Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak
No.18 D.11 06510
Söğütözü / Çankaya, Ankara
www.rec.org.tr
Basın Duyurusu
5 Haziran 2014
Dünya Çevre Gününüz Kutlu Olsun
“Sesini yükselt, deniz seviyesini değil!”
Bu yıl, 2014 Dünya Çevre Günü teması “Küçük Ada Devletleri ve İklim Değişikliği”
olarak belirlendi. “Sesini yükselt, deniz seviyesini değil!” sloganı ile doğa ve çevre
felaketlerine, iklim değişikliğine ve deniz seviyesi yükselmelerine karşı savunmasız
olan küçük ada ülkelerinin sesi duyurulmaya çalışılacak.
Küresel ısınma okyanusların su seviyesinin artmasına sebep
oldukça, iklim değişikliği küçük ada devletleri için en büyük
zorluk haline geliyor. Küçük ve izole yapıları bu devletleri;
doğa ve çevre felaketlerine, iklim değişikliğine ve deniz
seviyesindeki artışa karşı savunmasız bırakıyor. Birleşmiş
Milletlerin 2014 yılını Uluslararası Gelişmekte Olan Küçük
Ada Devletleri Yılı olarak ilan etmesinden sonra, bu konuyu
daha derin bir boyuta taşımak için Dünya Çevre Günü teması
olarak da “Küçük Ada Devletleri ve İklim Değişikliği”
belirlendi.
İklim krizine karşı ne yapmak gerekiyor sorusunun cevabı aslında uzun zamandır biliniyor. Bu yıl içerisinde
beşincisi yayımlanan IPCC Raporu, küresel ısınmayı 2oC tutmak için küresel ölçekte 2050 yılına kadar düşük
karbonlu enerji üretiminin yaklaşık dört katına çıkarılması gerektiğini ortaya koyuyor. Rapor ayrıca, küresel
ısınma ile mücadelede fosil yakıt tüketiminden kaçınılmasının altını çiziyor.
Bugün gelinen noktada iklim değişikliği ile mücadele konusunda; devlet başkanları, küresel büyük şirket
yöneticileri, akademisyenler, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve biz bireylere kadar herkes farkındalık
geliştirmiş durumda. Bu farkındalığı bir adım öteye taşıyarak, salım azaltımı ve uyum eylemlerinin
güçlendirilmesi için çalışmamız gerekiyor. Küresel ölçekte, karar alıcıları, salım azaltım konusunda etkilemek için
çevre-iklim krizi konusunda bilgi, yetenek ve kapasitelerimizi artırmalı ve karar alma süreçlerine aktif olarak
katılmalıyız.
Bütün bunlar 2014 yılı Dünya Çevre Günü’nün sloganını destekliyor: “Sesini yükselt, deniz seviyesini değil!”
Herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşadığı bir dünya ümidiyle!
Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun!
REC TÜRKİYE
www.rec.org.tr
https://twitter.com/RECTurkiye
https://www.facebook.com/recturkiye
https://www.linkedin.com/company/recturkey
Download

Basın Duyurusu 5 Haziran 2014 Dünya Çevre