Uluslararası Kalite
Belgeleri
ve
Sertifikalar
Uluslararası Kalite
Belgeleri ve
Sertifikalar
ISO 9001:2008 Uluslar Arası Tasarım Kalite
Belgesi Sertifika No: 53462
ISO 13485:2003 Uluslararası Tıbbi Cihaz
Üretim Kalite Belgesi SN:85019
CE NB2292 Avrupa Birliği Ülkeleri Serbest
Dolaşım Teknik Mevzuat
Uygunluğu Kalite Belgesi
T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK – UBB Sertifikası
Global Standartlar Merkezi GS1 Sertifikası
GAMMA-PAK Işınlama Sertifikası
CLEAN ROOM (Temiz Oda) Validasyon
Sertifikası
HAMMADDE Biyouyumluluk Sertifikası
Uluslararası
Kalite
Belgeleri ve
Sertifikalar
ISO 9001:2008 Uluslararası Tasarım
Kalite Belgesi Sertifika No: 53462
Sertifikalar
ISO 13485:2003 Uluslararası Tıbbi
Cihaz Üretim Kalite Belgesi SN:85019
Sertifikalar
CE NB2292 Avrupa Birliği Ülkeleri Serbest
Dolaşım Teknik Mevzuat Uygunluğu Kalite Belgesi
Sertifikalar
T.C. Sağlık Bakanlığı
TİTCK – UBB Sertifikası
Sertifikalar
Global Standartlar Merkezi
GS1 Sertifikası
Sertifikalar
GAMMA-PAK Işınlama Sertifikası
Sertifikalar
CLEAN ROOM (Temiz Oda)
Validasyon Sertifikası
Sertifikalar
HAMMADDE Biyouyumluluk Sertifikası
Sertifikalar
İmplantolojinin her adımı için
özelliklerimiz var.
45 Yıllık Tecrübe
Download

Uluslararası Kalite Belgeleri ve Sertifikalar ISO 9001:2008