ÜMİT ŞEN
1969 yılında Kütahya’da doğdu. İlk, Orta öğrenimini Kütahya’da, Lise eğitimini Bilecik
Teknik Lisesi Elektrik Bölümünde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli
Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun oldu.
1991-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik
Mühendisliği Anabilim Dalında Zemin Etüdü konusunda Yüksek Lisansını tamamladı.
1995-1997 yılları arasında özel sektörde çalıştı.2002-2008 yılları arasında Mülga Kütahya
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde İmar ve Afet Şubesi Teknik Personeli, 2008-2012 Kütahya Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar, İskan ve Kooperatif Şube Müdür Vekili olarak görev yaptıktan sonra
2012 tarihinden itibaren İmar ve Planlama Şube Müdür Vekili ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Şube Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.
Evli olup bir çocuk babasıdır.
Download

Ümit ŞEN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı