MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE VE SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet Standartları Tablosu
SIRA
NO
1
2
3
HİZMETİN ADI
İş Deneyim Belgesi
(Hizmet ve Mal Alım
İhalelerine Ait)
Hizmet ve Yapım İşleri
Kesin Teminat İadesi
Mal Alımları Kesin
Teminat İadesi
İSTENEN BELGELER
1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı.
2.Kabul Tutanağı
3. Fatura Fotokopisi
1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı.
2. Geçici Kabul Tutanağı (Teminatın Yarısı İçin)
3. Kesin Kabul Tutanağı (Teminatın Tamamı İçin)
4. SGK İlişiksiz Belgesi
1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı.
2. Mal Alımları Kabul Tutanağı
3. Fatura
4
Geçici Teminat İadesi
3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı. (Yetki Belgesi)
5
İhale Dokümanı Satış
Alıcıya Ait bilgiler (Gerektiğinde Yetki Belgesi)
6
7
İhale İçin Bilgi İstenmesi
İhale Dokümanına Yönelik
İtiraz
3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetlerin anılan maddenin
birinci fıkrasındaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine
kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikâyetlerin en geç; a) İhale veya son başvuru tarihi Pazartesi
günü olan ihalelerde, bir önceki Salı günü,
b) İhale veya son başvuru tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir önceki Çarşamba günü,
c) İhale veya son başvuru tarihi Çarşamba günü olan ihalelerde, bir önceki Perşembe günü,
ç) İhale veya son başvuru tarihi Perşembe günü olan ihalelerde, bir önceki Cuma günü,
d) İhale veya son başvuru tarihi Cuma günü olan ihalelerde, bir önceki Pazartesi günü,
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
5 İş Günü
3 İş Günü
3 İş Günü
2 İş Günü
1 Saat
İhale Süreci
Tamamlandıktan Sonra
10 İş Günü
mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ancak ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal
bayram veya genel mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ancak ihale tarihinden önceki üç iş
günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate
alınarak iş günleri üzerinden hesabının yapılması gerekmektedir.
8
9
10
11
İhale Kararına Yönelik
İtiraz
Demirbaş, Sarf Malzemesi
ve Hizmet Alımları
Demirbaş, Sarf Malzemesi
ve Hizmet Alımı
Ödemelerinin saymanlığa
bildirilmesi
Bilgi edinme ve Dilekçe
Hakkı Kapsamında
Yapılan Başvuruların
Cevaplandırılması
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ eki olan dilekçe örneği ve ekleri
10 İş Günü
1.Fiyat Teklif Mektubu
( Doğrudan Temin)
15 İş Günü
1 Banka Hesap Numarasının gösterir Fatura
2 KDV Dahil 2000 TL ve Üzeri Ödemelerde Vergi Borcu Yoktur Yazısı
1 Dilekçe veya BİMER veya Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe veya BİMER veya Bilgi edinme
Başvuru Formu
2 İş Günü
15 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
Unvan
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Salih YILDIZ
: İhale ve Satın alma
Şube Müdür V.
: Uğur Mumcu Bulvarı No
14 Menteşe/Muğla
: (+90 252) 214 10 96
: (+90 252) 213 20 95
: [email protected]
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Halis KABAŞ
: Destek Hizmetleri Dairesi
Başkan
: Uğur Mumcu Bulvarı No
14 Menteşe/MUĞLA
: (+90 252) 214 10 96
: (+90 252) 213 20 95
: [email protected]
Download

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı