"
\
T.C.
3ÜıİİıÇ
ş\** ^&
Sayı
MUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürtüğü
02ll2l2014
: 17858819/821.05l 5940026
Konu: Kısa Film Yarışması
......vıü»üRLüĞüNE
İl ıızıilli Eğitim
Müdürlüğünün 20llll2014 tarih
Yarışması" ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize
ve
yarlşmaya katılacak olan
ve 5505611 sayılı "Kısa Film
öğrencilerin doğrudan
belirtilen adrese başvurmalarını rica ederim.
şartnamede
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
Ekleri
DAĞITIM:
Resmi ve Özel Lise Müdürlüklerine
Adres:
Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Dogancı Mü.Hükümet Cad.Hükiimet Konağı
Bilgi için:
ŞetMehmet DEVAM
Memur: nadime ÜMÜT
4|030
Şav
33600 MuVMersin
İrtibat Tdl
Stratej i/Destek Şube Müdtirlüğü
Tel:0324 774 l 030 Faks:0324 7741707
Web http ://mut.meb. gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
E-Posta
:
:03 24
7 7
[email protected]
:
adresinden8dlc-57dc-3578-9dbd-edcftoOu
iĞ teyit edilebilir
E
:56
>.
ol
§
ct
ü
,
Y.<5
'X
t
-.ğ
,jl
sr
i)ü
ao
ii
=.-§
iA
ı-
?
ğg
*
;§
<İ
ra
h
-*il rffi"İlr
|}'
mtr
O=
ü=
€V
-*!Jl J
'nr,H
^d
',
#y
E
§
=
N
:.ç
,-:
rcı3
N
a
-
'v-
r-Ja
:=
\.rc!O
V E
<.ş
ğ>
F e
tr
>
4E
.:4a
Y>E
H z'.E
e>
! O
€
RE
\x
nğ
o4
_,ı
Qa
eı§
o -ıl
-H
oi6
eğ
>:
üv
Er=
,ğ"E
EE
'E
RH
'ğE
gş
=
A
\J
,ü
O
^i
,R
=
S
.=
Eş
§Ğ
d]
6)
:a
-?.
C.!
tr,ş
+.,I
İ_E
.ı
9ş
=
\z yr
;E
,E;
;E
a:
'F,ş"
,5o':
=-9
E':
g!
.n
O:J
.H.A",ğ"
gn
'iN
i
.,-:lö'",O99o
S€ R.s Eco.E
a
<ğü
cqo,oo><c
ş
O
E
a
§,
\o
J:
<i
9
<,i
,E
_o^
t
=}t
[
'ro
or9^
2
F-.-
,6,üq=
,=
>,E§J
< btrr
oğra
H
,d
'
:6:o
Ya
*
a
E
ğ;e
??*
j>,=
E
,: -Sı
-_=§i
+'ÇJj:
=
,
]l #ş
a, -rı)
;,
ii.F
€ş
,Eo
q6
ğği ğ
,a§
EEE
o
t i,a
§_İ'E
:'!;
ö€
§\
lt\
5\a\ \f
-i::=
=
-3
=
E
Ee
*
ıia
..tr
4E
;-i-E
o
i:] -
d
!İ+
=
=2
E .E
ıP
.. ts
_ l= =
>.i ı4 <
l
=
o
F
r o
O q
,\J.-.-
<n m
l-a
=i
2!=
la
YZ
E.i
§ 0 İ1
\i\ §" E=
q
vn
.§§="ğ
,E
ş
trj:
f
aE
*G)
ş \r
a
ğ=E
şO,ö
.=q
\t
\
Ğ*
o o
a=
=
E:öb
_.
ö +.} ğj:
3.-9
=9
§i a.H,:
C}ı,=
9Ğ'a
s=
Eg. alr
=§
.,9
_b
i!E-.=.-
,:E-ll= ,EE
o=
6"ı.
!]
z
a
Otr
4a
öE ,;Er
§9
.:
F *E
.i-Ed
c=
§
f
.-EEn9gE
FşE:a
d
E
=>O
2
E
ö:9İğ§
:E
e :.E
r3
vı* E
!E ğ
ii .E
:,3
İtr
::
o
:
> b
!
