A: Darülaceze Cad. No. 32 34384 Okmeydanı İstanbul
E: [email protected] W: www.barem.com.tr
T: + 90 212 320 2200 F: + 90 212 320 2277
INFORMATION BULLETIN
DÜNYAYA MOBİL BAĞLANIYORUZ...
Hızla değişen sosyal medya trendleri, tüm dünyada bireylerin tüketimden iletişim biçimlerine
kadar yaşamlarında yeni modeller geliştirmelerine neden oluyor. Bu alanda Barem Research ve
WIN/ Gallup International tarafından ikincisi gerçekleştirilen „Sosyal Medya Trendleri‟ araştırması
sonuçları mobil iletişiminin hızlı yükselişini vurgularken yeni yaklaşımları da ortaya koyuyor.
„Sosyal Medya Trendleri‟ araştırması 44 ülkede 1,2 milyar kişiyi temsil eden 40 bin 500 internet
kullanıcısıyla yapıldı. Araştırma sonuçları gösteriyor ki dünya genelinde ; sosyal medya etkileşimi
süreklilik kazanıyor. Her zaman, her yerde ulaşılır olma durumu artık bir zorunluluk. Araştırmaya
göre bu trendler yaşam biçimlerini değiştiriyor. Dünyadaki tüketiciler değişiyor ve iletişim
biçimlerini bu trendlere uyarlıyorlar.
Mobil ve Sosyal Medya Trend’lerinin 5 Ana Bulgusu
1. Akıllı telefon sahipliği 2010 yılındaki % 19 oranından % 35‟e yükselerek bir yılda
neredeyse iki katına çıktı. Önümüzdeki 12 ay daha yüksek bir artış bekleniyor.
2. Mobilite ve erişim kolaylığının çoğu tüketici için çok önemli olduğu, tüketicilerin dörtte
birinin internete en sık mobil cihazlarıyla bağlanıyor olmalarıyla ispatlandı.
3. Mobil bankacılığı 3 kişiden biri kullanıyor olsa da güvenlik kaygıları akıllı telefon
kullanıcıları için yeni gelişmiş özellikleri kullanmanın önündeki engel olarak görünüyor.
4. Global olarak, internet kullanıcıları haftada ortalama 18 saat veya günde ortalama 2,6
saat online durumdalar.
5. Genel olarak her dört online dakikanın biri sosyal medya sitelerinde geçiyor.
Araştırmanın Türkiye halkası Barem Research tarafından yürütüldü ve 18 yaş üzeri sosyal ağ
üyeleriyle kişilerle 978 görüşme yapıldı.
Araştırmadan bir kaç global sonuç:
Cebinizdeki Dünya
Cihaz sahipliği ve satın alma niyeti.
Dünya genelinde tüketiciler mobil ve sürekli internete bağlı oldukları cihazları tercih ediyor.
Akıllı telefon sahipliği 2010 yılındaki % 19 oranından % 35‟e yükselerek bir yılda neredeyse iki
katına çıktı. Önümüzdeki 12 ay daha yüksek bir artış bekleniyor.
Diğer taraftan akıllı telefonlar dışındaki özellikli telefonlar (feature phone) 2011‟de küçük bir düşüş
yaşadı.
Bilgisayar sahipliği 2011 yılında artmazken, laptop satın alımında bir artış bekleniyor, ek olarak
“ultrabook”lara (kalınlığı yalnızca 17-24 mm olan yeni notebook‟lar) ilgi doğuyor.
2012 yılında laptop (% 32) satın almayı düşünen tüketiciler masaüstü bilgisayar (% 22) almayı
düşünenlerden, akıllı telefon (%32) satın almayı isteyenler ise özellikli telefon (% 24) almayı
isteyenlerden daha çok. Tablet bilgisayar almayı düşünenlerle (% 24) masaüstü bilgisayar almayı
düşünenlerin (%22) oranları birbirine çok yakın.
Page 2 of 4
Sosyal_Medya_2_Global.docx
Akıllı Telefon Demografisi
Akıllı Telefon Sahiplerinin Özellikleri
Global olarak akıllı telefon kullanan erkeklerin oranı (% 37) kadınlardan (% 32) fazla. Satınalma
trendlerine göre bu durum 2012 yılında da sürecek gibi görünüyor.
Tahmin edileceği gibi genelde akıllı telefon sahipliğinde 25-34 yaş grubu (%41) ve 25 yaşın
altındaki gençler (% 39) başı çekiyor.
Lider Markalar
Alıcıların Marka Tercihleri
Nokia (% 31) hala özellikli telefonda en çok tercih edilen marka iken, tüm dünyada insanların %
38‟inin gözü Apple Iphone‟da. Samsung % 15 ve % 14 tercih oranlarıyla her iki pazarda da güçlü
2.marka. Payı daha düşükse de LG de her iki pazarda da yer alıyor.
Dünyada Dell hem laptop (% 18), hem de masaüstü bilgisayar (% 15) tercihinde lider. Her iki
alanda da Apple (% 16 - % 13), HP (% 13 - % 13), Acer (% 6 - % 9) ve Samsun (% 7 - % 6)
tarafından izleniyor.
Page 3 of 4
Sosyal_Medya_2_Global.docx
Akıllı Telefon Kullanıcı Profili
Akıllı telefon kullanıcılarının mobil ödeme/ cüzdan kullanımı ve önündeki engeller
Akıllı telefon kullanıcılarının % 68‟i ya mobil ödemeyi kullanıyorlar (% 25), ya da gelecekte
kullanmayı düşünüyorlar (% 43)
Diğer yandan bu tüketicilerin dörtte biri hala bu tür mobil hizmetleri kullanmayı reddediyor.
Akıllı telefon kullanıcılarının önündeki ana engel güvenlik (% 54), sahtekarlık (% 39) ve kişisel
gizlilik (% 29).
Page 4 of 4
Sosyal_Medya_2_Global.docx
Download

dünyaya mobil bağlanıyoruz