28/08/2014 13:46:39
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Özel Eğitim Anabilim Dalı - Özel Eğitim Yüksek Lisans
Üniversitemiz Senatosunun 19/08/2014 tarih ve 430/02 sayılı karar ile kabul edilen şeklidir.
1. YARIYIL
Ön Şart
-
Kod
Ders Adı
ÖEP 5003 Özel Eğitimde Tanı ve Değerlendirme, Yöntem ve Teknikler
T
3
U
0
AKTS Süresi
8
1 Yarıyıl
Zorunlu Dersler AKTS Toplamı
8
Seçmeli Dersler AKTS Toplamı
22
SEÇMELİ DERSLER
-
EBE 5001
EBE 5003
EBE 5037
ÖEP 5039
ÖEP 5043
ÖEP 5061
ÖEP 5063
ÖEP 5065
ÖEP 5067
ÖEP 5069
ÖEP 5071
ÖEP 5073
ÖEP 5075
ÖEP 5077
ÖEP 5079
ÖEP 5081
Bilimsel Araştırma Teknikleri
İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları
Sorgulama Temelli Bilim Öğretimi
Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Oyun Temelli Etkinlik Belirleme
Üstün Zekalı ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimi
Engellilerin Cinsel Eğitimi
Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma Yaklaşımları
Engellilere Sosyal Beceri Öğretimi
Zihin Engelliler ve Akademik Beceri Eğitimi
Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri
Otizmli Çocukların Eğitimi
Üstün Zekalılar Eğitiminde Öğretim Modelleri I: Analitik Düşünce Modelleri
Zeka ve Yaratıcılık Kuramları
Özel Eğitim Gruplarında Zihin Kuramı Becerilerine Yönelik Çalışmalar
Otizm Spektrum Grubunda Dil ve İletişim Becerileri
Ön Şart
-
Kod
ÖEP 5098
ÖEP 5040
ÖEP 5096
Ders Adı
Uzmanlık Alanı Dersi
Özel Eğitim Uygulamaları
Seminer
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
7
8
8
7
7
8
8
7
7
8
7
7
7
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
T
2
0
0
U
0
4
2
AKTS
3
7
3
Süresi
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
2. YARIYIL
Zorunlu Dersler AKTS Toplamı
13
Seçmeli Dersler AKTS Toplamı
17
SEÇMELİ DERSLER
-
EBE 5000
ÖEP 5020
ÖEP 5022
ÖEP 5024
ÖEP 5026
ÖEP 5028
ÖEP 5034
ÖEP 5038
ÖEP 5042
ÖEP 5044
ÖEP 5048
ÖEP 5050
ÖEP 5052
ÖEP 5054
ÖEP 5056
ÖEP 5062
ÖEP 5064
ÖEP 5066
Bilgi Erişimi ve Raporlaştırmada Bilgisayar Kullanımı
Özel Eğitimde Değerlendirme Aracı Geliştirme
Öğrenme Güçlükleri (Ö.Ö.B ve D.E.H.B) Eğitim ve Sağaltımı
Özel Eğitimde Yaratıcı Drama
Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Erken Eğitim Programları
Engelliler İçin Krize Müdahale Stratejileri
Engelli Bireylerin Ailelerinin (anne-baba ve kardeş) Eğitimi
Engellilerin Eğitiminde Sanat
Uğraş Terapisi
Engellilere Rehabilitasyon Danışmanlığı
Problem Davranışları İşlevsel Değerlendirme
Kaynaştırma ve Destek Hizmetleri
Üstün Zekalılarda Erken Çocukluk Döneminde Eğitim
Üstün Zekalılar Eğitiminde Öğretim Modelleri II: Yaratıcı Düşünce Modelleri
Bebeklik Dönemi Erken Müdahale Programları
Üstün Zekalılar ve Aile Ortamı
Otizm Spektrum Grubunda Bilişsel Süreçler ve Psikolojik Yaklaşımlar
Ön Şart
-
Kod
Ders Adı
ÖEP 5099 Tez Çalışması
Ön Şart
-
Kod
Ders Adı
ÖEP 5099 Tez Çalışması
3
3
3
3
1
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
8
7
8
7
9
9
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
1 Yarıyıl
T
0
U
0
AKTS Süresi
30
1 Yarıyıl
T
0
U
0
AKTS Süresi
30
1 Yarıyıl
3. YARIYIL
4. YARIYIL
NOT:
1. Dersin açılabilmesi için en az iki (2) öğrencinin seçmesi gerekmektedir.
2. Her yarıyıl zorunlu dersler öncelikli alınmak üzere alınacak derslerin 30 AKTS'ye tamamlanması zorunludur.
*Uzmanlık Alanı Dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
Download

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES Eğitim Bilimleri Enstitüsü