NO
İSİM
SOYİSİM
SONUÇ
141001052
Esra
TAHMAZOĞLU
94
141001050
UlaĢ Can
KOLAÇ
93
141001069
Aslıhan
KUL
93
141001051
Dicle Rotinda
ÖZDAġ
93
141001047
Betül
ġĠMġEK
92
ORÇUN
SAVAŞ
91
141001040
Dilsu Dicle
ERKAN
90
141001096
Mihriban
BAYRAKTAR
90
NADERA
ALSAMMAN
89
141001005
Mert
ÖNER
88
141001076
Özgür
GENÇTÜRK
88
141001035
AyĢenur
TÜFEK
87
141001071
Dilruba
TORUN
87
MUSTAFA
ALABDALLAH
ALALEWY
141001077
Ġlknur
ÖZTÜRK
85
141001088
Betül Ceyda
BAġOL
84
141001008
Ahmet Salih
KARAOĞLU
83
140905010
Ġsmethan
ÇEĞĠNDĠR
82
131001073
Abdullah Fatih
GEVġEMEZOĞLU
86
81
YASEMĠN
DENĠZLĠ
81
141001066
Ahmet Aydın
TAġĞIN
81
141001023
Abdullah
BAKIRTAġ
80
141001037
Muhammet Ali
SARI
79
141001080
Zeynep Sena
ERAKKAYA
79
141001043
Mahmut Hüdai
DEMĠR
78
141001063
Selay
TAY
78
141001087
Buğra Kaan
UZ
77
141001072
Mine Nur
ZAFER
77
141001022
Ġsmail Eren
SEKĠN
76
34171585622
İmtisal ÇELİK
76
141001024
Tuba
ÖZTOPRAK
75
141001007
Fulya Buse
GÜNGÖR
74
130901047
Melodi Buket
KANLIOĞLU
74
SHAHED
ALOBEID
73
141001014
Habibe Kübra
COġKUN
73
141001097
Demet Ġlkim
YAYLA
73
141001030
Hüseyin Furkan
KARAMEKĠK
73
141001059
Mehmet Ali
ARIKAN
72
140905034
Berk Sencer
KARINCALI
71
HAMZA UYSAL
71
131001081
Harun AKKAYA
71
141001018
Ġrem
KARAMAN
71
141001034
Afife
ÖZKAL
70
M.SALİH HAKSEVEN
70
Hilal
TAġDAN
70
YAZAN
MOHAMMAD
69
141001056
Bilal
SOFĠOĞLU
68
141001092
Oğuzcan
BALTALI
68
141001089
Aybike
ASLAN
66
141001099
Nigar
ERTEKĠN
66
131001076
Yakup TÜFEK
66
Fuat UÇAR
65
141001064
13340502013
141001031
ġeyma
130110007
Ömer ESKĠ
64
130905037
Serap KÜÇÜKALCAN
64
Musa YILMAZ
63
130110004
141001054
131001126
Muhammet
BAYRAM
YOZBATIRAN
Abbas UYSAL
64
63
63
141001036
Ġhsan
AġKAR
62
141001004
Celaleddin
ÜNAL
62
130110023
Fatma KÖMÜġLÜ
62
13340502004
Ali SARI
62
13340501003
Ezgi YILDIZ
62
141001019
Nazire
ÇELEM
62
140105033
Bahar
GĠDERSOY
62
PINAR TÜYLÜ
61
141001013
Didem
130901005
Kübra
KATMERLĠKAYA
60
130901018
Gamze DUVARBAġI
60
130901031
Fatmanur TAġGIRAN
60
130110015
Zafer ÖZSOY
59
130905004
AyĢe Betül ĠREN
59
131001119
Rıdvan KOYUNCU
59
130905015
Tufan SÜNBÜL
58
13340502005
Özge KAHYA
58
130905014
Merve VURAL
58
130901035
Tuğberk KESKĠN
58
130905025
Aylin BAKIR
57
130901021
Mirac BAġOĞLU
57
130110017
Öznur KOÇAK
57
13340501027
Mert Sabri KARAMAN
56
131001035
Ömer Furkan GÜREL
56
Mecra BOSTAN
55
120110035
Suheyb TERZĠ
55
130110028
Çiğdem YÜZER
55
130110034
BüĢra TONYALI
55
13340502007
Nevin Evrim Küçük
55
13340501001
Olcay Can KAPLAN
55
141001091
Muhammed Yasir
131001005
Oğuzhan EKĠZ
55
130901011
ġeyma DURSUN
54
Yunus ARTAGUS
54
130110027
130905026
141001017
Meryem
CAN
ÖZTÜRK
MACĠT
60
55
53
130901045
Furkan BAġAR
53
13340502012
Nurgül UZUNEL
52
MUHİTTİN ÇİFTÇİ
52
130110036
Gamze TÜRKMEN
52
141001046
ġeyda
BAKIR
51
141001032
ġurahbil
YAĞBASA
51
141001101
Ülkü Nur
KIRMAN
51
130901037
Kadir SAÇĠN
