Mehmet Çağatay
BAHADIR
E-posta:
[email protected]
İnternet sayfası:
http://akademi.itu.edu.tr/bahadirm
Adres:
İTÜ Maçka Yerleşkesi İşletme Fakültesi İşletme
Mühendisliği Böl. 34367 Beşiktaş/İSTANBUL
İş tel:
(0212) 2931300 (2047)
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yeri ve Tarihi:
Uyruk:
Diller:
Ehliyet:
Medeni hal:
Askerlik durumu:
Bursa, 30 Nisan 1987
T.C.
Türkçe (Anadil), İngilizce (İleri seviye)
B Sınıfı (2005)
Bekar
Tehir (8 Mart 2018)
EĞİTİM DURUMU
2012 – Halen
İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul
Doktora
 Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği Doktora
Eğitim Odağı: Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Sistem Simülasyonu, Sıralama ve Çizelgeleme, Yöneylem Araştırması ve
Sezgisel Yöntemler
Durum: Doktora tez aşaması (Doktora dersleri ve doktora yeterlilik sınavı başarı ile geçildi, doktora tez konusu arayışında)
2009 - 2012
İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul
Yüksek Lisans
 Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
Eğitim Odağı: Üretim Yönetimi, Üretim Teknolojileri Yönetimi, Karar Destek Sistemleri
Tez Başlığı: Aksiyomlarla Tasarım ile Robot Kolu Seçimi için Bir Karar Destek Sistemi
Tez Konusu: Bu çalışmada, üretim sistemine uygun endüstriyel robot kolu seçimi amacıyla çok ölçütlü karar verme sürecinde
kullanılan ve bilimsel bir metod olan Aksiyomlarla Tasarımdan yararlanılarak “endüstriyel robot kolu seçimi metodolojisi”
önerilmiş ve bir tür karar destek sistemi yazılımla bütünleştirilerek geliştirilmiştir.
2005 – 2009
İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul
Lisans
 İşletme Mühendisliği Lisans
Eğitim Odağı: Bilgi sistemleri, Üretim ve İşlemler Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama
Tez Başlığı: Sağlık Sektörü ve Üretim Sektörü Arasında ERP Süreci Gelişim Farklılıkları ve Sağlık Sektöründeki ERP
Uygulamalarının İyileştirilmesi
İŞ TECRÜBELERİ VE STAJLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü
Şubat, 2010 



İstanbul/Türkiye
Araştırma Görevlisi
Çeşitli bireysel/takım projeleri
Araştırma ve raporlama faaliyetleri
Bilgisayar programlama uygulama asistanı (MATLAB)
Ders yardımcılıkları ve idari görevler ile ilgili işlerin yürütülmesi, görev aldığı dersler:
Üretim Yönetiminin Temelleri
İşlemler Yönetiminde Benzetim: Üretim sürecinin ARENA ile simülasyonu
Üretim Planlama ve Kontrol
Introduction to Computer & Eng. Computing – MATLAB programlama dili
İşletme Mühendisliği Tasarımı I – Ürün geliştirme yönetimi
Mühendislik Proje Yönetimi
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Satın Alma Departmanı
Temmuz, 2008 – Ağustos, 2008
Bursa/Türkiye
Stajyer
Proje satın alma yönetimi ve tedarikçi analizi çalışmaları
 Tedarikçi performans değerlendirme formlarının raporlanması
 “Techinal Purchasing Management System (TPMS)” eğitimi
Nobel Teknik Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. – Üretim ve Mühendislik Departmanı
Ağustos, 2007 – Eylül, 2007


Bursa/Türkiye
Üretim ve Mühendislik Departmanında mühendislik ürün kayıtlarının incelenmesi ve güncellenmesi
İş süreçlerinin tanımlanması, zaman etüdü çalışmaları ve kapasite hesaplama faaliyetleri
Stajyer
YAYINLAR
Ocak, 2014

3rd Int. Conf. on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM)
Int.Conf. on Machine Learning, Electrical, Electronics & Mechanical Engineering
Bildiri
Bahadir, M.C., Bahadir S. K. and Kalaoglu, F. (2012). “An Artificial Neural Network Model for Bursting Strength of
Knitted Fabrics”. International Conference Proceedings of PSRC - International Conference on Machine Learning,
Electrical, Electronics & Mechanical Engineering, August 11-12 Phuket, Thailand.
Nisan, 2013

Bildiri
Bahadir M.C. and Satoglu. S., (2012). “A Decision Support System for Robot Selection Based on Axiomatic Design
Principles". 3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), July 3-6,
İstanbul, Turkey. (Best track award in Manufacturing and Design Track)
Ağustos, 2012

Makale
Bahadir M.C. and Satoglu, S. "A novel robot arm selection methodology based on axiomatic design principles", The
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 01/2014, ISSN: 1433-3015 (Online) / 0268-3768
(Print), Springer London
Temmuz, 2012

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
International Energy and Environment Fair and Conference
Bildiri
Bolturk, E., Oztaysi, B. and Bahadir, M.C. (2012). “Comparision of Artificial Neural Network and Multiple
Regression Models for Long Term Electricity Demand Forecasting”. International Energy and Environment Fair
and Conference, April 24-26, İstanbul, Turkey.
AKTİVİTELER
ITU AUVTECH (Autonomous Underwater Vehicle) Takımı
Ekim, 2012 – Eylül, 2013
İstanbul Teknik Üniversitesi/Türkiye
İşletme ve Proje Yönetimi
Otonom sualtı aracı tasarımı ve üretimi projesi:
 Proje planlama, kontrol ve raporlama
 İş gücü ve finansal planlama
 Sponsorluk ve tanıtım faaliyetleri
GMO Geleceğin Deniz Teknolojileri ve Yüzer Yapıları Proje Yarışması
Mart, 2012 – Ağustos, 2012
İstanbul Teknik Üniversitesi/Türkiye
İşletme Mühendisi
FEDAİ İnsansız sualtı aracı kavramsal tasarım projesi:
 Literatür taraması
 Kavramsal tasarım çalışmaları
 Raporlama
BİLGİSAYAR BİLGİLERİ
Program




MS Office
Programlama Dilleri: MATLAB, C Programming
ARENA (Simulation Software)
SPSS
ÖDÜLLER & SERTİFİKALAR
Temmuz, 2013

Yarı Finalist: Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde AUVSI ve ONR kurumlarının ortaklaşa düzenlediği
16. Ulusal RoboSub Otonom Sualtı Araç yarışmasında AUVTECH isimli sualtı aracı ile yarı finalist olmuştur.
Ağustos, 2012

GMO Geleceğin Teknolojik ve Yüzer Yapıları Proje Yarışması
En İyi Proje Ödülü: Geleceğin teknolojik ve yüzer yapıları proje yarışmasının alt başlığı olan ‘Askeri Yapılar’
konusunda tasarımı gerçekleştirilen ‘FEDAİ’ isimli insansız sualtı savunma aracı kavramsal tasarımı projesi ile 1.lik
elde edilmiştir.
Haziran, 2012

AUVSI Foundation and ONR's 16th International RoboSub
3rd Int. Conf. on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM)
Mühendislik ve Tasarım Oturumunda en iyi bildiri ödülü: Bahadir M.C. and Satoglu. S., (2012). “A Decision
Support System for Robot Selection Based on Axiomatic Design Principles". 3rd International Conference on
Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), July 3-6, İstanbul, Turkey. (Best track award in
Manufacturing and Design Track)
Download

özgeçmiş - Ar. Gör. Mehmet Çağatay BAHADIR