OIC/COMCEC/30-14/DA
Orijinal: İngilizce
İSEDAK
OTUZUNCU TOPLANTISI
TASLAK GÜNDEMİ
(İstanbul, 25-28 Kasım 2014)
1.
Açılış ve Gündemin Kabulü
2.
İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına ilişkin Rapor
3.
İİT On Yıllık Eylem Programının Uygulanması
4.
İİT Üyesi Ülkeler Bağlamında Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler
5.
İİT –içi Ticaretin Arttırılması
6.
Ekonomik İşbirliğinde Özel Sektörün Rolünün Arttırılması
7.
Ulaştırma ve Haberleşmenin İyileştirilmesi
8.
Sürdürülebilir ve Rekabetçi bir Turizm Sektörünün Geliştirilmesi
9.
Tarım Sektöründe Verimliliğin Arttırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi
10. Yoksullukla Mücadele
11. Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi
12. “İİT Üyesi Ülkelerde Turizm Sektörünün Geliştirilmesinde Kamu Özel İşbirliklerinin
Rolü” ile ilgili Görüş Alışverişi
13. İSEDAK 31. Toplantısının Tarihi
14. Diğer Konular
15. Kararların Kabulü -----------------
Download

OIC/COMCEC/30-14/DA İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI