 NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI
 NİSAN AYI KAVRAMLARI
 NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
NİSAN AYI GEZİSİ
NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI
MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI
MAYIS AYI AİLE KATILIMI
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar
2.Değişik yönlere yuvarlanır
3.Değişik yönlere doğru uzanır
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar
6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider
7.Belli bir yüksekliğe çıkar
8.Belli bir yüksekliğe tırmanır
9.Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer
12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar
13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser
14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır
15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar
Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanım
3.Nesneleri çeker/gerer
4.Malzemelere elleriyle şekil verir
5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir
Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar
5.Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider
6.Çift ayakla ileri/geri sıçrar
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 1. Kendini tanıyabilme
Kazanımlar
2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler
Amaç 2. Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
2.Duygularının nedenlerini açıklar
3.Duygularının sonuçlarını açıklar
4.Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder
Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Başkalarının duygularını ifade eder
2.Başkalarının duygularını paylaşır
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden iletişimi başlatır
2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar
1.Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder
2.Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder
Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir
4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur
5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur
6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
7.Ürünlerini çeşitli yollarla sunar
8.Sunularında hayali/gerçek nesneler kullanır
Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme
Kazanımlar
1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler
2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar
3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır
Amaç 13. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler
2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
3.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir
DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1.Sesin kaynağını söyler
2.Sesin geldiği yönünü belirler
3.Sesin özelliğini söyler
4.Verilen sese benzer sesler çıkarır
Amaç 2.Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1.Nefesini doğru kullanır
2.Kelimeleri doğru telaffuz eder
3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir şekilde ayarlar
4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
5.Söz almak için sıra bekler
6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler
7.Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar
8.Üstlendiği role uygun konuşur
DİL ALANI
Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
1.Dinlediklerini başkalarına anlatır
2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar
3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir
Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1.Dinlediklerinde yeni olanları fark eder
Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme
Kazanımlar
1.Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler
2.Aynı sesle başlayan sözcükler söyler
3.Kafiyeli sözcükler söyler
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 2.Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler
2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
2.Varlıkların rengini söyler
3.Varlıkların yerini söyler
4.Varlıkların şeklini söyler
5.Varlıkların sayısını söyler
6.Olay ya da varlıkların sırasını söyler
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
1.Varlıkları renklerine göre gruplar
2.Varlıkları şekillerine göre gruplar
3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar
4.Varlıkları miktarlarına göre gruplar
5.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar
6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar
Amaç 7. Nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar
2.Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir
4.Nesneleri renk tonlarına göre sıralar
5.Nesneleri sayılarına göre sıralar
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazanımlar
1.Ölçme sonucunu tahmin eder
2.Standart olmayan birimlerle ölçer
3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
2.10 sayısı içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
5.Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler
6.Nesne sayısı 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler
Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler
Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
3.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar
4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler
Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
Kazanımlar
5.On sayısı içinde toplama gerektiren problemleri çözer
6.Beş sayısı içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili
neden-sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri,
öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme
Kazanımlar
1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur
2.Nesne ve varlıkları sembollerle gösterir
3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine
sembolleri yerleştirir
4.Grafikte yer alan nesneleri sayar
5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler
Amaç 21. Atatürk’ün Türk Toplumu için
önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler
2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer
2.Giysilerini yardımsız çıkarır
3.Giysilerini yardımsız giyer
4.Giysilerini doğru şekilde giyer
5.Giysilerini katlar6.Giysilerini asar
Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme
Kazanımlar
1.Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister
4.Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını söyler
1-20 arası rakam sıralama
15-20 Arası Rakam Yazma
1-100 Arası Ritmik Sayma
10’ar 10’ar 100’e Kadar Sayma
Matematik İşaretlerini Tanıma
1-10 Arası Rakamlarla
Artırma-Eksiltme Yapma
Aynı-Farklı
Çeşitlilikleri fark etme
Karanlık-Aydınlık
Kirli-Temiz
Problem Çözme
Koni
Sütun
Yönelme
Ters-Düz
Dengeli-Dengesiz
Karşı Karşıya-Sır Sırta
Yükselmek-Alçalmak
Doğru-Yanlış
Sesli-sessiz-gürültülü
Kokulu-Kokusuz
Var-Yok
Karanlık-Aydınlık
İlkbahar
Önce-Şimdi-Sonra
NERELERDE MATEMATİK KULLANIYORUZ?
SORUSU İLE GÜNLÜK YAŞAMDAKİ MATEMATİK KEŞFEDİLDİ.
