Prof. Dr. Alpagut KARA!
!
1967 senesinde Sinop’ ta doğmuştur. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Mühendislik Seramikleri üzerine 1991 senesinde İngiltere Leeds Üniversitesi’ nde tamamlamışIr. Doktorasını 1999 yılında Bath Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünde (Önceki ismi Seramik Mühendisliği bölümüdür) ders vermeye başlamışIr. Birçok ulusal ve uluslararası projelere kaIlan ve koordine eden Prof. Dr Alpagut Kara, 16 Yüksek Lisans, 6 doktora tezi yürütmüştür. Bu araşIrma faaliyetlerinin yanında ulusal ve uluslararası dergilerde 80 civarında makalesi yayımlanmışIr. 2007-­‐2010 yılları arasında Seramik AraşIrma Merkezi A.Ş. (SAM) yardımcı Ar-­‐Ge Koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Alpagut Kara, 2010 yılından bu yana aynı kurumda Ar-­‐Ge Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Eskişehir’ de yer alan, kesici uçlar için SIALON bazlı seramikler ve seramik matris kompozitler geliş_rme konusunda faaliyet gösteren MDA İleri Teknoloji Seramikleri spin-­‐off şirke_nin de kurucu üyesidir. Evli ve 2 kız babasıdır. 
Download

Prof. Dr. Alpagut KARA