SAFRANBOLU
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTİNİLEN BELGELER
Köy Altyapı Talebinin
Programa alınması
1- Talep Halinde Muhtar Dilekçesi,
2- Talep dışında Encümen Kararı
2
Köy Altyapı Talebinin
Gerçekleştirilmesi
--
3
Çalışmalarla ilgili talep –
1- Dilekçe
şikayet talebi
1
4
Yapım, Mal ve Hizmet
Alımlarının Ödemesi
5
Kesin Teminat İadesi
İşlemi
6
Geçici Kabul ve Kesin
kabul Yapılması İşlemi
HİZMETİN
TAMAMLANM
A SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Ay
1 Yıl
7 Gün
1-Fatura’nın Aslı
2-Hesap Numarasını Belirten Dilekçe veya
Fatura da Hesap Numarasının belirlenmiş
olması
3-SSK ve Vergi Borcu yoktur yazısı
4-Hakediş Dosyası
5-Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı
1-Başvuru Dilekçesi
2-SSK’dan yapılan işe ilişkin ilişiksiz belgesi
3-Vergi Borcu yoktur belgesi
4-Kesin Kabul Tutanağı
1- Başvuru Dilekçesi
7 Gün
Kesin Kabulden
sonra
15 DK.
İş Bitiminde
30 DK
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz
belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Safranbolu KHGB
İsim
: Muzaffer KAYIMTU
Unvan
: Birlik Müdürü Unvan
Adres
: Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi
Tel
: 0 ( 370) 712 00 58
Faks
: 0 (370) 712 00 58
E-Pos
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri: Safranbolu Kaymakamlığı
İsim
: Murat BULACAK
Unvanı
: Kaymakam
Adres
: Safranbolu Kaymakamlığı
Tel
: 0 (370) 712 11 80
Faks
: 0 (370) 712 11 82
E.Posta
: [email protected]
Download

köylere hizmet götürme birliği