söylüyorlar.İşte bu işi bir continuous tense ile oluşturmuşlar.Biz present
continuous demiştik fakat bu yapı elbette past continuous ilede yapılabilir.Yani continuous tense'lere
özel bir durumdur.Ve mutlaka cümlede yardımcı fiilden sonra always olmalıdır. is always , are always,
was always gibi.

I lost my pocket.I'm always losing things.I'm very disorganized.
 Sıfatlar konusunda bahsettiğimiz at least zarfı bir diğer konumuz.Bu zarf olumsuz cümlelerde
kullanılır ve genellikle birinin iyi bir özelliğine işaret etmek için cümlede yer alır.
 Well but,at least,she apologizes.My girlfriend never says she's sorry.(Peki ama en azından
özür diliyor,benim kız ardaşım üzgünüm bile demiyor.)
 Yeah,at least,she is not always talking about people behind their backs.(Evet,en azından
insanların arkalarından konuşmuyor.)
 Gördüğünüz üzere at least en azından , hiç bir zaman , hiçte gibi anlamlara gelmektedir.Ve
söylediğimiz olumsuz cümlenin aslında iyi bir özellik olduğunu vurgulamak için kullanılır.
5
KOLAYAOF.COM
0 362 2338723
Download

ünite 1 - kolay aof