SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ (SEİK) 2014 HEDEFLERİ
SIRA
HEDEF
YAPILACAK FAALİYETİN NİTELİĞİ
1
Sigorta Eksperleri Taban Ücret
Tarifesi ile Eksper Atama işleminde Mevzuat Düzenlenmesi
yaşanan sorunların çözümü
2
Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin
Güncellenmesi
3
4
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞLAR
PAYDAŞ
KURUM/
KURULUŞLAR
5684 sayılı Sigortacılık Kanununda;
1- Sigorta Eksperleri İcra Komitesine taban ücret
tarifesi belirleme hususunda açık yetki tanımlanması,
HAZİNE
2- Sigorta ettiren yada sigorta sözleşmesinden
MÜSTEŞARLIĞI
menfaat sağlayanlar tarafından yapılan eksper
atamalarının tesadüfi olarak yapılmasına yönelik
düzenleme yapılması
TOBB-SEİK, TSB
31.Ara.14
TOBB-SEİK
31.Ara.14
-
31.Ara.14
TOBB-SEİK, TSB,
SBM
31.Ara.14
AMAÇLANAN SONUÇLAR
Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin çağın
gereksinimlerine uygun olarak, sigorta eksperlerinin HAZİNE
Mevzuat Düzenlenmesi
sınıflandırılmasını da kapsayacak şekilde yeniden
MÜSTEŞARLIĞI
düzenlenmesi
Sigorta Eksperlerinin ülke genelinde tanıtımının
Radyo, TV gibi mecralar kullanılmak
Sigorta Eksperlerinin Ülke Geneline
yapılarak, toplumda sigorta eksperlerinin
suretiyle, sigorta eksperlerinin ülke
TOBB-SEİK
Tanıtımı
bilinirliliğinin sağlanması ve eksper atama sayısının
genelinde tanıtımının yapılması
artırılması
Sigorta Eksperleri üzerindeki iş
yükünün takip edilmesi
Mevzuat Düzenlenmesi
Hasar dosyası açıldığı zaman eş zamanlı olarak
HAZİNE
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (SBM) bildirilecek.
MÜSTEŞARLIĞI
Eksper ataması eş zamanlı olarak SBM ye bildirilecek.
HEDEFE İLİŞKİN
ÖNGÖRÜLEN
GERÇEKLEŞME TARİHİ
Download

kuruluşlar paydaş kurum