51
Selen DADAŞ
51
131001103
Eyyüp TOPAK
50
141001058
Mehmet Özgür
130111037
Seher SERĠN
50
Rümeysa ÜLKÜ
MUSTAFA EMRE
ŞEKER
50
ÇELĠK
50
50
141001102
Elif Sena
130905022
Aslıhan ORHAN
49
130110022
Melike TOSUN
49
130905017
Onurhan ATEġ
49
130110033
Ġlknur TANRIKULU
49
130901024
Serdar KASAK
49
130901033
Selim TUĞLU
48
141001033
Gökçe
ALTUNTAġ
48
141001045
Feyza
KESKĠN
47
140905005
Zeynep
KIRKARLAR
47
130905019
Sabriye DEMĠRCĠ
47
130905043
Bayram BAYRAMOV
47
130110006
Fatih YUMAK
47
Zeynep PEKER
46
130901017
Bilal ÇETĠN
46
130901007
Tuğba YeĢim
GÜRBÜZ
45
130905040
Ahmet Burak AKġĠT
45
130905021
Çağrı GÜVEN
45
130901012
KAYA
49
130901014
130901013
Serhat UYSAL
44
Muhsin TURAN
44
140110009
Ġrem
DAĞARSLAN
130105015
Elif Suna YILMAZ
43
130905031
Yalçın GÜNDOĞDU
42
130105045
Muhammet Ali
AKKAYA
42
13340501032
Tuğba DEMĠR
41
ÖZATA
43
140905013
Muhammed Emin
130110012
AyĢe Sümeyye
ÖZTÜRK
140105017
Berna Hande
130105009
Münevver Sibel
ġENER
41
130110011
Nermin SOYTÜRK
40
130111041
Betül BALLIKAYA
40
141001011
Ogün
GERBOĞA
40
141001057
Esma
ERĠKLĠ
39
SALEH
JARKAS
39
41
41
CAN
41
130110002
Salih AKIN
39
130901025
Ġbrahim DURSUN
39
130901040
Bahri ġAHAN
38
130110024
Kamile YEġĠLOVA
38
130110042
Fatmanur GÜLMEZ
38
Rabiya ARSLAN
38
Mustafa ASLAN
37
Berre YETİM
36
Adem SOYLU
36
130110038
Okan ERGÜN
36
130901026
Sabire Ebrar
KARADENĠZ
35
130105004
Mustafa YALÇINKAYA
35
130901036
Suzan Kübra SAVAġ
35
141001060
Damla
130110035
Özlem EKĠNCĠOĞLU
34
120110031
Ebru OLTULU
34
130110026
130901004
AKIN
34
140905022
Bedirhan Tarık
MERMER
32
141001053
Mehmet Nurkan
GÖRGÜN
32
130905042
Nıjıatı NIZAMIDING
32
130105011
Hilal TEPEDÜZÜ
32
141001061
Zafer
130905006
Muhammet Yusuf
YILMAZ
31
130110030
Mustafa GACAR
29
130105034
Kübra KARCIOĞLU
29
130105033
ESRA TAġDEMĠR
29
130901027
Yunus Emre
DOĞANÖZÜ
28
130110018
Gülcan ASLAN
27
130111035
Dilan ALKAN
27
130901020
Esad ġamil GÖKTAġ
26
Gizem YILDIZ
26
130901038
Elifnur AYDIN
24
130110031
Secaettin Cem
SAKLAYICI
22
13340501019
Melek KAÇAR
22
130905032
Celal AKBAġ
20
130110001
Kübra ÇELĠK
19
130901039
Ümit BAYRAK
18
130111023
Ülkü Hilal ÜÇÜNCÜ
16
130105029
Merve ĠNGEÇ
16
120905020
ADNAN SEÇKĠN
15
130105026
Bircan AKYÜZ
14
YUNUS YILMAZ
14
120110041
MELĠKE AYDIN
11
120905044
RUSTAM BESHIMOV
11
130901019
Furkan YuĢa GEMĠCĠ
11
130111015
Bahar KÜTÜK
9
130110021
Yunus KOÇ
7
130105028
ġANLI
31
120105015
130901010
130901032
ALKHALIDI
ALĠ
girmedi
USAME
HALBUNĠ
girmedi
HAMDĠ ALPASLAN
Muhammed Fatih
KORKMAZ
Mahmut Ubeyde
YILDIRIM
girmedi
girmedi
girmedi
130111024
Dilan YÜKSEKBAĞ
girmedi
130110019
Oğuzhan DĠKĠCĠ
girmedi
130111031
Yakup KAYA
girmedi
130105040
Dilek ÇELĠK
girmedi
130111030
Sevgi DAMAR
girmedi
13340502014
Yunus Emre KALELĠ
girmedi
13340502009
Sinem DAĞKIRAN
girmedi
13340501031
Selami KÖKÇAM
girmedi
Download

NO İSİM SOYİSİM SONUÇ