KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
HİZMETİN ADI
Ruh sağlığı
sevki
hastalarının
Çevre Sağlığı Şikayetleri
Aile Hekimi Değiştime
İşlemleri
Okul Sağlığı Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı Hasta
Hakları web Sayfasına
Yapılan Başvuruların Takibi,
Koordinasyonu,
Değerlendirilmesi ve
İlgililere Bilgi Verilmesi
Sağlık Birimleri Hakkında
Şikayetlerin İncelenmesi
Acil Sağlık Hizmetleri(
Devlet Hastanesi Olmayan
İlçelerde)
8
Defin Ruhsatı
9
Helâ Kanalizasyon ve atık
sular hakkında şikâyet
10
Su şikâyetleri
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-vatandaşın
vatandaşın kaymakamlığa dilekçesi
2-dilekçenin
dilekçenin sağlık grup başkanlığına sevki
3-evrakların
evrakların ilgili toplum sağlığı merkezine sevki
4-evrakların
evrakların toplum sağlığı merkezinde incelenmesi ve uygun bir
tarihe randevu verilmesi
5-araç,
araç, sağlık memuru ve polis eşliğinde ruh sağlığı hastasının evinden
alınması
6-ruh
ruh sağlığı hastasının en yakın devlet hastanesine resmi araç ile nakli
ve psikiyatri uzmanına muayenesinin yaptırılması
7-psikiyatri
psikiyatri uzmanı hastaya reçete yazarsa hastanın ilaç temini ve eve
nakli
8-psikiyatri
psikiyatri uzmanı hastayı hastaneye sevk ederse hasta polis
karakoluna götürülür
9-ilil sağlık müdürlüğü ruh sağlığı şubesine telefonla hastaneye sevk
edilen hasta olduğu bildirilir.
10-ilil sağlık müdürlüğü nakil ambulansına hasta ve evrakları teslim
edilir.
Şikayet sahibinin dilekçeli başvurusu
Kişinin Aile Hekimi Tercih ve Değiştirme formu ile başvurusu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları
Elektronik ortamda alınan talep dilekçesi veya telefon kaydı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
3 gün
1 Ay
7 Gün
Eğitim öğretim
dönemi
1 Ay
Şikayet dilekçesi ve iletişim bilgileri
1 Ay
T.C. Kimlik No
20 dk
1-Ölen
Ölen kişinin nüfus cüzdanı yada nüfus kayıt örneği
2-Varsa
Varsa ölen kişinin hastalığına dair rapor
3-Bildirimde
Bildirimde bulunan kişinin nüfus cüzdanı
1- Dilekçe
12-
Dilekçe
Salgın hastalık durumunda gelen ihbar
30 dk
5 gün
10 gün
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda
ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
Adı ve Soyadı
Görev Unvanı
İlk Müracaat yeri
: Dr. Bora SÖNMEZ
: TSM Sorumlu Hekimi
Adresi
: Çayırova Toplum Sağlığı Merkezi
Telefon Numarası:0262 658 15 52- 0535 767 0685
Faks Numarası : 0262 658 15 51
E-Posta Adresi :[email protected]
Web Adresi
: www.cayirova.tsm.saglik.gov.tr
İkinci Müracaat yeri
Turgut ÇELENKOĞLU
Kaymakam
Çayırova Kaymakamlığı
0262 658 19 06
0262 658 19 07
[email protected]
www.cayirova.gov.tr
Download

çayırova-toplum -sağlığı-merkezi-kamu-hizmet-standartları