PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
17:30
18:10
18:15
18:55
19:00
19:40
19:45
20:25
20:30
21:10
21:15
21:55
17:30
18:10
18:15
18:55
19:00
19:40
19:45
20:25
20:30
21:10
21:15
21:55
17:30
18:10
18:15
18:55
19:00
19:40
19:45
20:25
20:30
21:10
21:15
21:55
17:30
18:10
18:15
18:55
19:00
19:40
19:45
20:25
20:30
21:10
21:15
21:55
17:30
18:10
18:15
18:55
19:00
19:40
19:45
20:25
20:30
21:10
21:15
21:55
ELEKTRİK (10 sınıf dersleri)
ELEKTRİK (11. sınıf dersleri)
Elektrik Elektronik Esasları 1
İ.ARSLAN H.ŞAN
Pano Tasarım ve Montajı 1
M.ÖZDAMAR A.L.ATEŞ
TEKNİK VE MESLEK RESİM
İ.ARSLAN H.ŞAN
Elektrik Elektronik ve Ölçme 1
Ö.GENCER R.ÇATAL
Zayıf akım Tesisleri ve Elektrik Tesisat
1
İ.CENİK S.SARI
Pano Tasarım ve Montajı 1
M.ÖZDAMAR A.L.ATEŞ
MESLEKİ .GELİŞİM
D.YURDAKUL M.HAVUT
Bilgisayar Destekli Uygulamalar
D.YURDAKUL M.HAVUT
Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi 1
M.HAVUT D.YURDAKUL
Elektrik Elektronik ve Ölçme 1
Ö.GENCER R.ÇATAL
ELEKTRİK (12. sınıf dersleri)
Zayıf akım Tesisleri ve Elektrik Tesisat
1
İ.CENİK S.SARI
YAPI ELK KUV TES 1
H.ŞAN İ.ARSLAN
Download

CUMA ÇA RŞA M BA P ERŞEM BE P AZARTESİ SA LI