Scaffolding digital learning experiences of English
Digital Tools provide rich educational content and experience to enhance English Language Learning for
different contexts and various end users. However, this vast sea of innovative, flexible resources does not
come without its challenges for the e-learner. Hence, scaffolding this e-learning enterprise from multiple
dimensions becomes crucial so that the learning experience can be personalised, contextualised and
maximised.
The collaboration and communication between the decision makers of this
e-learning process, namely
the learners, teachers, parents and policy makers becomes paramount in guiding the teaching and learning
of English in the digital age.
During the session, I will also give specific examples of British Council’s digital resources support self-
directed, strategic and lifelong learners of English.
DİGİTAL İNGİLİZCE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN
DESTEKLENMESİ
Ayşen Güven
BRITISH COUNCIL
2-3 Aralık 2014 ISTANBUL
Zengin eğitim içeriği
•
•
•
•
Sınırsız, engin web materyalleri
Görsel işitsel ingilizce öğrenme kaynakları
Mobil uygulamalar
Online kurslar
Zorluklar
• E-içerik ve Erişim farklılığı
• Doğru materyalin doğru
kullanıcıyla
buluşabilmesinin zorluğu
• En uygun içerik etkin
öğrenme için
kullanıcısıyla nasıl
buluşturulur
• Hem öğrenen hem de
öğretene destek
sağlanmasının gerekliliği
• Yetkinliklerle e-içeriğin
müfredat eşleştirmesin
yapılması
• E-içeriğin erişim takibi,
sınıf içi gözlenmesi ve
değerlendiril mesi
BRITISH COUNCIL OLARAK
DİĞİTAL İNGİLİZCE ÖĞRENME
SÜRECİNİ NASIL DESTEKLİYORUZ?
Web üzerinden ücretsiz e-içerik
Öğrenen profilimiz kimlerdir?
İngilizce Öğrenin Sayfamızdan Ulaşabileceğiniz
LearnEnglish KIDS: (5-12)
LearnEnglish TEENS (13-17)
Learn English (17 üzeri, iş )
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ/
KARAR VERİCİLER
EBEVEYN
ÖĞRETMEN
ÖĞRENEN
British Council –Eğitimde Fatih Projesi
• EBA portaline British Council Dijital İçeriklerin
sunulması
• Müfredat eşleştirmesi yapılması
• Öğretmen ve öğrencilere uzaktan ve yüzyüze
eğitimlerin planlanması
1. Dil öğreniminde kullanılan dijital kaynakların
sunumda bahsedilen dört paydaş acısından
yararları nelerdir?
2. Dil öğrenmede kullanılan dijital kaynakların
kullanımında siz ne tür zorluklar
gözlemliyorsunuz?
3. Dijital kaynakların dil eğitimdeki potansiyelini en
üst düzeye çıkarmak için siz ne önerirsiniz?
Download

Slayt 1 - Intel Education Summit