OGEM–VAK
Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları
ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı
İŞLETME MÜESSESESİ
Söğütözü Mh..Söğütözü cd. 2169.Sok. Atatepe Sitesi
No 36/4 B-1 Blok Çankaya - ANKARA
Tel : 0312 – 223 37 67 Fax : 0312 – 223 05 06
Maltepe V. D. 647 005 9734
a-mail: [email protected]
Sayı
Konu
: İŞL. 08/323
: SDF uygulaması
12/ 12 /2014
DAİRE BAŞKANLIKLAR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Vakfımız tarafından vakıf senedine göre oluşturulan SOSYAL DAYANIŞMA FONU (SDF)
uygulamaları başlamış bulunmaktadır.
SDF Uygulama Esaslarına göre fonda biriken paranın %60.ı Sağlık Yardımlarına ,%40 ise Eğitim
Yardımlarına ayrılmaktadır.
Her Bölge Müdürlüğünden gelen paralar yine o Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahiplerine
kullanılmaktadır. Buna göre Bölge Müdürlüklerinden gelen paralar 30 Ekim 2014 tarihi itibariyle
değerlendirilmiş ve Bölge Müdürlüklerinin eğitim yardımı kontenjanı belirlenerek bildirilmiştir.
Diğer taraftan 15.09.2014 tarih ve İŞL.-08/225sayılı yazımız ile Fona üye personelden Eğitim
yardımı talep edeceklerin 30.10.2014 tarihine kadar müracaat etmeleri ve müracaat formlarının Bölge
Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği gerek yazımız ile ve gerekse OGM ve OGEM-VAK internet siteleri
vasıtasıyla duyurulmuştur.
Müracaatlar,hazırlanan puanlama cetveline göre, Bölge Müdürlüğünde kurulan 3 kişilik
komisyonla değerlendirilmiş ve en yüksek puan alandan başlayarak, kontenjan oranında eğitim yardımı
alacak personel belirlenmiş ve listeler Vakfımıza gönderilmiştir.
Vakfımızca yapılan kontrollerden sonra Bölge Müdürlüğünce tespit edilen eğitim yardımı
alacakların listesi Yönetim Kurulumuzca onaylanarak ekte yayınlanmıştır.
Bu listeye göre;
Eğitim yardımı alacaklar, Öğrenciye ait Ziraat Bankasında açtıracakları hesaba ait IBAN
numaraları ile öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir.
İlgililere duyurularak istenilen belgelerin gönderilmesi hususunu arz ederim.
Arif SARAÇOĞLU
Ogem-Vak Gen.Müd.
EKİ:
Eğitim yardımı alacaklar listesi
Download

SDF EĞT.Yardımı alacaklar