VARDiYAGÜNEY
ÜRETMEK, KAZANMAK, KAZANDIRMAK İSTİYORUZ
Yolculuk şube önünden başladı
Otobüsle havaalanına...
İSKENDERUN ŞUBESİ ÜYELERİNE HEM TATİL HEM EĞİTİM
İŞÇİLER KIBRIS’TA
Özel uçakla Kıbrıs’a...
İskenderun’da Türk Metal İskenderun Şubesi’nin örgütlü olduğu Noksel,
Yazıcı ve Sanko Makine işçileri, eşleriyle birlikte Kıbrıs’taydı… Türk Metal’in
Kıbrıs’taki Girne Büyük Anadolu Oteli’ne yolculuk, şube önünden başladı. Yola
çıkmak için, burada buluşan grup, daha sonra otobüsle havaalanına gitti.
ÇIKIŞ işlemlerinden sonra grup, kendileri için özel
kiralanan uçakla Kıbrıs’a doğru havalandı. Neşeli bir
yolculuktan sonra Ercan Havaalanı’na inen uçaktaki
işçiler, buradan yine otobüslerle Girne Büyük Anadolu
Otel’e transfer edildi.
Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak,
İskenderun Şube üyelerini Kıbrıs’ta da yalnız
bırakmadı. Düzenlenen gecede, konuk üye ve eşlerine
hitaben bir hoşgeldin konuşması yapan Kavlak, sosyal
sendikacılık ve aile olmanın önemine vurgu yaptı.
Türk Metal’in Türkiye’nin en büyük ailesi olduğuna
dikkat çeken Pevrul Kavlak, “Ancak aile olmak kolay
değildir. Hele aileyi mutlu huzurlu bir arada tutmak
hiç kolay değildir. Bunun için ailenin her bireyini
düşünmeli, her bireyi için sorumluluk taşımalıyız”
diye konuştu. Pevrul Kavlak, Türk Metal’in sadece
üyeleri ya da onların aileleri için değil, Türkiye’de
alınteri döken, evine helal ekmek götüren herkes için
sorumluluk taşıdığının bir kez daha altını çizdi. Bu
sorumluluğun bütün üyeler tarafından paylaşılmasını
isteyen Kavlak, bütün üyelerin, hatta ailenin tüm
Eğlendik...
bireylerinin de Türk Metal’in gönüllü elçileri olmaları
gerektiğini söyledi. Kavlak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türk Metal’de ne görüyorsanız, ne yaşıyorsanız,
ne hissediyorsanız eşinize dostunuza arkadaşınıza
akrabanıza onu anlatın. Anlatın ki, gerçekleri
görsünler. Anlatın ki, sendikacılık neymiş onlar da
öğrensinler. Öğrensinler ve tercihlerini yapsınlar,
saflarımıza katılsınlar.”
Eğitimin en etkili yolu olan “Eğlenerek Öğrenmek”
ilkesiyle, Kıbrıs’ta tatil yapan, eğlenen, gezen Türk
Metalliler, bir yandan da eğitim seminerlerine katıldı.
Türk Metal’in deneyimli eğitmenleri aracılığı ile
sendika, iletişim, kişisel gelişim ve liderlik konularında
bilgi dağarcıklarını geliştirip, yeni gelişmelerden
haberdar oldular. Gezi süresince Lefkoşe Barbarlık
Müzesini ve Gazi Magosa’yı da ziyaret eden
Türk Metalliler için Girne Büyük Anadolu Otel’de
düzenlenen geceler ise hep birlikte gülüp eğlenmenin
en güzel örneklerine sahne oldu.
Haftaya, geziye katılan üye ve eşleriyle yapılan
söyleşilere gazetemizde de yer vereceğiz.
Pevrul Kavlak da oradaydı
Güldük...
eye katılın
il
a
e
d
iz
s
n
li
e
G
Öğrendik...
Herkesin yüzü gülüyordu
...Ve otelde
EY
GÜN
www.turkmetal.org.tr
TÜRK METAL DERGİSİ’NİN EKİDİR | SAYI: 22
MMK’DA İŞÇİ KIYIMI OLUYOR...
Sahte sendika üç
maymunu oynuyor
MAĞDUR İŞÇİLER
AÇIKLAMA BEKLİYOR
Pevrul
KAVLAK
Türk Metal Sendikası
Genel Başkanı
twitter.com/kavlakpevrul
facebook.com/pevrulkavlak
Yalan söyleyerek bazı gerçekleri, bir süreliğine
de olsa gizleyebilirler.
Ama…
Hiçbir yalanları, rakamların söylediği
gerçekleri saklayamaz. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, 2104 Sendika Örgütlülük
İstatistiklerini yayınladı. O istatistikler, Türk
Metal’in büyüklüğünü ve gücünü apaçık
ortaya koyuyor. Türk Metal’in 165 bin üyesi ile
RAKAMLAR VE GERÇEKLER
metal işkolundaki diğer 8 sendikanın hepsinin
toplamından bile üç kat daha fazla büyük
olduğunu resmileştiriyor. Bu rakamlar, Türk
Metal’in Türkiye’nin en büyük örgütlü gücü
olduğunu bir kez daha tescil ediyor.
Ama…
Sendikal mücadelede rakamlar, sadece üye
sayısını değil, aynı zamanda kimin işçiye güven
verdiğini, kimin işçiye doğruyu söylediğini, kimin
işçi için mücadele ettiğini, kimin işçisine en iyi
hizmeti verdiğini anlatır. Bu rakamlar, aslında
kimin güçlü ve güvenilir olduğunu başka söze
gerek bırakmadan anlatır.
Ama…
Bu rakamların da anlatmadığı başka gerçekler
var… O da, Türk Metal’in sadece üyesi için değil,
üyesi olsun ya da olmasın bütün metal işçileri
için mücadele ettiği gerçeğidir. Nasıl dün, sahte
sendikacıların Kocaeli’de kaderine terk ettiği Feniş
çalışanlarının yanında olduysak, bugün de işten
çıkarılan MMK işçilerinin yanındayız. Onlara her türlü
desteği veriyoruz, vereceğiz. Türk Metal, aidat aldığı
için değil, evine götürdüğü helal ekmeği alınteri
ile kazandığı için o işçilerin yanındadır. Çünkü biz,
kursağından helal lokma geçen her işçiyi emek
kardeşi sayarız, onun için mücadele eder, onun
hakkını ararız. Çünkü bizim için, hak mücadelesi
aidattan değil, adalet ve kardeşlikten geçer.
Biz buna inanır, bunun için mücadele
ederiz.
2
VARDiYAGÜNEY
ÜRETMEK, KAZANMAK, KAZANDIRMAK İSTİYORUZ
KÖLELİK DÜZENİNE...
ARTIK YETER
Türk-İş’e bağlı sendikalardan on binlerce işçi Ankara’da toplanarak “köleliğe, kayıt dışılığa, taşerona, 4/C’ye, sefalet ücretine, işçi kiralamaya, kıdem tazminatı fonuna, esnek, kuralsız çalışmaya, iş
cinayetlerine, işsizlik fonunun hiç edilmesine, sendikasızlaştırmaya, işsizliğe, özelleştirmeye HAYIR” dedi.
T
ürk-İş’e bağlı sendikalardan on
binlerce işçi, 15 Şubat’ta Ankara
Sıhhiye Meydanı’nda “insanca
çalışmak insanca yaşamak”
talebiyle, “Kölelik Düzenine Son”
mitinginde biraraya geldi. Türkiye’nin
dört bir yanından Ankara’ya akan işçiler,
önce Ankara Garı önünde toplandı.
Buradan Sıhhiye Meydanı’na doğru
yürüyüşe geçildi. Kortejin tamamının
alanda toplanması üç saat sürdü.
Mitingin açılış konuşmasını Türkİş Genel Sekreteri ve Türk Metal Lideri
Pevrul Kavlak yaptı. “Artık yeter”
diyerek konuşmasına başlayan Pevrul
Kavlak, “Kayıt dışılığa, 4-B ve 4-C
adı altında köle gibi çalıştırılmaya,
düşük ücret politikalarına, asgari
ücretin sefalet ücreti olmasına,
özel istihdam büroları aracılığı ile
işçi simsarlığına, esnek, kuralsız ve
güvencesiz çalışmanın her türlüsüne,
iş cinayetlerinde can vermeye, işsizlik
fonunun amacı dışında kullanılmasına,
sendikasızlaştırmaya, taşeronlaşmaya,
kıdem tazminatına el uzatanlara,
sendikal nedenlerle işten atılmalara,
özelleştirmelere karşı artık yeter” dedi.
Türkiye işçi sınıfının tarih yazdığını
belirten Kavlak, Sıhhiye Meydanı’nın bu
tarihe tanıklık ettiğini söyledi. Kavlak
“Bu meydanda, bu coşkulu kalabalığı
gördükçe; bu birliği, bütünlüğü gördükçe,
bu kardeşliği dayanışmayı gördükçe,
bir kez daha emin oldum ki; Türkiye işçi
sınıfı tarih yazıyor” diye konuştu.
