T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Müdürlüğü
SAYI : B.08.4.mem.2.06.46.26-010.07.02-719
KONU: Veli Bilgilendirme Toplantısı. (9. sınıf)
03.11.2014
Sayın Veli,
2014-2015 öğretim yılında velisi bulunduğunuz öğrencimiz bir üst eğitim-öğretim
kurumu olan lise kademesinde öğrenimine devam etmektedir.
Bu düzeyde öğrencimizin eğitim hayatını düzenleyen Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği, Yönetmeliğe bağlı değişiklikler ve Yüksek Öğrenime Geçiş süreciyle ilgili
konularda siz velilerimizi bilgilendirme toplantısı planlamış bulunmaktayız.
Sayın velimiz, 12 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 17.30’da yapılacak bu
toplantıya katılımınızı ve bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,
Eser GERDANLI
Okul Müdürü
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE,
03.11.2014 tarihli, 010.07.02/719 sayılı ve “Veli Bilgilendirme Toplantısı (9. Sınıf)”
konulu duyurunuzu aldım.
ÖĞRENCİNİN
VELİSİNİN
Adı Soyadı
:
Adı Soyadı
:
Numarası
:
Sınıfı
:
İmzası
:
Katılıyor
:
Katılmıyor
:
Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad. No: 6 Eskişehir Yolu 06800 ANKARA Tel :219 62 22 ( 10 hat ) Fax : 219 62 43 – 219 62 42
URL: http:// www.tevfikfikret-ank.k12.tr
e-mail:[email protected]
Download

SAYI : B.08.4.mem.2.06.46.26-010.07.02