MLA Parantez İçinde Kaynak Gösterme
Parantez içinde kaynak gösterme nedir?
Kaynakçada listelenen eserlerin, metin içinde kullanıldıkları yerlerde gösterilmesidir. Kullandığınız bir kaynaktan tam
olarak neyi aldığınızı ve bu bilgilerin kaynak içerisinde nerede bulunduğunu okuyucunun görmesini sağlar. Bir
kaynaktan doğrudan bir alıntı, dolaylı bir aktarma ya da bir fikre gönderme yaptığınız durumlarda metin içinde kaynağı
belirli kurallar içinde belirtmeniz gerekir.
MLA stilindeki parantez içi uygulamalarda kaynaklara ilişkin hangi bilgiler verilir?
Yazmanız gereken bilgiler, alıntı yaptığınız kaynağın türüne bağlıdır. Basılı malzeme için genellikle sadece yazarın/ların adını (veya, yazarı yoksa, yazının başlığını) ve sayfa numara-sını/larını belirtmeniz yeterlidir. Ansiklopedi
gibi birkaç ciltlik eserler için cilt numarasını da yazmanız gerekebilir (Bkz. Kural 6 ve Kural 7). İnternet kaynakları için
bazen paragraf sayısı verilir.
Yukarıda açıklanan bilgiler, yazdığınız cümlenin içinde veya cümlenin sonuna parantez içinde verilir.
Parantez içinde kaynak göstermek için başka hangi kurallar var?
Kural 1: Yazıldığı yer
Parantezler genellikle cümlenin sonunda, son sözcükle nokta arasında kullanılır. Eğer doğrudan alıntı yapıyorsanız,
parantezler ikinci tırnak işaretiyle nokta arasında olmalı.
"Tavuk yumurtadan önce gelir " (Smith 21).
Kural 2: Cümle içinde kullanım ve parantez
Parantez içi kaynak gösterirken sadece cümlenizde geçmeyen bilgi verilir. Aşağıdaki örnekte yazarın soyadı, Smith,
zaten cümlede yazılı olduğu için parantez içinde yalnız sayfa numarası verilir.
Smith tavuğun yumurtadan önce geldiği görüşünü ileri sürüyor (21).
Kural 3: Yazarların adlarının birbirine benzediği veya aynı olduğu durumlar
Parantez içinde verdiğiniz bilgi, kaynakçanızda belirttiğiniz hangi esere gönderme yapıldığını tam olarak bildirmeli.
Eğer iki yazarın soyadı aynıysa, ön adının baş harfini ekleyin veya aynı yazarın birden fazla eserini kaynak
gösterirseniz, bu eserin adını belirtin. Örnek:
Tavuğun yumurtadan önce geldiği ispatlandı (J. Smith 21).
Tavuğun yumurtadan önce geldiği ispatlandı (John Smith 21).
Tavuğun yumurtadan önce geldiği ispatlandı (Smith, Eggs 21).
Kural 4: Yazarın adı belirtilmemişse
Kaynakçanızda eser adına göre alfabetik sırada listelediğiniz yazarı olmayan bir kaynağı, parantez içinde de eser
adıyla belirtin. Eserin adı kısaltılıp sadece bir kelime şeklinde yazılabilir (“The” ve “A” gibi tanımlıklar kullanmadan);
kaynakçanızda tırnak içinde veya alt çizgiyle yazılmışsa, burada da aynı şekilde yazılmalı. Örnek:
Uzmanlar tavuğun yumurtadan önce geldiğini düşünüyorlar (Chicken 21).
Uzmanlar tavuğun yumurtadan önce geldiğini düşünüyorlar ("Egg" 21).
Kural 5: Aynı yazara ait (veya yazarı olmayan) aynı başlıklı iki kaynak olduğu zaman
Aynı yazara ait (veya yazarı olmayan) aynı başlıklı iki kaynağa gönderme yaparsanız, iki yayını birbirinden ayıran
ögeleri bulun ve parantez içine ekleyin. Mümkünse yayın tarihi yazın. Bir dergideki bir makale söz konusu olduğunda,
derginin adını yazın. Web sitesinden alıntı yaparsanız, Web sitesinin genel başlığını kullanın. Örnek:
Uzmanlar tavuğun yumurtadan önce geldiğini düşünüyorlar (Smith, 2006).
