02.05.2014
ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
ÖDEV-2
Şekilde gösterilen normal konsolide kil tabakasının önyükleme yöntemi ile iyileştirilmesi
planlanmaktadır. Kil tabakası için ortalama düşey jeolojik gerilme 210 kPa olarak
belirlenmiştir. Bu tabaka üzerine inşa olunacak bir dolgudan dolayı 115 kPa’lık bir gerilme
artışı meydana geleceği hesaplandığına göre,
a. Dolgu yükü altında meydana gelecek konsolidasyon oturmasını hesaplayınız.
b. Nihai konsolidasyon oturmasının 9 ayda meydana gelebilmesi için gerekli önyükleme
yükünü hesaplayınız.
Not: Ödev 13 Mayıs 2014 tarihinde teslim edilecektir.
Download

ÖDEV2(ÖN YÜKLEME)