Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3
Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 654 26 00
Fax: 0212 654 26 64
www.siziseviyoruz.com
ÖNSÖZ
Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler:
Sizi Seviyoruz Okul Öncesi Gelincik Eğitim Seti;
Çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini
göz önüne alarak, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel
yönden gelişimlerini sağlamak, yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla
hazırlanmıştır.
Sizi Seviyoruz Okul Öncesi Gelincik Eğitim Seti’yle çocuklar çalışmalarını yaparken eğlenecek, bilgi ve becerilerini artıracak, kısa sürede olumlu
davranışlar kazanacaklardır.
Bu kitapla anne ve babalar da etkinliklere katılacak, çocuklarının olumlu
davranışlar kazanmalarında aktif rol oynayacaklardır.
Kitap sevgisini kazandırmayı amaçladığımız “Sizi Seviyoruz Okul Öncesi
Gelincik Eğitim Seti’nin tüm çocuklara yararlı olması dileğiyle.
Sizi Seviyoruz
Yayın Kurulu
Hazırlayanlar
Editör
Resimleyen
İç Düzen
Dizgi - Grafi
k
Baskı Yeri
Baskı Yılı
:
DELEN
IZ - Nebiye
Eylem YILD
ENLER
Gamze ÖKM
Zeliha BAŞ
:
Ziya SICAK
:
Süleyman Ö
:
Murat BÜLB
:
Sizi Seviyoru
:
Prizma Press
:
0
İstanbul /2
ZKONUK
ÜL
rvisi
z Grafik Se
10
Amaç
2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Kazanım 10: Yönergeye uygun çizgiler çizer. (P.M.A.)
Kesik çizgileri birleştirerek hayvanların yolların çizelim.
Kangurular ve tavşanlar zıplayarak, yılanlar sürünerek hareket ederler.
3
Amaç
12: Mekânda konu ile ilgili yönergeleri uygulayabilme.
Kazanım 3: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. (B.A.)
Armutları toplanışı için baba ayıya bir merdiven çizelim.
Anne ayının eline meyve sepeti çizelim.
4
Küçük ayıcığada küçük merdiven çizelim.
Amaç
2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Kazanım 10: Yönergeye uygun çizgiler çizer. (P.M.A.)
Anne tavuk bütün civcivlerini beslenmeleri için yanına çağırıyor.
Onu duyan yavruları yanına gitmek istiyor. Civcivlerin yollarını çizip onları annesinin yanına
ulaşmaları sağlayalım.
Anne tavuğun kaç civcivi olduğunu sayalım.
5
GELİNCİK AİLE KATILIM KİTABI FORMA 1 ÖN
Amaç
2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Kazanım 10: Yönergeye uygun çizgiler çizer. (P.M.A.)
Elif ailesiyle bahçede kahvaltı yapmakta.
Bizde Elif’in ailesindeki kişileri sayalım. Evlerini tamamlayalım.
Eliflerin masasında olan kahvaltılıkları söyleyelim.
6
En çok sevdiğimizi daire içine alalım.
Amaç
4: Kendisini sözel olarak ifade edebilme.
Kazanım 4: Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
7: Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar. (D.A.)
Resimde gördüklerimizi anlatalım.
Resimdeki uçan nesneleri sayalım. Uçarken çizdikleri yolları tamamlayalım.
Rüzgarlı bir havada yürürken siz neler hissedersiniz? Anlatınız.
7
GELİNCİK AİLE KATILIM KİTABI FORMA 1 ARKA
Amaç
6: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme.
Kazanım 3: Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar. (B.A.)
Büyük çocuk büyük balonlar üflüyor. Küçük çocuk ise küçük balonları üfleyebiliyor.
Uçuşan baloncuklar hangi şekle benziyor? Söyleyelim.
8
Büyük çocuğun üflediği balonları kırmızı renkle tamamlayıp boyayalım.
Küçük çocuğun üflediği balonları mavi renkle tamamlayıp boyayalım.
Amaç
6: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme.
Kazanım 1: Varlıkları renklerine göre göre gruplar. (B.A.)
Kuşlar yuvalarını bulamıyorlar.
Renklerine bakarak kuşların yuvalarının hangisi olduğunu bulalım.
Yuvalara götürdüğümüz kuşların yuvalarına iki yumurta çizelim.
Yumurtadan yeni çıkmış bir yavruyu düşünelim. Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
9
Amaç
2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Kazanım 9: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
10: Yönergeye uygun çizgiler çizer. (P.M.A.)
Kesik çizgileri birleştirerek şemsiyeyi tamamlayalım. Altına saklanan hayvanların ıslanmasını önle-
10
yelim.
Şemsiye altına kimler saklanmış, söyleyelim.
Yağmur taneleri ve şemsiyenin üzerine renkli kağıtlardan yırtma yapıştırma yapalım.
Amaç
8: Görsel materyalleri okuyabilme.
Kazanım 1: Görsel materyalleri inceler.
3: Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. (D.A.)
Anne fare çocuklarına peynir yemeyi öğretiyor. Farelerin neler yaptığını anlatalım.
Baba fare, çocukların renklerine uygun balonlar almış.
Biz de hangi balonu kime aldığını çizerek bulalım.
11
Amaç
2: Duygularını fark edebilme.
Kazanım 1: Duygularını söyler.
2: Duygularının nedenlerini açıklar. (S.D.A.)
Melek annesinin okuduğu masalı dinlerken uykuya dalmış.
Rüyasında kendisinin prenses olduğunu ve baloya katılmak üzere hazırlandığını görüyor.
12
Sizce Melek, balo için hangi kıyafetini seçmeli?
Kıyafetlerin özelliklerini söyleyelim.
Amaç
18: Problem çözebilme.
Kazanım 3: Çözüm yolları içinden en uygun olanını seçer. (B.A.)
Çocuklar tekneyle geziye çıkmış. Tarihi eserlerin bulunduğu yere gidecekler. Nehirde bir çok tehlikeli
hayvan var. Onların bulundukları yollara girmeden nasıl gidebilirler? Açık yolu çizerek çocuklara
yardım edelim.
13
Amaç
11: Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme.
Kazanım 4: 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar. (B.A.)
Büyük kare şeklinin içindeki bir rakamının kesik çizgilerini tamamlayalım.
14
Küçük kare şekilleri içine bir rakamlarını yazalım.
Sınıfımızda kareye benzeyen nesneleri sayalım.
Sayfada kaç kare olduğunu söyleyelim.
Amaç
2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
Kazanım 10: Yönergeye uygun çizgiler çizer. (P.M.A.)
Kesik çizgileri birleştirerek meyveleri tamamlayalım ve boyayalım.
Hangi meyveyi kimin daha çok sevdiğini söyleyelim.
En çok sevdiğimiz meyveyi daire (O) içine alalım.
15
Amaç
5: Başkalarının duygularını fark edebilme.
Kazanım 1: Başkalarının duygularını ifade eder. (S.D.A.)
Sonbahar geldiğinde ağaçlardaki yapraklar dökülür.
16
Resimde gördüklerimizi anlatalım. Dökülen yaprakları sayalım.
Ağustos böceği ve kuşların niçin üzgün olduğunu söyleyelim.
Download

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3