Türk Metal Lideri Kavlak, sorunların
büyük olduğunu, ancak bunları çözme
azminin daha da büyük olduğunu
vurgulayarak, çözümün anahtarını
verdi: “Birbirimize sevgi ve sadakatle
bağlandığımız sürece; aşamayacağımız
engel, baş edemeyeceğimiz bela yoktur.
Yeter ki gönlümüzden cesaretin ışığını,
gönlümüzden hak sevdasını eksik
etmeyelim. Allah sabredip, direnenlerin
yanındadır, gazanız, gazamız mübarek
olsun, Allah yardımcımız olsun.”
Daha sonra çeşitli işkollarından işçi
temsilcileri söz aldı. Tüm konuşmalara
umut hakimdi. Zor koşullara rağmen,
mücadele azmi ve zafere olan inanç
bütün konuşmaların ortak noktasıydı.
Kürsüye son olarak Türk-İş Genel
Başkanı Ergün Atalay geldi. Atalay şöyle
konuştu: “Türk-İş olarak işçilerimizin
haklarına sahip çıkmak için bugün bu
meydanı doldurduk, eğer isteklerimiz
yerine getirilmezse yarın Meclisin
önünde de oluruz, öbür gün yine buraya
geliriz. Yolsuzluk gündemden düşmüyor,
işçilerin sesine kulak verilmiyor.
Ekonomik darboğaza girdiğimizde
olan işçilere olacak, işverenlere değil.”
İşçi sınıfının karşı karşıya bulunduğu
sorunları tek tek sıralayan Atalay,
acil çözüm bekleyen bu sorunların
halledilmesi için yetkilileri uyardı.
İskenderunlu
işçiler de
alandaydı
Türk Metal İskenderun
Şube
üyesi işçiler de “Kölelik
Düzenine
Son” mitingine katılmak
için
Ankara’daydı. İskenderun
’daki
Türk Metal üyelerini tem
silen
mitinge destek veren işç
iler,
İsdemir’deki örgütlenme
mücadelesine, “birleşe
birleşe
kazanacağız” sloganı ile
selam
gönderdi.
ÜRETMEK, KAZANMAK, KAZANDIRMAK İSTİYORUZ
VARDiYAGÜNEY
3
İŞÇİLER DE KÜRSÜDEYDİ
Rabia Daşdemir / Teksif
Örgütlendiği İçin
işten atıldı
Salim Gündüz / Geçici İşçi
Sadece 4 ay
çalışabiliyor
Biz şeker sanayinde yıllardır
çalışan geçici işçiler olarak, 3-4 aylık
çalışma süresine hapsedilen, ekmeği
için mücadele eden işçileriz. 2006
yılında bizlere verilen sözler unutuldu.
12 aylık çalışma hakkımız elimizden
alındı. Emeklilik hakkımız imkansız
hale getirildi. Ben ve 4 bin geçici
işçi arkadaşım, 4 ay çalışarak 12 ay
geçimimizi sağlıyoruz. 4 aydan fazla
çalışmamıza izin verilmiyor.
Ben Denizli Zorlu Tekstil’de 7
yıldır çalışan ve Teksif Sendikasına
üye olduğum için işten atılan bir
kadın işçiyim. Kölelik düzeni ile
çalışan binlerce tekstil işçisinden
biriyim. Hem evinde çalışan hem
de evini geçindirmek için işyerinde
çalışan, uzun- yorucu mesailerden
çıkıp evinde ütüsünü, çamaşırını,
bulaşığını, temizliğini yapan, ezilen,
hakkı yenen binlerce kadın işçiden
biriyim. 846 liraya ev geçindirmenin
ne kadar zor olduğunu hepimiz
biliyoruz. Bizler de Denizli’de Zorlu
Tekstil’de çalışan işçiler olarak
insanca yaşayabileceğimiz bir
ücret alabilmek için, çalışma
koşullarımızın düzeltilmesini
istemek için, zorunlu fazla mesaiye
kalmamak için, fabrikamızda
kreş olsun, ikramiyemiz olsun,
yakacak yardımımız olsun,
eşimizle çocuklarımızla daha
fazla vakit geçirebilelim diye
Teksif Sendikasına üye olduk ve
ne yazık ki anayasal hakkımızı
kullandık diye 130’a yakın işçi işten
atıldık. Bugün direnişimizin 38.
günü. Kazanıncaya kadar devam
edeceğiz. Ya kazanacağız ya
kazanacağız.
TÜRK METAL DERGİSİ’NİN EKİDİR / SAYI: 22
YAYIN SAHİBİ
Türk Metal Sendikası Adına: Pevrul KAVLAK
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Mustafa Kemal ŞEN
YÖNETİM MERKEZİ
Türk Metal Sendikası Genel Merkezi Basın
Müşavirliği / Beştepe Mahallesi
Yaşam Caddesi 1. Sokak No:7/A 06520
Söğütözü/ANKARA
Telefon: 0312 292 64 00 / Faks: 0312 284 40 18
[email protected]
www.turkmetal.org.tr
PRODÜKSİYON: KARATAHTA
CTCP REPROTEK
BASKI: Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.
Tel: 0 (312) 384 73 44 - 45
YAYIN ARALIĞI: HAFTALIK
YAYIN DİLİ: TÜRKÇE
Gazetemiz basın ahlak yasasına uyar. Haftada bir
yayımlanır ve üyelerimize ücretsiz dağıtılır.
BU GAZETE SENDİKALI İŞÇİLER
TARAFINDAN BASILMIŞTIR.
Mustafa Göçmen / TES-İŞ
Özelleştirilmek istenen Yatağan
Termik Santrali’nde işçi
153 gündür direnişimizi,
inançla, iradeyle, coşkuyla,
kararlılıkla ve moralle
sürdürüyoruz ve de sürdürmeye
devam edeceğiz, asla
vazgeçmeyeceğiz. Boyun
eğmeyeceğiz. Çünkü direnmek
onurdur, umuttur. Yaşamak
direnmektir. Özelleştirmeler
sonucu bizi işsizlik, örgütsüzlük,
kölelik ve işten atılmalar
bekliyor. Bu saldırıyı asla
kabul etmiyoruz. Satacakları
babalarının malı değil, bizim ve
ülkemizin geleceğidir. Satılan her
kamu kurumu Cumhuriyetten
sökülen bir tuğladır. Sizlerin
önünde söz veriyoruz. Ne
pahasına olursa olsun bu
özelleştirmeyi Yatağan’da
durduracağız.
MMK’da işçi kıyımı yapılıyor
Sahte sendika seyirci kalıyor
Sahte sendikacıların “yetki”
sahibi olduğu Dörtyol’daki MMK
Metalurji’de ‘üretim daralması’
gerekçesiyle işçi çıkarıldı. İşten
çıkarılan işçilerin sayısının 180’i
geçtiği bildiriliyor. Daha çok
yüksek ücret alanlar ile emekliliğine kısa süre kalanların hedef
alındığı işten çıkarmalar konusunda sahte sendika, üç maymunu oynuyor. Aradan günler
geçmesine rağmen, sahte sendikacılar kayıplarda… Sahte sendikacıların işten atılmaları protesto etmesini ya da işçilerin geri
alınması için eylem yapılmasını
zaten beklemediklerini söyleyen
MMK işçisi, hiç olmazsa bir açıklama bekliyor. Ancak aradan
uzun zaman geçmesine rağmen
tek bir kelime bile gelmedi.
İşçi kıyımına üzerine MMK işverenine karşı herhangi bir girişimde bulunmayan sahte sendikacıların hedefinde ise MMK
emekçileri var. Sahte sendikacıların “yeni işten çıkarmalar olacak” söylentisi yayarak MMK
işçisinin isyanını korkutarak
bastırmaya çalıştığı gelen haberler arasında… İşçiler bu tavrı, yeni bir alicengiz oyunu olarak değerlendiriyor. Bir başka
alicengiz oyunu da, işten atılan
işçilere yapılacak kıdem ve ihbar tazminatlarının geciktiril-
mesi… İşten atılan işçiler, bu alacaklarını tahsil edemeyecekleri
endişesi ile “şimdilik” susuyor.
Hatırlanacağı gibi MMK’da daha
önce de “sektördeki durgunluk”
gerekçe gösterilerek 500 işçi ücretsiz izne çıkarılmış. Sahte sendikacılar, bu haksız uygulamaya
da ses çıkarmamıştı.
Türk Metal’den Bildiri:
Yanınızdayız
“Aslolan emek kardeşliğidir” sloganı ile yola çıkan Türk
Metal Genel Merkezi, yayınladığı bildiride şöyle dedi: “Her türlü krizin bütün faturası, işçilere
çıkarılmaktadır. İşveren, sahte
sendikacıların desteği ile sudan
bahaneler üretip iş güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Türk
Metal, bu kirli oyunu bozacaktır. Emek kardeşliği adına üyesi olsun ya da olmasın, bu oyuna kurban edilen bütün işçilerin
yanındayız. Haklı mücadelelerinde onların sonuna kadar arkasındayız. Atılan MMK işçilerinin başta hukuki destek olmak
üzere, her türlü talebini karşılamaya hazırız.” Bildirinin yayınlanmasından sonra çok sayıda
MMK işçisi, Türk Metal’in gerek
İskenderun gerekse İsdemir şubesi ile temasa geçti.
Download

Vardiya Güney 22.Sayı okumak için tıklayın