OKULUMUZDAKİ TÜM RAKAMLAR BULUNARAK OK İŞARETİ İLE BELİRLENDİ.
ABAKÜS NEDİR? ÖĞRENİLDİ VE ABAKÜS ÜZERİNDE İLERİ VE
GERİ SAYMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.
SAYI TERAZİSİNDE SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE
KÜÇÜKLÜĞÜ KARŞILAŞTIRILDI
KÜME NEDİR? ÖĞRENİLDİ. KÜMENİN DIŞINDA KALAN
NESNELER UYGUN KÜMELERE YERLEŞTİRİLDİ.
DESTE VE DÜZİNE KAVRAMLARI ÖĞRENİLDİ.
BAHÇEDE “SEK SEK” OYUNU OYNANDI.
ZİNCİRDE KAÇ HALKA OLDUĞU TAHMİN EDİLDİ. HALKALAR SAYILDI VE
TAHMİNLERLE KARŞILAŞTIRILDI.
İLK-ORTA-SON KAVRAMLARI ZİNCİR ÜZERİNDE ÖĞRENİLDİ.
5’ER 5’ER RİTMİK SAYMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.
2. DÖNEM ARA KARNELER VERİLDİ.
İNTERNETTEN REKLAMLAR İZLENDİ.
REKLAMLARIN YAŞAMIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
HAKKINDA SOHBET EDİLDİ.
YENİ BİR ŞEYİN NASIL GELDİĞİNİ ÖĞRENİYORUZ.
EGE SEHLİKOĞLU
YERİ TELEVİZYONDUR. REKLAMLARDA YENİ ÇIKAN ŞEYLERİ ÖĞRENEMEZDİK. REKLAMLARIN ÖNEMİNİ BİLMELİYİZ BENCE.
DENİZ PİYA PİLAVCI
REKLAMLAR OLMASAYDI SİNEMALARIN NE ZAMAN OLACAĞINI BİLEMEZDİK.
B.KAAN KAVLAK
REKLAMLAR OLMASAYDI HANGİ MARKALAR OLDUĞUNU BİLEMEZDİK.
MİNA TEPEDELDİREN
YENİ GÜZEL BİR ÜRÜN ÇIKSAYDI ONUN NASIL OLDUĞUNU BİLEMEZDİK.
NEHİR KOÇ
REKLAMLAR OLMASAYDI BİR ŞEY ÖĞRENEMZDİK.
M.EFE ALEMDAR
REKLAMLAR OLMASAYDI BİZ HİÇ BİR ŞEYİ BİLEMEZDİK.
M.MERT ÇOKER
REKLAMLAR OLMASAYDI DÜNYADA YENİ NELERİN OLDUĞUNU BİLEMEZDİK.
EFE GÜNDAL
NE ZAMAN HANGİ FLİMLERİN OLUCAĞINI BİLEMEZDİK.
İREM ALKANLAR
REKLAMLAR OLMASAYDI HİÇ BİR ŞEYİ GÖREMEZDİK.
PINAR ASLAN
DÜNYADA NELERİN OLDUĞUNU BİLEMEZDİK. REKLAMLAR OLMASAYDI.
F.BATUR ÇALIŞKAN
REKLAMLAR OLMASAYDI ÇORBALARI İÇEMEZ NASIL OLDUKLARINI BİLEMEZDİK.
TUNA TOPALOĞLU
YENİ ÇIKAN EŞYALARI BİLEMEZDİK.
CEREN AYDIN
REKLAMLAR OLMASAYDI YENİ OYUNCAKLARIN, YENİ YEMEKLERİN, DEĞİŞİK ŞEYLERİN ÇIKTIĞINI BİLEMEZDİK.
EGE GÜNDAL
ÇOCUK FİLMLERİNİN NE ZAMAN BAŞLIYCAĞINI BİLEMEZDİK.
MELEK ZARARSIZ
YENİ NELERİN ÇIKTIĞINI BİLEMEZDİK.
Ö.ALPEREN ÇELİKER
REKLAMLAR OLMASAYDI YENİ BİR ÜRÜN ÇIKSAYDI ONU BİLEMEZDİK.
ARZUM AHİ
ŞAHİN SUCUĞUN NASIL OLDUĞUNU BİLEMEZDİK.
TULGAN GÜNDOĞAN
O ZAMAN NELERİN ÇIKTIĞINI GÖREMEZDİK.
EYLÜL ÇOBAN
ARTIK MALZEMELERDEN TELEVİZYON YAPILDI.
