Vajinal İlaç Uygulama
AMAÇ
İlacın hastaya doğru ve uygun teknikle vajinal yoldan uygulanmasıdır.
TEMEL İLKELER
• İlaç uygulanırken 8 doğru kuralına uyulur (doğru hasta, doğru ilaç, doğru ilaç şekli, doğru doz, doğru yol, doğru zaman, doğru kayıt, doğru yanıt).
• Uygulanacak ilacın etkisi, amacı, normal dozu, yaygın görülen yan etkileri, emilme süresi konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.
Dikkat Edilecek Noktalar
• Hastanın ilaçlara karşı bilinen bir alerjisi olup olmadığı sorulmalıdır.
• Uygulama öncesi hastanın mesanesini boşaltması sağlanmalıdır.
• Hasta sırtüstü yatırılmalı ve dizlerini bükmelidir.
• Hastanın mahremiyetine özen gösterilmelidir.
• Uygulama bölgesini rahat görebilmek için alan aydınlatılmalı ve bölge
değerlendirilmelidir.
• Hastayı enfeksiyondan korumak için aseptik teknik ile çalışılmalı ve eldiven giyilmelidir.
• İşlem öncesinde perine bakımı standardına göre bakım yapılmalıdır.
• İlaç aplikatörle ile uygulanacaksa antiseptik solüsyon ile ıslatılarak irritasyon en aza indirilmelidir.
• Yaşlılarda vajinal atrofi ve kuruluk olabilir. Bu nedenle, supozituvar ve
aplikatöre bol miktarda kayganlaştırıcı sürülmelidir.
• Vajinal ilaçlar, dışarı sızmanın önlenmesi için mümkünse gece yatmadan
önce uygulanmalıdır.
382
Vajinal İlaç Uygulama
İŞLEM BASAMAKLARI
Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1’de yer verilmiştir.
A. Vajinal Krem Uygulama
1. Uygulama öncesi eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir.
2. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır.
3. Malzemeler hazırlanır.
4. Hastaya bilgi verilir ve hastadan izin alınır.
5. Kremler, pistonlu ince tüp şeklindeki aplikatörler ile uygulanır.
6. Labialar parmakla açılır.
7. Aplikatör hafifçe döndürülerek aşağı ve arkaya doğru vajinanın normal
eğimi izlenerek nazikçe itilir.
8. Piston itilerek ilaç uygulanır (Bkz. Şekil 1).
Uterus
Simfizis pubis
Mesane
Vajina
Rektum
Kalın bağırsak
Şekil 1. Aplikatörle Vajinal Krem Uygulama
Kaynak: Rosdahl CB, Kowalski MT. (2012). Textbook of Basic Nursing. Lippincott’s Williams&Wilkins,
10th Edition, p. 925.
9. Aplikatör çıkarılır ve hastaya bir ped verilir.
10. Hastaya 5- 10 dk sırtüstü yatması söylenir.
11. Hasta işlemi kendi yapabilecek bilgi ve deneyimde ise eğitim verilerek
destek sağlanır.
12. Tek kullanımlık malzemeler uygun şekilde atılır.
13. İşlem sonrası eldivenler çıkarılır ve atılır.
14. Eller el yıkama standardına göre yıkanır.
15. Yapılan işlem, gözlem ve eğitimler kayıt edilir.
383
Hemşirelik Bakım Standartları
B. Vajinal Supozituvar (Ovül) Uygulama
1. Uygulama öncesi eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir.
2. Malzemeler hazırlanır.
3. Hastaya bilgi verilir ve hastadan izin alınır.
4. İlaç, aplikatör ya da parmakla yerleştirilir.
5. Labialar parmakla açılır.
6. Aplikatörün ucuna supozituvar yerleştirilir ve parmakların arasına alınarak aşağı ve arkaya doğru vajinanın normal eğimi izlenerek nazikçe
itilir.
7. Aplikatör çıkarılır ve hastaya bir ped verilir.
8. Hastaya 5- 10 dk sırtüstü yatması söylenir.
9. Hasta işlemi kendi yapabilecek bilgi ve deneyimde ise eğitim verilerek
destek sağlanır.
10. Tek kullanımlık malzemeler uygun şekilde atılır.
11. İşlem sonrası eldivenler çıkarılır ve atılır.
12. Eller el yıkama standardına göre yıkanır.
13. Yapılan işlem, gözlem ve eğitimler kayıt edilir.
Kaynaklar
1. Akça Ay F. (2013). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp
Kitabevleri, 5. Baskı, İstanbul, s. 500- 502.
2. Danış B, Nurülke B, Dindar B. ve ark.(2008). Hemşirelik Bakımında Kalite. Meta Basım
Matbaacılık Hizmetleri, 2. Baskı, İzmir, s. 111- 112.
3. Lynn P, Lebon M. (2011). Skills Checklists For Taylor’ s Clinical Nursing Skills. Lippincott Williams & Wilkins, 3. Edition, USA, p. 106- 108.
4. Sabuncu N, Akça Ay F. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, İstanbul, s. 286- 288.
5. Sahoo CK, Nayak PK, Sarangi DK. et al. (2013). Intra Vaginal Drug Delivery System:
An Overview. Amerircan Journal of Advanced Drug Delivery. 1 (1), p. 43- 55.
Hazırlayan
Uzm. Hem. Seçil BEYECE İNCAZLI (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.)
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Medine YILMAZ (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.)
384
Download

Vajinal İlaç Uygulama - İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel