Örgüt Kuramı Çalıştayı
Çalıştayın temel amacı, Türkiye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı
kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların gelişmesine
katkıda bulunmaktır. Çalıştay ayrıca, örgüt kuramı alanında uzmanlaşmış
akademisyenler ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencileri bir araya
getirerek kavramsal, yöntemsel ve görgül meseleler hakkında bilgi paylaşımı
ve tartışma ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Sunulan bildirilerin ulusal ve
uluslararası nitelikli dergilerde yayımlanacak düzeye çıkarılabilmesi amacına
yönelik olarak araştırmacılara daha yoğun bir geribildirim sağlanması da
çalıştayın hedefleri arasındadır.
Çalıştay Danışma Kurulu
Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi (Çalıştay Dönem Başkanı)
Ali Danışman, Çukurova Üniversitesi
Hüseyin Leblebici, Illinois Üniversitesi
Şükrü Özen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
A. Selami Sargut, Başkent Üniversitesi
Fulya Sarvan, Akdeniz Üniversitesi
Behlül Üsdiken, Sabancı Üniversitesi
Nazlı Wasti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
5. Örgüt Kuramı Çalıştayı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
ve İstanbul Şehir Üniversitesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
PROGRAM
www.sehir.edu.tr
[email protected]
facebook.com/IstanbulSehirUniversitesi
twitter.com/SehirUniversite
Kuşbakışı Caddesi No: 27
Altunizade Üsküdar İstanbul TURKEY
T 44 44 0 34 F 216 474 53 53
13:30-15:00
2. OTURUM
Sosyal Sorumluluk Rehber ve Standartlarının Kurumsallaşması ve İnsan
Kaynakları Yönetimine Etkisi
Sevgi DÖNMEZ MAÇ Sakarya Üniversitesi
Tartışmacı: Kadire Zeynep SAYIM Bilkent Üniversitesi
Gereksinimden Pratiğe: Bir Proto-Kurum Olarak YOYSEM
Şükran GÖLBAŞI Haliç Üniversitesi
Tartışmacı: Mehmet ERÇEK İTÜ
15:00-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:45
3. OTURUM
Yönetim Kurulu Yapısı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkide Uluslararası Çeşitlenmenin
Aracı ve Kurumsal Mesafenin Biçimleyici Etkileri: “Moderated Mediation” Model
Tarhan OKAN Gümüşhane Üniversitesi, Selcen SARI ve Tülay İLHAN NAS KTÜ
Tartışmacı: Nisan SELEKLER GÖKŞEN Boğaziçi Üniversitesi
Eşbiçimlilik Değişimin Bir Kaynağı Olabilir mi? İnovasyon Açısından Bir Değerlendirme
M. A. Metin DİNÇER Sakarya Üniversitesi
Tartışmacı: Deniz TUNÇALP İTÜ
PROGRAM
1. GÜN- 7 Şubat 2014, Cuma – Doğu Kampüsü Konferans Salonu
09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:30 Açılış Konuşması - Şükrü ÖZEN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
5. Yılında Örgüt Kuramı Çalıştayı
10:30-10:45
10:45-12:15
KAHVE ARASI
2. GÜN - 8 Şubat 2014, Cumartesi – Batı Kampüsü Konferans Salonu
9:30-10:30
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:15
4. OTURUM
Bu Topraklarda İşadamı Olmak
Ozan AĞLARGÖZ Anadolu Üniversitesi
1. OTURUM
Tartışmacı: Anıl DİVARCI ÇAKMAKLI Sabancı Üniversitesi
Kurumsal Aktörler ve Güç Mekanizmaları: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma
Mustafa ÖZSEVEN, Ali DANIŞMAN ve Ali Suha BİNGÖL Çukurova Üniversitesi
Tartışmacı: Özgecan KOÇAK Sabancı Üniversitesi
Türk Yönetim/Örgüt Yazınında Örgüt Kuramı Çalışma Alanı: 2003-2013 Yılları Arası Bir
Değerlendirme
Akansel YALÇINKAYA Anadolu Üniversitesi, Yücel TÜRKER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tartışmacı: Janset ÖZEN AYTEMUR Akdeniz Üniversitesi
Türkiye’deki İş Sisteminde Ara Kurum Olarak Kalkınma Ajanslarının İncelenmesi
Onur DİRLİK Akdeniz Üniversitesi
12:15-13:30
Davetli Konuşmacı –Marie-Laure DJELIC ESSEC Business School, Fransa
“Institutional Theory Today: Rewards and Fragilities of Maturity”
Tartışmacı: Umut KOÇ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
12:15-13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 KAPANIŞ OTURUMU
ÖĞLE YEMEĞİ
Download

buradan - İstanbul Şehir Üniversitesi