EVDE ARTIK MATERYALLERLE OLUŞTURULAN ÜRÜNLERİN
REKLAMI YAPILDI.
SAYGI NEDİR? NEDEN SAYGI GÖSTERİRİZ?
KİMLERE, NELERE SAYGI GÖSTERİRİZ?
SORULARI İLE İLGİLİ SOHBET EDİLDİ.
SAYGI KÜÇÜKLERİMİZE YARDIMCI OLMAKTIR.
DENİZ PİYA PİLAVCI
KONUŞANLARIN SÖZÜNÜ KESMEMEK.
B.KAAN KAVLAK
BİRİLERİNE İYİ DAVRANMAK SAYGIDIR.
M.EFE ALEMDAR
ÖĞRETMENLERİMİZ KONUŞURKEN ONLARI DİNLEMEK SÖZÜNÜ KESMEMEK.
M.MERT ÇOKER
KARŞIMIZDAKİ BİR KİŞİYE KONUŞURKEN DİNLEMEK SAYGI GÖZTERMEKTİR.
NEHİR KOÇ
BÜYÜKLERİMİZE SAYGI GÖSTERMEK.
EFE GÜNDAL
ARKADAŞLARIMIZA BAĞIRMAMAK ONLARA SAYGILI OLMAKTIR.
İREM ALKANLAR
KÜÇÜKLERİ ÜZMEMEK.
PINAR ASLAN
KAVGA ETMEMEKTİR.
F.BATUR ÇALIŞKAN
SAYGI KÜÇÜKLERİMİZE İYİ DAVRANMAKTIR.
TUNA TOPALOĞLU
ANNEMİZE SAYGI DUYMAKTIR..
CEREN AYDIN
KARŞIMIZDAKİ İNSANI RAHATSIZ ETMEMEK. SAYGI GÖSTERMEKTİR.
EGE GÜNDAL
BİRİSİ OTURMAYA GELDİYSE SESSİZ OLMAK ONLARA SAYGI DUYMAKTIR.
MELEK ZARARSIZ
KÜÇÜKLERİMİZE KÖTÜ LAF SÖYLEMEMEK ONLARI ÜZMEMEK.
Ö.ALPEREN ÇELİKER
BÜYÜKLERİMİZE SAYGI GÖSTERMEKTİR.
ARZUM AHİ
BABAM UYUYORKEN ONA SAYGI GÖSTERMEK.
TULGAN GÜNDOĞAN
TANIDIKLARIMIZA SAYGI GÖSTERMELİYİZ Kİ ONLARDA BİZE GÖSTERSİNLER.
DENİZ PİYA PİLAVCI
HAYVANLARA SAYGILI OLMALIYIZ.
B.KAAN KAVLAK
MİNA TEPEDELDİREN
YAŞLILARIMIZA SAYGI DUYMALIYIZ.
M.EFE ALEMDAR
KÖPEKLERE SAYGI GÖZTERMEZSEK BİZİ ISIRIRLAR.
M.MERT ÇOKER
İNSANLARA SAYGI GÖSTERİRİZ.
NEHİR KOÇ
ÇOCUKLARA GÖSTERMELİYİZ ÇÜNKÜ ONLARI SEVDİĞİMİZ İÇİN.
EFE GÜNDAL
ÇİÇEKLERE SAYGI GÖSTERİRİZ.
İREM AKANLAR
ÖĞRETMENLERE SAYGI GÖSTERİRİZ.
PINAR ASLAN
ANNELERİMİZE SAYGI GÖSTERİRİZ.
F.BATUR ÇALIŞKAN
OYUNCAKLARA SAYGI GÖSTERİRİZ. PARAYLA ALIYORUZ ÇÜNKÜ.
TUNA TOPALOĞLU
BEBEKLERE SAYGI GÖSTERİRİZ.
CEREN AYDIN
ÖĞRETMENLERİMİZE SAYGI GÖSTERİRİZ.
EGE GÜNDAL
KEDİLERE VURMAMALIYIZ SAYGI GÖSTERMELİYİZ.
MELEK ZARARSIZ
İÇERİDEKİ HAVA VE DIŞARIDAKİ HAVA TERMOMETRE İLE ÖLÇÜLDÜ.
SICAKLIKLARI KARŞILAŞTIRILDI.
BİR HAFTA BOYUNCA DOLDURULACAK
“HAVA DURUMU TAKVİMİNE” BAŞLANDI.
HAVA KONULU KAVRAM HARİTALARI İNCELENEREK HAVADA MEYDANA
GELEN OLAYLAR ÖĞRENİLDİ.
