VOSSFORM PLASTİK ŞEKİL VERME
KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI
Hidrolik boru tesisat bağlantılarını yapmak için yaygın olarak kullanılan üç bağlantı
Yöntemi aşağıda gösterilmiştir.
Yüksüklü
bağlantı
Kaynak Nipeli
Sistem Basıncı 200 Bar değerinin üzerine çıktığında yüksüklü bağlantı kullanmak tavsiye edilmez.
Kullanıcı VossForm veya kaynak nipelini tercih etmelidir.
VossForm
Şimdi bu iki bağlantı şeklini inceleyelim.
1 ‐ Kaynaklı Bağlantı.
Bu bağlantı için kuyruklu nipel gereklidir.
Kaynak Nipeli ile bağlantı boruya nipelin TIG kaynağı ile kaynak edilmesi ile oluşturulur.
Piyasada argon olarak bilinen bu kaynak yöntemi bir telin torç yardımı ile eritilrek iki
metalin el marifeti ile birleştirilmesinden ibarettir.
Kaynaklı bağlantı
Somun
Nipel
Oring
Kaynak
Nipeli
Kaynak
Bölgesi
Boru
2 – Vossform ile boru ucu şekillendirme.
Sızdırmazlık için keçe gerektirir.
•Boru makinaya sokulur
•Dayama Kalkar
•Çeneler boruyu yakalar
•Borunun ucu ezilerek plastik şekil verilir
•Boru bağlantı yapılmaya hazırdır.
Vossform bağlantı
Keçe
Nipel
Pul
Somun
Boru
Vossform ve kaynaklı bağlantı teknik karşılaştıma.
1 – Kesit daralması oluşuyormu?
Kesit daralması yağ akışına karşı direnç oluşturarak güç kaybı ve ısınmaya yol açar.
Voss formda plastik şekil verme sonrası iç yüzeyde daralma meydana gelmez.
Kaynaklı bağlantıda ise sağlıklı bir kaynak için kaynak metali borunun içinde sakal diye Tabir edilen çıkıntıyı yapmalıdır. Buda kesit daralmasına yol açar.
h
H
l
H = h
L L > l
2 – İşlem Sonrası yapı kontrolü
Vossform’un göz ile kontrol edilmesi yeterlidir.
Kaynaklı bağlantıda ise kontrol için X‐RAY ile film çekmek gereklidir.
3 – Vibrasyon ve eksenel yükleme dayanımı
Vossform destek pulu sayesinde yüksek titreşim eksenel yüklemeler altında sorunsuz olarak çalışabilir.
Kaynaklı bağlantılar yüksek vibrasyonda çatlak ilerlemesi ve kırılma problemleri ile
Karşılaşılır.
Destek pulu
A
A
4 – Oprasyon temizliği.
Vossform sonrası şekillendirilmiş boru özel bir kimyasal temizliğe ihtiyaç duymaz.
Kaynaklı bağlantıda ise kaynak üzerinde oluşan curuf temizlenmelidir. Aksi taktirdre yağ akışı ile kopan curuflar devre elemanlarını çalışmaz hale getirir.
5 – Çarpılma riski.
Vossform soğuk plastik şekil verme olduğundan ısıl çarpılmalar oluşmaz.
Kaynaklı bağlantıda ise ısıl girdilerden dolayı kaynak sonrası çarpılmalar olabilir.
Çarpılma dolayıısı ile nipele oturma tam olmayacağından sızıntı oluşur.
6 – Boru et kalınlığı ile uyum
Vossform’da boru dış çapı ve et kalınlığına göre kalıplar bulunur doğu kalıbı seçmek
yeterlidir.
Kaynaklı bağlantılarda ise nipelin et kalınlığı ile borunun et kalınlığı aynı olmalıdır.
7 – Operasyon hızı
* 25x4 St37.5 dikişsiz fosfatlı hidrolik devre borusu üzerinden yaklaşık değerlerdir.
VossForm
1 – Borunun ucunu yağlama 5 Sn
2 – Kalıp takma 50 Sn
3 – Form atma 25 Sn
Kaynaklı Bağlantı
1 – Kaynak ağızı hazırlama
5 dk
2 – Pozisyonlama ve puntalama 5 dk
3 – Gaz verme 5 dk
4 – Kaynak işlemi 15 dk
5 – Temizleme 3 dk
Toplam : 1,5 Dakika
Toplam 33 Dakika.
Argon
8 – Korozyon direncine etkileri.
Vossform borunun üzerindeki fosfat veya galvanize zarar vermez.
Kaynaklı bağlantıda kaynak bölgesinde fosfatın koruyucu etkisi yok olur. Galvanizli borularda ise kaynaktan önce kaynak bölgesindeki galvanizin temizlenmesi gerekir.
Bu da kaynak bölgesinin korozyon direncini düşürür. Vossform ve kaynaklı bağlantı maliyet karşılaştıması.
Vossform ile kaynak bağlantısının maliyet mukayesesi
Zaman Kaybı
Vossform Bağlantı
(Dakika)
Kaynak Nipelli Bağlantı
(Dakika)
Kaynak ağzı açma
yok
Yaklaşık 2
Ayarlama, Puntalama, Taşıma ve Gaz verme
Yok
Yaklaşık 10
Yaklaşık 1
‐
Kaynak
Yok
Yaklaşık 15
Mekanik Temizlik
yok
Yaklaşık 1
yok
Yaklaşık 5
Yok
Yaklaşık 1
Yaklaşık 1 Dakika
Yaklaşık 33 Dakika
Uygulama
Yağlama + Form atma
Kimyasal temizlik ve durulama
Sızdırmazlık testi
TOPLAM
Malzeme Maliyeti
Malzeme ve işçilik
Kuyruklu nipel ve somun takımı
Voss somun keçe takımı
İşçilik
TOPLAM
Hesaplama değerleri
Vossform Bağlantı
Kaynak Nipelli Bağlantı
Yok
3.700,00 3.000,00 16,00 1.016,00 Yok
1.925,00 5.625,00 Boru : 38 x 4
Bağlantı sayısı :
Kaynak işçilik Ücreti : Voss İşçilik ücreti :
38S Kuyruklu Nipel (Voss) :
38S Somun (Voss) :
38S Voss Somun Keçe :
100
30 TL/Saat
10 TL/Saat
22 TL
15 TL
30 TL
1 – Zamandan tasarruf
2 – Maliyet tasarrufu
Makina imalatında boru bükümü ve vossform ile ciddi maliyet avantajları sağlanır.
6 Adet Yüksük
2 Adet Nipel
6 Adet Somun
2 Adet Dirsek
Toplam 16 Parça
2 Adet Nipel
2 Adet Somun
Toplam 4 Parça
Voss Form ve boru bükümü ile 2 köşeli bir bükümde 12 adet fittings malzemesi tasarruf
Orta Mah. Üniversite Cad. No:33 Orhanlı Tuzla/İstanbul Tel: 0216 5933300 (pbx)
Revizyon :1.1
Tarih : 04.05.2014
Hazırlayan : M. Ali Özgür
Download

vossform plastik şekil verme kullanım alanları ve