BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS STAJ PROGRAMI
- İki haftalık stajın amaçları, bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinin (servisinin) işleyişini görmek,
hastalara uygulanan testlerin ve ölçeklerin nasıl yapıldığını öğrenmek, servis etkinliklerine katılmak,
bilimsel eğitim toplantılara katılmak, bu konularda bilgi ve becerileri geliştirmektir.
- Stajlar Bakırköy ve Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri’nde yapılacaktır.
- Staja devam etmek ve tamamlamak zorunludur.
- Stajın günlük başlama saati ve hastaneden ayrılma saatleri kurumun işleyişine uygun olacaktır.
- Yapılan, katılınan veya gözlemci olunan her etkinlik için “Etkinlik Formu”nda ilgili yer sorumlu
psikolog ve yüksek lisans öğrencisi tarafınızdan tarih yazılarak imzalanacaktır. Stajını tamamlayan
öğrenci, Etkinlik Formunu en geç izleyen hafta Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci
İşleri’ne teslim edecektir.
- İki haftalık staj süresince sigorta primleri Beykent Üniversitesi tarafından ödenecektir.
- Öğrenci, Etkinlik Formundaki tüm işlemlerin yapıldığı bir başka hastanede stajını yapabilir. Bu
durumda öğrencinin sigorta primi Beykent Üniversitesi tarafından ödenecek, ancak hastaneye
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Download

beykent üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü psikoloji yüksek lisans