Uzmanlar tavuğun yumurtadan önce geldiğini düşünüyorlar ("Egg," Student Resource Center).
Kural 6: Sayfa numaraları ve diğer numaralama sistemleri
Kaynaklar bazen bölüm, kısım, dize, satır, perde ve sahne gibi değişik numaralama sistemleri kullanır. Online
kaynaklarda bazen paragraf numarası verilir. Bu tür farklı numaralar kullanılmışsa, kaynak gösterirken bunları da
kullanın. Bu durumda yazarın adından (veya başlıktan) sonra virgül kullanılır.
Uzmanlar tavuğun yumurtadan önce geldiğini düşünüyorlar (Smith, 3-4. kısım).
“Yumurta Şiiri”nde Smith "hangisinin önce geldiğini nasıl biliriz?” diye soruyor ( 5-6. satırlar).
Bazen bu numaralama sistemlerine ek olarak satır numaraları da bulunabilir. Bu durumda ikisini de yazmak yararlıdır:
önce sayfa numarasını verin, sonra noktalı virgül koyun ve arkasından diğer bilgileri verin. Örnek:
Bir romanda farklı bir kuramdan söz ediliyor (Smith 55; bölüm 1, kısım 3, paragraf 1).
“Yumurta Şiiri”nde Smith "hangisinin önce geldiğini nasıl biliriz?” diye soruyor (6; 5-6. satırlar).
Bu kuralın bir istisnası, şiir tarzında yazılmış (manzum) bir klasik tiyatro oyunundan veya bir şiirden alıntı yapıldığı
durumdur. Bu durumda sayfa numarası verilmiş olsa da kaynakta gösterilmez, onun yerine bulunduğu bölüm (perde,
sahne, kitap, kısım) ve satır belirtilir. Bölümler ve satır numaraları noktayla ayrılır. Örnek:
Klasik oyununda Smith yumurtalar hakkında espri yapıyor (Egg 1.4.55-56).
“Yumurta Şiiri”nde Smith “hangisinin önce geldiğini nasıl biliriz?" diye soruyor (4.5-6).
Kural 7: Cilt numarası ne zaman belirtilir
Ansiklopedi gibi, birkaç ciltlik bir yapıttan ve yapıtın birden fazla cildinden alıntı yaparsanız, parantez içinde kaynak
gösterirken bu ciltlerin sayısı belirtilmelidir. Aşağıdaki örnek, üçüncü cildin 5. ve 6. sayfalarından alıntı yapıldığını
gösterir:
Uzamanlar tavuğun yumurtadan önce geldiğini düşünüyorlar ("Egg" 3:5-6).
Kural 8: Bir yapıtın bütününe gönderme yapmak
Bir yapıtın belli bir kısmı yerine bütününe (örneğin bir opera veya bir romanın tamamı) gönderme yaptığınız zaman
yazarın adını ve/veya yapıtın adını cümle içinde yazın, ayrıca parantez içinde bilgi eklemeyin. Örnek:
Smith'in "Tavuk ve Yumurta" operası eğlendirici bir komedi.
Bu kuralın istisnası, birden fazla cilt halindeki bir çalışmanın bir cildine gönderme yapıldığı durumlardır. O zaman cilt
numarasını yazmanız gerekir (cümle içinde veya parantez içinde). Sayfa numarası verilmediği zaman cilt yerine c.
kısaltması kullanılır.
Smith’in kitabının 2. cildi tavuk ve yumurta bilmecesine çözüm getiriyor.
Yumurtalar tavuk ve yumurta bilmecesine çözüm getiriyor (Smith, c. 2).
Kural 9: Bir alıntıdan alıntı veya dolaylı aktarma yapmak
Araştırmanızda yararlandığınız bir kaynakta geçen bir alıntıyı kullanırsanız, parantez içinde bu durumu belirtin.
"Tavuğun yumurtadan önce geldiğini ispat ettim" (J. Smith 21, Smith’in yaptığı alıntı)
Bu açıklamalar Noodle Tools’dan Debbie Abilock’un izniyle derlenmiştir. Sadece Robert Kolej öğrencileri
ve öğretmenleri içindir.
Download

MLA Parenthetical Reference-TR