“HAVADA GÖRDÜKLERİMİZ” KONULU SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI.
ARTIK MALZEMELERLE GÜNEŞ ÇALIŞMASI YAPILDI.
BAHÇEDE OYUNLAR OYNANDI.
“EL ELE VERELİM” “23 NİSAN”
“HAVADA BİR TOP BULUT OLSAM” İSİMLİ ŞARKILAR
VE “İSTEK MARŞI” ÖĞRENİLDİ.
EL ELE VERELİM
El ele verelim la la la la la
Güneşe erelim la la la la la
Şarkılar söyleyelim
Haydi çocuklar
Yıldızlar uyansın gülüşümüzden
Çiçekler boyansın gülüşümüzden
Rengarenk bayram olsun
23 Nisan
23 NİSAN
Sanki her tarafta var bir düğün
Çünkü en şerefli en mutlu gün
Bugün 23 Nisan
Hep neşeyle doluyor insan
İşte bugün bir meclis kuruldu
Sonra hemen padişah kovuldu
Bugün 23 Nisan
Hep neşeyle doluyor insan
Bugün Atatürk’ten bir armağan
Yoksa tutsak olurdun sen inan
Bugün 23 Nisan
Hep neşeyle doluyor insan
HAVADA BİR TOP
BULUT OLSAM
Havada bir top bulut olsam
Ne güzel parasız dolaşırdım
Sinop’a doğru gezinirdim
Oradan Hatay’a süzülürdüm
Ne şirin bir yurt
Ne güzel yurt
Denizi güneşi havasıyla
İSTEK MARŞI
Atatürkçü eğitim ilkemiz
Coşkuyla çarpar yüreğimiz
Nesiller boyu yükselecek
Daima gururla sesimiz
Bir güneş gibi üstümüze doğan
Çağdaş eğitimde örnek olan
İSTEK Vakfı geçleriyiz biz
Var oldukça bu sevgimiz
Aşarız engelleri güçlüyüz biz
Var oldukça bu sevgimiz
Aşarız engelleri güçlüyüz biz
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN
OKULUMUZU VE SINIFIMIZI SÜSLEDİK.
23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMINDA NE
OLMASINI İSTERSİN?
SORUSU İLE
ÇOCUKLARIN FİKİRLERİ
ALINDI.
HERKESİN SAĞLIKLI OLMASINI İSTERDİM.
EGE SEHLİKOĞLU
23 NİSAN’DA BÜTÜN DÜNYANIN EĞLENMESİNİ İSTERDİM
DENİZ PİYA PİLAVCI
SÜNGER BOB OLMASINI İSTERDİM. ÇÜNKÜ EĞLENCELİ.
B.KAAN KAVLAK
MİNİ OLMASINI İSTERDİM.
MİNA TEPEDELDİREN
DONDURMA YEMEK İSTERDİM.
M.EFE ALEMDAR
23 NİSAN EĞLENCELİ OLSUN.
M.MERT ÇOKER
SÜNGER BOB OLMASINI İSTERDİM. ÇÜNKÜ ÇOCUKLARI GÜLDÜRÜYO.
EFE GÜNDAL
OYUNCAK İSTERDİM.
İREM AKANLAR
23 NİSAN’DA HERKESİN MUTLU OLMASINI İSTERDİM.
PINAR ASLAN
PASTA OLMASINI İSTERDİM. ÇÜNKÜ PASTAYI ÇOK SEVİYORUM.
F.BATUR ÇALIŞKAN
23 NİSANDA HERKESİN EĞLENMESİNİ İSTERDİM.
TUNA TOPALOĞLU
HERKESİN KAVGA ETMEMESİNİ İSTERDİM.
CEREN AYDIN
BALONLARIN OLMASINI İSTERDİM. ÇÜNKÜ ÇOK EĞLENCELİ.
EGE GÜNDAL
PATEN KAYMAK İSTERDİM. ÇÜNKÜ PATENİ ÇOK SEVİYORUM.
MELEK ZARARSIZ
BÜTÜN ÇOCUKLARIN OKULDA MUTLU OLMASINI İSTERDİM.
Ö.ALPEREN ÇELİKER
HERKESİN MIUTLU OLMASINI İSTERDİM.
ARZUM AHİ
HERKESİN BARIŞMASINI İSTERDİM.