5*
E}
.O=
iğ'
Es
,rob
'ğ"F
:ıE
iEo
'E
,;
i$ '€
=
ş=
,ğı
a tr j,;jl'İ
=iadşaE
ğFşş5ğğ
1
,5 it
ö]
z
O !
ç
=.}€
> 'şn ci.§
9?
=v
.Eİ€ğ_lllv,=
:Rğ
tr_!:OY
g
ri.
=ra
g
5 ğHEEşğsa#
=g .=ş='l
Eii,= ğ
mL
ıo_i ffi i
l ttğ*ffiul- "
,5
j
O-
N=
.t
iöE
ü
b
Ğti;şğğ ;a
s; ,,şK.iE:8"
H
E= S,EE=A &
>
,
;Jroİ!a6€
§ ğğşiş;E
F-
O
o
:]ü
:E]
r-
_|:ia|=z
:5O,üEğ9
)boc:lO:i..io:atFO
rg aEE,§
§
R ğg
<A
yEş
.r
tiE
-Jş>
,.
.ts dE3-.-:9o
9 q
aı J=
|3
,s
|3
Ğ
5ı9E
z
_E:
;.=-ğ29E .Eğsa
Z ,5o
\rE
za
<O
|=-
{ i
O
z
:J
)ğo
z
rt€
E
i_i ğs
v6;.Ej
ş
,ğı
,(,
o c c
Ei,F*
,3
+J "_._ _
:,§
Eg=E
=
g-Ee.F
i5 şF,. -,Ei^
E EE Et=.=
=
ET
ۤ
E;
Qo
;a3^
i= =
.EEa
,;E o
>"ğ
E z
1R,+;
iiz
.=a.E
,=6
g=V c
€ö
::
_U.=
a o.-
ğ;
< -:
j"
=d
üo
§9
>,o
o.
a'
gşe
gğ
h
o
öEo
5
ng
,. E
a
F6
dE./N
nE
.9o
? s
€.|!E
9
*i
uO
Es
d.- -ğu
-
G -(
ö_,=
.,
R
,;
'i
5
:1
60
=5
gc=
o
,.-ğ
h.l
i.i'aQH9
=
;
E
-o
-]
c
E
ch
kotr^
,=y
aşiiğşeşş
şi§ Eö,E
-i}'
ğğtı
* Şii iE
ş§§ ğşğE
tş i
§ğ€eİEı;i;E"
e
§§§ İtş Ş
EE İE;ş
İE şğ:
ı;= ğy E*Fğ İtt ğ ğ ğ
^
ğği ş§ E
ö!9
İiğş
ağ
§§iş şa a
ğ
ş
ş
dH
§'=
^O!
i!
.) o
.!
oy
ao eş
ii=t,5^§o
bc
!
>?
Fo
iğğlğğiiğğğığiğ𧧧ştEğğEğaaE
d:ıo=,*Johoo=
§=
;;.i
x
=
ş
9
E
c
ğE
H ;5E
- E*
.ğ
3=E
>
ş
o
§
E =
;;§sş,=t;
.a F:,EE-" ğ
d
=
işE,E
EŞiR
=,i.E
i(EE
a
E
a ü 9 i "xlgE i
üEi.;
ii E
E,a,:E *:E
3 ğ ğ Ş5 €*
5*gi
5İ.şeFEp= 9 [ gğ€
ğ
' ERsE ğ
a
a
rI=EE
i
^ . ;ğ; §şş0
9
ç
ğişİŞ ğ ,ğğİ §ğte ;ı €
=
EşŞŞŞ ı şş*ğş ğşŞğ ğğ ı
şiğş€
işğ*i ğişğğğğ
i€$İaE* ğ;Eş ğ€ğa
Ş
§
i
ş
6
ğ
ğ;: şş E 6EE§u=,ğşiiş
3
: iEE;E ğğğğ;$EEEEgşi*ğia
işgğq ;İğ.ş€işğiİr:ğşEşş
şE _E
; Eiğcşi
ia§İEşşşğEE:E:-::
EıİüHŞ ;§€İİğ§ğğ*tğş
E
E ü
1 Ğ
=i
336,
=
şA.?^t
Eaa§
E O,; ğP
>
=
iSğğğ
E
0
'f,
*
do
ç
ngjt.,ıöı
^^,ş.ğ6
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı