ORJİNAL
Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry–Turk J Biochem] 2014; 39 (2) ; 244
doi: 10.5505/tjb.2014.25633
Editörden [Editorial]
Yayın tarihi 30 Haziran, 2014 © TurkJBiochem.com
[Published online 30 June, 2014]
YA DERN
İM
E
DERGİSİ
Ğİ
1. ÖRNEK
Türk Biyokimya Derneği Başkanı
Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Dönem I
Eğitim Koordinatörü, Lefkoşa, KKTC
1
2
Yazışma Adresi
[Correspondence Address]
Prof. Dr. Nazmi Ozer
Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Dönem I Eğitim
Koordinatörü, Lefkoşa, KKTC
Tel. 0392 675 1000/3020-3024
Faks. 0392 675 1050
E-posta. [email protected]
[Remembering Prof. Dr. Mesude İşcan]
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2014
[Received: 13 June 2014]
http://www.TurkJBiochem.com
Prof. Dr. Mesude İşcan, invaluable scientist, passed away on
11.11.2012. She served as a General Secretary between 1986-1988
and 2002-2006 and as a Vice President between 1998-2000 and
2006-2010 at Turkish Biochemical Society. She also took active roles
at Turkish Journal of Biochemistry; between 1986-1988 and 19941996 she was the member of Editorial Board and between 1997-1999
and 2003-2006 she was the member of Scientific Advisory Board.
Prof. İşçan acted as a Congress Secretary in the congresses organized by the Turkish Biochemical Society. She intensively carried
on her scientific work since she was first diagnosed in 2003 until
she passed away in 2012. She involved in several projects, mentored
MSc and PhD students and published her papers in prestigious international journals.
We are honored to publish Professor Iscan’s lastest studies titled as
“Real-time PCR analysis of pyrethroid resistance in Helicoverpa armigera from Turkey (Metin Konuş, Sakine Uğurlu Karaağaç,
Mesude İşcan)” and “Glutathione S-transferase activities and
glutathione levels in needles of drought stressed Pinus brutia
Ten. trees (Can Yılmaz, Mesude İşcan)” in this volume of Turkish
Journal of Biochemistry. Herewith we respectfully commemorate
her.
244
D R
AD
NNEE
MYYA ER
İM
Kİ
1976
RG
GİİSSİ
ER
DE
D
İ
Ğİİ
Ğ
K
1976
Çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Mesude
İşcan, 11.11.2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Prof. Dr. Mesude İşçan Türk Biyokimya Derneği’nde (TBD) 1986-1988 ve
2002-2006 yılları arasında Genel Sekreter,
1998-2000 ve 2006-2010 yılları arasında
Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Profesör İşcan Türk Biyokimya
Dergisi’nde de aktif olarak görev almıştır;
1986-1988 ve 1994-1996 yılları arasında
Türk Biyokimya Dergisi Yayın Kurulu
Üyeliği, 1997-1999 ve 2003-2006 yıllarında ise Bilimsel Danışma
Kurulu Üyeliği yapmıştır. Profesör İşcan TBD tarafından düzenlenen birçok Kongre’de kongre sekreterliği görevini de üstlenmiştir.
Prof. Dr. Mesude İşcan, hastalığa yakalandığı 2003 yılından 2012
yılında aramızdan ayrılışına kadar, bilimsel çalışmalarını yoğun
olarak sürdürmüş; birçok proje gerçekleştirmiş, öğrenci yetiştirmiş
ve uluslararası saygın dergilerde bu çalışmalarını yayınlamıştır.
Profesör Dr. Mesude İşcan’ın öğrencileri ile yaptığı “Türkiye’deki
Helicoverpa armigera’da Piretroid Dayanıklılığının Gerçek
Zamanlı PCR ile Analizi (Metin Konuş, Sakine Uğurlu Karaağaç,
Mesude İşcan)” ve “Kuraklık baskısı altındaki Pinus brutia Ten.
ağaçları iğne yapraklarında glutatyon S-transferaz aktiviteleri
ve glutatyon seviyeleri (Can Yılmaz, Mesude İşcan)” başlıklı son
çalışmalarını Türk Biyokimya Dergisi’nin bu sayısında yayınlamaktan büyük bir onur duyuyor bu vesile ile sevgili arkadaşımızı
saygıyla anıyoruz.
K BİİYYO
RRK
O
TTÜÜ
Prof. Dr. Mesude İşcan anısına
RK BİYO
TÜ
Nazmi Özer1,2
ISSN 1303–829X (electronic) 0250–4685 (printed)
2. ÖRNEK
Download

244 - Türk Biyokimya Dergisi