TULGAN GÜNDOĞAN
ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA ÇOCUKLARIN YERİ VE ÖNEMİ HAKINDA SOHBET
EDİLDİ. ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE OLDUĞU FOTOĞRAFLAR
İNCELENEREK ALBÜM OLUŞTURULDU.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARINA
GELECEK OLAN ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ SEÇİM İLE BELİRLENDİ.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI HEDİYELERİ
HAZIRLANDI.
YILSONU GÖSTERİSİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI.
YILSONU GÖSTERİSİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI.
CUMHURİYET VE 23 NİSAN İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ. NEFES
AÇMA VE RİTM ÇALIŞMALARI YAPILDI.
TOP ATMA VE YAKALAMA, TOP SEKTİRME, BELİRLİ MESAFEDE
TOP SÜRMEYE YÖNELİK ÇALŞIMALAR YAPILDI.
TAŞLARIN HAREKETLERİNİ KAVRAMAYA YÖNELİK SERBEST OYUN
OYNANDI. MERDİVEN MATI VE VEZİR MATI ÖĞRENİLDİ.
KİL İLE ÇİÇEK ÇALIŞMASI YAPILDI.
23 NİSAN KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI.
HAVANIN VARLIĞI İLE İLGİLİ DENEY ÇALIŞMALARI YAPILDI.
MOUSE HAKİMİYETİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK DİKKAT OYUNLARI
OYNANDI VE BOYAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.
İSTEK BİLGE KAĞAN ANAOKULU 2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI
6 YAŞ
06
Sanat etkinliğinde
gökkuşağı yapıyoruz.
“Sokak Kedisi Muko
Dünyayı Kurtarıyor”
isimli hikayeyi
dinliyoruz.
13
Hangi havada nasıl
giyiniyoruz? Sohbet
ediyoruz?
NOT: Evden gelirken
her mevsime uygun bir
giysi ve eşya getirmeyi
unutma!
Mevsimler isimli
belgeseli izliyoruz.
07
Havanın varlığı isimli
deneyi yapıyoruz.
Rüzgarın enerjisini
ölçmek için sanat
etkinliğinde rüzgar gülü
yapıyoruz.
“Gökyüzünde neler var?
İsimli şarkıyı
öğreniyoruz.
08
Güneş figürlü mandala
çalışması yapıyoruz.
NOT: 3-6 yaş arası
çocukların katılacağı
ücretsiz İstekli
günlerde 13:00-15:00
arası Minik Tema
etkinliğinde saksılara
kendi çiçeklerimizi
ekiyoruz.
09
Rüzgar ve fırtına sesi
(Dağa senfonileri)
eşliğinde rüzgarlı bir gün
draması yapıyoruz.
NOT: Bugün
okulumuzda fotoğraf
çekimi olduğundan okul
kıyafeti ile okula
gelmeyi unutma!
10
Annelerimizin
yaşamımızdaki önemi
hakkında sohbet
ediyoruz.
“Anneciğim” adlı şarkıyı
öğreniyoruz.
Annelerimize anneler
günü hediyesi
hazırlıyoruz.
14
“Güzel, yağmurlu, karlı,
rüzgarlı havalarda ne
yaparız? “Sohbet
ediyoruz.
“Havanın gücünü
görelim” isimli deneyi
yapıyoruz.
15
“En sevdiğimiz hava”
grafiğini yapıyoruz.
Kağıt katlama tekniği ile
uçak yapıyoruz.
NOT: 3-6 yaş arası
çocukların katılacağı
ücretsiz İstekli
günlerde 13:00-15:00
arası dinozorlarla ilgili
etkinlikler yapıyoruz.
16
17
19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik Ve Spor
Bayramının önemi
hakkında sohbet
ediyoruz.
“Spor ve sağlık “ adlı
şarkıyı öğreniyoruz.
Yılsonu gösterimiz için
prova yapıyoruz.
Kağıt katlama ve kesme
etkinliği ile uçurtma
yapıyoruz.
Uçurtmalarımızı
bahçede uçuruyoruz.
20
“Su damlası” adlı
hikayeyi dinliyoruz.
Su döngüsü nedir?
Öğreniyoruz.
Sanat etkinliğinde su
döngüsü hazırlıyoruz.
21
“Papu sesler”
kitabımızdan çalışmalar
yapıyoruz.
Portfolyo toplantımız
için hazırlıklar
yapıyoruz.
“Gökyüzüne merdiven”
isimli şarkıyı
öğreniyoruz.
22
Okulumuzun bahçesinde
spor şenliği yaparak
19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik Ve Spor
Bayramını kutluyoruz.
(Şapka ile gelmeyi
unutma!)
NOT: 3-6 yaş arası
çocukların katılacağı
ücretsiz İstekli
günlerde 13:00-15:00
arası spor şenliği
etkinliğinde
eğleniyoruz.
23
Portfolyo toplantımız
için hazırlıklar
yapıyoruz.
Yılsonu gösterimiz için
prova yapıyoruz.
27
GEMS Konumuz ; “Kovan
Vızıltısı
Arılar hakkında neler
biliyoruz, neler
öğrenmek istiyoruz?
Panolarımızı
oluşturuyoruz.
Yılsonu gösterimiz için
prova yapıyoruz.
28
Arı posterini inceleyerek
balarısını tanıyoruz.
Sanat etkinliğinde
balarısı yapıyoruz.
“Arı vız vız vız” isimli
şarkıyı öğreniyoruz.
,
29
Bugün okulumuzda
sevimli sayılar
partisi var.
Sevimli sayılar
partisinde sayılarla
oyunlar oynuyoruz.
NOT: 3-6 yaş arası
çocukların katılacağı
ücretsiz İstekli
günlerde 13:00-15:00
arası fen
öğretmenimizle
deneyler yapıyoruz.
30
Birer arı oluyoruz ve
bahçemizde polen avına
çıkıyoruz.
Polenleri kullanarak
sanat etkinliğinde
çiçekler yapıyoruz.
Yılsonu gösterimiz için
prova yapıyoruz.
24
Yarın yapılacak
olan II. Dönem
portfolyo
toplantısı ve
yılsonu sergimize
çocuğunuzla
birlikte randevu
saatinizde
katılmayı
unutmayınız.
31
Bir kovanın içinde neler
var? Araştırıyoruz.
Altıgen şekillerini
kullanarak kovan
oluşturuyoruz.
Yılsonu gösterimiz için
prova yapıyoruz.
Trinity sınavı 14:30’da
gerçekleştirilecektir.
İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU
MAYIS AYI 5–6 YAŞ GRUBU AİLE KATILIM PROGRAMI
6
Çocuğunuzla gökkuşağının
oluşumunu anlatan bir video
izleyin.
7
Çocuğunuzla renkli karton
veya kağıttan yelpaze
yapın.
8
Çocuğunuzdan “güneşli bir
gün” resmi çizmesini
isteyin.
9
Çocuğunuzla rüzgar,
fırtına, yağmur sesleri
çıkarın.
10
Çocuğunuzdan sizin için bir
resim yapmasını isteyin.
13
Çocuğunuzla bulut, güneş,
gökkuşağı, yıldız
şekillerinde kurabiyeler
yapın.
14
Çocuğunuzla kağıtları
beraberce küçük küçük
yırtın. Üfleyerek kağıtların
hareket etmesini sağlayın.
Üfleyerek hareket
etmeyen nesnelerle oyuna
devam edin.
15
Çocuğunuzla en sevdiğiniz
havada en çok neler
yapmaktan hoşlandığınızı
konuşun.
16
Çocuğunuzla bahçede
yürüyüş yaparak taşlar
toplayın ve topladığınız
taşları farklı renklerde
boyayın.
17
Çocuğunuza bir uçurtma
alın ve hafta sonu
uçurtmasını uçurmasına
fırsat tanıyın.
20
Çocuğunuzla naylon torbaya
su doldurun ve daha sonra
birkaç yerinden delerek bu
deliklerden suyun akışını
gözlemleyin.
21
Çocuğunuzla “o,ö,u,ü”
sesleri ile sözcük bulma
oyunları oynayın.
22
Çocuğunuzla 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı ile ilgili
sohbet edin.
23
Çocuğunuza hediye olarak
“Arılar” konusunda
kullanılmak üzere büyüteç
alın.
24
Çocuğunuzla “boncuk
kimde?” oyunu oynayın.
Oyun için bir boncuk bulun
ve elden ele boncuğu
geçirin. Çocuğunuzun
boncuğun kimin avucunda
olduğunu bulmasını isteyin.
27
Çocuğunuzdan arılar ile
ilgili resim yapmasını
isteyin.
28
Çocuğunuzla internetten
arılar ile ilgili bilgi toplayın
ve video izleyin.
29
Çocuğunuzdan partide
neler yaptığını anlatmasını
isteyin.
30
Çocuğunuzla evinize yakın
bir parka gidin ve polenli
çiçekler bulun.
31
Çocuğunuz ile birlikte
evinizde altıgen şekline
benzer eşyalar bulun.
Download

23 nisan