Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü
Prof. Dr. Ramazan BAŞTÜRK
Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi
Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin
Geliştirilmesi konulu oturumda görüşülen konular;
1. ÖÖT’ nin önemi,
2. MEB’ in ÖÖT üzerinde yaptığı çalışmalar,
3. MEB-YÖK ve MYK Yeterlilikleri,
4. MEB ve MYK’nın Önceki Öğrenmeleri
Tanınmasına ilişkin çalışmalarının
karşılaştırılması,
5. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
Öncelik 5: Önceki Öğrenmelerin
Değerlendirilmesi Sisteminin Geliştirlmesi
tedbir maddelerine yönelik eylem planının
oluşturulması,
Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi
Taslak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 4.7 Hayat Boyu
Öğrenme Kapsamında Önceki Öğrenmelerin
Tanınması başlığı altında;
TYÇ yüksek kurulu önceki öğrenmelerin tanınmasına
ilişkin genel ilkeleri yayınlar. Önceki öğrenmelerin
tanınmasına ilişkin ilkelerin yayınlanmasının ardından
sorum kurum/kuruluşlar, bu ilkelerin sorumlu oldukları
yeterliliklere nasıl uygulanacağına ilişkin usulleri
yayınlamaktan sorumludur.
İfadesi ile, aşağıdaki tabloda sorumlulukları belirtilen
kurumlara (MEB-YÖK ve MYK) görevler vermektedir..
Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi
TYÇ
Sorumlu
Yeterlilik Türü
SEVİYESİ
Kurum / Kuruluş
8. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
8
Doktora Diploması
7
MYK
Başlıca TYÇ Yeterlilik Türleri
YÖK
7. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
MYK
Yüksek Lisans Diploması(Tezli)
YÖK
Yüksek Lisans Diploması(Tezsiz)
YÖK
6. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
MYK
Lisans Diploması
YÖK
5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
MYK
Ön Lisans Diploması (Mesleki)
YÖK
Ön Lisans Diploması (Akademik)
YÖK
Ustalık Belgesi
MEB
Mesleki ve Teknik Eğitim Lise Diploması
MEB
Lise Diploması
MEB
4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
MYK
Ortaokul Öğrenim Belgesi
MEB
Kalfalık Belgesi
MEB
3. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
MYK
İlkokul Öğrenim Belgesi
MEB
2. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
MYK
6
5
4
3
2
1
Sıra
5.1
Tedbir
Eylem
Yaygın ve serbest
öğrenmelerle kazanılan
bilgi/beceri ve deneyimlerin
değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
1. HBÖGM bünyesinde “ÖÖT Merkezi” kurulması,
illerde kurulan “Koordinasyon Birimlerinin”
geliştirilmesi.
2. Belirli illerde becerilerin değerlendirilmesine
yönelik “Ölçme ve Değerlendirme
Merkezlerinin” kurulması.
3. İl bünyelerinde sektörlerin de katılım sağladığı
ölçme-değerlendirme kurullarının kurulması.
Türkiye’de eğitim kurumlarında akreditasyon
sisteminin hayata geçirilmesi.
4. Beceri ölçümünde görev alacak
değerlendiricilerin gerekli eğitimleri almalarının
sağlanması.
5. MEB ve Üniversitelerin ÖÖT beceri ölçme ve
değerlendirmelerinin belirli merkezlerde
yapılması.
6. Becerilerin değerlendirilmesine yönelik illerde
beceri test merkezlerinin oluşturulması; mevcut
eğitim kurumlarının bu kapsamda
değerlendirilmesi.
5
Sıra
5.2
Tedbir
Yaygın eğitim ve serbest
öğrenmelerin Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi
kapsamında
değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
Eylem
TYÇ’de yeterliliklerin sorumluluklarının verilmiş
olduğu üç kurum (MEB, YÖK ve MYK) kendi
sorumluluğunda olan yeterliliklere ilişkin Önceki
Öğrenmelerin Tanınması sistemlerini
geliştireceklerdir.
6
Sıra
Tedbir
Önceki öğrenmelerin
değerlendirilmesi sistemi
kurulacak ve işleyiş
sürecinin tanıtılması
sağlanacaktır.
5.3
Eylem
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
sistemi bilimsel temellerle kurmak amacıyla 8
mesleği kapsayan bir pilot çalışma uygulamıştır.
Bu çerçevede 3 meslekten sertifikalandırma
çıktısına ulaşmıştır. Çalışmanın yaygınlaştırılması
için AB Projeleri ve kendi öz kaynaklarını
kullanarak çalışmalarına devam edecektir.
Sistemin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına
yönelik olarak merkezî ve yerel düzeyde tanıtım
çalışmaları yapılacaktır.
7
Download

Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi