KOD
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
TANIM
General (ordu)
Amiral
Subaylar
General
Deniz subayı
Teğmen, uçuş
Yüzbaşı
Üsteğmen
Uçuş teğmeni (ordu)
Tuğgeneral (ordu)
Teğmen (ordu)
Teğmen
Harp okulu öğrencisi (silahlı kuvvetler)
Deniz subayı (askeri)
Hava albayı (hava kuvvetleri)
Deniz asteğmeni
Binbaşı
Albay
Havacı üsteğmen (askeri)
Binbaşı (ordu)
Albay, yarbay (ordu)
Hava yarbay, binbaşı
Yüzbaşı (kara kuvvetleri)
Deniz yarbay, binbaşı
Hava ateşesi
Hava subayı
Jandarma subayı
Deniz teğmeni (deniz kuvvetleri)
Hava tuğgeneral
Subay
Yüzbaşı (deniz kuvvetleri)
Yüzbaşı (hava kuvvetleri)
Hava korgeneral
Mareşal
Oramiral
Yarbay
Askeri ateşe
Asteğmen (ordu)
Başçavuş
Astsubay
Hava astsubayı
Kıdemli başçavuş
Jandarma astsubayı
Astsubay (ordu)
Uzman çavuş
Güverte lostromosu (deniz kuvvetleri)
Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları
KOD
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
TANIM
Onbaşı (hava kuvvetleri)
Topçu eri
Bombardıman eri
Tüfekli asker
Paraşütçü asker
Piyade eri
Hava eri
Dümenci (deniz kuvvetleri)
Denizci er
Silahlı kuvvetlerde diğer rütbelerdeki meslekler
Onbaşı (kara kuvvetleri)
Senatör
Milletvekili
Başbakan
Devlet bakanı
Vali (eyalet)
Meclis başkanı
Meclis üyesi
Belediye başkanı
Bakan
Cumhurbaşkanı
Kanun yapıcı
Kanun yapıcılar
Milletvekili (mebus)
Genel müdür (Devletler arası kuruluşlar)
Hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkanı
Uyuşmazlık mahkemesi başkanı
Yargıtay üyesi
Ateşe - basın, ticaret
Büyükelçi
Danıştay üyesi
Defterdar
Diplomatik temsilci (büyükelçilik)
Emniyet müdürü
Kaymakam
Üniversite rektörü - kamu
Vali
Diplomat
Sayıştay üyesi
Anayasa mahkemesi üyesi
Darphane müdürü
Konsolos
Kurum başkanı (devlet dairesi)
Sayıştay başkanı
Yargıtay başkanı
Başkan - hükümete bağlı kuruluşlar
Genel müdür yardımcısı - kamu bankaları ve mali kuruluşları
KOD
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1113
1113
1113
1113
1113
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
TANIM
Genel sekreter - kamu
Kamu hizmetleri komisyonu başkanı
Üst düzey devlet memurları
Üst düzey devlet yönetici
Başkonsolos
Genel müfettiş (polis)
Genel sekreter, devlet yönetimi
Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyesi
İl genel meclisi üyesi
Maslahatgüzar
Müsteşar
Polis il emniyet müdürü
Uyuşmazlık mahkemesi üyesi
Üst düzey devlet yöneticileri
Başkan yardımcısı - hükümete bağlı kuruluşlar
Belediye meclisi üyesi
Elçilik sekreteri
Genel müdür (kamu kurumları)
Genel müdür yardımcısı - kamu
Hükümete bağlı komisyon üyesi
İl valisi
Danıştay başkanı
Genel müdür - kamu
İtfaiye commissioner (?)
Liman baş müdürü - kamu
Sefir
Başmüfettiş
Anayasa mahkemesi başkanı
Encümen azası - belediye ve il genel meclisinde
Genel müdür - kamu bankaları ve mali kuruluşları
Köy ihtiyar heyeti
Köy muhtarı
Muhtarlar ve ihtiyar heyeti
Muhtar
Aza - muhtarlık
Genel müdür, işveren örgütü
Kızılhaç vb. kuruluşların genel başkanı
Şoförler cemiyeti başkanı
Üst düzey yönetici - memur sendikası
Başkan, siyasi parti
İşveren sendikası genel sekreteri
Üst düzey yönetici - siyasi parti
Genel sekreter, insan hakları örgütü
İşveren sendikası genel başkanı
Siyasi parti genel başkanı
Siyasi parti MKYK üyesi
İşçi sendikası genel başkanı
KOD
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
TANIM
Kızılay genel başkanı
Özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri
Üst düzey yöneticisi - hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşlar
Hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri
İşçi sendikası genel sekreteri
İşveren ve işçi organizasyonları ile diğer ekonomik amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri
Kızılhaç teşkilatı genel sekreteri
Üst düzey yönetici - işveren sendikası
İşveren sendikası üst düzey yöneticisi
Vakıf yönetim kurulu başkanı
Çevre koruma organizasyonu genel sekreteri
İnsan hakları organizasyonu genel sekreteri
Siyasi parti genel sekreteri
Siyasi parti üst düzey yöneticisi
Genel sekreter, çevre koruma örgütü
Üst düzey yönetici - işçi sendikası
Siyasi parti örgütlerinin üst düzey yöneticileri
Memur sendikası genel sekreteri
Memur sendikası genel başkanı
Üst düzey yönetici - işveren, işçi organizasyonları
Başkan, ticaret birliği
Lider, siyasi parti
Genel müdür - bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)
Genel müdür - eğlence, lokanta, otel (özel sektör)
Genel müdür yardımcısı - eğlence, lokanta, otel (özel sektör)
Genel müdürler ve başkanlar
Genel yayın yönetmeni - gazete, büyük medya (özel sektör)
Hisse senedi yöneticisi
Tepe yönetici - mali işlerden sorumlu (CFO)
Üniversite rektörü - özel sektör
Yönetim kurulu başkanı
Genel müdür - eğitim, sağlık, spor (özel sektör)
Genel müdür - gayrimenkul ticareti (özel sektör)
Genel müdür yardımcısı - depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)
Genel müdür yardımcısı - eğitim, sağlık, spor (özel sektör)
Genel müdür yardımcısı - inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)
Koordinatör - depolama, iletişim ve ulaştırma
Koordinatör - eğitim, sağlık, spor, kültür, sosyal işler
Medya sahibi - büyük gazete, medya
Tepe yönetici - icra kurulu başkanı (CEO)
Genel müdür - girişim (özel sektör)
Genel müdür - turizm (özel sektör)
Genel müdür yardımcısı - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)
Genel müdür yardımcısı - kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)
Koordinatör - inşaat, imalat sanayi
Koordinatör - seyahat acentesi
Üniversite rektörü
KOD
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
TANIM
Üst düzey şirket yöneticileri
Başhekim
Genel müdür - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)
İthalatçı - ihracatçı
Sportif amaçlı kulüp başkanı
Yazılım proje yöneticisi
Genel müdür yardımcısı - gayrimenkul ticareti / özel sektör
Genel müdür yardımcısı - kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)
Genel müdür yardımcısı - perakende ve toptan ticaret (özel sektör)
Kooperatif birliği genel müdürü
Kooperatif birliği yönetim kurulu başkanı
Koordinatör - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım
Koordinatör - eğlence, lokanta, otel
Koordinatör - uluslararası teşkilatlar
Yönetici - spor kulübü
Başkan
Genel müdür yardımcısı - bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)
Koordinatör - toptan ve perakende satış
Proje yöneticisi
Üst düzey yönetici - otel
Banker ??????*
Bölge müdürü
Fabrikatör ?????
Genel müdür - kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)
Genel müdür - perakende ve toptan ticaret (özel sektör)
Genel müdür
Genel müdür - depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)
Genel müdür - inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)
Genel müdür - kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)
Koordinatör - iş hizmetleri, temizleme, kişisel bakım
Üst düzey yönetici - şirket
Armatör
Bütçe bölümü müdürü
Muhasebe bölümü müdürü
İdari ve mali işler dairesi başkanı
Finans müdürleri
Bütçe şubesi müdürü
Fon yöneticisi
Hesap işleri müdürü
Mali işler bölümü müdürü
Muhasebe müdürü - otel
Şirket genel sekreteri
Yatırım fonu müdürü
İdari işler bölümü müdürü
Finans müdürü
İdari müdür
Yönetici - bütçe ve muhasebe
KOD
1211
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1213
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
TANIM
Finansman müdürü
Yönetici - endüstriyel ilişkiler ve personel işleri
İnsan kaynakları müdürleri
Endüstriyel ilişkileri müdürü
Personel müdürü
İşe alım müdürü
Personel ve endüstriyel ilişkiler bölümü müdürleri
İnsan kaynakları yöneticisi
İnsan kaynakları müdürü
Endüstriyel ilişkiler bölümü müdürü
Şube müdürü
Müdür - ıslahevi
Şirket planlama müdürü
İlçe müdür yardımcısı
Politika ve planlama müdürleri
Güvenlik müdürü
Bölge müdür yardımcısı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bölüm müdürleri
İlçe müdürü
Demiryolu müfettişi
Yönetici (kamu ve özel teşebbüse ait hizmetler)
Nüfus müdürü
İtfaiye daire başkanı
İşletme müfettişi - karayolları
İşletme müfettişi - D.D.Y.
Uzman - kamu
Politika müdürü
Özel kalem müdürü - kamu
İl müdür yardımcısı
İl müdürü
Daire başkanı - kamu
Stratejik planlama müdürü
İşletmeci - kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler
Kuru temizleme müdürü
Yönetici - kişisel bakım ve temizlik
Üretim ve işletme bölümü müdürü - iş hizmetleri
Berber salonu işletme müdürü
Kuaför salonu işletme müdürü
İdari hizmetler müdürü
Şirket hizmetleri müdürü
Tesis yönetim müdürü
Üretim ve işletme bölümü müdürü - kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler
Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri ve idaresi ile ilgili müdürler
İşletme müdürü - kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler
Kuru temizlemeci - kendi hesabına
Üretim ve işletme bölümü müdürü - sosyal işler ve spor etkinlikleri, eğlence ve dinlenme
Yönetici - sevk ve idare
KOD
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1222
1222
1222
1222
1222
1222
1222
1222
1222
1223
1223
1223
1223
1223
1223
1223
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1312
1312
1312
1312
TANIM
Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki müdürleri
Temizlik hizmetleri müdürü
Üretim ve işletme bölümü müdürü - sahne
Yönetici - iş hizmetleri
Yönetici - özlük hizmetleri
Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
Hamam işletme müdürü
İşletme bölümü müdürü - sportif amaçlı kulüp
Yönetici - satış
Satış ve pazarlama müdürü
Pazarlama müdürü
Pazarlama bölümü müdürü
Satışlar ve pazarlama bölümü müdürleri
Satış nezaretçisi - toptan ticaret
Satış ve pazarlama müdürleri
Satış müdürü
Satış nezaretçisi - perakende ticaret
Yönetici - gayrimenkul işleri
Satış promosyon bölümü müdürü
Reklamcılık bölümü müdürü
Reklam ve halkla ilişkiler bölümü müdürleri
Halkla ilişkiler müdürü
Halkla ilişkiler bölümü müdürü
Yönetici - reklam ve halkla ilişkiler
Reklam ve halka ilişkiler müdürleri
Basın ve halkla ilişkiler müdürü
Basın sorumlusu
Reklam müdürü
Yönetici - araştırma ve geliştirme hizmetleri
Ürün geliştirme müdürü
Araştırma müdürü
Araştırma ve geliştirme müdürleri
APK uzmanı - kamu
Araştırma ve geliştirme bölümü müdürleri
Araştırma ve geliştirme bölümü müdürü - özel
Tarımsal üretim müdürü
Hayvan çiftliği müdürü
Tarım ve ormancılık ile ilgili üretim müdürleri
Plantasyon müdürü
Orman müdürü
Üretim ve işletme bölümü müdürü - tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri
Üretim ve işletme bölümü müdürü - ormancılık ve tomrukçuluk
Tarım ve ormancılık ile ilgili üretim müdürü
Balıkçılık işletme müdürü
Kıyı kaptanı (balıkçılık)
Su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili üretim müdürü
Su ürünleri üretim müdürü
KOD
1312
1312
1312
1312
1312
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
TANIM
Su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili üretim müdürleri
Su ürünleri (kültür) üretim müdürü
Balıkçılık işletme yöneticisi
Trol gemisi yöneticisi
Balıkçılık faaliyetleri müdürü
Mobilya imalatçısı - sahibi
İmalatçı
Fırın işletmecisi - ekmek
İşletmeci - imalat sanayi (küçük işletme)
İmalat üretim müdürü
Fabrika üretim ve işletme bölümü müdürü
Şarap yapımcısı - küçük işletme sahibi veya müdürü
Tersane müdürü
Üretim yöneticisi - imalat sanayi
Üretim ve operasyon müdürü (imalat)
İmalat müdürleri
Küçük işletme sahibi - imalat sanayi
İmalat müdürü
İmalatçı - küçük işletme sahibi
Üretim ve işletme bölümü müdürü - imalat sanayi
Maden işletme müdürü
Maden müdürü
Taşocağı müdürü
Üretim müdürü (petrol ve gaz çıkarımı)
Üretim müdürü (maden)
Maden işletme müdürleri
Üretim müdürü (taşocağı)
İnşaat işletme müdürü
Küçük işletme sahibi - inşaat
Yapı kooperatifi yöneticisi ve başkanı
Müteahhit - inşaat sektörü
İnşaat proje müdürü
İnşaat müdürleri
İşletme müdürü - inşaat (küçük işletme)
Proje yapımcısı
İnşaat müdürü
İnşaat sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
İnşaat mühendisliği proje müdürü
Üretim ve işletme bölümü müdürü - inşaat
Satınalma ve dağıtım bölümü müdürleri
Seyahat işletmecisi
Yönetici - ulaşım işleri
Nakliyeci
Satınalma bölümü müdürü
Tedarik, dağıtım müdürleri ve benzeri müdürler
Demiryolu istasyon müdürü (gar müdürü)
Ptt müdürü
KOD
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1341
1341
1342
1342
1342
1342
1342
1342
1342
1342
1342
TANIM
Tedarik ve dağıtım müdürü
Depo bölümü müdürü
Depo müdürü
Kamyon işletmecisi
Müdür - demiryolu manevra sahası
Otobüs işletmecisi
Yönetici - ardiye ve depolama
İşletmeci - oto kiralama
Kent transit sistem müdürü
İşletme müdürü - ulaştırma, haberleşme ve depolama
Lojistik müdürü
Malzeme bölümü müdürü
Rıhtım müdürü
Satın alma müdürü
Tedarik zinciri müdürü
Yönetici - satınalma ve dağıtım
İstasyon şefi -demiryolu
İşletmeci - ulaştırma, haberleşme ve depolama
Otobüs durağı/terminali müdürü
Taşıma şirketi müdürü
Tren istasyonu müdürü ??? (master)
Liman müdürü
Malzeme dağıtım (iç birimlere) bölümü müdürü
Tren istasyonu müdürü
Bilgi sistemleri müdürü
Bilgi teknolojileri müdürü (BT müdürü)
Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmet müdürleri
Hesaplama hizmetleri bölümü müdürleri
Veri işleme müdürü
Bilgi işlem yöneticisi
BİT geliştirme müdürü
İnternet hizmet sağlayıcı
Ağ (network) müdürü
Veri işletim müdürü
Uygulama geliştirme müdürü
Yönetici - hesaplama hizmetleri
Çocuk bakım hizmet müdürleri
Çocuk bakım merkezi müdürü
Hastane başhemşiresi
Sağlık tesisi yöneticisi
Medikal/tıbbi yönetici
Klinik yönetici
Sağlık hizmetleri müdürü
Hemşirelik müdürü
Hastane müdürü - kamu
Halk sağlığı memeru memeuru şefi
Toplum sağlığı koordinatörü
KOD
1342
1342
1342
1342
1342
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1344
1344
1344
1344
1344
1344
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1346
1346
1346
1346
1346
1346
1346
1346
1346
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
TANIM
Sağlık hizmetleri müdürleri
Hastane müdürü - özel
Hastane müdür yardımcısı - özel
Hastane müdür yardımcısı - kamu
Hastane yöneticisi (idari)
Hasta bakımevi müdürü
Yaşlı bakım hizmetleri müdürü
Emekli köyü koordinatörü
Huzurevi koordinatörü
Yaşlı bakımevi müdürü
İşletmeci - ecza laboratuvarı
Yaşlı bakım hizmetleri müdürleri
Aile hizmetleri müdürü
Sosyal yardım merkezi müdürü
Halk eğitim merkezi müdürü
Sosyal yardım müdürleri
Konut hizmetleri müdürü
Sosyal yardım müdürü
Baş öğretmen
Okul yönetim kurulu başkanı
Müdür - yatılı okul
Eğitim müdürü
Dekan
Kolej müdürü
Okul teftiş kurulu başkanı
Okul müdürü
Eğitim müdürleri
İşletmeci - dershane
Dershane müdürü
Yüksekokul müdürü
Mali ve sigorta hizmet şube müdürü
Kredi birliği müdürü
Sigorta şirketi müdürü
Üyelerine konut kredisi ve bankacılık hizmetleri sağlayan mali kuruluşun müdürü
Yönetici - bankalar ve diğer mali müesseseler
Mali ve sigorta hizmet şube müdürleri
Finansal kurum şube müdürü
Banka müdürü
Sigorta acentası müdürü
Kütüphane müdürü
Emniyet amiri
Hapishane müdürü
İşletmeci - matbaa
Polis komiseri
Arşiv müdürü
Başka yerde sınıflandırılmamış profesyonel hizmet müdürleri
Hukuk hizmetleri müdürü
KOD
1349
1349
1349
1349
1349
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1412
TANIM
İşletme müdürü - matbaa
Islahevi müdürü
Müze müdürü
Sanat galerisi müdürü
İtfaiye müdürü
Ön büro müdürü - otel
Pansiyoncu
İşletmeci - otel, motel, hostel, pansiyon, misafirhane, kamp yeri, lokanta, bar
Gençlik pansiyonu (hostel) yöneticisi
Otel müdürü
Yurt müdürü (özel)
Kamping işletmecisi
Motel müdürü
Otel işletmecisi
Otel sahibi
Pansiyon işletmecisi
Kahvehane sahibi
Kamp müdürü
Otel müdürleri
Otel yöneticisi
Kahvehane işletmecisi
Birahane sahibi
İşletmeci - kebapçı dükkanı
Restoran işletmecisi
Bar işletmecisi
Börekçi - dükkan sahibi
İşletme müdürü - kantin, kafe, kafeterya
Dondurmacı - pastahane
Lokanta müdürü
Çay ocağı işletmecisi
Lokanta sahibi
Lokantacı
Yiyecek-içecek yöneticisi - otel
Bar sahibi
Kafeterya işletmecisi
Kantinci
Lokanta ve restoran müdürleri
Yiyecek ve içecek müdürü
İşletme müdürü - otel, motel, hostel, pansiyon, misafirhane, kamp yeri, lokanta, bar
Kafe, bar ve snack bar işletmecisi
Lokanta işletmecisi
Lokanta ve restoran müdürü
Pastahane sahibi
Restoran yöneticisi
Kafe müdürü
Köfteci - dükkan sahibi
Pastahane işletmecisi
KOD
1412
1412
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
TANIM
Birahane işletmecisi
İşletmeci - kantin, kafe, kafeterya
İşletme sahibi - toptan ticaret
İşletmeci - toptan ve perakende ticaret
İthalat-ihracat bölümü müdürü
Çiçek satıcısı - toptancı ve dağıtımcı
Perakende müdürü
Yönetici - toptan ticaret
Yönetici - perakende ticaret
İşletme müdürü - toptan ve perakende ticaret
Ecza deposu sahibi (küçük işletme)
Süpermarket müdürü
Perakende ve toptan ticaret müdürü
Mağaza müdürü
İşletmeci - market
Ecza deposu sahibi veya işletmecisi
Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
Ticaret müdürü - toptan ve perakende satış
Market müdürü
Perakende ve toptan ticaret müdürleri
Üretim ve işletme bölümü müdürü - toptan ve perakende ticaret
Tüccar - toptan satış
Toptancı - gıda
İşletme müdürü - spor etkinlikleri
Konulu eğlence parkı müdürü
Tiyatro müdürü
Bilardo salonu müdürü
İşletme müdürü - gazino, gece kulübü, disko, lunapark
Sinema işletmecisi
Spor merkezi müdürü
Gazino işletmecisi
Kumarhane müdürü
Sinema salonu müdürü
Oyun salonu işleten
Dinlence merkezi müdürü
Eğlence fuarı işletmecisi
Eğlence parkı müdürü
İşletmeci - gazino, gece kulübü, disko, lunapark
Binicilik okulu müdürü
Bilardo salonu işletmecisi
Lunapark işletmecisi
İşletmeci - spor etkinlikleri
Sinema müdürü
Oyun salonu müdürü
Panayır işletmecisi
Spor, eğlence ve dinlenme ile kültür merkezi müdürleri
Havuz işletmecisi
KOD
1431
1431
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2113
2113
TANIM
Tiyatro işletmecisi
İnternet kafe işletmecisi
Konferans merkezi müdürü
İşletme müdürü - seyahat acentesi
Seyahat acentası müdürü
İletişim merkezi müdürü
İşletmeci - seyahat acentesi
Üretim ve işletme bölümü müdürü - seyahat acentesi
Başka yerde sınıflandırılmamış hizmet müdürleri
Alışveriş merkezi müdürü
Karavan parkı yöneticisi
Otopark işletmecisi
Yönetici - dinlenme hizmetleri
Site yöneticisi (ücretli)
Seyahat ve turizm acentesi - küçük işletme
Seyahat acentesi müdürü
Ajans müdürü veya sahibi - reklam, mankenlik, artist vb.
İşletmeci - küçük gazete ve dergi
Kamp yöneticisi
Fizikçiler ve astronomlar
Fizikçi - elektronik
Balistik uzmanı
Fizikçi - elektrik ve mıknatısiyet
Reolojist
Fizikçi - ses
Sağlık fizikçisi
Radyo astronomu
Hidrodinamikçi
Fizikçi - ısı
Astronom
Fizikçi
Fizikçi - mekanik
Fizikçi - ışık
Astrofizikçi
Aerodinamikçi
Nükleer fizikçi
Akustik bilimci
Fizikçi - nükleer
Hava tahmincisi
Meteorolog
Meteorologlar
Hidrometeorolog
İklimbilimci
İklim bilimci
Meteoroloji mühendisi
Kimyacı
Analitik kimyacı
KOD
2113
2113
2113
2113
2113
2113
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2131
2131
2131
TANIM
Kimyager - organik
Kimyager
Kimyager - fiziki
Kimyager - tahlil
Kimyacılar
Kimya teknologu
Kaya bilimci
Jeolog
Hidrojeoloji mühendisi
Oşenografi jeoloğu
Jeofizik deniz bilimcisi (oşinograf)
Yerbilimci
Maden jeoloğu
Jeologlar ve jeofizikçiler
Jeomorfolojist
Jeofizikçi
Jeofizik mühendisi
Minerolog
Jeoloji mühendisi
Katman bilimci
Jeomorfolog
Jeomanyetikçi
Jeolojik deniz bilimcisi (oşinograf)
Sismograf
Petrol jeoloğu
Paleontolog
Hayat sigortası istatistikleri uzmanı - aktüerya
Kriptolog
Matematikçiler, istatistikçiler ve aktüerler
Matematik mühendisi
Yöneylem araştırmacısı
Aktüer
Şifre çözümleyici
Demograf
İstatistikçi
Matematikçi
Matematikçi - teorik matematik
Aktüerya matematikçisi
İstatistikçi - uygulamalı istatistik
İstatistikçiler
Matematikçi - uygulamalı matematik
Matematikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Matematiksel istatistikçi
İşlem - araştırma analisti
Genetik bilimci
Biyokimyacı
Bakteriyolog
KOD
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
TANIM
Hücre genetikçisi
Hidrobiyolog
Genetik mühendisi
Biyoteknolojist
Çevrebilimci
Deniz biyologu
Etolojist (hayvan davranışlarını izleyen zoolog)
Mikrobiyolog
Moleküler genetikçi
Biyolog
Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Entomolog
Etolog (hayvan davranışlarını izleyen zoolog)
Hayvan davranışçısı (etolog)
Taksonomi uzmanı
Kuşbilimci (ornitolog)
Parazitolog
Zoolog
Botanikçi
Embriyolog
Farmakolog
Moleküler biyolog
Sitolog (hücre bilimi uzmanı)
Botanist
Böcek bilim uzmanı
Mammolog (memeliler bilim uzmanı)
Mantarbilimci (mikolog)
Biyomedikal araştırmacı
İhtiyoloji (balık bilim) uzmanı
Su ürünleri mühendisi
Histolog
Bahçecilik bilim adamı
Çiftçilik ve ormancılık danışmanları
Çiftçilik, ormancılık ve su ürünleri danışmanları
Pomolog (meyve yetiştiren kişi)
Danışman - tarım, çiftçilik, ormancılık
Ormancılık uzmanı
Ziraat mühendisi - bitkisel üretim
Agronom
Orman fen memuru
Ormancılık danışmanı
Yağlı tohum yetiştiricisi (olericulturist)
Toprak bilimci
Hortikültör
Orman bilimci
Tarla ziraati uzmanı
Ağaç ve fidan bilimci
KOD
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2142
2142
2142
2142
2142
TANIM
Balıkçılık danışmanı
Çiçek üretim uzmanı (floriculturist)
Hayvan bilimci
Ormancılık bilim adamı
Tarım bilimci (agronom)
Ziraat mühendisi - tarım teknolojisi
Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Ağaçlandırma uzmanı
Toprak bilimci (Pedolog)
Ziraat mühendisi - hayvansal üretim
Bahçıvanlık uzmanı (holticulturist)
Hayvancılık mütehassısı
Silvikültör
Silvikültür
Silvikültürcü
Ürün araştırmacısı
Ziraat mühendisi
Çevre koruma bilimcisi
Çevre koruma memuru
Ekolog
Çevre bilimcisi
Çevre müşaviri
Su kalite analisti
Çevre araştırmacısı
Çevre danışmanı
Çevre koruma ile ilgili profesyoneller
Park korucusu
Çevre denetçisi
Çevre koruma profesyonel meslekleri
Hava kirliliği analisti
Endüstriyel verimlilik mühendisi
Endüstriyel tesis mühendisi
Üretim mühendisi
İşletme mühendisi
Endüstri mühendisi
Sistem mühendisi (bilgisayarlar hariç)
Planlama mühendisi
Sistem analisti (bilgisayarlar hariç)
Sistem tasarımcısı (bilgisayarlar hariç)
Endüstri ve üretim mühendisi
Ergonomist
Endüstri ve üretim mühendisleri
İnşaat mühendisi - su
Jeoteknik mühendisi
Su mühendisi
İnşaat mühendisi - köprü
İnşaat mühendisi - karayolu
KOD
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
TANIM
İnşaat mühendisi - toprak tahlili
İnşaat mühendisi
Yapı mühendisi
İnşaat mühendisi - demiryolu
İnşaat mühendisi - sıhhi tesisler
İnşaat mühendisi - havaalanı
İnşaat mühendisleri
İnşaat mühendisi - bina
Atık su işlem mühendisi
Çevre mühendisi
Çevre iyileştirme uzmanı
Çevre mühendisleri
Hava kirliliği kontrol mühendisi
Çevre analisti
Gemi mühendisi
Otomotiv mühendisi
Makine mühendisi
Makine mühendisleri
Nükleer enerji mühendisi
Gaz türbini mühendisi
Gemi makineleri mühendisi
Denizcilik mimarı
Isıtma, havalandırma ve soğutma mühendisi
Gemi baş mühendisi
Havacılık mühendisi
Uçak mühendisi
Makine mühendisi - motor ve makine (deniz hariç)
Makine ve teçhizat mühendisi
Reaktör mühendisi
Deniz mühendisi
Gemi yapım mühendisi
Motor tasarımcısı
Denizcilik mühendisi
Gemi inşaatı mühendisi
Makina mühendisleri
Kimyasal işlem teknoloğu
Petrokimya mühendisi
Kimyasal işlem mühendisi - doğal gaz iletimi ve dağıtımı mühendisi
Plastik teknolojisi uzmanı
Elyaf teknologu
Gıda ve içecek teknologu
Kimya mühendisi
Lastik teknoloğu
Plastik teknoloğu
Gıda ve içki teknolojisti
Yakıt teknoloğu
Yakıt teknolojisi uzmanı
KOD
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2151
2151
2151
2151
TANIM
Bira imalatı teknoloğu
Boya teknoloğu
Kimya mühendisi - petrol
Kimya mühendisleri
Rafineri proses mühendisi
Kağıt teknologu
Kauçuk teknoloğu
Polimer teknoloğu
Metalürji mühendisi - fizik
Maden mühendisi - kömür
Metalürji deney uzmanı
Metalürji mühendisi
Çıkarım metalurji mühendisi
Maden mühendisleri, metalurji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Petrol ve doğal gaz çıkarım mühendisi
Maden mühendisi
Metalürji mühendisi - cevher üretimi
Metalürji ve malzeme mühendisi
Maden mühendisi - metal
Metalürji uzmanı
Maden mühendisleri, metalürji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Petrol ve doğalgaz mühendisi
Biyomedikal mühendisi
İş emniyeti mühendisi
Nükleer güç üretim mühendisi
Optik mühendisi
Zaman ve hareket çalışma mühendisi
Etüt ve zamanlama mühendisi
Zaman ve hareket incelemesi mühendisi
Deri mühendisi
Miktar ölçücü
Miktar araştırmacısı
Malzeme mühendisi
Deniz kurtarma harekatı mühendisi
Patlayıcı mühimmat mühendisi
Emniyet mühendisi
Miktar sürveyanı
Seramik ve cam teknolojisti
Gıda mühendisi
Orman endüstri mühendisi
Orman mühendisi
Başka yerde sınıflandırılmamış mühendislik ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Deri teknoloğu
Elektrik mühendisi
Elektrik enerjisi tevzi ve nakil mühendisi
Elektrik güç üretim mühendisi
Elektrik mühendisleri
KOD
2151
2151
2152
2152
2152
2152
2152
2153
2153
2153
2153
2153
2161
2161
2161
2161
2162
2162
2162
2162
2162
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
TANIM
Elektrik üretim mühendisi
Elektromekanik mühendisi
Bilgisayar donanım mühendisi
Enstrümantasyon mühendisi
Robot mühendisi
Elektronik mühendisleri
Elektronik mühendisi
Telekomünikasyon mühendisliği teknoloji uzmanı
Yayın mühendisi
Elektronik haberleşme mühendisi
Telekomünikasyon mühendisi
Telekomünikasyon mühendisleri
Mimar - bina
Mimar
Mimarlar
İç mimar
Peyzaj mimarları
Mimar - peyzaj
Mimar - bahçe
Peyzaj mimarı
Bahçe mimarı
Endüstriyel ve ticari ürünler dekoratörü
Arma tasarımcısı
Seramik teknisyeni
Tekstil tasarım teknisyeni
Tekstil tasarımcısı
Ticari ürün tasarımcısı
Ambalaj tasarımcısı
Moda tasarım teknisyeni
Mücevherat tasarımcısı
Eşya tasarımcısı
Kostüm tasarımcısı
Dekoratör - endüstriyel ve ticari ürünler
Endüstriyel tasarımcı
Tasarımcı - kostüm
Hazır giyim teknikeri
Stilist
Stilist - giyim eşyası
Ürün ve giysi tasarımcıları
Giysi tasarımcısı
Modelist - giyim eşyası
Modist - giyim eşyası
Sanayi ürünleri tasarımcısı
Takı tasarımcısı
Mücevher tasarımcısı
Bilgisayar destekli tasarım teknikeri
Endüstri ürünleri tasarımcısı
KOD
2163
2163
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2166
2166
2166
2166
2166
2166
2166
2166
2166
2166
2166
2166
2166
2211
TANIM
Moda tasarımcısı
Ürün ve giysi tasarımcısı
Şehir plancısı
Trafik planlamacısı
Şehir ve trafik planlamacısı
Trafik plancısı
Arazi planlamacısı
Şehir planlamacısı
Şehir ve trafik planlamacıları
Jeodezi araştırmacısı (yeryüzü düzlemini ölçmeye yönelik)
Haritacılar ve harita mühendisleri
Maden sürveyanı
Haritacı
Hidrograf
Arazi topoğrafı
Denizcilik harita mühendisi
Hidrografik araştırmacısı
Hidrografi sürveyanı
Arazi araştırmacısı
Fotografi araştırmacısı (havadan gözlemler yapan araştırmacı)
Hidrolog
Arazi sürveyanı
Haritacı (kartograf)
Madencilik araştırmacısı
Fotogrametrist
Kadastro araştırmacısı
Kadastro sürveyanı
Hava sürveyanı
Maden topoğrafı
Topograf
Su topoğrafı
Kartograf
Harita mühendisi
Animatör (grafik)
Grafik ve multimedya tasarımcıları
Web tasarımcısı
Grafiker
Grafik teknisyeni
Çoklu ortam (multimedia) tasarımcısı
Dijital sanatçı
Grafik tasarımcısı
Web sitesi tasarımcısı
Çizer (illüstratör)
Bilgisayar oyunları tasarımcısı
Yayın tasarımcısı
Poster tasarımcısı
Birinci basamak hekimi
KOD
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
TANIM
Hekim
Hekim - tıbbi sigorta danışmanlığı
Pratisyen doktor
Aile hekimi
Hekim (genel)
Asistan hekim
Periferde çalışan hekim-terapist
Sağlık memuru (genel)
Tıp doktoru (genel)
Genel tıp doktorları
Genel tıpta uzman ön muayene doktoru
Kurum hekimi (genel)
Pratisyen hekim
Tıp doktoru
Doktor - tıp
Patoloji uzmanı
Psikiyatrist
Romatolog
Toksikolog
Halk sağlığı doktoru
Ayak sağlığı uzmanı (chiropodist)
Hematolog
İntaniye uzmanı
Kardiyolog
Ortopedist
Proktolog
Radyasyon onkologu
Radyoloji uzmanı
Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı
Uzman hekim (dahiliye)
Uzman hekim (nükleer tıp)
Uzman tıp doktorları (halk sağlığı)
Anestezi uzmanı
Biyofizik uzmanı
Dahiliyeci
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı
Kulak-burun- boğaz uzmanı
Radyolog
Gastroenterolog
Göz hastalıkları uzmanı
İmmunolog
Biyokimya uzmanı - tıp
Endokrinolog
Epidemiyolog - tıp
Halk sağlığı hekimi
Anatomist
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanı
KOD
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
TANIM
Göğüs hastalıkları uzmanı
Nisaiyeci
Nörolog
Nöropatolog
Uzman tıp doktorları
Ürolog
Endokrinoloji hekimi
Adli tıp uzmanı
Anatomi uzmanı
Anestezist
Beyin cerrahi uzmanı
Çocuk hastalıkları uzmanı
İç hastalıkları uzmanı
Jinekolog
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı
Kemik hastalıkları uzmanı
Patolog
Pediatrist
Uzmanlık alanlarındaki ön muayene doktoru
Fizyolog
Acil tıp uzmanı
Cerrah
Plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı
Alerjik hastalıklar uzmanı
Doğum uzmanı
Koruyucu tıp uzmanı
Nöroşirüjist
Anesteziyolog
Biyomedikal bilimci
Cilt hastalıkları uzmanı
Dahiliye mütehassısı
Dermatolog
Halk sağlığı uzmanı
Hariciyeci
Histopatolog
Kalp damar cerrahisi uzmanı
Başhemşire yardımcısı
Profesyonel hemşire
Meslek sağlığı hemşiresi
Hemşire - koruyucu sağlık hizmetleri
Danışman klinik hemşire
Klinik hemşiresi danışmanı
Hemşire - klinik
Hemşire (profesyonel)
Pratisyen hemşire
Uzman hemşire (halk sağlığı)
Başhemşire
KOD
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2222
2222
2222
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2261
2261
2261
2261
2261
2261
TANIM
Hemşirelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Periferde çalışan hemşire
Anestezi hemşiresi
Eğitimci hemşire
Uzman hemşire
Hemşire - eğitim
Klinik hemşiresi
Halk sağlığı hemşiresi
Ameliyathane hemşiresi
Hemşire - ameliyathane
Profesyonel ebe
Ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Ebe - profesyonel
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Unani uygulayıcısı
Çin bitkisel ilaç uygulayıcısı
Homeopat
Homeopeti teknisyeni
Natüropat
Akupunktur uzmanı
Ayurveda uygulayıcısı
Homeopath
Birinci basamak tedavi hizmeti veren paramedik
Paramedikal pratisyen
Tıp asistanı
Paramedikal pratisyenler
Klinik memuru
İleri tedavi hizmeti veren paramedik
Klinik memuru (paramedikal)
Klinik doktoru (paramedikal)
Cerrahi teknisyeni
Epidemiyolog - veterinerlik
Baytar
Cerrah veteriner
İntörn veteriner
Veteriner
Cerrah - veterinerlik
Hayvan patalogu
Veterinerler
Halk sağlığı veterineri
Veteriner epidemiyolojisti
Diş hekimi
Ortodontist
Cerrah - diş hekimliği
Diş cerrahı
Diş mütehassısı
Endodontist
KOD
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2265
2265
2265
2265
2265
2265
2265
2265
2266
2266
2266
TANIM
Ağız ve çene cerrahı
Diş doktoru
Diş hekimi (genel)
Halk sağlığı diş hekimi
Pedodontist
Pratisyen diş hekimi
Ağız hastalıkları uzmanı (Stamolojist)
Diş hekimleri
Periodontist
Diş hekimi - ağız cerrahisi
Ağız patologu
Protez uzmanı
İlaç hazırlayan eczacı
Hastane eczacısı
Serbest eczacı
Eczacılar
Eczacı
Endüstriyel eczacı
Çevre, iş sağlığı ve hijyen ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Radyasyondan koruma uzmanı
Çevre teknikeri
İş hijyenisti
Hıfzıssıhha uzmanı
Çevre sağlığı teknisyeni
İş sağlığı ve güvenliği danışmanı
Çevre sağlığı memuru
Geriatrik fiziksel terapisti
Fiziksel terapi uzmanı
Pediatrik fiziksel terapisti
Fizyoterapistler
Ortopedi teknisyeni
Ortopedik fiziksel terapisti
Ortopedi ve travmatoloji teknisyeni
Terapist - rehabilite
Fizyoterapist
Fizyoterapist - spor
Klinik diyetisyeni
Halk sağlığı gıda uzmanı
Diyetisyen
Kamu sağlığı diyetisyeni
Diyetisyenler ve beslenme uzmanları
Yiyecek servisi diyetisyeni
Beslenme uzmanı
Spor beslenme uzmanı
Ortofonist
Dil terapisti
Konuşma terapisti
KOD
2266
2266
2266
2266
2267
2267
2267
2267
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
TANIM
İşitme ve konuşma terapistleri
Konuşma patologu
Odyolog
Odyometrist
Optometrist
Optometrisler ve optalmik optisyenler
Ortoptist
Optalmik optisyen
Meslek terapisti
Rekreasyon terapisti
Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları
Podiatrist (ayak hastalıkları uzmanı)
Sanat terapisti
Dans ve hareket terapisti
Yükseköğretim öğretim elemanı
Üniversite ve yükseköğretim öğretim elemanları
Okutman - üniversite
Öğretmen - yükseköğretim
Yardımcı doçent - üniversite
Öğretim görevlisi - üniversite
Profesör - üniversite
Öğretim üyesi
Üniversite öğretim görevlisi
Profesör
Üniversite öğretim elemanı
Akademisyen
Askeri bilimler öğretmeni - yükseköğretim
Öğretim üyesi - üniversite
Doçent - üniversite
Araştırma görevlisi - üniversite
İnşaat alt-üst yapı öğretmeni - ortaöğretim
Jeoloji öğretmeni - ortaöğretim
Kozmetoloji öğretmeni
Mikro teknoloji öğretmeni - ortaöğretim
Mobilya ve dekorasyon öğretmeni - ortaöğretim
Rehber öğretmen - psikolojik danışman - ortaöğretim
Sıhhi tesisat öğretmeni - ortaöğretim
Telekomünikasyon öğretmeni - ortaöğretim
Arkeoloji öğretmeni - ortaöğretim
Drama öğretmeni - ortaöğretim
Elektronik öğretmeni - ortaöğretim
Gemi makineleri öğretmeni - ortaöğretim
Güvertecilik öğretmeni - ortaöğretim
İş eğitimi öğretmeni - ortaöğretim
Kütüphanecilik öğretmeni - ortaöğretim
Madencilik öğretmeni - ortaöğretim
Makine ressamlığı öğretmeni - ortaöğretim
KOD
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
TANIM
Meslek dersleri öğretmeni - ortaöğretim
Nakış öğretmeni - ortaöğretim
Psikoloji öğretmeni - ortaöğretim
Resim-iş öğretmeni - ortaöğretim
Teknik eğitim öğretmeni - ortaöğretim
Tekstil iplikçilik öğretmeni - ortaöğretim
Tesviye öğretmeni - ortaöğretim
Ziraat öğretmeni - ortaöğretim
Değirmencilik öğretmeni - orta öğretim
Döküm öğretmeni - ortaöğretim
Elektrik öğretmeni - ortaöğretim
Giyim öğretmeni - ortaöğretim
Mesleki eğitim öğretmeni
Metalürji öğretmeni - ortaöğretim
Seramik öğretmeni - ortaöğretim
Tarımsal bilim öğretmeni - ortaöğretim
Güzel sanatlar öğretmeni - ortaöğretim
Harita kadastro öğretmeni - ortaöğretim
Su ürünleri öğretmeni - ortaöğretim
Tarım öğretmeni - ortaöğretim
Tekstil - kalite kontrol öğretmeni - ortaöğretim
Türk dili ve edebiyat öğretmeni - ortaöğretim
Bale öğretmeni - ortaöğretim
Biyoloji öğretmeni - ortaöğretim
Botanik öğretmeni - ortaöğretim
El sanatları ve çiçek öğretmeni - ortaöğretim
Ev idaresi ve aile ekonomisi öğretmeni - ortaöğretim
Bilgisayar bilimleri öğretmeni - ortaöğretim
Büro yönetimi öğretmeni - ortaöğretim
Ciltleme ve serigrafi öğretmeni - ortaöğretim
Felsefe öğretmeni - ortaöğretim
Güverte avlama öğretmeni - ortaöğretim
Hemşirelik öğretmeni - ortaöğretim
Makine öğretmeni - ortaöğretim
Motor öğretmeni - ortaöğretim
Motorculuk-makinecilik öğretmeni - ortaöğretim
Otomotiv teknolojisi öğretmeni
Teknik çizim öğretmeni - ortaöğretim
Tekstil örme öğretmeni - ortaöğretim
Ticaret ve iş eğitimi öğretmeni - ortaöğretim
Dans öğretmeni - ortaöğretim
Gıda teknolojisi öğretmeni - ortaöğretim
Harita öğretmeni - ortaöğretim
Mesleki eğitim öğretmenleri
Muhasebe ve finansman öğretmeni - ortaöğretim
Pedagoji öğretmeni - ortaöğretim
Radyo ve televizyon öğretmeni - ortaöğretim
KOD
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
TANIM
Restorasyon öğretmeni - ortaöğretim
Sosyal bilgiler öğretmeni - ortaöğretim
Tarım makineleri öğretmeni - ortaöğretim
Taş duvarcılık öğretmeni - ortaöğretim
Tekstil kalite kontrol öğretmeni - ortaöğretim
Tekstil, boya, baskı ve desen öğretmeni - ortaöğretim
Yapı ressamlığı öğretmeni - ortaöğretim
Basım öğretmeni - ortaöğretim
Çocuk gelişimi ve bakımı öğretmeni - ortaöğretim
Daktilografi öğretmeni - ortaöğretim
Ağaç işleri öğretmeni - ortaöğretim
Duvarcılık öğretmeni - ortaöğretim
Endüstriyel elektronik öğretmeni - ortaöğretim
Ev idaresi öğretmeni - ortaöğretim
Kalıpçılık öğretmeni - ortaöğretim
Kuaförlük ve güzellik öğretmeni - ortaöğretim
Sanat tarihi öğretmeni - ortaöğretim
Tekstil dokuma öğretmeni - ortaöğretim
Torna öğretmeni - ortaöğretim
Besin teknolojisi öğretmeni - ortaöğretim
Beslenme ve ev yönetimi öğretmeni - ortaöğretim
Dekoratif sanatlar öğretmeni - ortaöğretim
Ekonomi öğretmeni - ortaöğretim
Grafik öğretmeni - ortaöğretim
Matbaacılık öğretmeni - ortaöğretim
Mesleki eğitim öğretmeni - ortaöğretim
Metal işleri öğretmeni - ortaöğretim
Modelcilik öğretmeni - ortaöğretim
Teknik resim öğretmeni - ortaöğretim
Turizm ve otelcilik öğretmeni - ticaret ve sekreterlik öğretmeni
Bilgisayar bakım ve onarım öğretmeni - ortaöğretim
Bilgisayar öğretmeni - ortaöğretim
Dizgi öğretmeni - ortaöğretim
Fotoğrafçılık öğretmeni - ortaöğretim
Heykel öğretmeni - ortaöğretim
Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Edebiyat öğretmeni - ortaöğretim
Fizik öğretmeni - ortaöğretim
Müzik öğretmeni - ortaöğretim
Almanca öğretmeni - ortaöğretim
Beden eğitimi öğretmeni - ortaöğretim
Kimya öğretmeni - ortaöğretim
Ortaöğretim öğretmeni
Yabancı dil öğretmeni - ortaöğretim
Coğrafya öğretmeni - ortaöğretim
Dilbilim öğretmeni - ortaöğretim
Fen bilgisi öğretmeni - ortaöğretim
KOD
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
TANIM
Fransızca öğretmeni - ortaöğretim
Matematik öğretmeni - ortaöğretim
Sosyoloji öğretmeni - ortaöğretim
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni - ortaöğretim
Beden eğitimi ve spor öğretmeni - ortaöğretim
Öğretmen - ortaöğretim
Tarih öğretmeni - ortaöğretim
İngilizce öğretmeni - ortaöğretim
Lise öğretmeni
Ortaöğretim öğretmenleri
İlköğretim öğretmeni - matematik
İlköğretim öğretmeni - türkçe
İlköğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
İlköğretim öğretmeni - sosyal bilgiler
Türkçe öğretmeni - ilköğretim
İlköğretim öğretmeni
Öğretmen - ilköğretim
Sınıf öğretmenleri
İlköğretim öğretmeni - din kültürü ve ahlak bilgisi
İlköğretim öğretmeni - fen bilgisi
Öğretmen yardımcısı - ilköğretim (okuma, yazma)
Sınıf öğretmeni
İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Kreş öğretmeni
Öğretmen yardımcısı - anaokulu, kreş
Okul öncesi öğretmenleri
Anasınıfı öğretmeni
İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Anaokulu öğretmeni
Okul öncesi eğitimcisi
Okul öncesi öğretmeni
Eğitim programları ve öğretim yöntemleri uzmanları
Okul müfettişleri
Duyusal öğretim uzmanı (göz ve kulağa hitap)
Sesli ve görüntülü öğretim araçları uzmanı - duyusal öğretim
Eğitim uzmanı
Eğitim programları geliştirme uzmanı
Eğitim araçları uzmanı
Eğitim bilimleri uzmanı
Öğretim metotları danışmanı
Görüntülü öğretim araçları uzmanı
Eğitim programları koordinatörü
Danışman - eğitim yöntemleri
Eğitim yöntemleri uzmanı
Okul müfettişi
Müfredat geliştirici
KOD
2351
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2353
2353
2353
2353
2353
2354
2354
2354
2354
2354
2354
2355
2355
2355
2355
2355
2355
2355
2356
2356
2356
2356
2359
2359
2359
TANIM
Eğitim yöntemleri uzmanları
Zihinsel engelliler öğretmeni - özel eğitim
Eğitsel tedavi öğretmeni
Üstün zekalılar öğretmeni
Zihin engelliler sınıfı öğretmeni
Fiziksel engelliler öğretmeni - özel eğitim
Görme engelliler öğretmeni
Öğretmen - ortopedik engelliler
Özel eğitim öğretmeni
Eğitsel tedavi öğretmeni - özel eğitim
Öğretmen - zihinsel engelliler
Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Özel eğitim öğretmeni - işitme, görme vb. engelliler için
Öğretmen yardımcısı - özel eğitim (görme, işitme, zeka, bedensel, konuşma özürlü)
Öğretmen - körler okulu
Konuşma engelliler öğretmeni - özel eğitim
Öğretmen - sağırlar okulu
İşitme engelliler öğretmeni - özel eğitim
Görme engelliler öğretmeni - özel eğitim
Özel eğitim öğretmenleri
İşitme engelliler öğretmeni
İkinci dil öğretmeni
Göçmen eğitimi öğretmeni
Yoğun (entansif) dil öğretmeni
Uygulamalı dil öğretmeni
Diğer dil öğretmenleri
Diğer müzik öğretmenleri
Müzik öğretmeni (özel ders)
Piyano öğretmeni (özel ders)
Gitar öğretmeni (özel ders)
Şan öğretmeni (özel ders)
Keman öğretmeni (özel ders)
Dans öğretmeni
Dans öğretmeni (özel ders)
Heykel öğretmeni (özel ders)
Diğer sanat öğretmenleri
Drama öğretmeni (özel ders)
Resim öğretmeni (özel ders)
Folklör öğretici veya eğiticileri
Bilgi teknolojisi eğiticileri
Bilgisayar eğiticisi
Yazılım eğiticisi
Bilgisayar dersi veren öğretici veya eğiticileri (örn: halkeğitim vb.yerlerde)
Okuryazarlık öğretmeni (özel ders)
Rehber öğretmen
Okul danışmanı
KOD
2359
2359
2359
2359
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2412
2412
2412
2412
2412
2412
2412
2412
2413
2413
2413
2413
2413
2413
2413
2413
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2422
2422
2422
2422
2423
TANIM
Matematik çalıştırıcısı (özel ders)
Öğrenci danışmanı
Matematik eğitimi koçu (özel ders)
Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Adli tasfiye yeddi emini
Hesap uzmanı
Yeminli mali müşavir
Muhasebeciler
Muhasebe şefi
Mali müşavir
Hesap kontrolörü
Mali kontrolör
Vergi muhasebecisi
Serbest muhasebeci
Mali denetçi
Muhasip
Murakıp - kamu ve özel
Yönetim muhasebecisi
Muhasebeci
Murakıp - muhasebe işleri
Finansman sorumlusu
Finansman planlamacısı
Finans ve yatırım danışmanları
Bütçe uzmanı
Gayrimenkul planlamacısı
Yatırım fonu uzmanı
Finansal planlamacı
Yatırım danışmanı
Bono analisti
Yatırım analisti
Finansman yöneticisi
Mali analist
Menkul değerler danışmanı
Tahvil analisti
Finans analistleri
Finans analisti
İş danışmanı
Yönetim analisti
Yönetim ve organizasyon analistleri
Organizasyon ve yöntem analisti
İş etkinliği uzmanı
Yönetim danışmanı
Siyaset danışmanı
İş politikası analisti
Politika yönetimi ile ilgili profesyonel meslek mensupları
İş istihbarat memuru
İşe alma memuru
KOD
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2424
2424
2424
2424
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2432
2432
2432
2432
2432
2432
2432
2433
2433
2433
2433
2433
2433
2433
2433
2433
2434
2434
TANIM
Yeniden işe yerleştirme uzmanı
Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Meslek analizcisi
Meslek rehberi
Personel uzmanı
Uzlaştırıcı - işgücü-yönetim ilişkileri
Mesleki rehberlik danışmanı
İstihdam ve meslek uzmanı
İnsan kaynakları uzmanı
İş analisti
Danışman - meslek, iş
Meslek analisti
Görüşmeci - iş ve işçi bulma
Kariyer danışmanı
Analist - meslek, iş
Kurum eğitimcisi
Personel eğitimi ve eleman yetiştirme ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Personel geliştirme uzmanı
İşgücü yetiştirme uzmanı
Pazar araştırma analisti
Reklam uzmanı
Reklam acentesi yetkilisi
Reklam metni yazarı
Reklamcı - reklam yazarı
İlan yazarı
Reklam yazarı
İlan ve reklam işleri sorumlusu
Reklam ve pazarlama ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Pazarlama uzmanı
Halkla ilişkiler metni yazarı
Halkla ilişkiler uzmanı
Tanıtımcı
Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı
Basınla ilişkiler görevlisi
Halkla ilişkiler ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Halkla ilişkiler görevlisi
Satış temsilcisi (medikal ve eczacılık ürünleri)
Teknik satış temsilcisi
Satış temsilcisi (endüstriyel ürünler)
Tıbbi satış temsilcisi
Ticari reprezant
Teknik ve medikal satışlar ile ilgili profesyonel meslek mensupları (bit hariç)
Reprezant
Reprezantan (ticaret mümessili)
Tıbbi mümessil
Satış temsilcisi (iletişim teknolojisi)
Satış temsilcisi (bilgisayar)
KOD
2434
2434
2434
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2514
2514
2514
2514
2519
2519
2519
2519
2519
2519
2521
2521
TANIM
Bilgi ve iletişim teknolojileri satışı ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Bilgi ve iletişim teknolojileri satış temsilcisi
Bilgi ve iletişim teknolojisi satış uzmanı
İş analisti (BT)
Sistem analisti
Çözümleyici - bilgisayar
Bilişim sistem uzmanı - bilgisayar
Bilgisayar analiz uzmanı
Sistem çözümleyici
Bilgisayar uzmanı
Sistem danışmanı
Bilgisayar sistem tasarımcısı
Ağ analisti
Sistem tasarımcısı
Sistem tasarımcısı (BT)
Bilgi sistemleri çözümleyicisi
BİT İş Analisti
Sistem analistleri
Yazılım tasarımcısı
Yazılım mühendisi
Yazılım geliştirici
Program analisti
Bilgisayar yazılım tasarımcısı
Yazılım mimarı
Yazılım geliştiricileri
Web sitesi mimarı
Animasyon programcısı
Çoklu ortam programcısı
Web sitesi geliştiricisi
Web geliştiricisi
İnternet geliştiricisi
Bilgisayar oyunları programcısı
Web tasarım uzmanı - bilgisayar
Web ve çoklu ortam geliştiricileri
Çoklu ortam (multimedia) geliştiricisi
Uygulama programcıları
Bilgisayar programcısı
Sistem programcısı
Uygulama programcısı
Yazılım test edicisi
Mikroişlem tasarımcısı
Sistem test edicisi
Sistem değerlendirmecisi
Kalite güvence analisti (bilgisayar)
Başka yerde sınıflandırılmamış yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri
Veri tabanı yöneticisi
Veri yöneticisi
KOD
2521
2521
2521
2521
2522
2522
2522
2522
2522
2522
2523
2523
2523
2523
2529
2529
2529
2529
2529
2611
2611
2611
2611
2611
2611
2611
2611
2611
2611
2612
2612
2612
2612
2612
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2621
2621
2621
2621
2621
2621
TANIM
Veritabanı tasarımcıları ve yöneticileri
Veri tabanı mimarı
Veri tabanı analisti
Veritabanı yöneticisi
Sistem yöneticisi (bilgisayar)
Bilgisayar sistemleri yöneticisi
Ağ yöneticisi
Bilgisayar ağı yöneticisi
Sistem yöneticileri
Sistem yöneticisi
Bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Ağ tasarımcısı - bilgisayar
İletişim analisti (bilgisayar)
Bilgisayar ağı analisti
Veri madencisi
Bilgisayar ağ işletmeni
Güvenlik uzmanı (BİT)
Dijital adli tıp uzmanı
Başka yerde sınıflandırılmamış veritabanı ve bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek
mensupları
Barrister- Avukat (İngiltere ve bazı ülkelerde kullanılmaktadır)
Avukat
Avukatlar
Avukatlar ve savcılar
Savcı
Hukuk müşaviri
Başsavcı
Dava vekili
Attorney- Avukat (A.B.D. ve bazı ülkelerde kullanılmaktadır)
Cumhuriyet savcısı
Mahkeme başkanı (Baş hakim)
Hakim
Başhakim
Hakimler
Yargıç
Başka yerde sınıflandırılmamış hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Noter
Sorgu hakimi
Hukuk uzmanı - avukat ve hakim hariç
Şüpheli ölüm vakalarını araştıran görevli (koroner)
Jüri üyesi (avukat veya hakim hariç)
Kayıt sorumlusu
Arşivci
Müze küratörü
Arşivciler ve müze müdürleri
Müze sorumlusu
Arşivciler ve küratörlar
KOD
2621
2621
2621
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2634
2634
2634
2634
2634
2634
2635
TANIM
Sanat galerisi sorumlusu
Sanat galerisi küratörü
Müze araştırmacısı
Doküman derleyici
Bibliyograf
Kütüphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Katalogcu
Enformasyon uzmanı
Kütüphaneciler ve benzer profesyonel meslek mensupları
Kütüphane sorumlusu
Kütüphaneci
Ekonomi analisti
Ekonometrist
Ekonomistler
Ekonomist
Çalışma ekonomisti
İktisatçı
Ekonomist - uzman
Ekonomi danışmanı
Penolog (ceza uzmanı)
Sosyolog
Sosyal antropolog
Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
Fiziki antropolog
Etnolog
Kriminolog
Halk bilimci (folklor)
Antropolog
Coğrafyacı
Arkeolog
Sanat tarihçisi
Secere uzmanı
Filozof
Felsefeciler, tarihçiler ve siyaset bilimciler
Tarihçi
Tarih uzmanı
Siyaset bilimci
Soybilimci
Felsefeci
Filozoflar, tarihçiler ve siyasal bilimciler
Klinik psikologu
Organizasyon psikologu
Eğitim psikologu
Psikologlar
Spor psikologu
Psikoterapist
Sosyal çalışmacı - psikiyatri
KOD
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2641
2641
TANIM
Sosyal hizmet çalışanı
Aile danışmanı
Gözaltı uzmanı
Kültürel hizmet görevlisi - kültür merkezi
Evlilik danışmanı
Sosyal çalışma uzmanı
Şartlı tahliye uzmanı
Bölge sosyal yardım uzmanı
Danışmanlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Gözaltı memuru
Kadın refahı organizatörü
Şartlı tahliye memuru
Sosyal çalışmacı
Sosyal hizmet uzmanı
Sosyal hizmet ve danışmanlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Sosyal işler ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Yas danışmanı
Sosyal çalışmacı (Sosyal hizmet uzmanı)
Sosyal yardım uzmanı
Bağımlılık danışmanı
Çocuk ve genç danışmanı
Sosyal çalışmacı - çocuk ıslahevi
Cinsel istismar danışmanı
Kur'an öğreticisi
Piskopos
Dini temsilci
Kayyım
Papaz, din
Poojari
Vaiz
Budist rahip
Arşövek
Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları
Haham
Papaz
Patrik
Kardinal
Murakıp (din işleri)
Rahip
Teolog
Din adamı
İmam
Başpiskopos
Hatip
Müezzin-kayyım
Ozan
Teknik yazar
KOD
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
TANIM
Oyun yazarı
Senarist
Tiyatro yazarı
Yazar
Düzeltmen - kitap, dergi vb.
Kitap yazarı
Senaryo yazarı
Biyografi yazarı
Deneme yazarı
Konuşma metni yazarı
Müellif - yazar
Yazarlar
Edebiyatçı
Eleştirmen
Kritikçi
Kitap editörü
İnteraktif medya yazarı
Şair
Roman yazarı
Editör yardımcısı
Muharrir (editör)
Köşe yazarı
Editör - gazete, dergi vb.
Gazete muhabiri
Gazeteciler
Metin editörü
Metin yazarı
TV haber yapımcısı
Yardımcı editör - gazete, süreli yayın
Başeditör - basın, gazete, dergi, süreli yayın
Başyazar - gazetecilik
Muhabir - yazılı ve sözlü medya
Radyo ve televizyon muhabiri
Yazı işleri müdürü - gazete ve dergi
TV/radyo haber muhabiri
Gazeteci
Spor yazarı
Yorumcu
Gazete editörü
İstihbarat elemanı - medya
Altyazıcı
Tercüman
Dilbilim uzmanı
Dilbilimci
Filolog
Leksikolog (sözlük bilimci)
Çevirmen (sözlü)
KOD
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
TANIM
Filologlar (dilbilimciler), çevirmenler ve mütercimler
İşaret dili çevirmeni
Çevirmen
Çevirmen (yazılı)
Çevirmenler (yazılı ve sözlü), yorumcular ve diğer dilbilimciler
Etimolog
Grafolog (yazıbilim)
Mütercim
Sözlük bilimci
Çevirmen-düzeltmen
Görsel sanatçılar
Portre ressamı
Grafik sanatçısı
Çizgi film çizeri
Karikatürist
Heykeltraş
Kaligraf
Afiş ressamı
Görsel sanatçı
Heykeltıraşlar, ressamlar ve ilgili sanatçılar
Resim onarımcısı
Restoratör (resim)
Gravür ressamı - oyma ve yakma
Nakkaş
Ressam
Bilgisayar grafik operatörü
Kalemkar
Oymacı - sanatsal
Reklam ressamı
Tablo restorasyon sanatkarı
Resim restoratörü
Animatör (resim, çizim vb.)
Ebru sanatçısı
Hattat
Seramik sanatçısı
Kemancı (kemani)
Kemençe çalgıcısı
Nota yazarı
Perküsyonist
Udi (ud çalgıcısı)
Bestekar
Klarnetçi
Koro şefi
Müzik hocası (okul hariç)
Tef çalgıcısı
Vokal grup şefi
Baterist
KOD
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2653
TANIM
Besteciler, müzisyenler ve şarkıcılar
Gece kulübü şarkıcısı
Arpçı
Çalgı çalan müzisyen
Gırnata çalgıcısı
Koro/Orkestra şefi
Neyzen
Orkestra bestecisi
Şarkıcı - profesyonel
Bando şefi
Besteci
Orgcu
Orkestratör (orkestra müziği yazarı)
Saksafoncu
Aşık
Düzenlemeci - müzik
Gece kulübü müzisyeni
Güfteci - söz yazarı
Kanuni
Çelist (viyolonist)
Harp çalgıcısı
Nefesli (üflemeli) müzik aletleri çalgıcısı
Opera yazarı
Orkestra şefi
Vokalist
Gitarist
Müzisyen - enstrüman
Opera sanatçısı
Ses sanatçısı - profesyonel
Şarkıcı
Davulcu
Trompetçi
Aranjör - müzik
Besteci - müzik
Cümbüş çalgıcısı
Fagotçu
Kompozitör
Müzikolog
Müzisyenler, şarkıcılar ve besteciler
Obuacı
Orkestra düzenlemecisi
Piyanist
Sokak müzisyeni
Tambur çalgıcısı
Tromboncu
Zurnacı
Balet
KOD
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2654
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
2655
TANIM
Gece kulübü dansçısı
Salon dansçısı
Sokak dansçısı
Aranjör - bale
Balerin
Dans sanatçısı
Çengi
Rakkase
Dansör
Koreograflar ve dansçılar
Köçek
Bale dansçısı (balerin/balet)
Dansçılar ve koreograflar
Koreograf
Step dansçısı
Dansöz
Film editörü
Yönetmen
Yapımcı - radyo, sahne, sinema ve tiyatro eserleri
Fotoğraf yönetmeni
Sahne ve gösteri sanatları yöneticisi
Belgesel yönetmeni
Film, sahne vb. yönetmenleri ve yapımcıları
Müzik yönetmeni
Teknik yönetmen
Yapımcı - radyo ve televizyon
Rejisör - radyo, sahne, tv
Tiyatro yönetmeni
Direktör - müzikal
Prodüktör
Tiyatro yapımcısı
Sahne yönetmeni
Sinema yönetmeni
Yapımcı - sinema
Film yapımcısı
Sanat yönetmeni
Sinema, radyo ve televizyon yönetmeni
Yapımcı- tiyatro
Televizyon veya radyo teknik yönetmeni
Aktris
Anlatıcı
Sanatçı - film, sahne vb.
Tiyatro oyuncusu
Meddah
Aktörler
Hikaye/masal anlatıcı
Artist
KOD
2655
2655
2655
2655
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
TANIM
Sanatkar - film, sahne vb.
Masal anlatıcı
Aktör
Pandomim oyuncusu
Haber sunucusu
Haber spikeri
Tolkşov sunucusu
Diskjokey
Hava durumu sunucusu
Sunucu
Trafik durumu sunucusu
Spiker
Televizyon spikeri
Radyo spikeri
Radyo sunucusu
Spor sunucusu
Radyo, televizyon ve diğer medya sunucuları
Takdimci
Televizyon sunucusu
Radyo ve televizyon spikeri
Cambaz - ip
Vantrilok
İllüzyonist
Sihirbaz
Akrobat
Palyaço
Sirk sanatçısı
Karagöz oynatıcısı
Palyaçolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensupları
Trapezci
Hipnozcu
Hokkabaz
Komedyen
Vahşi hayvan bakıcısı ve eğitimcisi
Hayvan oynatıcısı
İp cambazı/Trapezci
Stand-up komedyeni
Hava akrobatı
Kuklacı
Hipnotizmacı
Jeoloji teknikeri
Laborant (gıda sanayi)
Meteoroloji teknikeri
Fizik teknikeri
Jeoloji teknisyeni
Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri
Meteoroloji teknisyeni
KOD
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3114
3114
TANIM
Fizik teknisyeni
Gıda laboratuvar elemanı
Jeoteknik teknikeri
Kimya teknikeri
Kimya ve fizik bilimleri teknisyenleri
Sismograf teknikeri
Jeofizik teknikeri
Kimya teknisyeni
Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikeri
Bina denetçisi
İnşaat teknikeri
Kontrol teknisyeni
Kontrolör - bina
Kontrolör - yangın
Atölye şefi
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikeri
Kalite kontrol teknisyeni
Yangın denetçisi
Fen memuru - inşaat
İnşaat mühendisliği teknisyenleri
Şantiye sorumlusu - inşaat
Şantiye şefi - inşaat
Bina ve yangın kontrolörleri
İnşaat sürveyanı
Yangın önleme uzmanı
Yapı sürveyanı
İnşaat teknisyeni
Arazi araştırma teknikeri
Jeoteknik teknisyeni
Bina kontrolörü
İnşaat mühendisliği teknikerleri
İnşaat mühendisliği teknisyeni
Yangın kontrolörü
Alt yapı teknisyeni
Beton teknikeri
Harita (Sürveyan) teknisyeni
Elektrik teknisyeni
Elektrik mühendisliği teknisyeni
Elektrik teknikeri
Elektrik teknisyeni - yüksek voltaj
Aydınlatma teknisyeni
Elektrik güç iletimi mühendisliği teknisyeni
Elektrik mühendisliği teknikerleri
Elektrik mühendisliği teknisyenleri
Ev cihazları teknikeri
Mikroteknoloji teknisyeni
Elektronik teknikeri
KOD
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3117
3117
3117
3117
3117
3117
TANIM
Endüstriyel elektronik teknikeri
Elektronik teknisyeni
Elektronik mühendisliği teknisyenleri
Endüstriyel elektronik teknisyeni
Tıp elektroniği teknisyeni
Elektronik mühendisliği teknisyeni
Makine modelcisi
Uçak inşaat teknikeri
Makine mühendisliği teknisyeni
Makine teknisyeni - havacılık
Havacılık mühendisliği teknisyeni
Makine teknikeri
Makine teknisyeni - motor ve makine
Gemi tamir havuzu ustası
Deniz sürveyanı
Makine mühendisliği teknisyenleri
Isıtma sistemi kontrol teknisyeni
İklimlendirme ve soğutma teknikeri
Deniz mühendisliği teknisyeni
Makine mühendisliği teknikerleri
Otomotiv teknikeri
Tarım alet ve makineleri teknikeri
Tarım alet ve makineleri teknisyeni
Makine mühendisliği maliyet hesaplayıcısı
Makine teknisyeni - ısıtma, havalandırma ve soğutma
Makine teknisyeni - otomotiv
Makine teknisyeni
Kimya mühendisliği teknisyeni
Petrol rafinerisi teknikeri
Kimya mühendisliği teknikerleri
Kimya mühendisliği maliyet hesaplayıcısı
Kimya mühendisliği teknisyenleri
Fermantasyon teknikeri
Petrol teknisyeni
Laborant - tekstil
Yağ teknikeri
Rafineri ve petrokimya teknikeri
Laborant - boya
Boya teknikeri
Lastik teknikeri
Laborant - kimya sanayi
Çimentolayıcı - petrol ve gaz kuyuları
Petrol ve doğalgaz çıkarma teknikeri
Maden ve metalürji teknikerleri
Numuneci (ham petrol)
Sondaj teknikeri
Maden teknikeri
KOD
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
TANIM
Fiziki metalürji teknisyeni
Maden mühendisliği teknisyeni
Maden ve metalürji teknisyenleri
Metalürji teknikeri
Metalürji teknisyeni
Taş ve maden işleme teknikeri
Maden denetçisi
Mermer teknikeri
Fiziki metalürji teknikeri
Maden teknisyeni
Petrol ve doğal gaz çıkarma teknisyeni
Döküm teknikeri
Maden emniyet denetçisi
Tapu kadastro teknikeri
Yapı teknik ressamı
Teknik ressam
Teknik ressamlar
Harita teknik ressamı
Teknik çizim uzmanı
Elektrik teknik ressamı
İnşaat teknik ressamı
Litografyacı
Makine resim konstrüksiyon teknikeri
Mimari teknik ressam
Makine teknik ressamı
Aydınlatma teknik ressamı
Makine ressamı
Teknik çizer
Teknik ressam - kartografik çizim
Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri
Endüstriyel otomasyon teknikeri
Kalıpçılık teknikeri
Matbaacılık teknikeri - ofset baskı
Matbaacılık teknikeri - tipo baskı
Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri
Miktar sürveyanı teknisyeni
Zaman ve hareket çalışması teknisyeni
Adli tıp teknisyeni
Dokuma teknikeri
Etüt ve zamanlama teknisyeni
Halıcılık teknikeri
Harita kadastro teknikeri
Kağıt teknikeri
Matbaacılık teknikeri - gravür baskı
Üretim teknisyeni
Matbaacılık teknikeri - seriagrafi
Örme teknikeri
KOD
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3121
3122
3122
3122
3122
3122
3122
3122
3123
3123
3123
3123
3123
TANIM
Robotik teknisyeni
Seramik teknikeri
Tekstil baskı teknikeri
Yangın müfettişi
İplik teknisyeni
Metal işleri teknikeri
Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikeri
Halı ve kilim teknikeri
Harita teknikeri
Matbaacılık teknikeri
Etüt ve zamanlama teknikeri
Gemi inşaatı teknikeri
Kaynak teknikeri
Mühendislik teknisyeni (üretim)
Tekstil teknikeri
Üretim teknikeri
El sanatları teknikeri
Ustabaşı - maden ocağı
Nezaretçi ve ustabaşı - maden veya taş ocağı
Maden denetçisi (süpervizör)
Maden işletme müdür yardımcısı
Taş çıkarma ustası
Saha görevlisi - maden
Maden müdür yardımcısı
Başmadenci
Formen - maden ocağı
Taşocağı denetçisi (süpervizör)
Sürveyan - maden ocağı
Maden başçavuşu
Maden nezaretçisi
Maden çavuşu
Maden süpervizörleri
Maden süpervizörü
Kömür ocağı çavuşu
Saha görevlisi - taş ocağı
Montaj süpervizörü
İmalat süpervizörleri
Üretim denetçisi (süpervizör) (imalat)
Saha koordinatörü (imalat)
Son işlem/bitirme nezaretçi ustabaşı
İmalat süpervizörü
Üretim süpervizörü (imalat)
Şantiye şefi (inşaat)
İnşaat süpervizörleri
İnşaat süpervizörü
İnşaat denetçisi (süpervizör)
Bina inşaat denetçisi (süpervizör)
KOD
3123
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
TANIM
Bina inşaatı süpervizörü
Hidroelektrik santral operatörü
Elektrik dağıtımı enerji santralı jeneratör operatörü
Buharlı elektrik santral operatörü
Gel-git enerjisi santral operatörü
Enerji üretim tesisi operatörü
Sabit motor operatörü
Güneş enerjisi tesis operatörü
Elektrik akımı redresör (doğrultmaç) operatörü
Elektrik enerjisi tesisi operatörü
Dispeçer (sevk edici) - elektrik santralı
Enerji üretim tesisi operatörleri
Nükleer enerji santralı operatörü
Elektrik tevzii panosu operatörü - enerji merkezi
Güneş enerjisi santral operatörü
Nükleer enerji santral operatörü
Jeo-termal enerji santral operatörü
Enerji sistem operatörü
Elektrik üretimi türbin operatörü
Hidroelektrik santralı operatörü
Türbin operatörü - elektrik enerjisi üretimi
Enerji santrali operatörü (buhar)
Yüksek gerilim trafo merkezi işletme elemanı
Elektrik santralı operatörü
Dağıtım kontrol operatörü
Hidroelektrik enerji santral operatörü
Su işleme tesisatı operatörü
Su arıtma tesisi operatörü
Pompa istasyonu operatörü
Gaz kompresör operatörü
Çöp yakma fırını operatörü
Çöp yakma fırını ve su arıtma tesisi operatörleri
Su pompası operatörü
Pompa istasyonu operatörü (petrol ve doğalgaz hariç)
Motopomp operatörü - su deposu (belediyeler vb. yerlerde)
Ham su pompa operatörü
Kanalizasyon tesisatı operatörü
Deniz suyu pompası operatörü
Su tasfiye operatörü
Sabit kompresör operatörü
Kumanda tablosu operatörü
Klima tesisatı operatörü
Isıtma ve havalandırma cihazı operatörü
Atık su arıtma tesisi operatörü
Su işleme tesisi operatörü
Havalandırma ekipmanı operatörü
Hava kompresör operatörü
KOD
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3132
3133
3133
3133
3133
3133
3133
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3134
3135
3135
3135
3135
3135
3135
3139
3139
3139
3139
TANIM
Çöp presleme operatörü
Çöp fırını, su arıtma ve ilgili tesis operatörleri
Çöp öğütme operatörü
Soğutma sistemi operatörü
Su istasyonu pompa operatörü
Arıtma tesisi işletme operatörü
Çöp imha fırını operatörü
Isıtma tesisatı operatörü
Kanalizasyon arıtma tesisi operatörü
Sıvı atık işleme operatörü
Atıksu operatörü
Çöp fırını operatörü
Kimyasal işlem teknisyeni
Kimyasal damıtma ve reaktörü operatörü
Kimyasal işleme tesisi kontrolörleri
Kimyasal filtreleme ve ayırma teçhizatı operatörü
Kimyasal ısı işleme tesisi operatörü
Kimyasal işleme tesisi kontrolörü
Kükürt giderme tesisatı operatörü - petrol ve doğalgaz rafinerisi
Pompacı - petrol rafinerisi
Damıtma operatörü (petrol ve doğal gaz rafinesi)
Gaz tesisi operatörü
Parafin tesisi operatörü
Üretim paneli kontrol operatörü - petrol ve doğalgaz rafinerisi
Zift hazırlama makinesi operatörü
Petrol - gaz üretim operatörü
Rafineri işlem teknisyeni
Karıştırıcı - petrol rafinesi
Petrol ve doğal gaz rafine tesisi operatörleri
Petrol ve doğal gaz rafineri operatörü
Reaktör operatörü - petrol rafinerisi
Petrol ve doğalgaz rafineri operatörü
Petrol ve doğal gaz arıtma tesisi operatörü
Operasyon (muamele) işçisi - petrol rafinerisi
Petrol işleme operatörü
Pompa istasyonu operatörü - petrol ve doğalgaz rafinerisi
Harmanlayıcı operatörü (petrol ve doğal gaz rafinesi)
Hadde makinesi kontrol operatörü
İzabeci - demir çelik yüksek fırınları
Metal üretim işlem kontrolörleri
Metal işleme kontrol operatörü
Pik döküm ustabaşısı
Merkezi kontrol dökümcüsü
Endüstriyel robot teknisyeni
Kontrol paneli operatörü (kağıt hamuru ve kağıt)
Otomatik montaj hattı operatörü
Kontrol sistemleri teknikeri
KOD
3139
3139
3139
3139
3139
3139
3139
3139
3139
3139
3139
3139
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
TANIM
Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi teknisyeni
Robot teknisyeni
Bilgisayarlı nümerik kontrol teknisyeni - CNC tezgahları
Kağıt hamuru teknisyeni
Otomatik kumanda teknik elemanı
Robot kontrolörü
Kağıt hamuru rafinerisi operatörü
Endüstriyel robot kontrolörü
Robot operatörü
Endüstriyel robot kontrolörleri
Kağıt hamuru kontrol operatörü
Başka yerde sınıflandırılmamış işlem kontrol teknisyenleri
Biyoloji laboratuvar teknisyeni
Eczacılık teknisyeni
Seroloji teknisyeni
Zooloji teknisyeni
Botanik teknisyeni
Farmakoloji teknisyeni
Doku kültürü teknisyeni
Biyokimya teknisyeni
Herbaryum teknisyeni
Biyokimya teknikeri
Bakteriyoloji teknisyeni
Laborant - yaşam bilimleri
Yaşam bilimleri teknisyeni
Biyoloji teknisyeni
Biyofizik teknisyeni
Yaşam bilimleri teknisyenleri (tıp hariç)
Ekoloji teknisyeni
Doku bilimi teknisyeni
İpek böceği teknikeri
Besicilik teknikeri
Budama ve aşılama teknikeri
Süt teknikeri
Antepfıstığı teknikeri
Tarım teknikeri
Tarım teknisyenleri
Et endüstrisi teknikeri
Su ürünleri teknikeri
Seracılık teknikeri
Orman teknikeri
Bahçe ziraatı teknikeri
Bahçe teknikeri
Süt ürünleri teknisyeni
Su ürünleri teknisyeni
Meyve ve sebze yetiştiriciliği teknisyeni
Toprak bilimi teknisyeni
KOD
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3143
3143
3143
3143
3151
3151
3151
3151
3151
3151
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3153
3153
3153
3153
3153
TANIM
Kümes hayvanları teknisyeni
Bağcılık teknikeri
Gıda teknikeri
Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri
Arıcılık teknikeri
Bahçecilik teknisyeni
Ağaç ve fidan yetiştiriciliği teknisyeni
Pancar yetiştiriciliği teknikeri
Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri
Ziraat teknisyeni
Tohumculuk teknikeri
Mantar teknikeri
Bilimsel tarım teknisyeni
Çiçek yetiştirme teknisyeni
Sürü test edicisi (Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde sürü sağlığını denetleyen kişi)
Tarla ürünleri teknisyeni
Ürün araştırması teknisyeni
Silvikültür teknisyeni
Orman teknisyeni
Ağaç işleri teknikeri
Orman teknisyenleri
Gemi makine zabiti
Gemi makine kontrolörü - deniz
Gemi baş makine zabiti
Gemi Makinistleri
Gemi makinisti
İdareci - gemi / teknik
Gemi süvarisi
Seyir zabiti
Kılavuz kaptan - gemi
Gemi idarecisi (güverte kaptanı)
Hoverkraft pilotu
Güverte görevlileri ve dümenciler
Güverte zabiti
Gemi kaptanı
Kılavuz kaptan (gemi)
Gemi makineleri teknikeri
Güverte kontrolörü - denizcilik
Güverte teknikeri
Kaptan - gemi
Kaptan (yat)
Yat kaptanı
Uçuş mühendisi
Balon pilotu
Uçuş rota görevlisi (seyrüseferci)
Seyrüseferci
Uçuş öğretmeni
KOD
3153
3153
3153
3153
3153
3153
3153
3153
3153
3154
3154
3154
3154
3154
3155
3155
3155
3155
3155
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3212
3212
TANIM
Astronot
Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Pilot - ulaşım hariç
Pilot - hava ulaşımı
Kozmonot
Pilot
Seyrüseferci (uçuş)
Pilot (hava taşıtı)
Havadan ürünlere ilaçlama yapan kişi
Hava trafik kontrolörü - kule
Hava trafik kontrolörleri
Kontrolör - hava trafik
Hava trafik kontrolörü
Hava trafik kontrolörü - radar
Uçuş emniyet teknikerleri
Uçuş emniyet teknisyeni
Hava trafik emniyet teknisyeni
Hava trafik emniyet elektronik teknisyenleri
Hava trafik emniyet mühendisi
Perfüzyon sağlık teknikeri
Tıbbi radyografi donanımı operatörü
Hemodiyaliz operatörü
Nükleer tıp teknikeri
Radyoloji teknikeri
Tıbbi teşhis radyografı
Röntgen teknisyeni
Diyaliz teknikeri
Radyografçı
Radyolog - tıbbi donanım operatörü
Sonograf
Manyetik rezonans görüntüleme teknikeri
Tıbbi görüntülüme ve tedavi edici cihaz teknisyenleri
Elektro kardiyografi operatörü
Mamograf
Radyasyon onkoloji teknikeri
Radyoteknolog
Tibbi görüntüleme ve tedavi edici cihaz teknisyenleri
Tıbbi radyasyon terapisti
EEG (elektro ensefalografi) donanımı operatörü
Odyometri operatörü
Radyoloji - radyoterapi teknikeri
Biyomedikal cihaz teknikeri
Elektro ensefalografi (e:e:g:) teknisyeni
Radyoterapist
Radyoloji teknisyeni - radyodiagnostik
Patoloji laboratuvar teknikeri
Histoloji teknisyeni
KOD
3212
3212
3212
3212
3212
3212
3212
3212
3212
3212
3212
3212
3212
3213
3213
3213
3213
3213
3213
3213
3213
3213
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3221
3221
3221
3221
3221
3221
3221
3221
TANIM
Kan bankası teknisyeni
Patoloji laboratuvar teknisyeni
Sitoloji teknisyeni
Anatomi teknisyeni
Sistoloji teknisyeni
Tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvarı teknisyenleri
Laborant - tıp ve eczacılık
Tıbbi laboratuvar teknikeri
Patoloji teknisyeni
Genetik bilim teknisyeni
Hematoloji teknisyeni
Serum bilimi teknisyeni
Tıbbi laboratuvar teknisyeni
Ecza laboratuvarı teknisyeni
Eczacı yardımcısı
Reçeteye göre ilaç hazırlayan teknisyen
Eczane hizmetleri teknisyeni
Eczacı kalfası
Asistan - eczacı
Eczacılık teknisyenleri ve yardımcı elemanları
Eczacılık ile ilgili yardımcı sağlık personeli
Eczacı teknisyeni
Tıbbi protez ve diş protez teknisyenleri
Tıbbi protez teknisyeni
Ortopedik protez - ortez teknisyeni
Ortopedik alet yapımcısı
Diş teknisyeni
Protezci, diş
Protezci
Protez ve ortez teknikeri
Protez diş malzemeleri imalat işçisi
Ortez teknisyeni
Protez teknisyeni
Diş protez teknikeri
Ortotik teknisyeni
Ortopedik cihaz tamircisi
Ortopedik alet ve uzuv imalat ustası
Diş, protez imalat işçisi ve tamircisi
Diş protezcisi
Hemşirelik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hemşireler (yüksek hemşireler hariç)
Sertifikalı uygulama hemşiresi
Hemşire
Yardımcı hemşire
Yardımcı profesyonel hemşire
Hemşire (yardımcı profesyonel)
Sertifikalı hemşire
KOD
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3251
3251
3251
3251
3251
3251
3251
3251
3252
3252
3252
3252
3252
3252
3252
3252
TANIM
Yardımcı profesyonel ebe
Ebeler
Yardımcı ebe
Ebe - yardımcı
Ebelik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Geleneksel ebe
Kırık çıkıkçı
Herbalist
İyileştirici - şifalı otlarla tedavi
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Büyücü hekim
Akupunktur teknisyeni
Homeopath teknisyeni
Şifalı bitkilerle tedavi yapan
Ayurveda teknisyeni
Çizik ve bardak çekme terapisti
Herbalist (Şifalı bitkiler uzmanı)
Köy şifacısı
Asistan - veterinerlik
Yapay tohumlayıcı
Aşıcı - veterinerlik
Sağlık memuru - hayvancılık
Suni tohumlayıcı
Veteriner hemşiresi
Veterinerlik ile ilgili yardımcı sağlık personeli
Veteriner teknisyenleri ve yardımcı elemanları
Veteriner sağlık teknisyeni
Veteriner teknisyeni
Veteriner aşıcısı
Veteriner yardımcısı
Veteriner sağlık teknikeri
Diş hekimi yardımcıları ve terapistleri
Diş terapisti
Asistan - diş hekimi
Diş hekimi yardımcıları
Diş hekimi yardımcısı
Diş hekimi yardımcısı (okulda)
Diş hekimi kalfası
Diş hijyenisti
Tıbbi kayıt analisti
Hastalık kayıt teknisyeni
Tıbbi kayıt ve sağlık bilgisi teknisyenleri
Klinik kodlayıcı
Sağlık bilgi elemanı
Tıbbi kayıt elemanı
Tıbbi kayıt birimi süpervizörü
Tıbbi kayıt teknisyeni
KOD
3253
3253
3253
3253
3253
3254
3254
3254
3254
3254
3254
3255
3255
3255
3255
3255
3255
3255
3255
3255
3255
3255
3255
3255
3256
3256
3256
3256
3256
3256
3256
3257
3257
3257
3257
3257
3257
3257
3257
3257
3257
3257
3257
3257
3258
3258
3258
TANIM
Toplum sağlığı yardımcı elemanı
Toplum sağlığı çalışanı
Köy sağlık çalışanı
Toplum sağlığı geliştiricisi
Toplum sağlığı çalışanları
Optisyen
Gözlükçü
Optisyenler
Kontak lens optisyeni
Gözlükçü - optik
Fenni gözlükçü
Elektro terapist
Hidroterapist
Masaj terapisti
Elektroterapist
Fizyoterapi yardımcısı
Masör - spor
Hidroterapi teknikeri
Fizyoterapi teknisyeni
Akubası terapisti
Shiatsu terapisti
Fiziksel rehabilitasyon teknisyeni
Fizyoterapi teknisyenleri ve yardımcıları
Masör - tedavi
Tıp yardımcıları
Tıbbi teknolog
Göz doktoru yardımcısı
Tıp teknisyeni
Tıp yardımcı elemanı
Sağlık teknisyeni
Klinik yardımcısı
İş sağlığı ve güvenliği kontrolörü
Sağlık memuru
Kontrolör - sağlık
Kalite kontrolörü - et ayıklama ve paketleme
Çevresel ve mesleki sağlık kontrolörleri ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
İş güvenliği kontrolörü
Kirlilik kontrolörü
Gıda sağlığı ve güvenliği kontrolörü
Sağlık kontrolörü
Sağlığı koruma (sanitasyon) kontrolörü
Ürün güvenliği kontrolörü
Emniyet çavuşu
Kontrolör - hıfzıssıhha
Ambulans çalışanları
Ambulans çalışanı
Paramedik
KOD
3258
3258
3258
3258
3258
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3259
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3312
3312
3312
3312
3312
3313
3313
3313
3313
3313
3314
3314
TANIM
Ambulans görevlisi
Ambulans ve acil bakım teknikeri
Acil paramedik
Acil tıp teknisyeni
Ambulans görevlisi (yardımcı sağlık görevlisi)
HIV danışmanı
Anestezi sağlık teknikeri
İş ve uğraşı terapisti
Şiropraktör
Anestezi teknikeri
Anestezi teknisyeni
Osteopat
Başka yerde sınıflandırılmamış sağlıkla ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Aneztezi teknisyeni
Osteopat (kemikleri düzelterek tedavi etmek)
Solunum terapisti
Osteopat (kırık-çıkıkçı)
Solunum terapi teknisyeni
Aile planlaması danışmanı
Döviz alım satımcısı
Döviz alım satım aracısı (broker)
Tahvil brokeri (simsarı)
Broker - tahvil, borsa
Menkul kıymetler alım satımcısı
Kambiyocu
Finans alım satımcısı
Tahvil alım satım aracısı (broker)
Menkul kıymetler aracısı
Menkul kıymetler ve hisse senedi aracısı (broker)
Menkul kıymetler ve finans alım satımcıları ve aracıları (brokerler)
Hisse senedi ve tahvil satıcısı
Finans aracısı
Alım satımcı - döviz, tahvil, hisse senedi
Borsa simsarı
Kredi ve borç verme görevlileri
Başka yerde sınıflandırılmamış mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek
mensupları
Mortgage görevlisi
Kredilendirme görevlisi
Kredi ve borç görevlisi
Defter tutanlar
Muhasebe ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Muhasebe yardımcı elemanı
Defter tutan (muhasebeciler hariç)
Defter tutucu
Matematik yardımcı elemanı
İstatistik yardımcı elemanı
KOD
3314
3314
3315
3315
3315
3315
3315
3315
3315
3315
3315
3315
3315
3321
3321
3321
3321
3321
3321
3321
3321
3321
3321
3321
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3323
3323
3323
3323
TANIM
Aktüerya yardımcı elemanı
İstatistik, matematik ve benzeri yardımcı profesyonel meslek mensupları
Eksper
Değer biçici - sigorta
Değer ve hasar tespit eksperleri
Hasar tespit eksperi
Muhammin
Gayrimenkul değer eksperi
Hasar tespit kontrolörü
Müzayede elemanı
Mezatçı
Değer biçici
Sigorta eksperi
Sigorta satış temsilcisi - sağlık, hayat
Sigorta alım satımcısı
Grup sigortası temsilcisi
Sigorta aracısı (broker)
Sigorta temsilcileri
Sigorta acente temsilcisi
Sigorta temsilcisi
İş takibi yapan - sigortacı
Sigorta mümessili
Sigortacı
Elementer sigorta temsilcisi
Gezici satış temsilcisi
Danışman - satış sonrası hizmetler
İlaç satış mümessili
Satış temsilcisi - imalat
Ticaret mümessili
Satış temsilcisi
Teknik ve ticari satış temsilcisi
Ticari satış temsilcisi
Satış yönetimi meslek elemanı
Pazarlamacı (satış temsilcisi)
Mümessil - imalat satış
Mümessil - ticari ve teknik satış
Satış sonrası hizmet danışmanı
Servis danışmanı - teknik mamuller
Satış bölümü şefi
Plasiyer
Ticari satış temsilcileri
Satış temsilcisi - teknik mamuller
Sipariş toplayıcı
Satın alma aracısı
İaşe memuru
Satın alma temsilcisi
Satın alma sorumlusu
KOD
3323
3323
3323
3323
3323
3323
3323
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3324
3331
3331
3331
3331
3331
3331
3331
3331
3331
3332
3332
3332
3332
3332
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3333
3334
TANIM
Satın alma görevlisi
Satın alma görevlileri
Satın alma memuru
Satın alma elemanı
Mübayaa memuru
Mubayaacı
Tedarik görevlisi
İş takibi yapan - nakliyat
Sevkiyat aracıları
Kabzımal (sebze ve meyve komisyoncusu)
Komisyoncu - ticaret
Sevkiyat aracısı (broker)
Ticari aracılar
Vadeli emtia alım satımcısı
Nakliyat aracıları
Ticari aracılar (brokerler)
Galerici - oto
Emtia borsası meslek elemanı
İş takibi yapan - oto galericide, plaka devir işlemleri vb.
Nakliyat komisyoncusu
Ticari aracı (broker)
Ticari mal aracısı (broker)
Oto alım satımcısı
Oto galerici
Simsar - ticaret
Gümrükleme ve sevkiyat aracıları
Gümrük komisyoncusu
Sevkiyat aracısı
İthalat-ihracat meslek elemanı
Gümrükleme ve sevkiyat ile ilgili aracılar
İş takibi yapan - ithalat, ihracat, gümrük
Gümrükleme aracıları
Nakliye aracısı
Gümrükleme aracısı
Düğün düzenleyicisi
Konferans ve etkinlik düzenleyiciler
Konferans düzenleyicisi
Konferans ve etkinlik organizatörü
Konferans ve etkinlik planlayıcısı
İş ve işçi bulma aracısı
İşgücü temin edicisi
İş ve işçi bulma aracıları
İşe yerleştirme görevlisi
İstihdam aracısı
Eleman bulma aracısı
İş bulma aracısı
Gayrimenkul yatırım uzmanı
KOD
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3341
3341
3341
3341
3341
3341
3341
3342
3342
3342
3343
3343
TANIM
Emlak temsilcisi
Temsilci - emlak
Emlakçı
İş takibi yapan - emlakçı
Gayrimenkul yöneticisi
Emlakçılar ve gayrimenkul yöneticileri
Emlakçılar
Emlak komisyoncusu
Emlak pazarlamacısı
Gayrimenkul alım satımcısı
Satış elemanı (gayrimenkul)
Mülk alım satımcısı
Antikacı
Yayıncı temsilcisi
Müzayedeci
Sporcu temsilcisi
İş hizmetleri aracısı
Reklam satıcısı
Patent acentesi yetkilisi
Müzikal performans temsilcisi
Hizmet komisyoncusu (ilan hariç)
Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları ve ticari aracılar
Reklam satış elemanı
Spor organizatörü
Patent müşaviri
Film organizatörü
Tiyatro temsilcisi
Spor ile ilgili aracılar
İlan ve reklam aracısı
Edebi eser aracısı
Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları
Konser organizatörü
İş hizmetleri temsilcisi
Müzikal yapım aracısı
Ev ekonomisti
Büro süpervizörü
Dosyalama elemanları süpervizörü
Veri giriş süpervizörü
Büro nezaretçisi
Şef - devlet kurumları
Büro süpervizörleri
Personel bölümü süpervizörü
Hukuk sekreterleri
Hukuk sekreteri
Hukuk uygulamaları yöneticisi
Mahalli idareler meslek elemanı
İdari sekreterler ve yönetici sekreterleri
KOD
3343
3343
3343
3343
3343
3343
3343
3343
3343
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3344
3351
3351
3351
3351
3351
3351
3351
3351
3351
3351
3351
3352
3352
3352
3352
3352
3352
3353
3353
3353
TANIM
İdari sekreter
Sekreter - idari
Raportör (hukuk raportörü hariç)
Yönetici sekreteri
Kişisel asistan
Yönetici asistanı
Konsolosluk memuru
Zabıt katibi
Yazışma asistanı
Tıbbi sekreter - laboratuvar
Tıbbi transkripsiyonist
Tıbbi laboratuvar sekreteri
Diş hekimliği sekreteri
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter
Hasta bakım sekreteri
Tıbbi sekreterler
Tıbbi uygulamalar yöneticisi
Hastane servis sekreteri
Tıbbi sekreter - klinik
Tıbbi sigorta faturalama sekreteri
Tıbbi sekreter
Patoloji sekreteri
Tıbbi sekreter - ameliyathane
Tıbbi dokümantasyon meslek elemanı
Tıbbi sekreter - poliklinik
Tıbbi stenograf
Tıbbi büro yönetici asistanı
Göçmen bürosu memuru
Kontrolör - sınır
Gümrük kontrolörü
Sınır kontrolörü
Gümrük ve sınır kontrolörleri
Gümrük memuru
Memur - gümrük
Pasaport kontrol memuru
Kontrolör - gümrük
Gümrük muhafaza memuru
Gümrük elemanı
Vergi tahakkuk memuru
Vergi denetmeni
Vergi denetim memuru
Vergi memuru
Vergi memurları
Memur - vergi
Sosyal güvenlik hakları memuru
Sosyal güvenlik talepler memuru
Sosyal yardımlar memuru
KOD
3353
3353
3353
3353
3353
3354
3354
3354
3354
3354
3354
3354
3354
3355
3355
3355
3355
3355
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
TANIM
Sosyal fonlar memuru
Devlet sosyal yardım memurları
Sosyal yardım memurları
Emeklilik işlemleri memuru
Memur - sosyal yardım
Bina izin (ruhsat) memuru
Pasaport memuru
Memur - ruhsat
Devlet ruhsat memurları
İşletme izin (ruhsat) memuru
Pasaport işlemleri memuru
Ruhsat memuru
Ruhsat memurları
Polis müfettişleri ve dedektifler
Polis detektifi
Polis müfettişi
Dedektif
Polis soruşturma detektifi
Başka yerde sınıflandırılmamış düzenleyici devlet ile ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel
meslek mensupları
Evlendirme memuru
Kesin hesap kontrol memuru
Seçim ve seçmenlerle ilgili memur
Abone kontrol memuru
Başka yerde sınıflandırılmamış gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek
mensupları
Patent memuru
Sivil savunma memuru
Tahakkuk şefi
Nikah memuru
Abone kayıt memuru
Endeks faturalama memuru
Kaçak kontrol memuru
Maliye memuru
Müfettiş - ağırlıklar ve ölçüler teftişi
Ormancılık kontrolörü
Emlak memuru
Fiyat kontrolörü
Tarım kontrolörü
Ücret kontrolörü
Ağırlık ve ölçü kontrolörü
Balıkçılık kontrolörü
Hesap işleri memuru
Maliyeci - memur
Sigorta müfettişi
Tahakkuk memuru
Tahsilat memuru
KOD
3359
3359
3359
3359
3359
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3413
3413
3413
3413
TANIM
Maliye müfettişi
Müfettiş
Müfettiş - hükümete bağlı
Sivil savunma elemanı
Zabıta memuru
Hukuk ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları
Hukuk yardımcı elemanı
Hukuk ve hukuk ile ilgili işlerdeki yardımcı profesyonel meslek mensupları
Avukat yardımcı elemanı
Mübaşir
Büro memuru - hukuk
Başkatip
Noter katibi
Mahkeme katibi
İcra memuru
Hukuk katibi
Dava vekili yardımcı elemanı
Banka hukuk yardımcı elemanı
Adalet meslek elemanı
Hakim katibi
Avukat yardımcısı
Özel dedektif
Hakem (hukuk)
Gayrimenkul araştırıcısı (gayrimenkulun hisse sahiplerini, üzerinde ipotek vb. olup omadığını
araştıran meslek sahibi)
Justice of the Peace ???
Gençlik hizmetleri çalışanı
Aile hizmetleri çalışanı
Sosyal hizmetler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sosyal yardım çalışanı
Kadın sığınma evleri süpervizörü
Kooperatifçilik meslek elemanı
Toplumsal kalkınma çalışanı
Yaşam becerileri eğiticisi
Kooperatifçi - tarım
Kriz müdahale çalışanı
Sosyal hizmet görevlisi
Engelli hizmetleri çalışanı
Sosyal yardım destek çalışanı
Toplumsal hizmet çalışanı
Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sosyal çalışmacı (yardımcı profesyonel)
Akıl sağlığı yardım çalışanı
Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Telkinle tedavi edici
İnançsal telkinlerle tedavi edenler
Rahibe
KOD
3413
3413
3413
3413
3413
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
3422
TANIM
Guru
Keşiş
Kilise yardımcı elemanı
Rahip sınıfından olmayan vaiz (lay preacher)
İnançsal telkinlerle tedavi eden kişi
Bisiklet yarışçısı
Futbolcu
Güreşçi
Tekvandocu
Atletler ve sporcular
Golfçü
Jokey
Kungfucu
Hentbolcu
Kayakçı
Voleybolcu
Yüzme antrenörü
Boksör
Sporcu
Tenisçi
Yarış otomobili sürücüsü
Poker oyuncusu
Atlet
Basketbolcu
Halterci
Hokey oyuncusu
Judocu
Karateci
Motor yarışları sürücüsü
Yüzücü
Profesyonel sporcu
Satranç oyuncusu
Hakem
Spor antrenörü
Atletizm antrenörü
Spor koçu
Satranç öğretmeni
Spor eğitmeni
Briç öğretmeni
Bilardo eğitmeni
Teknik direktör
Spor eğitmeni - karate, judo, tekvando, plates, yoga, aerobik, step vb. Hocası
Hakem - spor
Spor hakemi
Spor yetkilisi
Basketbol koçu
Genel kaptan
KOD
3422
3422
3422
3422
3422
3423
3423
3423
3423
3423
3423
3423
3423
3423
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3433
3433
TANIM
Kayak eğiticisi
Yüzme eğiticisi
Antrenör
Kültür fizik eğitimcisi
Spor antrenörleri, eğiticileri ve hakemleri
Yelken eğiticisi
Kişisel antrenör
Fitnes eğiticisi
Sualtı dalış eğiticisi
Paraşüt öğretmeni
Binicilik eğiticisi
Açık hava spor ve rekreasyon rehberi
Fitnes ve rekreasyon eğiticileri ve program liderleri
Aerobik eğiticisi
Foto muhabiri
Fotoğrafçılar
Fotoğrafçı - ticari resimler
Fotoğrafçı - basın
Fotoğrafçı
Fotoğrafçı - portre
Fotoğraf yönetmeni (sinema)
Ticari fotoğrafçı
Portre fotoğrafçısı
Bilim fotoğrafçısı
Hava fotoğrafçısı
Fotoğraf teknikeri
Sanayi fotoğrafçısı
Vitrin düzenleyicisi
Görsel satıcı
Teşhir dekoratörü
Teşhir alanı dekoratörü
Sahne dekoru tasarımcısı
Tasarımcı - dekor
İç tasarımcı
İç tasarımcılar ve dekoratörler
Dekoratör - iç
Vitrin dekoratörü
İç tezyinat dekoratörü
Mobilya ve dekorasyon teknikeri
Sergi tasarımcısı
Dekoratör - sergi
Sahne dekoratörü
Set tasarımcısı
İç dekoratör
İç dekorasyon tasarımcısı
Kütüphane teknisyeni
Tahnitçi (hayvan postunu dolduran kişi)
KOD
3433
3433
3433
3433
3433
3434
3434
3434
3434
3434
3434
3434
3434
3434
3434
3434
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3435
3511
3511
3511
3511
3511
3511
3512
3512
3512
3512
3512
3512
TANIM
Galeri, müze ve kütüphane teknisyenleri
Taksidermist
Müze teknisyeni
Restorasyon ve konservasyon teknikeri
Galeri teknisyeni
Şef (yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri)
Baş şef
Mutfak şefi (Executive chef)
Aşçıbaşı
Pasta şefi
Sos şefi
Şef
Mutfak şefi
Şef aşçı
Şefler (yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri)
Şef yardımcısı (yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri)
Dövmeci
Işık teknisyeni
Tiyatro teknisyeni
Aksesuar sorumlusu (yayın)
Sahne amiri
Vücut sanatçısı
Figüran
Diğer sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
Sahne yöneticisi
Tiyatro kostümcüsü
Devamlılık yazmanı (sinema ve televizyon sektöründe görüntünün ve yayının devamlılığından
sorumlu kişi)
Özel efekt teknisyeni
Sahne teknisyeni
Set amiri (yayın)
Dublör koordinatörü
Program koordinatörü (yayın)
Suflör
Dublör
Bilgisayar çevre donanımı operatörü
Bilgisayar çevre birim teçhizat operatörü
Bilgisayar donanım teknikeri
Yüksek hızlı bilgisayar yazıcı operatörü
Bilgi ve iletişim teknolojisi işletim teknisyenleri
Bilgisayar operatörü
Bilgisayar sistemleri analizi yardımcı elemanı
Bilgisayar teknisyeni
Bilgisayar yardım masası operatörü
Bilgisayar veri tabanı yardımcı elemanı
Bilgisayar teknikeri
Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanıcı destek teknisyenleri
KOD
3512
3512
3512
3513
3513
3513
3514
3514
3514
3514
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
TANIM
İletişim yardımcı elemanı (BİT)
Bilgisayar teknolojisi ve programlama teknikeri
Bilgisayar programcılığı yardımcı elemanı
Bilgisayar ağ teknisyeni
Bilgisayar ağ ve sistem teknisyenleri
Ağ destek teknisyeni
Web sitesi sorumlusu
Web teknisyenleri
Web teknisyeni
Web sitesi yöneticisi
Ses-görüntü operatörü
Video teknisyeni
Yayın istasyonu operatörü
Kameraman (sinema)
Kayıt donanım operatörü - video, radyo ve televizyon
Ses donanım operatörü - radyo ve televizyon
Sinematograf
Dublaj donanım operatörü
Fotofiniş operatörü
Kayıt donanım (ses karıştırma) operatörü
Kayıt donanım operatörü - diskler, ses, teyp ve kablo
Radyo yayın istasyonu operatörü
Radyo-tv yayıncılığı teknikeri
Ses karıştırıcı
Video kamera operatörü
Yayın cihazları operatörü
Yayın teknisyeni
İcat ve neşriyat uzmanı
Film kamera operatörü
Kameraman
Mikrofon operatörü
Radyo ve televizyon yayın cihazları operatörü
Yayın teçhizat operatörü
Yayın ve ses-görüntü teknisyenleri
Ses cihazları operatörü
Televizyon yayın istasyonu operatörü
Ses efekt teknisyeni
Ais memuru
Kameraman (video)
Kameraman yardımcısı
Ses teknisyeni
Ses teknisyeni - stüdyo, radyo ve televizyon
Sinema makinisti
Yapım asistanı (medya)
Editör - film, ses
Film teknisyeni
Mikro fotoğrafçı
KOD
3521
3521
3521
3521
3521
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
4110
4110
4110
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4132
4132
4132
4132
4132
TANIM
Ses kayıt cihazları operatörü
Ses kontrol teknisyeni
Video editörü
Film asistanı
Radyo ve televizyon stüdyo cihazları operatörleri
Telsiz operatörü
İletişim araç gereçleri operatörü
Gemi haberleşme memuru
Haberleşme servisi nezaretçisi
Telekomünikasyon mühendisliği teknisyenleri
Telekomünikasyon mühendisliği teknisyeni
Radyo donanım operatörü - uçak
Telsiz operatörü - gemi
Telsiz memuru
Radarcı
Telekomünikasyon teknisyeni
Telekomünikasyon (haberleşme) teknikeri
Telsiz operatörü - uçak
Telgrafçı
Büro elemanı
Genel büro elemanları
Genel büro elemanı
Kelime işlemci sekreter
Daktilo sekreteri
Sekreterler (genel)
Steno sekreter
Sekreter - daktilo
Sekreter
Sekreter (genel)
Teletaypist
Steno-daktilograf
Büro elemanı - kelime işlemci
Kelime işlemci
Katip - zabıt
Daktilograf
Steno yazıcısı
Stenograf
Daktilo memuru
Teleks operatörü
Telgraf operatörü
Daktilograflar ve kelime işlem operatörleri
Büro elemanı - faks, teleks
Veri giriş büro elemanı
Veri giriş elemanları
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
Ödeme giriş elemanı
Veri giriş operatörü
KOD
4132
4132
4132
4132
4132
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4213
4213
4213
4213
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4221
4221
4221
4221
4221
4221
TANIM
Veri girişi operatörü
Bilgisayar işletmeni
Veri giriş ve kontrol işletmeni
Veri girişi operatörleri
Veri giriş elemanı
Gişe memuru - postane, döviz bürosu, banka vb.
Banka veznedarı
Sayman
Banka memuru
Döviz alım - satım memuru
Gişe memuru - PTT
Banka şefi
Mutemet
Veznedar
Postane gişe memuru
Bankacı - memur
Veznedar, sayman vb. Elemanlar
Bankacılık meslek elemanı
Döviz alım satım elemanı
Veznedar - banka
Banka veznedarları ve ilgili büro elemanları
Postane veznedarı
Veznedar - otel
Piyango bayii
Bahisçi
Spor toto-loto bayii
Krupiye
Ganyan bayii
Bahisçiler ve krupiyeler
Bahisçiler, krupiyeler ve kumar oyunları ile ilgili çalışanlar
Borç para verici - ikrazatçı
Tefeci (borç para veren)
Rehinci - tefeci
Borç para verenler
Tahsildar
Bağış toplama elemanı
Tahsilatçılar ve benzer elemanlar
Yardım tahsilatçısı
Alacak tahsilatçısı
Tahsildarlar ve ilgili elemanlar
Fatura ve hesap tahsilatçısı
Seyahat danışmanları ve organizatörleri
Rezervasyon ve biletleme elemanı
Bilet gişesi elemanı (seyahat acentası)
Havaalanı bilet görevlisi
Seyahat acentesi memuru
Biletçi (seyahat acentesi gişesi)
KOD
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4222
4222
4222
4223
4223
4223
4223
4223
4224
4224
4224
4224
4225
4225
4225
4225
4225
4226
4226
4226
4226
4226
4226
4226
4227
4227
4227
4227
4227
4229
4229
4229
4229
4311
TANIM
Seyahat acenteleri ve ilgili yerlerde çalışan elemanlar
Seyahat acentesi elemanı
Tur operatörü
Seyahat danışmanı
Seyahat acentası büro elemanı
Turizm danışma elemanı
Seyahat ile ilgili danışmanlar ve seyahat büro elemanları
Turizm danışma büro elemanı
Gezi organizatörü
Bilet ve bagaj giriş işlemleri (check-in) elemanı
Seyahat organizatörü
Seyahat banko elemanı
İletişim merkezi danışma elemanları
Müşteri iletişim merkezi danışma elemanı
İletişim merkezi danışma elemanı
Cevap verme servisi operatörleri
Santral memuru - telefon
Telefon santral operatörü
Telefon operatörü
Telefon santrali operatörleri
Rezervasyon görevlisi - otel
Otel resepsiyonisti
Otel ön büro elemanı
Otel resepsiyonistleri
Müracaat memuru
Danışma memuru
Danışma elemanları
Banko danışma elemanı
Danışma görevlisi
Resepsiyonist (genel)
Resepsiyonistler (genel)
Randevu memuru
Resepsiyoncu
Tıbbi sekreter - hasta kabul
Resepsiyonist
Tıbbi büro resepsiyonisti
Araştırma ve piyasa araştırma anketörleri
Araştırma anketörü
Piyasa araştırması anketörü
Kamuoyu anketörü
Anketör
Uygunluk uzmanı (devlet yardımları konusunda başvuru sahibinin uygunluğunu araştıran uzman
kişi)
Hasta danışmanı
Hastane kabul elemanı
Başka yerde sınıflandırılmamış müşteri danışma elemanları
Hesap kontrol elemanı
KOD
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4313
4313
4313
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
TANIM
Maliyet kontrolörü
Muhasebe büro elemanı
Muhasebe görevlisi
Büro memuru - ücret hesaplama
Muhasebe kayıtları ve defter tutan büro elemanları
Büro memuru - muhasebe
Maliyet hesabı büro elemanı
Defter tutan büro elemanı
Finansman elemanı
Bilgisayarlı muhasebe elemanı
Büro memuru - maliyet hesabı
Muhasebe elemanı
Büro memuru - mali kuruluşlar
Aktüerya elemanı
İstatistik, finans ve sigortacılıkla ilgili büro elemanları
Büro elemanı - istatistik ve mali işler
Aktüerya büro elemanı
Büro memuru - istatistik ve mali işler
Sigorta memuru
İstatistik büro elemanı
Sigorta büro elemanı
Mortgage büro elemanı
Mali işler büro elemanı
İstatistik elemanı
Aracı kurum büro elemanı
Tahvil ve hisse senetleri ile ilgili büro elemanı
Menkul kıymetler büro memuru
Bordro ve puantaj elemanı
Ücret büro elemanı
Bordro hazırlayan büro elemanları
Kantarcı
Ambar sorumlusu
Ambar memuru
Sevk büro elemanı (depo)
Depo sorumlusu
Depo sevk memuru
Yük sevkiyat elemanı
Tartma elemanı
Stok büro elemanları
Büro memuru - stok kayıt
Büro memuru - depolama
Ambar büro elemanı
Stok elemanı
Sevkiyat memuru
Ambar şefi
Stok büro elemanı
Levazımcı
KOD
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4322
4322
4322
4322
4322
4322
4322
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
TANIM
Ayniyat memuru
Tartı büro elemanı
Depo memuru
Yük sevkiyatı büro elemanı
Sevkiyat elemanı - büro ve depo
Emanet bürosu elemanı
Büro memuru - sevk ve tesellüm
Büro memuru - kantar
Malzeme planlama elemanı
Üretim planlama elemanı
Planlama büro elemanı (malzemeler)
Üretim planlaması elemanı
Üretim ile ilgili büro elemanı
Üretim planlama memuru
Üretim büro elemanları
Dispeçer - gaz ve petrol boru hattı
Hareket memuru - otobüs
Klerens ve istatistik memuru
Hava taşımacılığı sevk elemanı
Kabin amiri
Meydan kriter uzmanı
Taşımacılık ile ilgili büro elemanı
Tip şefi - havayolu
Uçuş işlemleri elemanı
Apron amiri
Apron memuru
Bagaj memuru
Demiryolu kontrolörü - büro işleri
Havalimanı yolcu hizmetleri görevlisi
Nakliye nezaretçisi
Uçuş işletme kontrol merkezi şefi
Ulaştırma ile ilgili büro elemanları
Hareket memuru - tren
Ramp kontrol memuru
Sevk/hareket görevlisi (ulaştırma hizmetleri)
Ticari takip koordinatörü - havayolu
Tren hareket memuru
Uçuş ekip planlama koordinasyon şefi
Kontrol elemanı - taşımacılık
Uçuş bilgi memuru
Demiryolu servis nezaretçisi
Dispeçer
Ebis kontrolörü
Karayolu taşıma nezaretçisi
Taşımacılık ile ilgili büro elemanları
Uçak tahsis memuru
Ekip tahsis memuru - uçak
KOD
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4411
4411
4411
4411
4411
4411
4411
4411
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4412
4413
4413
4413
4413
4413
4413
4413
4413
4414
4414
4415
4415
4415
4415
TANIM
Kayıp eşya memuru
Sevk ve idare kontrolörü (ulaştırma hizmetleri)
Uçuş bilgi elemanı
Uçuş hareket memuru
Uçuş performans ve planlama elemanı
Yer hostesi
Apron yer teçhizat bakım şefi
Dispeçer - gemi, kamyon, otobüs, tren
Dispeçer - hava taşıtı
Hava taşımacılığı işlemleri elemanı
Kütüphane dosyalama elemanı
Kitap ödünç verme memuru
Kütüphane büro elemanı
Kütüphane büro elemanları
Kitap sınıflama memuru
Kütüphane ve bilgi hizmetleri yardımcı elemanı
Kitap indeksleme memuru
Kütüphane memuru
Postacılar ve tasnifleme büro elemanları
Posta dağıtıcısı
Posta büro elemanı
Adres listeleme memuru
Dağıtıcı (posta dağıtım hizmetleri)
Posta taşıyıcısı
Posta servis nezaretçisi
Posta memuru
Mektup taşıyıcısı
Postane büro şefi
Postacı
Posta şefi
Posta kuryesi
Posta ayırım memuru
Adresleme makinesi memuru
Kodlama büro elemanı
Yazı düzeltme memuru - basım
Musahhih
Kodlama, redaksiyon ve benzeri işler yapan büro elemanları
Listeleme memuru
Redaksiyon büro elemanı
Kod verme memuru
Kodlama memuru - bilgisayar
Arzuhalci
Arzuhalciler ve benzeri çalışanlar
Arşiv memuru
Dosyalama ve kopyalama büro elemanları
Fotokopi elemanı
Dosyalama memuru
KOD
4415
4415
4416
4416
4416
4416
4416
4419
4419
4419
4419
4419
4419
4419
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5113
5113
5113
5113
5113
5113
5113
TANIM
Büro makinesi operatörü (reprodüksiyon)
Dosyalama elemanı
Personel işleri ile ilgili büro elemanları
Büro memuru (personel)
Personel kayıtları memuru
İnsan kaynakları yardımcı elemanı
İnsan kaynakları büro elemanı
İdari memur
Başka yerde sınıflandırılmamış büro destek elemanları
Yayın büro elemanı
Basın kupürleri kesicisi
Reklam büro elemanı
Yazışma büro elemanı
Katalog derleyici
Hostes - ulaştırma
Uçuş hizmet elemanı
Uçuş görevlisi (hostes)
Seyahatlerde hizmet veren elemanlar
Seyahat servis elemanı - otobüs,tren
Kamarot
Uçak kabin memuru
Şoför muavini
Kabin görevlisi
Yat hizmet elemanı
Host
Gemi kamarotu
Baş kamarot
Tren kondüktörü
Ulaştırma hizmetlerindeki kondüktörler ve kontrol elemanları
Demiryolu istasyon şefi (gar şefi)
Kondüktör
Kondüktör - demiryolu
Otobüs ve troleybüs biletçisi
Bilet denetçisi (toplu taşım)
Otobüs muavini
Ulaştırma hizmetlerindeki kondüktörler ve otobüs muavinleri
Yataklı ve pulman memuru
Tramvay kondüktörü
Biletçi - tren, otobüs, tramvay veya vapurlarda
Teleferik kondüktörü
Seyahat rehberleri
Sanat galerisi rehberi
Müze rehberi
Seyahat rehberi
Tur rehberi
Turist rehberi
Transfer elemanı - turizm
KOD
5113
5120
5120
5120
5120
5120
5120
5120
5120
5120
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5132
5132
5132
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5142
5142
5142
5142
5142
5142
5142
5142
5142
5142
5142
TANIM
Şehir turu rehberi
Paça ustası
Piyaz ustası
İşkembe ustası
Sıcak mutfak aşçısı
Soğuk mutfak aşçısı
Aşçılar
Gemi aşçısı
Tabldot aşçısı
Aşçı
Garson (şarap servisi)
Kahve pişiricisi
Komi (garson yardımcısı)
Garson
Gemi garsonu - yemek
Servis garsonu
Çay ocağı elemanı - kıraathane vb. yerlerde
Baş garson
Garson (servis elemanı)
Garsonlar
Kantin garsonu
Şef garson
Barmenler
Kahve barmeni (barista)
Barmen
Saç bakım uzmanı
Bayan kuaförü
Kuaför
Erkek kuaförü
Saç boyayan
Berber kalfası
Kuaförler
Saç stilisti - sahne
Saç stilisti
Berber
Erkek berberi
Makyöz/Makyör
Pedikürcü
Ayak bakımı uzmanı
Güzellik uzmanı
Hamam, sauna vb. görevlisi (hamamcı, tellak)
Kozmetik uzmanı
Güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar
Manikürcü
Zayıflama/İncelme danışmanı
Kozmetolog
Hamam işçisi
KOD
5142
5142
5142
5142
5142
5142
5142
5151
5151
5151
5151
5151
5151
5152
5152
5152
5152
5152
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5161
5161
5161
5161
5161
5161
5161
5161
5161
5161
5161
5162
5162
TANIM
Estetisyen
Makyajcı
Keseci
Ağdacı - güzellik salonu
Makyajcı - sahne ve stüdyo
Makyöz
Tellak
Temizlik ve bakım sorumlusu (otel)
Kat şefi - turizm
Temizlik şefi
Matron (temizlik ve bakım)
Otel hizmetçileri amiri
Büro, otel ve diğer işyerlerindeki temizlik ve bina bakımı sorumluları
Kahya
Ev temizliği ve bakımı elemanı
Ev tipi pansiyon işletmecisi (oda ve kahvaltı)
Baş uşak
Evlerdeki temizlik ve bakım elemanları
Hizmet işçisi - cami
Temizlik ve bakım sorumlusu
Böcek, haşarat ilaçlama ve imha işçisi
Zangoç
Haşarat temizleyicisi
Bina temizlik ve bakım sorumluları
Kapıcı (bina)
Bina /apartman görevlisi
Bina temizlikçisi
Kaloriferci (yakıcı)
Kapıcı - bina
Kat görevlisi - bakım
Bina bakım görevlisi
Zangoç - kilise
Ateşçi - kazan dairesi (bina)
Bina temizlik ve bakım elemanı
Astrologlar vb. çalışanlar
Astrologlar, falcılar ve ilgili çalışanlar
Numerolog
Falcı
El falcısı
Medyum
Falcılar, el falcıları vb. çalışanlar
Fizyonomist
Numerolog (sayılarla fala bakan)
Kahin
Astrolog
Oda hizmetçisi
Kişisel hizmetkârlar ve yardımcılar
KOD
5162
5162
5162
5162
5162
5163
5163
5163
5163
5163
5163
5163
5164
5164
5164
5164
5164
5164
5164
5164
5164
5164
5164
5164
5164
5165
5165
5165
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
TANIM
Refakatçi (kişisel)
Kişisel yardımcı (kadın)
Refakatçı (eşlik edici)
Refakatçiler ve kişisel yardımcılar
Kişisel yardımcı (erkek)
Morg görevlisi
Gassal (ölü yıkayan)
Cenaze hizmetlerinde çalışanlar ve mumyacılar
Mumyacı
Cenaze işleri görevlileri ve ilgili işlerde çalışanlar
Cenaze işleri görevlisi
Cenaze hizmetleri görevlisi
Kuş yetiştiricisi
Hayvan barınakları bakıcısı
Veterinerlik hizmetleri elemanı
At terbiyecisi
Hayvan görevlisi
Veteriner yardımcı elemanı
Ev hayvanları yetiştiricileri ve hayvan bakıcıları
Laboratuvar hayvanları yetiştiricisi
Hayvanat bahçesi bakıcısı
Hayvan sağlığı bakım yardımcısı
Bakıcı - kedi, köpek v.b.
Evcil hayvan eğiticisi
Köpek eğiticisi
Sürücü eğitimi öğretmenleri
Sürücü kursu öğretmeni
Sürücü eğitimi öğretmeni
Hayat kadını
Partner - dans
Kulüp hostesi
Sosyal faaliyet eskortu
Hostes - kulüp
Host - kulüp
Başka yerde sınıflandırılmamış kişisel hizmetlerde çalışanlar
Sosyal eskort
Konsomatris
Kulüp hostu
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar
Dans partneri
Seyyar pazarcı
Büfe, baraka vb. yerlerdeki satıcılar ve pazarcılar
Büfeci
Büfe, baraka türü dükkan, sabit tezgah, stant vb. yerlerdeki satış elemanları ile pazarcılar
Gazete satıcısı - büfe
Pazar satış elemanı
Büfe (kiosk) satış elemanı
KOD
5211
5211
5211
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
TANIM
Çiçek satıcısı - baraka
Cadde ve sokak tezgahı satış elemanı
Pazarcı
Sütçü - seyyar süt satıcısı
Cadde ve sokak yiyecek satıcısı
Cadde ve sokak yiyecek satış elemanları
Çekirdekçi (muhtelif cins çekirdek satan)
Salepci - seyyar satıcı
Kaynak suyu satıcısı - sokak
Bozacı - seyyar satıcı
Şerbetçi - seyyar satıcı
Şıracı - seyyar satıcı
Şam tatlıcı - seyyar satıcı
İşportacı - gıda
Sucu - seyyar satıcı
Simitçi - seyyar satış
Ayrancı - seyyar satıcı
Sokak satıcıları (gıda)
Seyyar satıcı (gıda)
Cam satıcısı - dükkan sahibi
Züccaciyeci
Tacir - toptancı
Turşucu - dükkan sahibi
Zeytinci - dükkan sahibi
Çiçek satıcısı - kendi adına perakende dükkan vb.
Göncü
Ayakkabı satıcısı (kavaf)
Bakkal
Bıçakçı - küçük işletme sahibi veya müdürü
Gazete bayii
Gözlükçü - satıcı
Halıcı - dükkan sahibi
Hububat alım-satımcısı
Manifaturacı - dükkan sahibi
Parfümeri - küçük işletme sahibi veya müdürü
Tahmis (kuru kahveci)
Konfeksiyoncu - dükkan sahibi
Mobilya satıcısı - toptan veya perakende
Manav - dükkan sahibi
Kuş satıcısı - dükkan sahibi
Akvaryumcu
Çiçekçi - dükkan sahibi
Hırdavatçı - dükkan sahibi
İşletmeci - memba suyu ticareti
Bozacı - dükkan sahibi
Hayvan alım-satımcısı
Nalbur - dükkan sahibi
KOD
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5221
5222
5222
5222
5222
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5223
TANIM
Perakende ticaret ile ilgili küçük işyeri sahibi
Perakende ticaret ile ilgili küçük işyeri sahipleri
Tüpçü - dükkan sahibi
Alaf (hububat satıcısı)
Camcı - perakende ve toptan satış
Kundura satıcısı - dükkan sahibi
Oto yedek parça satıcısı - dükkan sahibi
Saatçi - dükkan sahibi
Su istasyonu işletmecisi
Tuhafiyeci - dükkan sahibi
Celep
Dondurmacı - işyeri sahibi
Hurdacı (seyyar toplayan hariç)
Kendi işletmesinde çalışan - perakende ticaret
Kırtasiyeci - dükkan sahibi
Kuru kahveci - dükkan sahibi
Kuru yemişçi - dükkan sahibi
Sığır tüccarı
Tezek satıcısı
Dükkan sahibi - toptan ve perakende ticaret
Aktar (baharatçı)
Ardiyeci
Kilimci - dükkan sahibi
Kitapçı - dükkan sahibi
Market sahibi
Zahireci
Çiçek satıcısı - kendi adına toptan veya perakende
Kumaş satıcısı - küçük işletme sahibi veya müdürü
Mağaza sorumlusu/şefi
Mağaza vb. bölüm sorumluları (şefleri)
Ödeme ve ürün çıkış işlemleri birimi sorumlusu
Süpermarket süpervizörü
Mağaza satış elemanı
Mağaza, dükkan vb. yardımcı elemanı
Perakende ticaret satış elemanı
Satış elemanı - dükkan, mağaza
Vitrin kuyumcusu (eleman)
Kitap satış elemanı
Mağaza, dükkan vb. yerlerde çalışan satış elemanı
Kırtasiye satış elemanı
Tezgahtar - dükkan
Satış elemanı (perakende satış işyeri)
Mağaza, dükkan vb. yerlerde çalışan satış elemanları
Satış memuru
Tezgahtar - perakende satış mağazası
Perakende satış elemanı
Satış elemanı (toptan satış işyeri)
KOD
5223
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5241
5241
5241
5241
5241
5241
5241
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5242
5243
5243
5243
5243
5243
5243
5244
5244
5244
5244
5244
5244
5245
5245
5245
5245
5245
5245
5245
TANIM
Toptan ticaret satış elemanı
Servis istasyonu kasiyeri
Kasadar
Bilet gişesi elemanı (eğlence ve spor etkinlikleri)
Biletçi (seyahat biletleri hariç)
Kasiyerler ve bilet satıcıları
Gişe memuru - şehir içi otobüs bileti satış yerleri
Servis istasyonu ödeme işlemleri operatörü
Gişe memuru - ücretli köprü ve otoyol gişeleri
Bilet satış elemanı - gişe/banko
Ödeme ve ürün çıkış işlemleri elemanı
Mağaza, dükkan vb. kasiyeri
Gişe memuru - lunapark, sinema vb. yerlerdeki gişeler
Kasiyer
Mankenler ve diğer Modeller
Manken
Moda modeli
Sanatçı modeli
Model (moda, reklamcılık ve ressamlar için)
Mankenler ve modeller
Reklam modeli
Satış elemanı - tanıtım
Satış reklamcısı (demonstratör)
Pazarlama satış elemanı
Kongre ve fuar hostesi
Yolcu simsarı
Satış tanıtım elemanları
Tanıtım elemanı
Kapı kapı dolaşarak satış yapan satış elemanları
Kapıdan kapıya satış temsilcisi
Doğrudan satış elemanı
Kapı kapı dolaşarak satış yapan satış elemanı
Kapıdan kapıya satış elemanı
Pazarlamacı (telefonla veya kapı-kapı gezerek satış yapan)
Telepazarlama satış elemanı
Çağrı merkezi satış elemanı
Telepazarlamacı
İletişim merkezi satış elemanları
İnternet satış elemanı
Müşteri iletişim merkezi satış elemanı
Benzinlik pompa görevlisi
Servis istasyonu hizmet elemanları
Servis istasyonu görevlisi
Marina hizmet elemanı
Saha görevlisi (Forecourt attendant)
Benzinlik işçisi
Servis istasyonu hizmet elemanı
KOD
5245
5246
5246
5246
5246
5249
5249
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5312
5312
5312
5321
5321
5321
5321
5321
5321
5321
5321
5322
5322
5322
5322
5322
5322
5322
5329
5329
5329
5329
5329
5329
5329
5329
5329
5329
5329
5329
5329
5411
TANIM
Akaryakıt satış elemanı (pompacı)
Salata bar servis elemanı
Yiyecek servis tezgahı çalışanları
Yiyecek servis tezgahı çalışanı
Kafeterya tezgahı servis elemanı
Kiralama satış elemanı (araba, makine vb. taşınabilir mallar)
Başka yerde sınıflandırılmamış satış elemanları
Kreş bakıcısı
Çocuk bakım elemanı
Aile gündüz bakım elemanı
Mürebbiye
Çocuk bakıcısı
Okul saatleri dışındaki bakım elemanı
Çocuk bakım hizmeti veren elemanlar
Dadı
Okul öncesi yardımcı elemanı
Öğretmen yardımcısı
Öğretmen yardımcıları
Doğum yardımcı elemanı (klinik veya hastane)
Hastabakıcı - hastane, klinik
Hemşire destek personeli/hastabakıcı (hastane veya klinik)
Hasta bakım yardımcı elemanı
Doğum yardımcı elemanı
Hemşire yardımcısı (hastane)
Sağlık hizmetleri yardımcıları
Psikiyatrik yardımcı elemanı
Evde bakım yardımcı elemanı
Evlerde kişisel bakım yapan elemanlar
Hemşire yardımcısı/hastabakıcı (ev)
Evlerde kişisel bakım hizmeti veren çalışanlar (tedavi hariç)
Kişisel bakım yardımcı elemanı
Doğum yardımcı elemanı (ev)
Hastabakıcı - ev
Diş doktoru hizmet elemanı
Hastane yardımcı elemanı - kişisel bakım
Dişçilik ile ilgili yardımcı eleman
Eczane elemanı
Tıbbi görüntüleme yardımcı elemanı
Kan alma elemanı
Eczane yardımcı elemanı
İlk yardım görevlisi
Hasta hizmetlisi
Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık hizmetlerinde kişisel bakım hizmeti veren elemanlar
Sterilizasyon yardımcı elemanı
Eczane destek hizmetleri elemanı
Hastane hademesi
İtfaiyeciler
KOD
5411
5411
5411
5411
5412
5412
5412
5412
5412
5412
5412
5412
5412
5413
5413
5413
5413
5413
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
TANIM
Orman itfaiyecisi
İtfaiye memuru
İtfaiyeci
İtfayeciler
Polis memuru
Trafik polisi
Terörle mücadele polisi
Koruma polisi
Devriye polis memuru
Asayiş polisi
Polis - trafik
Polis memurları
Komiser - polis
Gardiyan
Gardiyanlar
Hapishane koruma görevlisi
İnfaz koruma memuru
İnfaz ve koruma memuru (gardiyan)
Bekçi - doğal hayatı koruma
Bekçi - inşaat
İnşaat bekçisi
Bekçi - fabrika, fener
Bekçi - müze
Emniyet bekçisi
Güvenlik görevlisi
Koruma (badigart)
Müze güvenlik görevlisi
Bekçi - sanat galerisi
Bodyguard
Fabrika bekçisi
Kapı görevlisi
Köy bekçisi
Bekçi - bağ, tarla
Güvenlik görevlisi - fabrika
Kapı görevlisi - otel
Bekçi - emniyet
Güvenlik devriyesi
Güvenlik koruma görevlisi
Kamp bekçisi
Muhafız
Bekçi - köy
Koruma ve güvenlik memuru
Öğrenci yurdu bekçisi
Bekçi - kuş barınakları
Bekçi - yük katarı
Güvenlik görevlileri
Güvenlik görevlisi - özel
KOD
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
5419
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
6111
TANIM
Özel güvenlik görevlisi
Bekçi
Kapıcı - otel girişi
Koruma görevlisi - özel güvenlik
Bekçi - antrepo, ardiye, depo
Bekçi - demiryolları
Av bekçisi
Milli park korucusu
Başka yerde sınıflandırılmamış koruma hizmetleri veren elemanlar
Yol geçiş görevlisi
Orman muhafaza memuru
Plaj devriyesi
Trafik görevlisi (İngiltere'de)
Korucu
Cankurtaran
Orman bekçisi
Avlak bekçisi
Hayvan kontrol elemanı
Özel devriye görevlisi - plaj
Özel sahil güvenlik görevlisi
Orman korucusu
Bostan işçisi (nitelikli)
Patates yetiştiricisi
Pamuk üreticisi
Tahıl yetiştiricisi
Tütün yetiştirici
Sebze yetiştiricisi
Tahıl yetiştirici
Nitelikli çiftlik çalışanı (tarla ürünleri)
Tarla ürünleri ve sebze yetiştiricileri
Buğday üreticisi
Çiftlik işçisi ( nitelikli) - sebze, tarla ürünleri
Tütüncü (tütün ziraati yapan çiftçi)
Pamuk yetiştiricisi
Sebze üreticisi
Şekerkamışı üreticisi
Zerzevat yetiştiricisi
Pirinç yetiştiricisi
Rençber (çiftçi)
Şeker kamışı yetiştiricisi
Şekerpancarı yetiştirici
Tarla ürünleri sulama işçisi (nitelikli)
Zirai sulama işçisi
Bostan yetiştiricisi
Çiftçi - tahıl ürünleri, piyasaya yönelik
Çiftçi - tarla ürünleri, piyasaya yönelik
Çiftlik kahyası
KOD
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
TANIM
Reçineci
Sepetçi söğüdü yetiştiricisi
Çay yetiştirme işçisi (nitelikli)
Kahve yetiştiricisi
Şaraplık üzüm yetiştiricisi
Ağaç çentikçisi (kauçuk hariç)
Budamacı
Ceviz yetiştiricisi
Kauçuk ağacı çiftçisi
Zeytin yetiştiricisi
Ağaç ve çalı ürünleri yetiştiricileri
Bağ işçisi (nitelikli)
Şerbetçiotu yetiştiricisi
Üzüm bağı işçisi
Ağaç ürünleri işçisi ( nitelikli)
Aşıcı - meyve ağacı, bağ
Budama işçisi (nitelikli)
Çay yetiştirici
Fındık yetiştiricisi
İncir yetiştiricisi
Fundalık ekim işçisi (nitelikli)
Kakao yetiştirici
Kauçuk yetiştiricisi
Meyve yetiştiricisi
Portakal yetiştiricisi
Ağaç ürünleri çiftçisi
Çay yetiştiricisi
Fındık üreticisi
Fundalık yetiştiricisi
Kauçuk özsuyu çıkarıcısı
Üzüm yetiştiricisi
Hindistan cevizi yetiştiricisi
Meyve bahçesi çiftçisi
Bağcı
Örtüaltı sebze yetiştiricisi
Peyzaj düzenleyicisi
Gül yetiştiricisi
Fidanlık işçisi (nitelikli)
Süs bitkileri yetiştiricisi
Aşıcı - fidan ve bodur ağaçlar
Sebze tohumu yetiştiricisi
Sera işçisi (nitelikli)
Seracı - ürün yetiştiricisi
Bahçıvan
Bahçıvanlar, bahçe bitkileri ve fidan yetiştiricileri
Çiçek tohumu üreticisi
Fidan yetiştiricisi
KOD
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6114
6114
6114
6114
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
TANIM
Peyzaj bahçıvanı
Baharat fidanı yetiştiricisi
Sebze fideleri yetiştiricisi
Bağ fidanı yetiştiricisi
Çiçek soğanı yetiştiricisi
Çiçek yetiştiricisi
Bahçe bitkileri yetiştiricisi
Fideci (çiçek fidesi, sebze fidesi yetiştiricisi)
Mantar yetiştiricisi
Meyve fidanları yetiştiricisi
Karma ürün yetiştiricileri
Karma bitkisel ürün yetiştiricisi
Karma ürün çiftçisi
Nitelikli çiftlik çalışanı (karma bitkisel ürünler)
Besici - büyükbaş hayvan
Hayvan bakıcısı
Sağım işçisi (elle)
Süt hayvanları çiftçisi
Çiftlik hayvanları işçisi (nitelikli)
Hayvan yetiştiricisi
Koyun yetiştiricisi
Yarış atı yetiştiricisi
At yetiştiricisi
Hayvan yetiştirme işçisi - koyun
Kedi yetiştiricisi
Sığır çobanı
Süt ve çiftlik hayvanları üreticileri
Çiftlik ve süt hayvanları yetiştiricileri
Çoban
Hayvan yetiştiricisi - karma
Hayvan yetiştirme işçisi - sığır
Sağım işçisi (makine ile )
Sığır çobanı ( nitelikli)
Sığır yetiştiricisi
Süthane işçisi (nitelikli)
Koyun çobanı (nitelikli)
Damızlık hayvan yetiştiricisi - büyükbaş
Hayvan yetiştiricisi - büyükbaş, kürk hayvanları
Hayvan yetiştirme işçisi - keçi
Kırkıcı
Nitelikli çiftlik çalışanı (çiftlik hayvanları)
Evcil kürk hayvanları çiftliği işçisi (nitelikli)
Keçi yetiştiricisi
Hara işçisi
Hayvan çiftliği işçisi (nitelikli)
Hayvan yetiştirme işçisi - domuz
Köpek yetiştiricisi
KOD
6121
6121
6121
6122
6122
6122
6122
6122
6122
6122
6122
6122
6123
6123
6123
6123
6123
6123
6123
6123
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6130
6210
6210
6210
6210
6210
TANIM
Süt hayvan yetiştirici
Süt hayvanları yetiştiricisi
Süt üreticisi
Kuluçka makinesi operatörü
Kümes hayvanı bakıcısı
Kuluçka tesisi işçisi
Hindi yetiştiricisi
Kümes hayvanı çiftçisi
Tavuk yetiştiricisi
Kümes hayvanı yetiştiricisi
Çiftçi - kümes hayvanları
Kümes hayvanları yetiştiricileri
Arıcı
İpek böcekçiliği işçisi (nitelikli)
Arı ve ipekböceği yetiştiricileri
Arı yetiştirme işçisi (nitelikli)
İpek böceği yetiştiricisi
Arı yetiştiricisi
İpekböceği yetiştiricisi
Arı ve ipek böceği yetiştiricileri
Kürkü hayvanı (evcil olmayan hayvanlar) yetiştiricisi
Hayvan terbiyecisi
Deve kuşu yetiştiricisi
Aslan yetiştiricisi
Sürüngen hayvanları yetiştiricisi
Başka yerde sınıflandırılmamış hayvan yetiştiricileri
Evcilleştirilmemiş kürk hayvanları çiftçisi
Evcilleştirilmemiş kürk hayvanları çiftliği işçisi (nitelikli)
Hayvan yetiştirme işçisi - kürklü hayvanlar
Sperm alma işçisi
Salyangoz yetiştiricisi
Timsah yetiştiricisi
Av kuşu yetiştiricisi
Devekuşu çiftliği işçisi (nitelikli)
Devekuşu yetiştiricisi
Çiftçi (karma çiftçilik)
Çiftçi - pazara yönelik
Karma bitki ve hayvan yetiştiricileri
Nitelikli tarım çalışanı (karma çiftçilik)
Pazara yönelik bitki ve hayvan yetiştiricileri
Nitelikli çiftlik işçisi (karma bitkisel üretim ve çiftlik hayvanları yetiştiriciliği)
Karma çiftçilik yapan çiftçi (bitki ve hayvan üretimi beraber)
Amenazman işçileri (orman gençleştirmecileri)
Maktacı - ağaç tahmin ve işaretleyici
Ağaç kesici
Kütük sal yapımcısı
Ölçücü (kerestenin hacmini ölçen hesaplayan)
KOD
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
TANIM
Sal montajcısı - ormancılık faaliyetlerinde
Ağaç dikme işçisi
Ağaçlandırma işçisi
Keresteci
Nitelikli orman çalışanı
Odun kömürü imalatçıları ve ilgili çalışanlar
Odun kömürü yapan
Orman işçisi (nitelikli)
Tırmanıcı - tomrukçuluk
Tırmanıcı, ağaç kesimi
Tomruk yüzdürücü
Ağaç işaretleyici
Ağaç kesici-hızarcı
Budayıcı (şekil verme) - ormancılık
Fidan yetiştiricisi - orman
Nitelikli orman işçisi
Oduncu (ormandan ağaç kesen)
Orman bakıcısı
Orman nezaretçisi
Ölçekleyici - tomruk
Tomruk kesicisi - ormanda
Ağaç devirici ve bıçkıcı
Hızarcı - orman
Kütük yüzdürücü
Mangal kömürü yapan
Nehir sürücüsü - tomrukçuluk
Odun kömürü ocakçısı - orman
Sal sürücüsü - tomrukçuluk
Direk ve kazık kesici
Kereste işaretleyicisi - orman
Orman ağacı kesici işçisi
Ormancılık ve ormancılıkla ilgili işlerde çalışanlar
Tomruk hızarcısı - ormanda
Ağaç tahmin ve işaretleyicisi (maktacı)
Kütük kesici
Odunkömürü yakıcısı
Orman ağaçları dikme işçisi
Tomrukçu
Tomrukçu - ormanda
Tomrukçular ve ormanlarda çalışan nitelikli elemanlar
Deniz ürünleri çiftçisi
İnci yetiştiricisi
İstiridye yetiştiricisi
Deniz yosunu yetiştiricisi
Balıkhane işçisi (nitelikli)
Balık kuluçkalama işçisi
Balık çiftliği işçisi (nitelikli)
KOD
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6221
6222
6222
6222
6222
6222
6222
6222
6223
6223
6223
6223
6223
6223
6223
6224
6224
6224
6224
6224
6224
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6320
6320
6320
6320
6320
TANIM
Nitelikli deniz ürünleri çiftliği çalışanı
Deniz ürünleri yetiştiricisi
Deniz ürünleri çiftliği işçisi (nitelikli)
Balık üretme çiftliği müdürü
Balık üreticisi
Su ürünleri (kültür) çalışanları
İstiridye çiftçisi
İstiridye (inci) yetiştiricisi
Deniz yosunu (alg) yetiştiricisi
Balık yetiştiricisi
Balık üretme çiftçisi
Nitelikli balık çiftliği çalışanı
Kültür balığı üreticisi
Su ürünleri (kültür) yetiştiricileri
İstiridye çiftliği işçisi
Balıkçı (iç sularda)
Balıkçı teknesi kaptanı (kıyı sularda)
Kıyı balıkçı kaptanı
İç sular ve kıyı balıkçısı
Balıkçı (kıyı sularda)
İç sular ve kıyılardaki balıkçılık çalışanları
Balıkçı - iç sular
Balıkçı - açık deniz
Açık deniz balıkçısı
Trol gemisi kaptanı
Açık deniz balıkçılığı çalışanları
Balıkçı gemisi kaptanı (açık deniz)
Su ürünleri işçisi
Gırgır balıkçısı
Ayıbalığı avcısı
Avcılar ve tuzakçılar
Kürk hayvanları tuzakçısı
Tuzakçı, kürklü hayvanlar
Tuzakla kürk hayvanları avcısı
Avcı - kara hayvanları
Kendi geçimine yönelik bahçıvan
Maraba (çiftçi ortağı)
Çiftçi (kendi geçimine yönelik) - bitkisel ürün
Kendi geçimine yönelik bitkisel ürün yetiştiricileri
Ziraatçi (kendi geçimine yönelik) - bitkisel ürün
Kendi geçimine yönelik sebze yetiştiricisi
Kendi geçimine yönelik bitkisel ürün yetiştiricisi
Kendi geçimine yönelik çiftlik hayvanı yetiştiricisi
Çiftçi (kendi geçimine yönelik) - çiftlik hayvanları
Ziraatçi (kendi geçimine yönelik) - çiftlik hayvanları
Kendi geçimine yönelik sığır yetiştiricisi
Kendi geçimine yönelik çiftlik hayvanları yetiştiricileri
KOD
6330
6330
6330
6330
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
7111
7111
7111
7111
7111
7111
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
TANIM
Ziraatçi (kendi geçimine yönelik) - karma bitki ve çiftlik hayvanları
Kendi geçimine yönelik karma yetiştirici
Kendi geçimine yönelik karma bitki ve çiftlik hayvanları yetiştiricileri
Çiftçi (kendi geçimine yönelik) - karma bitki ve çiftlik hayvanları
Balıkçı (kendi geçimine yönelik)
Kendi geçimine yönelik toplayıcı
Kendi geçimine yönelik balıkçılar, avcılar, tuzakçılar ve toplayıcılar
Kendi geçimine yönelik dalgıç
Kendi geçimine yönelik balıkçı
Avcı-toplayıcı
Kendi geçimine yönelik tuzakçı
Geleneksel malzeme kullanan inşaat ustaları
Ev inşaatçıları (ev ve benzeri küçük yapılar)
Ev inşaatçısı - geleneksel malzeme kullanan
Bina tamircisi
Konut inşaatçısı
Bina bakım işçisi - inşaat işleri
Ateşe dayanıklı tuğla örme ustası
Moloz döşeyici
Kaldırım taşı döşemecisi
Fırın tuğlacısı - demir çelik
İnşaat ustası - tuğla
Baca inşaatçısı
Tuğla örme ustaları ve ilgili işlerde çalışanlar
Tuğla örme ustası
Tuğla örücü - ateş tuğlası
Baca işçisi
Baca tamircisi
Tuğla ustası - inşaat
Duvar ustası
Tuğla örücü
Kaldırım döşeme ustası
Ateş tuğlası örücüsü
Taş duvarcı
Tuğla örücü - baca inşaatı
Duvarcı
Hazır blok duvar örme ustası
İnşaat ustası - taş
Kayağantaş öğütücüsü
Taş parçalayıcısı
Taş kırma, kesme ve oyma işlerinde çalışanlar
Taş ustaları ile taş kesme, yarma ve oyma işlerinde çalışanlar
Yontma ve inşa işçisi - abide
Anıt taşı ustası
Anıt taşları yontucu
Kakmacı (taş üzerine süs yapma)
Mermer ustası
KOD
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
TANIM
Taş cilalayıcısı (el aletleri veya elle kullanılan motorlu aletler)
Taş kesicisi
Taş perdah işçisi (elle)
Ebatlamacı (taş vb.)
Granit cilalayıcısı
Mermerci
Taş işaretleme işçisi
Değirmen taşı imalatçısı
Mermer işçisi
Taş oymacı
Kayağantaş cilalayıcısı
Taş ayırıcı (mermer, granit gibi taş bloklarını seçip ayıran)
Taş harf oyma işçisi (elle)
Taş işleyicisi
Taş kesicisi (el aletleri veya elle kullanılan motorlu aletler)
Taş kesme ustası (taş atölyesi)
Taş ustası
Taş yarıcısı (el aletleri veya elle kullanılan motorlu aletler)
Matkap işçisi (taş)
Taş taşlama işçisi
Taş yontma işçisi
Granit kesicisi
Hakkak (taş üzerine elle yazı veya şekil oyan)
Taş kırma, kesme ve oyma işlerinde çalışan işçiler
Taş oyma işçisi (elle)
Taş cilalayıcısı
Beton demiri döşemecisi
Pencere kenarı yapımcısı - beton döküm
İnşaat kalıpçısı
İnşaat ustası - kereste döşeme
Kenetçi - bina inşaatında demir ve sacları bağlayan
Mozaikçi - inşaat
Beton ürünler yerleştiricisi
Betonarmeci
İnşaat demircisi
Terrazzo mozaikçisi
Beton dökme, beton perdahlama ve ilgili işlerde çalışanlar
Betoncu
Beton direk kalıp hazırlama işçisi
Betonarme demircisi
Harç karıştırıcısı
Beton ustaları ve diğer ilgili çalışanlar
Kalıp ustası - inşaat
Beton ürünler dökümcüsü
Kalıpçı - inşaat
Mozaik ustası
Beton şap ustası
KOD
7114
7114
7114
7114
7114
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
TANIM
Şap ustası
Terrazzo (çimento mozaiği) ustası
Tünel kalıpçı - inşaat
Beton perdahlamacısı
Beton dökücü
Ağaç gemi yapım işçisi
Atölye ustası - ahşap kapı, pencere vb.
Nacar (dülger) - inşaatlarda ağaç işleri
Sal yapım ustası
Uçak doğramacısı - ahşap kısımlar
Ahşap prefabrik yapı inşaatçısı
Gemi direği yapımcısı - ahşap
Marangoz - makinelerin ağaç aksamı
Taka yapım ustası
Ustabaşı - ahşap kapı, pencere vb.
Ahşap doğramacı
Atölye işçisi - ahşap kapı, pencere vb.
Doğramacı
Gemi inşaat ustası - ağaç
Marangoz
Tersane işçisi - ahşap
Ahşap doğramacı - bina
Kalıpçı (ahşap kalıplar)
Kapı döşemeci
Marangozlar ve doğramacılar
Ahşap tekne yapımcısı
Dülger
Gemi doğramacısı
Ahşap mavna inşaatçısı
Atölye marangozu
Atölye sorumlusu - ahşap kapı, pencere vb.
Doğramacı - ahşap inşaat işleri
Gemi marangozu
Kapı, pencere vb. çerçevecisi
Marangoz - inşaat
Sahne ve stüdyo marangozu
Ağaç kayık yapım işçisi
Atölye şefi - ahşap kapı, pencere vb.
Atölye ustabaşısı - ahşap kapı, pencere vb.
Doğramacı ve planyacı
Ebatlandırma ustası - ağaç işleri
Gemi ustası - ağaç işleri
İnşaat marangozu
Kalafatçı
Kayık yapım ustası
Perdahlama işi yapan marangoz
Sahne dekoru yapımcısı - ahşap
KOD
7115
7115
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
TANIM
Sandal yapım ustası
Tekne inşaatçısı (ahşap)
İnşaat payandacısı
Yapı iskelesi kurucusu
İnşaatçı - bina iskeleti yıkımı
Kanalizasyon döşeyicisi - inşaat
Kule tamircisi
Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar
İskele kurucusu - inşaat (metal veya ahşap)
Bina yıkımcısı
Kule ustası
Nitelikli yıkım işçisi
İskele kurucusu
Büz, pik boru ve künk döşeyicisi
Dam aktarma ustası
Zift çatı kaplayıcı
Metal çatı ustası
Çatı kaplayıcılar
Arduvaz ve kiremit çatı ustası
Saz çatı kaplayıcı
Metal çatı kaplayıcı
Çatı ustası
Asfalt çatı ustası
Arduaz çatı kaplayıcı
Kiremit çatı kaplayıcı
Çatı sabitleyici
Kiremit aktarma ustası
Mermer döşeyici
Yer karosu döşeyicisi
Halı döşeyici
Parke döşemecisi - ahşap
Fayans döşeme ustası
Fayansçı (usta)
Karo döşeyicisi
Parke taşı döşeyicisi
Karo döşeyici
Zemin kaplamacısı - tezyinat karoları
Yer ve duvar döşemecileri
Karocu (usta)
Çini döşeyicisi
Yer ve duvar döşemecileri ve kaplamacıları
Parke döşemecisi
Mermer döşemeci
Fayans ustası
Parke işçisi
Zemin ve duvar karo ustası
Mozaik döşeme ve kaplama ustası
KOD
7122
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7123
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7124
7125
7125
7125
7125
7125
7125
7125
7125
7125
7125
TANIM
Fayans, seramik ve karo döşemecisi
Alçı ustası - dekor
Duvar sıvacısı
Sıvacı - elyaflı malzeme
Alçı dekorasyoncu
Dış cephe sıvacısı
Sıva ustası
Dekoratif sıvacı
İnşaat sıvacısı
Kartonpiyer ustası
Kartonpiyerci
Katı sıvacı
Sıvacı - tezyinat
Alçı kaplamacı - kazan ve boru
Alçı ustası - inşaat
Alçıpancı
Sıvacılar
Tirizci (bağdadi işçisi)
Alçıpan sıvacı
Dekorasyoncu - alçı işleri
Sıvacı
Kalorifer kazanı tecritçisi
Yalıtım ustası - ısı
Yalıtım ustası - ses
Bina tecritçisi (makine ile)
Ses yalıtım ustası
Soğutma ve havalandırma cihazları yalıtım işçisi
İzolasyon ustası - bina
Ses yalıtım işçisi
Yalıtım malzemeleri montajcısı
Soğutma ve havalandırma teçhizatı tecritçisi yapı yalıtımcısı
Yalıtım işçisi
Yapı yalıtım ustası
Kazan ve boru yalıtım ustası
Tecritci - yalıtımcı
Yalıtım işlerinde çalışanlar
Kazan ve boru yalıtım işçisi
Camcı - bina, taşıt
Camcı - vitrin camları
Camcı - çatı, balkon ve teras camları
Camcı (cam takıcısı)
Camcılar
Taşıt camcısı
Çatı camcısı
Otomobil camcısı
Camcı
Oto camcısı
KOD
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7127
7127
7127
7127
7127
7127
7127
7129
7131
TANIM
Boru tesisatçısı - gemi
Su tevziatçısı
Doğalgaz borusu tesisatçısı
Ölçü aletleri boru tesisatçısı
Su arıza şefi
Su hat bakım işçisi
Boru döşemecisi
Kalorifer tesisatçısı
Kanal teknisyeni
Radyatör tesisatçısı (ısıtma tesisatı kuran)
Söküm, takım işçisi - su
Su şebekesi işçisi
Su ustası
Doğalgaz tesisatçısı
Havagazı tesisatçısı - bina
Havalandırma borusu tesisatçısı
Su işleri ustabaşısı
Su tesisatçısı ve boru döşeyici
Su ve boru tesisatçıları
Vanacı - su dağıtımı
Ana boru hattı döşemecisi
Boru hattı işçisi
Kaynakçı - boru hattı
Su borusu döşemecisi (ana boru)
Boru tesisatçısı - buhar
Su arıza işçisi
Su işletme formeni
Su tesisatçısı
Boru tesisatçısı
Kimyasal tesisat döşemecisi
Boru döşeyici
Boru hattı tesisatçısı
Kazan dairesi tesisatçısı
Sıhhi tesisatçı
Boru işçisi - su kuyusu
Gemi tesisatçısı - boru tesisatı
Su hat bakıcısı
Boru tesisatçısı - uçak
İklimlerdirme teçhizatı mekanikeri
Havalandırma/klima tesisatı tamircisi
Havalandırma ve soğutma mekanikeri
Havalandırma donanımı tamircisi
Soğutma tesisatı tamircisi
Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
Soğutma/ısıtma sistemleri bakım ve onarımcısı
Dikenli tel veya örgü tel ören veya döşeyenler (evlerin veya bahçelerin çevresine)
Bina boyacısı
KOD
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7132
7132
7132
7132
7132
7132
7132
7132
7132
7132
7132
7132
7132
7133
7133
7133
7133
7133
7133
7133
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
TANIM
Boya badanacı
Boyacı - sinema seti
Boyacı - inşaat çeliği
Boyacılar ve ilgili işlerde çalışanlar
Boyacı dekoratör - duvar kağıdı
Duvar kağıdı ustası
Boyacılar (bina ve deniz taşıtları)
Boyacı - gemi
Badanacı
Boyacı - bina vb.
Boya ustası - bina vb.
İnşaat boyacısı
Boyacı dekoratör - bina
Boyacı - sahne dekorları
Yağlı boyacı - bina vb.
Duvar kağıdı döşeyicisi
Taşıt boyacısı
Cilacı
Boyacı - metal
Boyacı - metal ve ağaç eşya
Boyacı - taşıt
Boyacı - mamul mallar
Boyacı - madeni eşya
Vernikçi - mamul eşya ve taşıt
Oto boyacısı
Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama işlerinde çalışanlar
İmal ürünler boyacısı
Cilacı - madeni eşya
Sprey boyacılar ve cilalama işlerinde çalışanlar
Bina dış yüzeyleri temizleyicisi
Baca temizleyici
Kum püskürtücüsü (bina dış yüzeyini basınçlı kumla temizleyen)
Bina dış yüzey temizleyicisi
Bina dış cephesi temizleyicisi
Baca temizleyicisi
Bina dış yüzeyi temizleyicileri
Kalıp bozma işçisi - metal döküm
Kalıp tamircisi - metal döküm (elle )
Meydancı - dökümhane
Döküm kumu tavlama işçisi (elle)
Maça kurutma fırını işçisi
Metal kalıpçılar ve maça hazırlayıcılar
Maça yapıcı - makine ile
Metal döküm kalıpçısı
Potacı - döküm
Kalıp işçisi - metal döküm
Maça hazırlayıcısı
KOD
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
TANIM
Metal döküm kalite kontrolcüsü
Soket kurutma fırını işçisi
Dökümcü - metal
Kalıp ustası - metal döküm
Metal dökümcüler ve maça hazırlayıcılar
Metal göbek imalat ustası
Kesimci - metal döküm
Maçacı
Gazaltı kaynakçısı
Metal kaynak yapma makinesi operatörü
Pürmüzcü (elle)
Örtülü elektrot ark kaynakçısı
Gümüş kaynakçısı (elle)
Oksijen ve elektrik kaynakçısı
Pirinç kaynakçısı
Kaynak teknisyeni
Kaynak ustası - metal
Kaynakçılar
Kaynakçılar ve oksi-gaz alevli kesimciler
Kurşun yakıcısı
Lehimci
Lehimci (elle)
Oto kaynakçısı
Oksi-gaz kaynakçısı
Oksijen kaynakçısı
Termit macun kaynakçısı
Argon kaynakçısı (tığ kaynakçısı)
Kaynakçı - metal
Kesimci -alevle
Kurşun tesisat işçisi
Kuş kapanı ve kafesi yapımcısı - metal
Tozaltı kaynak operatörü
Kaynak işçisi
Soğuk kaynak işçisi
Kaynakçı
Rezistans kaynakçısı
Elektrik ark kaynakçısı (makine ile)
Kaynak makinesi operatörü - metal
Semaver imalat işçisi - metal
Saclama ustası
Bükücü - metal
Kazan imalatçısı
Kova imalatçısı - metal
Sobacı - metal sac
Tenekeci - imalat
Kalıpçı - metal levha
Markör - metal levha
KOD
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
TANIM
Oto kaportacı
Sac işçisi
Tenekeci
Torna-tesviye ustası - metal işleme
Çelik levha bükücüsü
Metal levha işlerinde çalışanlar
Metal varil imalat işçisi
Saclama formeni
Tesviye ustası - metal işleme
Tornacı - metal
Kaporta tamircisi
Metal levha işçisi
Teneke kutu imalatçısı
Tesviyeci - metal işleme
Karoserci
Makinatocu
Sanayi kazanları imalatçısı (elle)
Bakır cezve vb. imalat işçisi
Matara imalat işçisi - metal
Montör tesviyeci - metal işleme
Planya ustası - metal işleme
Kazancı
Radyatör imalatçısı (elle) - motorlu taşıtlar
Termosifoncu - imalat ve tamiri
Bakırcı
Güğüm imalat işçisi - metal
Kalaycı
Kaportacı
Metal ve alaşımlarından süs eşyası yapım işçisi
Oyuncak yapımcısı - metal
Bükücü - çelik levha
Kurucu, metal inşaat malzemesi
Perçinci - metal
Metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve montajcıları
El perçincisi
Metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve kurucuları
İşaretçi - metal inşaat malzemesi
Markör - metal inşaat malzemesi
Gemi montörü - metal
Hazırlayıcı, metal inşaat malzemesi
İnşaat çeliği montörü
Perçinci
İnşaat çeliği işçisi
Gemi kaplamacısı - metal
Tersane işçisi - metal
Zırh işçisi - gemi
Metal inşaat malzemesi imalatçısı
KOD
7214
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
TANIM
Alüminyum doğramacı
Bükücü - kablo, tel
Havai hat işçisi
Kule armadoru
Rigger - teleski
Rigger - kaldırma donanımı
Rigger (kablolu taşıma sistemini kuran)
Sapancı - petrol kuyusu sondajı
Uçak kablo donanım işçisi
Armador
Gemi armadoru
Halat ve kablo ekleyicisi
Rigger - demiryolu kablosu
Sapancı (kaldırma teçhizatlı) - inşaat
Sapancı (kaldırma teçhizatlı)
Taşıma ve kaldırma tertibatı kurucuları ve kablo bağlayıcılar
Tiyatro vinçcisi
Asma köprü kablo işçisi
Gemi halat ve kablo donanım işçisi
Rigger - petrol ve gaz kuyusu
Teleferik kurucusu
Bağlayıcı - kablo, tel
Halat döşeme işçisi
Rigger - kuyu
Taşıma ve kaldırma donanımlarını kuranlar ve kablo ekleyiciler
Kablo ve halat bağlayıcısı
Rigger - gemi
Rigger - uçak
Sapancı - tomrukçuluk
Dövmeci - demir
Tunç dökümcüsü
Tel çekme işçisi (elle)
Bıçakçı (bıçak yapan)
Burgucu - demir işleri
Çekiç dövmecisi - demirhane
Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar
Dökümcü (elle) - metal
Kamacı
Metal çekicisi
Nalbant
Törpü imalatçısı
Demirci - örs, tarımsal donanım vb.
Döküm işçisi ( kepçeyle) - metal
Dövme presi işçisi
Kazma ve kürek yapımcısı
Metal dövücüsü
Metal öğütme işçisi
KOD
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7221
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
TANIM
Metal şekillendirici (elle)
Nal imalatçısı
Pres ustası - metal
Sıcak demirci
Şahmerdan işçisi
Takım ustası
Bronz dövücü
Kesici alet yapımcısı - bıçak, makas, çakı, kılıç vb.
Öğütme işçisi - metal
Sulamacı - döküm
Şişirme pres tezgâhı işçisi
Bakır tel ustası
Balta ustası
El aletleri yapımcısı - testere, makas, keser, çekiç, eye
Haddeci
Pres işçisi - metal
Sıcak metal dövmeci
Kalıpta demir dövücüsü
Pirinç dökümcüsü
Su verici - metal (elle)
Demirci
Demirciler, şahmerdancılar ve pres işçileri
Soğuk demirci
Tarımsal aletler yapımcısı
Tel çubuk yapan - maden
Taşlamacı - döküm
Tüfekçi
Döküm modelci
Kalıp perdahçısı
Metal şablon yapımcısı - dökümhane
Modelci - metal
Tüfek yapımcısı
Zirai alet imalat işçisi
Kalıpçı
Torna tezgahı aynası yapımcısı
El aleti yapımcıları ve benzer mesleklerde çalışanlar
Hacim kalıpçısı
Kalıp çizimcisi
Kalıp takım işçisi
Kilit imalatçısı
Model yapımcısı
Alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar
Bağlantı parçası ve mastar yapıcı
Çilingir
Anahtarcı
Elmas uçlu el aletleri yapan
Oto kilidi imal işçisi
KOD
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
TANIM
Silah tamircisi
Alet yapımcısı
Endüstriyel kalıpçı
Kalıp, takım ve aparatçı
Metal markacı
Tüfek tamircisi
Metal tornacı
Montajcı - metal öğütme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Montajcı - metal sayısal kontrol makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Pantograf tezgahı ayarcı operatörü - metal
Perçin imalat makinesi operatörü
Planya tezgahı operatörü - metal işçiliği
Takım tezgahı operatörü
Boru kesme makinesi işçisi
Boru konikleştirme makinesi işçisi
Cnc tezgah operatörü
Delme makinesi operatörü
Demir zincir imalat makinesi operatörü
Flanj açma makinesi operatörü - metal levha
Hidrolik pres makinesi operatörü - metal
Matkap operatörü - metal işleri
Montajcı - metal kesme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Montajcı - metal matkap / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Montajcı - metal taşlama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Plaka baskı makinesi operatörü
Takım tezgahı yapan
Torna tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Torna tezgahı operatörü
Vals taşlama tezgahı ayarcı operatörü - metal
Bombe pres tezgahı operatörü
Alet üretim makinesi operatörü
Çelik halat imalat makinesi operatörü
Demir doğramacı
Kablo üretim makinesi operatörü
Matkap tezgâhı ayarcı operatörü -metal
Metal bükme makinesi operatörü
Metal dövme makinesi operatörü
Metal oyuncak üretme makinesi operatörü
Bileme operatörü - metal parçaları
Boring matkap tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Elektrik teli üretim makinesi operatörü
Elektronik gözlü oksiasetilen kesme makinesi operatörü
Hidrolik pres tezgahı operatörü
Honlama tezgahı ayarcı operatörü - metal
İğne üretim makinesi operatörü
Jilet imalat makinesi operatörü
Kolonlu torna makinesi operatörü - metal
KOD
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
TANIM
Lehim bandı işçisi
Metal conta imalat makinesi operatörü
Metal fermuar imalat makinesi operatörü
Metal hassas bileme makine operatörü
Metal işleme tezgâhları ayarcı operatörleri
Montajcı - metal kabartma makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Otomatik metal işleme, transfer tezgahı ayarcı operatörü
Otomatik torna operatörü - metal
Polisajcı (metal yüzeyi silme ve parlatma)
Rektifiye tezgahı operatörü - metal işçiliği
Revolver torna makinesi operatörü - metal
Revolver torna tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Saç röle makinesi işçisi
Takım tezgahı kurucu - operatörü
Tel dokuma makinesi operatörü
Tel eşya üretim makinesi operatörü
Çivi imal makinesi operatörü
Honlama tezgahı operatörü - metal işçiliği
Kenar yazma makinesi işçisi
Metal bükücü - torna ile
Metal kesme (kırpma) makinesi operatörü
Metal pres operatörü
Metal şerit testere tezgahı operatörü
Mıknatıs tablalı rektifiye tezgahı ayarcı operatörü - metal
Montajcı - metal rayba makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Motorlu metal kesme makası operatörü
Perçin üretim makinesi operatörü
Perçinleme makinesi operatörü
Takım tezgahı makineleri operatörü
Taşlama makinesi operatörü
Torna işleri makine operatörü - metal
Caka saç kıvırma tezgahı işçisi
Cnc operatörü
Çok milli özel torna tezgâhı ayarcı-operatörü - metal
Daire makas tezgahı operatörü - metal levha
Demir doğrama makinesi operatörü
Demirci (makine ile)
Dual testere tezgahı operatörü
Freze makinesi operatörü - metal
Freze tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Hadde muylu freze tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Hidrolik makas tezgahı operatörü - metal levha
Metal mühür imalat makinesi operatörü
Metal oyma makinesi operatörü
Metal torna makinesi operatörü
Montajcı - metal torna tezgahı / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Radial matkap tezgahı ayarcı operatörü - metal
KOD
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
TANIM
Rektifiye tezgahı ayarcı operatörü - metal
Takım tezgahı kurucuları ve kurucu
Titreşimli saç kesme makası operatörü
Yatak torna tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Vargel tezgahı operatörü - metal işçiliği
Boru kıvırma makinesi işçisi
Makine perçincisi - metal inşaat
Matkap tezgahı operatörü - metal işçiliği
Metal bileme makinesi operatörü
Metal mutfak eşyası imalat makinesi operatörü - çelik tencere, çatal, bıçak, kaşık vb.
Metal spor malzemesi makinesi operatörü
Montajcı - metal zıvana (şekillendirme) makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Plânya tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Takım tezgahı kurucusu
Pres tezgahı operatörü
Programlı metal işleme tezgahı ayarcı operatörü
Takım bileyicisi - metal işleme tezgahları
Takım tezgahı dizicisi
Armatür üretim makinesi operatörü
Açkı ve polisaj tezgahı operatörü - metal işçiliği
Bulaşık teli imalat makinesi operatörü
Eksantrik pres tezgahı operatörü
Elektrik tellerini bobine saran makine operatörü
Freze tezgahı operatörü - metal işçiliği
Hadde torna tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Kazan üretim makinesi operatörü
Metal biçimlendirme makinesi operatörü
Metal çivi imalat makinesi operatörü
Metal döküm kalıpçısı - makine ile
Metal genişletme makinesi operatörü
Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri
Metal işleme tezgahı operatörü
Metal planyalama makinesi operatörü
Metal şekil verme makinesi operatörü
Montajcı - metal delme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Montajcı - metal kalıplama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Alevle (gazla) metal kesme makinesi operatörü
Apkant hidrolik pres tezgahı operatörü
Boring matkap tezgahı operatörü - metal işçiliği
Döküm makinesi operatörü
Kontrolör - takım tezgahı montaj
Metal bükme tezgahı operatörü
Metal cilalama makinesi operatörü
Metal frezeleme makinesi operatörü
Metal işleme makinesi dizicisi
Metal işleme tezgâhı ayarcısı
Metal somun (vida) üretim makinesi operatörü
KOD
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
TANIM
Metal testere tezgahı operatörü
Montajcı - metal freze makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Montajcı - metal katlama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Montajcı - metal planya makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
Planya makinesi operatörü - metal
Pnömatik çift taraflı kesme tezgahı operatörü
Pürmüzcü - makine ile
Takım tezgahı montaj işçisi
Tel halat imal işçisi
Üniversal freze tezgâhı ayarcı operatörü - metal
Vargel tezgâhı ayarcı- operatörü - metal
Zımba tezgahı operatörü - metal işçiliği
Boru taşlama tezgahı işçisi
Metal parlatıcıları, taşlamacılar ve alet bileyiciler
Alet taşlayıcı
Döküm temizleyici
Metal perdahlayıcı
Rakle bileyicisi - tekstil
Val bileyicisi - tekstil
Döküm metal madde cilalayıcısı
Testere tamircisi
Metal parlatıcısı
Parlatma tamburu işçisi
Tekstil tarağı bileyicisi
Metal taşlamacılar, parlatıcılar ve alet bileyiciler
Raspacı (paslanmış ve okside olmuş demirleri temizleyen)
Testere tamircisi ve bileyicisi
Bileyici - metal
Zımpara taşı tezgahı işçisi
Kesici aletler bileyicisi
Metal parlatıcı
Metal temizleyicisi
Bıçak bileyicisi
Menevişci
Metal cilalayıcısı
Metal mavileştiricisi
Metal perdahçısı
Karbüratörcü - bakım ve onarım
Tezgah işçisi - motorlu taşıt, bakım ve onarım
Tamirci - motosiklet ve motorla teçhiz edilmiş pedallı araçlar
Şasi ustası - bakım ve onarım
Motorlu taşıt tamircisi
Motorlu taşıt onarım işlerinde çalışan
Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
Küçük motor tamircisi
Egzozcu - motorlu taşıt
Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcısı
KOD
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
TANIM
Rot-balans ayarcısı
Oto bakım - onarımcısı
Motosiklet tamircisi
Motorlu taşıt motoru ve yakıt sistemi servis teknisyeni
Hidrolik bakım ve onarım ustası
Garaj tamircisi
Motorlu taşıt servis teknisyeni
Motorlu taşıt mekatroniği servis teknisyeni
Moped tamircisi
Deniz motoru tamircisi
Rektefiyeci - motorlu taşıt, bakım ve onarım
Lastik tamircisi - motorlu taşıt
Kontrol elemanı - motorlu taşıt motoru
Dizel motor ustası (karayolu taşımacılığı)
Balata ustası
Oto tamircisi
Mekanikçi - motorlu taşıt, bakım ve onarım
Motor ustası - motorlu taşıt, bakım ve onarım
Motor ustası (motorlu taşıt)
Otomobil tamircisi
Ön düzen ve balans ayarcısı
Radyatörcü - motorlu taşıt, bakım ve onarım
İç lastik tamircisi - motorlu taşıtlar
Oto fren bakım-onarımcısı
Otomotiv fren sistemi servis teknisyeni
Yıkama yağlama ustası - bakım ve onarım
Motor teknisyeni - bakım ve onarım
Motorlu çekçek mekanik teknisyeni
Uçak motoru teknisyeni - bakım ve onarım
Uçak makinisti
Motor mekanik teknisyeni (hava taşıtı)
Jet motoru mekanik teknisyeni
Hava taşıtı tamircisi
Hava taşıtı motor tamircisi
Hava taşıtı bakım süpervizörü
Hava taşıtı servis teknisyeni
Helikopter mekanik teknisyeni
Uçak motoru tamircisi
Uçak motorları tamirci mekanikçisi
Uçak motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
Uçak motorları servis teknisyeni
Hava taşıtı motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
Hava taşıtı bakım teknisyeni (gövde)
Alıştırıcı-montör (uçak gövdesi)
Aerodinamikçi - uçak motoru, bakım ve onarım
Uçak teknisyeni
Uçak gövde ve motor mekanik teknisyeni
KOD
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7232
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
TANIM
Uçak gövde mekanik teknisyeni
Roket motoru komponentleri mekanik teknisyeni
Havacılık bakım teknisyeni
Hava taşıtı restoratörü
Hava taşıtı bakım teknisyeni (motor)
Motor ustası - uçak, bakım ve onarım
Pnödrolik sistem mekanik teknisyeni (hava taşıtı)
İnşaat makineleri tamircisi
Lokomotif tamircisi
Petrol sondaj makinesi bakım ve onarımcısı
Sabit motor montörü
Sanayi makineleri teknisyeni - bakım ve onarım
Takım tezgahı tamircisi
Tamirci makinisti - lokomotif
Tren motoru montörü
Alıştırıcı-montör (maden ocakları basınçlı hava makineleri)
Mekanik teknisyen - sanayi makineleri
Sanayi makineleri tamircisi
Takım tezgahı konstrüktörü - bakım ve onarım
Tamirci-makinist - ağaç işleyen makineler
Tamirci-makinist - deniz motorları
Tamirci-makinist- maden ocağı makineleri
Tarım alet ve makineleri bakım ve onarımcısı
Tarım makinesi tamircisi
Tarımsal ve endüstriyel makinelerin bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
Tren motoru tamircisi
Madencilik makineleri tamircisi
Madencilik makinesi tamircisi
Türbin tamircisi
İnşaat makinesi tamircisi
Tamirci-makinist - vagon
Hafriyat donanımı tamircisi
Madencilik makinesi montörü
Mekanik bakım ve onarımcısı (motorlu taşıtlar hariç)
Tamirci makinist - buhar kazanları
Tamirci-makinist - yüksek fırın, çelikhane,haddehane ve yardımcı tesisler
Tarımsal makine tamircisi
Vagon tamircisi
Makine montajcısı
Sabit makine kurucusu
Sabit motor tamircisi
Tamirci-makinist - fabrika bakımı
Tamirci-makinist - pistonlu buhar makineleri
Yağlayıcı (makineleri, tesislerin motor ve yataklarını yağlayan ve bakımını yapan)
Değirmen makineleri tamircileri ve kurucuları
Tamirci-makinist - matbaa makineleri
Tamirci-makinist - türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç)
KOD
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7234
7234
7234
7234
7234
7234
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
TANIM
Tekstil makineleri tamircisi
Dizel motor tamircisi - motorlu taşıt hariç
Yağlayıcı - gemi
Yağlayıcı ve gresleyici (gemi makineleri hariç)
Ağaç işleme makinesi tamircisi
Buharlı motor tamircisi
Dokuma makineleri bakım-onarımcısı
Tamirci makinist (dizel motor) (motorlu araçlar hariç)
Tamirci-makinist - hafriyat ve inşaat makineleri
Tamirci-makinist - metal işleyen tezgah takımları
Alıştırıcı-montör (dikiş makineleri)
Baskı makinesi tamircisi
Gemi motoru tamircisi
Gemi yağcısı ve grescisi
İnşaat makinesi mekanikeri
Bisiklet tamircisi
Bisiklet ve ilgili tamirciler
Bebek arabası tamircisi
Bisiklet mekanik teknisyeni
Tekerlekli sandalye tamircisi
Tamirci - pedallı araçlar
Montajcı - kronometre
Saat tamircisi
Hassas ve dakik aletler imalat işçisi ve tamircisi
Ölçü aletleri ustası
Saat yapımcısı
Cerrahi alet imalat işçisi
Cerrahi cihaz tamircisi
Denizcilik aletleri imalat işçisi
Hassas alet tamircisi
Hassas alet yapımcıları ve tamircileri
Hassas alet yapımcısı
Hassas ve optik aletler imalat işçisi
Terazi imalat işçisi
Terazi, kantar vb. hassaslaştırıcısı
Saat üretim makinesi operatörü
Montajcı - saat
Fotografik donanım imalat işçisi
Fotoğrafik ekipman tamircisi
Kamera tamircisi
Optik aletler imalat işçisi ve tamircisi
Tartı aletleri bakım ve tamir işçisi
Meteorolojik cihaz yapımcısı
Dişçilik aletleri tamircisi
Fotografik donanım tamircisi
Sayaç imalat işçisi
Montajcı - işitme cihazı
KOD
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
TANIM
Barometre imalat işçisi
Saat imalat işçisi
Sayaç tamir işçisi
Zaman saatleri bakım ve tamir işçisi
Makine operatörü - saat parçaları üretimi
Bilimsel amaçlı alet tamircisi
Cerrahi cihaz yapımcısı
Ölçme aleti imalat işçisi
Sayaç tamircisi
Tıbbi alet bakım ve onarımcısı
Montajcı - hassas cihazlar
Bilimsel alet imalat işçisi
Dişçilik aletleri imalat işçisi
Hassas alet kalibre ölçücüsü
Hassas ve dakik aletler alıştırıcı - montörü
Kol saati tamircisi
Kol saati yapımcısı
Optik alet tamircisi
Ayarcı - kantar vb.
Müzik aleti yapımcısı
Piyano imal işçisi
Piyano akortçusu
Borulu org yapımcısı
Kemençe yapımcısı
Müzik aleti yapımcıları ve akortçulari
Nefesli müzikal enstrüman tamircisi
Piyano yapımcısı
Silofon yapımcısı
Tef yapımcısı
Yaylı/telli çalgı yapımcısı
Bağlama yapımcısı
Keman yapımcısı
Org imal işçisi
Akordeon imal işçisi
Akordeon yapımcısı
Akortçu
Müzik aletleri akortçusu
Tahtadan yapılmış nefesli çalgı yapımcısı
Telli saz yapımcısı
Ud yapımcısı
Vurmalı müzikal enstrüman tamircisi
Enstrüman yapımcısı - müzik
Pirinçten yapılmış çalgı tamircisi
Saz yapımcısı
Telli müzikal enstrüman tamircisi
Nefesli sazlar imal işçisi - ağaç
Org yapımcısı
KOD
7312
7312
7312
7312
7312
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
TANIM
Yaylı sazlar imal işçisi
Davul yapımcısı
Körüklü org yapımcısı
Nefesli sazlar imal işçisi - metal
Müzikal enstrümanlara ton çekici
Kıymetli metal çekicisi
Mücevherat yapımcısı
Değerli metal oymacısı
Değerli taş dizicisi
Kaplayıcı - değerli metal
Kıymetli taş takıcısı
Kuyumcu
Mücevherat oymacısı
Varakçı - kuyumculuk
Altın takı yapımcısı
Değerli metal yuvarlayıcısı
Kıymetli metal varak işçisi
Kıymetli taş kesicisi
Kuyumculuk işçisi
Tamirci - kuyumculuk
Altın dövücüsü
Cilalayıcı - değerli taş
Hakkak - değerli metal
Mücevher tamircisi
Mücevherat tamircisi
Cevahirci
Kıymetli taş tıraş ve perdah işçisi
Mineci - değerli metal
Mücevher dizicisi
Yaldızcı - mücevherat
Dökümcü - mücevher (metal) kalıp
Emayeleyici (mücevher)
Kesimci - mücevher
Kuyumcu - altın ve gümüş işleme
Altın ustası
Bükücü - değerli metal
Değerli taş mıhlayıcısı (yerleştiricisi)
Gümüş ustası
Mücevher ve değerli metal eşya işlerinde çalışanlar
Gümüş kaynakçısı - makine ile
Çanak - çömlek yapımcısı
Zımpara taşı kalıpçısı
Tornacı - çanak, çömlek ve porselen
Çanak - çömlek ustası
Çömlek ve porselen kalıpçısı
Kaplamacı - seramik (daldırma)
Kerpiççi
KOD
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
TANIM
Briket imalat işçisi (çimento, kömür, toprak vb.den tuğla yapımcısı)
Çömlek ve porselen döner tablacısı
Tuğla ve kiremit kalıpçısı
Çanak - çömlek ve porselen kalıp imalat ustası
Kalıpçı - bileyi çarkı
Perdahlayıcı - seramik
Testici - testi imal eden
Çanak-çömlek ustası
Çanak-çömlekçiler ve ilgili işlerde çalışanlar
Elekçi (tuğla ve kiremit ocaklarında elek temizleyicisi ve değiştiricisi)
Hazırlama işçisi (tuğla fabrikasında imalat için gerekli hammadde hazırlayıcısı)
Kalıpçı (tuğla ve kiremit ocaklarında döküm işçisi)
Presçi - kil kabartma
Saksı imalat ustası
Aşındırıcı çark kalıpçıları ve çanak-çömlek işlerinde çalışanlar
Briket ustası (çimento, kömür, toprak vb.den tuğla yapımcısı)
Bükücü - çanak, çömlek ve porselen
Çanak, çömlek ve porselen eşya modelleyicisi
Çanak-çömlek ve porselen dökümcüsü
Çanak-çömlek ve porselen modelcisi
Çömlekçi
Dökümcü (kalıp) - tuğla ve kiremit
Küp imalatçısı
Alçı kalıpçısı - çeşitli eşya imalatında
Presçi - kap, kacak ve porselen
Abajur yapımcısı - seramik
Çanakçı (çanak imalat ustası)
Büz ve künk imalat işçisi
Çanak - çömlek ve porselen kil şerbeti dökümcüsü
Muayeneci (tuğla imalatında tuğlaların ebatlarına bakan ve bozuk olanları ayıran)
Cam levha kesici (elle)
İnce tıraşçı - optik cam
Dilimleyici - optik cam
Isıcam imal işçisi
Yakmacı - cam eşya
Cam eşya yapımcısı
Cam taşlayıcısı
Sap takıcı - cam eşya
Abajur yapan - cam
Cam kesim elemanı - cam eşya yapımı
Perdahlayıcı - cam
Bombe mikalı cam imal işçisi
Çapak kırma işçisi - cam
Perdahçı - optik cam
Cam eşya kesicisi (elle)
Dökümcü - cam, mercek
Kalıp bakım işçisi - cam
KOD
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
TANIM
Cam cilacısı
Cam eşya yapımcıları, kesicileri, taşlayıcıları ve cilalayıcıları
Cam üfleyicisi
Cam üfleyicisi - cam eşya yapımı
Fondör - cam
Taşlamacı - cam
Bükücü - cam eşya yapımı
Cam imalatı işçisi (elle)
Cam kenarı perdahlayıcısı
Düz mikalı cam imal işçisi
Cam kesicisi
Cam perdahçısı
Cam presçi (elle)
Cam tüp bükücü
Cam üfürücüsü
Delme ustası - cam
Emaye cam imal işçisi
Gözlük camı yapım işçisi
Cam yiv açıcısı
Boyacı - cam (inşaat hariç)
Tabelacı
Buzlu cam yapımcısı
Dekoratör - seramik
Gravürcü - cam
Oymacı - cam
Cam oymacıları ve asitle şekil verenler
Cam süsleyicisi (elle)
Kaplamacı (elle) - metal eşya (daldırma)
Serigrafi işçisi - cam
Tabela yazıcılar, dekoratif boyacılar, gravürcüler ve oymacılar (asitle)
Avize imalat ustası - cam
Ayna sırcısı
Boyacı (daldırma) (inşaat hariç)
Cam gravürcü
Dağlayıcı - cam
İlan tabelası boyacısı
Simleyici - cam
Cam emayeleyici
Cam ve seramik boyacıları ve diğer ilgili dekoratif boyacılar
Kum püskürtücü - cam
Lastik baskı yapıcısı - seramik
Cam dekoratörü
Dekoratif boyacı
Çini işlemeciliği teknikeri
Cam oymacı
Lak sürücü (fırça)
Seramik süsleyicisi (elle)
KOD
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
TANIM
Sprey boya yapıcı - cam
Şekillendirici - dekoratif cam
Tabela yazıcısı
Boyacı (fırça) (inşaat hariç)
Dekorasyoncu - seramik
Dekoratif boyacı - cam, seramik
Seramik dekoratörü
Ayna imalat ustası
İşaretleyici - cam oyma
Seramik boyacısı (daldırma)
Seramik süsleyici (püskürtme)
Sırlayıcı
Boyacı (püskürtme (inşaat hariç)
Hasır, saz ve hint kamışından süs eşyaları yapım ustası
Küfe yapım ustası
Fırça yapımcısı
Kalbur yapım ustası
Ok ve yay yapımcısı
Ağaç, sepetçilik ve benzer malzemeleri kullanan elişi çalışanları
Ahşap eşya el işi çalışanı
Sepet örücüsü
Sepet yapımcısı
Süpürge yapımcısı
Hasır örücüsü
Saz örme el işi çalışanı
Sepet mobilya yapımcısı
Süpürge imalat ustası
Balık sepeti yapımcısı
Fırça imal işçisi (elle)
Sepet imal işçisi
Tahta elek yapım ustası
Abajur yapım ustası - ahşap
Ağaç ve ağaç kabuğundan süs eşyası ve süs heykeli yapım ustası
Hasır mobilya işçisi
Maket işçisi - ahşap
Saz mobilya yapımcısı
Tahta kafes yapım ustası
Ahşap oyuncak imalat ustası
Örgü mobilya yapımcısı
Sepet ve süpürge imalatçıları
Elyaf/tekstil gerici
Giyim eşyası örücüsü (el tezgahı veya basit makinelerde)
Havlu işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
İp ve yün ipliği eğiricisi
Kumaş dokumacı
Tekstil el işi çalışanı
Kazaz (ipek ve suni ipekten süs püskülleri, başlık, tespih püskülü vs. yapan)
KOD
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
TANIM
Kroşe sürfileci (elle)
Örücü
Deri el işi çalışanı
Dokuma tezgâhına iplik geçirici
Elyaf/tekstil iplik bükücü
Elyaf/tekstil tarama işçisi
Halı dokuyucu (el tezgahı)
Halı el işi çalışanı
İplik yapımcısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
Nişancı (bez üzerine benek ve çiçek damgası yapan)
Ağ yapımcısı (elle veya el tezgahında)
Balık ağı yapımcısı (elle veya el tezgahında)
Çözgü arkacı (el tezgahı)
Havlu dikimcisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
Taharcı
Elişi çalışanı (deri)
İpekli dokuma tezgahı işçisi (el tezgahı)
Ağ - file örücüsü (elle)
Çözgücü (el tezgahı)
Kilim dokuyucu (el tezgahı)
Kurdeleci (el tezgahı veya basit makinelerde)
Manusa dokumacısı (el tezgahlarında pamuk ipliğinden yapılan dokuma)
Örücü (el tezgahı veya basit makinelerde)
Saçak dokuyucusu - halı dokuma (el tezgahı veya basit makinelerde)
Urgancı
Giysi dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
Halat yapımcısı (el tezgahı)
Halı apre işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
Halı dokumacı
Kumaş onarıcı
Dokumacı (el tezgahı)
İpek ipliği yapımcısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
Halı çiticisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
Halı dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
Halı onarıcı (elle veya basit makinelerde)
Halı tamircisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
Ham bez dokuma işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
Kadife makasçısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
Halı dokuma tafting makinesi işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
Halı tıraşçısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
Kordon ve şerit işçisi (elle)
Şerit ustası (el tezgahı veya basit makinelerde)
Jakar dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
Kumaş dokuyucu (el tezgâhı)
Örgü tezgahı ayarcısı (el tezgahı veya basit makineler)
Abajur yapım ustası - tekstil, deri vb.
Keçe ve kepenek yapımcısı
KOD
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7319
7319
7319
7319
7319
7319
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7322
7322
7322
7322
7322
7322
TANIM
Mutaf (yem torbası, gübre torbası, çul, saman torbası dokuyan)
Örme ustası (el tezgahı veya basit makinelerde)
Kumaş boyacısı
Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi çalışanları
Çulcu (el tezgahı)
Mazman (kilim dokuyan - el tezgahı)
Örgü makinesi kurucusu (el tezgahı veya basit makineler)
Çulha - dokuma
Kroşeci - dokuma (el tezgahı veya basit makinelerde)
El işi ustası - halı, tekstil dokuma
Başka yerde sınıflandırılmamış elişi çalışanları
Taş eşyalar el işi çalışanı
Taş, lületaşı, mermer ve kilden süs heykelleri ve eşyaları yapım ustası
Kehribarcı - kehribar eşya imal etme ustası
Lüleci - lüle taşından eşya imal eden
Metal oyuncak yapımcısı
Baskı makinesi dizicisi
Elektronik ön baskı teknisyeni
Dizgici
Fotogravür fotoğrafçısı
Fotolitografik baskı ustası
Baskı fototipçisi
Dizmen
Mürettip (elle)
Baskı sayfa düzenleyicisi
Masaüstü yayıncılık donanımı operatörü
Harf döküm makinesi operatörü
Levha yapıcı (baskı)
Baskı foto-dizgicisi
Levha montajcısı (Serigrafi baskı)
Tifdruk (çukur baskı tekniği) baskı ustası
Baskı tabaka vericisi
Baskı dizgicisi
Fototip montajcısı
Masaüstü yayıncılık operatörü
Serigrafi ustası
Forma tertipçisi
Fototip sayfa tertipçisi - matbaa
Sayfa tertipçisi
Baskı montajcısı
Baskı öncesi teknisyenleri
Tifdruk baskı (çukur baskı) pres operatörü
Tipo baskıcı
Linotip operatörü
Linotipçi
Dizgi makinesi operatörü
Entertip operatörü
KOD
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7323
7323
7323
7323
7323
TANIM
Gravür baskı makinesi operarörü
Kumaş baskı basımcısı
Küçük baskı makinesi operatörü
Matbaa baskı montajcısı
Ofset baskıcı
Renk ayrımcı
Rotogravür baskı makinesi operatörü
Silindirik tertipli baskıcı
Fleksografik baskı makinesi operatörü
Foto - tipi hurufat dizme makinesi operatörü
Monotipçi
Web baskı makinesi operatörü
Besleyici operator (basım)
Dijital baskı makinesi operatörü
Levha baskı pres operatörü
Matbaa makinesi operatörü
Rotatif baskı pres operatörü
Serigrafi baskı makinesi operatörü
Tekstil baskıcısı
Matbaa ustası
Duvar kağıdı baskıcısı
Geniş tabaka besleme makinesi operatörü
Matbaa işçisi
Direkt litografik baskıcı
Hurufat döküm makinesi operatörü - matbaa ve basım evleri
Prova baskıcı
Tipograf
Baskıcı (makineyle) - cam
Monotip harf döküm makinesi operatörü
Ofset baskı pres operatörü
Baskı makinesi operatörü
Düz tablalı baskıcı
Kalıp basımcı
Kopya baskı makinesi operatörü
Monotip operatörü
Rotatif baskıcı
Duvar kağıdı baskı pres operatörü
Fototip tertip makinesi operatörü
Basımcılar
Ozalit makinesi operatörü
Serigrafi basımcısı
Tekstil baskı makinesi operatörü
Amerikan cilt operatörü
Baskı tamamlama ve ciltleme işlerinde çalışanlar
Toplama operatörü
Ciltleme makinesi operatörü
Kesme operatörü
KOD
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7411
7411
7411
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7413
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
TANIM
Küçük ciltleme makinesi işçisi
Ciltçi
Sırttan zımbalama makinesi operatörü
Katlama operatörü
Cilt tezyinatçısı (makine ile)
Çoklu ciltleme makinesi operatörü
Harmanlama operatörü
Preste kağıt kesme operatörü
Kitap kabartma makinesi operatörü
Elektrik tesisatçısı
Bina ve ilgili elektrik tesisatçıları
Bina elektrik tesisatı tamircisi
Elektrik jeneratörü montajcısı
Elektrik mekanikeri ve montajcıları
Otomotiv elektrikçisi
Armatür kurucusu
Elektrik mekanikeri
Asansör mekanikeri
Elektrik montajcısı
Kablo döşeme işçisi - elektrik iletimi
Telefon hattı işçisi
Telgraf hattı işçisi
Hat çekici - elektrik enerjisi
Kablo çekme işçisi - elektrik enerjisi
Tesisatçı - elektrik kablosu
Hat çekici - elektrik cer hatları
Elektrik hattı bakım ve döşeme işçisi
Elektrik hattı kurulumcusu
Kaynakçı - kablo perçinleme
Hat çekici - telefon ve telgraf
Elektrik enerji hattı çalışanı
Elektrik hattı döşeyicileri ve tamircileri
Kazan tablocusu - elektrik
Kablo ekleyici - elektrik
Elektrik kablosu bağlayıcısı
Elektrik hattı kablo işçisi
Elektronik montörü - elektronik ikaz sistemleri
Elektronikçi - bakım ve onarım
Elektronik donanım servis elemanı - radyo ve televizyon
Elektronik büro makinesi tamircisi
Elektronik ekipman servis elemanı
Televizyon tamircisi
Endüstriyel bakım ve onarım elektronikçisi
Hava taşıtı bakım mühendisi (havacılık elektroniği)
Otomatik kasiyer makinesi mekanikeri
Uçak bakım teknisyeni (havacılık elektroniği)
Elektronik mekanikerleri ve servis elemanları
KOD
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7511
7511
7511
7511
7511
7512
7512
7512
7512
7512
7513
7513
7513
7514
7514
7514
7514
7514
7514
TANIM
Elektronik montörü - tıbbi teçhizat
Havacılık elektroniği teknisyeni
Montajcı - elektronik donanım
Elektronik montörü
Montajcı - optik aletler ve elektronik
Radyo, televizyon ve elektronik cihazlar bakım onarımcısı
Elektronik mekanikeri
Elektronik mekanikeri ve servisçisi
Fotokopi makinesi teknisyeni
Elektronik eşya tamircisi
Radyo tamircisi
Elektronik donanım servis elemanı - bakım ve onarım
Tamirci-makinist - elektronik büro makineleri
Veri ve telekomünikasyon kablocusu
Telefon tesisatçısı
Telekomünikasyon hattı çalışanı
Bilgisayar teknik servis elemanı
Elektronik montörü - radyo ve televizyon vericileri ve radar teçhizatı
Montajcı - radar
Bilgisar ekipmanı montajcısı
Elektronik montörü - bilgisayar ve ilgili cihazlar
Telekomünikasyon bakım ve onarımcısı
Bilgisayar donanım kurucusu
Bilgisayar elektronik aksamı tamircisi
Montajcı - bilgisayar donanımı
Telekomünikasyon ekipmanı bakım ve onarımcısı
İletişim teknolojisi servis elemanı
Bilgi ve iletişim teknolojisi kurulumcuları ve servis elemanları
Balık filetocusu
Kasaplar, balık satıcıları ve benzer gıda hazırlama işlerinde çalışanlar
Kasap
Balık satıcısı
Hayvan kesicisi
Pastacı
Şekerci
Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları
Fırıncı
Çikolata imalatçısı
Süt ürünleri imalatçıları
Tereyağı imalatçısı
Peynir imalatçısı
Meyve-sebze ile ilgili konserveciler
Sebze ve meyve toplayıcısı
Acı sos (doğu Hindistan' a özgü tatlı-ekşi bir karışım) imalatçısı
Reçel imalatçısı
Yağ çıkarıcı
Sebze konservecisi
KOD
7514
7515
7515
7515
7515
7515
7515
7515
7515
7515
7516
7516
7516
7516
7521
7521
7521
7521
7521
7521
7521
7521
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
TANIM
Meyve konservecisi
Sebze sınıflayıcı
Çay tadıcısı
Şarap tadıcısı
Çay eksperi
Meyve sınıflayıcı
Gıda ve içecek tadıcıları ve sınıflayıcılar
Gıda tadıcısı
Gıda sınıflayıcı
Likör tadıcısı
Tütün hazırlayıcılar ve tütün ürünleri yapımcıları
Puro yapımcısı
Tütün sınıflayıcısı
Sigara yapımcısı
Kaplama kurutma makinesi bakıcısı
Kerestelerin nemini belirli bir seviyeye kadar buharlaştıran ????
Tomruk işleme tankı operatörü
Ağaç/kereste işleyici
Kereste fırını operatörü
Ağaç işleyen
Ağaç işleyiciler
Kurutma fırını operatörü
Ahşap kalıp yapımcısı
Mobilya yapımcısı
Mobilya marangoz ustaları ve ilgili işlerde çalışanlar
Araba yapımcısı (ahşap)
Mobilya marangoz ustası
Tekerlek yapımcısı (ahşap)
Perdahlama makinesi ayarcı operatörü - ağaç
Tahta oyuncak üretim makinesi operatörü
Tesviye makinesi operatörü - ağaç işleri
Ağaç işleme makinesi kurucusu
Ağaç işleme torna tezgahı operatorü
Ağaç tornacısı
Buharlı pres makinesi işçisi - ağaç kaplama
Bükücü (makine ile) - kontrplak, ağaç
Mobilya üretim makinesi operatörü
Makine operatörü (ahşap ürünler)
Tahta boyama makinesi operatörü
Tahta cilalama makinesi operatörü
Tahta perdahlama makinesi operatörü
Ağaç işleme tezgahı operatörü
Ağaç ürünleri makinesi operatörü
Ağaç oyma makinesi operatörü
Ebatlama makinesi operatörü - ağaç ürünleri
Lake makinesi ayarcı operatörü - mobilya, ağaç
Mobilya cilacısı (püskürtme ile) - ağaç
KOD
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7532
7532
7532
7532
7532
7533
7533
7533
7533
7534
7534
7534
7534
7534
7534
7535
7535
TANIM
Ağaç işleme makinesi kurma operatörü ??
Ağaç işleri makinesi operatörü
Zımpara makinesi operatörü - ağaç ürünleri
Ahşap ürün makinesi operatörü
Makara yapım makinesi operatörü - ağaç
Mekik yapım makinesi operatörü - ağaç
Pres makinesi operatörü - ağaç işleri
Ağaç işleme makinesi operatörü
Ağaç markalama makinesi operatörü
Ağaç işleme torna makinesi operatörü
Ağaç hak işleri makinesi operatörü
Tutkal sürme makinesi ayarcı operatörü - ağaç
Tahta bükme makinesi operatörü
Parke imalat makinesi operatörü - ağaç
Hassas ağaç işleme hızarcısı
Ağaç tornalama makinesi operatörü
Ağaç kazıma makinesi operatörü
Ağaç işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri
Ağaç işleme makinesi kurucu operatörü
Tutkallama makinesi operatörü - ağaç mobilya
Ahşap oyma makinesi operatörü
Mobilya üretim makinesi operatörü - ağaç
Tahta spor malzemesi makinesi operatörü
Kürk eksperi
Kürk yapımcısı
Şapka yapımcısı
Terziler, elbise yapımcıları, kürk ve şapka yapımcıları
Giysi imalatçısı
Elbise yapımcısı
Terzi
Kürk kalıbı yapımcısı
Giysi kalıbı yapımcısı
Giysi biçicisi
Giyim eşyası ve ilgili kalıp yapımcıları ve kesimcileri
Eldiven biçicisi
Dikişçiler, nakışçılar ve ilgili işlerde çalışanlar
Dikişçi
Şemsiye yapımcısı
Nakışçı
Döşemecilik teknisyeni
Mobilya döşemecisi
Yatak yapımcısı
Taşıt döşemecisi
Döşemeciler ve ilgili işlerde çalışanlar
Ortopedik ürün döşemecisi
Ham deri boyacısı
Ham deri eksperi
KOD
7535
7535
7535
7535
7535
7536
7536
7536
7536
7536
7541
7541
7541
7541
7541
7541
7542
7542
7542
7542
7542
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
TANIM
Sepici
Ham deri işleyiciler, tabakçılar ve postçular
Deri tabakçısı
Post eksperi
Post yapımcısı
Eyer yapımcısı
Ayakkabı tamircisi
Ayakkabı yapımcısı
Ayakkabı yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar
Ortopedik ayakkabı yapımcısı
İnci dalgıcı
Dalgıç, kurtarma
Su altı işçisi
Sünger dalgıcı
İstiridye dalgıcı
Su altında çalışanlar (dalgıçlar ve balıkadamlar)
Ateşleyiciler ve patlatma işlerinde çalışanlar
Barut taşıyısı
Barutçu
Ateşleyici
Patlatman
Emniyet, sağlık ve kalite kontrolörleri
Tekstil kalite kontrol teknisyeni
Kalite kontrolörü - mekanik ürünler
Ürün eksperi
Halat kontrolörü
Kalite kontrol teknisyeni - dokuma
Makine kalite kontrolcüsü ve deneyicisi
Çorap kontrolörü
Kalite kontrolörü - büro makineleri montajı
Kalite kontrolörü - deniz motorları montajı
Kalite kontrolörü - tesis bakım montajı
Konfeksiyon kontrolörü
Pamuk eksperi
Kalite kontrol elemanı - şapka dikimi
Kalite kontrol işçisi - metal şablon yapımı
Kalite kontrol elemanı - tente ve çadır imalatı
Kalite kontrol işçisi - kalıp imalatı
Kalite kontrolcü
Kalite kontrolörü - hizmetler, işlemler ve miktar
Kalite kontrolörü - tekstil, tarımsal ve sanayi makineleri montajı
Kalite kontrolörü - türbin montajı
Kontrolör - güvenlik
Kontrolör - teknik standartlar
Örgü kontrolörü
Ürün eksperleri ve test ediciler (gıda ve içecekler hariç)
Yün eksperi
KOD
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7543
7544
7544
7544
7544
7549
7549
7549
7549
7549
7549
7549
7549
7549
7549
7549
7549
7549
8111
8111
8111
TANIM
Kalite kontrol elemanı - dikim
Kalite kontrol elemanı - hazır giyim
Kalite kontrol işçisi - tüfek imalatı
Kalite kontrolcü - tekstil
Kalite kontrolörü - kumaş
Kalite kontrolörü - takım tezgahı montajı
Kumaş kontrolörü
Halı kontrolörü
Kalite denetçisi
Kalite kontrol elemanı - oyuncak imalatı
Kalite kontrolcü - halı
Kalite kontrolörü - ağaç işleme makineleri montajı
Kalite kontrolörü - elektrik ve elektronik ürünler
Kalite kontrolörü - elektrikli soğutma ve havalandırma donanımı montajı
Kalite kontrolörü - mekanik soğutma ve havalandırma donanımı montajı
Kontrolör (ayakkabı)
Tütün eksperi
Elektrik ve elektronik araçlar kalite kontrolcüsü
Kalite kontrol elemanı - şemsiye imalatı
Kalite kontrolörü - baskı makineleri montajı
Kalite kontrolörü - endüstriyel işlemler, sanayi ürünleri
Kontrolör - elektrik tesisatı
Kalite kontrolörü - iş ve madencilik makineleri montajı
Kontrolör - emniyet
Kontrolör - üretim güvenliği
Teknik emniyet görevlisi
Kalite kontrol işçisi - metal alet imalatı
Dezenfekte eden (zararlı böcekleri öldürenler)
Yabani ot kontrolörü
Dezenfekte edenler ve diğer zararli böcek veya yabani ot kontrolörleri
Zararlı böcek kontrolörü
Kesimci - cam
Optik lens perdahlayıcısı
Başka yerde sınıflandırılmamış sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Optik cam kesicisi
Konik tıraşçı - optik cam
Optik lens kalıpçısı
Mercek camı yapım işçisi
Çiçek tanzimcisi
Optik cam yapım işçisi
Parlatıcı - cam
Parlatıcı - cam mercek
Mercek kalıpçısı
Kaplama işçisi - cam
Kum çıkarıcısı
Lavvar işçisi - maden
Maden ve taşocağı makine ve tesis operatörleri
KOD
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8112
8112
8112
8112
8112
8112
8112
8112
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
TANIM
Mekanik işleme makineleri operatörü - maden veya taşocağı
Mekanik yükleyici operatörü - maden veya taşocağı
Mermer ocağı makineleri operatörü
Sürekli maden makinesi operatörü
Taşocağı operatörü
Dolgu makinesi operatörü - maden ve taşocağı
Delici ustası - maden
Sondör - maden ve taş ocağı
Delici/sondajcı (madencilik)
Lavvar yıkayıcısı - maden
Konveyör ustası - maden
Maden operatörü
Maden kesme makinesi operatörü
Tavan saplamacı (madencilik)
Paletli ve lastik tekerlekli delme makinesi operatörü - maden
Maden kanal açma makinesi operatörü
Halatlı ekskavatör operatörü (madencilik)
Delme makinesi operatörü - madencilik
Otomatik maden makinesi operatörü
Forklift operatörü - taşocağı
Ekskavatör operatörü- maden veya taşocağı
Bagger operatörü
Taş ve maden ocağı delme makinesi operatörü
Kompresör operatörü - maden ve taşocağı
Kireçtaşı çıkarıcısı
Kireç ocağı ustası
Maden tesisi operatörü
Jumbo operatörü
Yüzdürme işçisi (mineral işleme)
Kömür yıkama tesisi operatörü
Kırıcı operatörü (mineral veya taş işleme)
Makine operatörü (taş kesme veya işleme)
Freze makinesi operatörü (mineral)
Taş işleme makinesi operatörü
Mineral ve taş işleme tesisi operatörleri
Altın tortusu ayırıcısı
Elektrikli kıskaç operatörü
Sondaj makinesi operatörü
Sondaj teçhizatı operatörü
Sondaj tesis operatörü
Delici sondaj makinesi operatörü
Kuyu açma ve sondaj makineleri operatörleri ve ilgili çalışanlar
Sinyal gönderen delme makinesi operatörü
Delici/sondajcı (petrol veya gaz kuyusu)
Sondaj teçhizatı operatörü Tourpusher ????
Vinç operatörü, sondaj kulesi
Delici sondaj Toolpusher ????
KOD
8113
8113
8114
8114
8114
8114
8114
8114
8114
8114
8114
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
TANIM
Developman delme makinesi operatörü
Vinçci, sondaj kulesi
Makine operatörü (dökme taş üretimi)
Dökme taş ürünleri makinesi operatörü
Endüstriyel elmas parlatma makinesi operatörü
Taş cilalama makinesi operatörü
Beton üretim makinesi operatörü
Beton parlatma makinesi operatörü
Taş parlatma makinesi operatörü
Çimento, taş ve diğer mineral ürünler ile ilgili makine operatörleri
Dökme beton ürünleri makinesi operatörü
Bobin alıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Bobin sarıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Dökümhane işçisi
Hadde operatörü - demir dışı metaller
Isıl işlemci - metal
Metal ergitme, tavlama ve tasfiye izabecileri
Pres ve kalıp ayar işçisi - metal
Yüksek fırın işçisi
Çelik dönüştürme fırını operatörü
Hat operatörü - demir çelik
Yüksek fırın sobacısı - cevher ergitme
Haddehane maniplatörü
Haddehane operatörü - demir çelik/sürekli
Savurma döküm makinesi operatörü
Isıl işlem yapan fırın operatörü - metal
Eksiz boru çekme makinesi operatörü
Metal çekme makinesi operatörü
Spiral kaynak yolu makinesi operatörü - metal boru
Haddeci - demir dışı metaller
Metal ekstrüzyon tesisi operatörü
Sıcak hadde makinesi operatörü - çelik
Sıcak presçi - metal
Açık ocak izabecisi (martin) - çelik
Çelik arıtma fırını operatörü
Çelik kesme ve transfer makinesi operatörü
Dikenli tel makinesi operatörü
Kafes teli makinesi operatörü
Metal pres makinesi ustası
İzabeci - metal ergitme
Metal hadde çekicisi - sıcak hadde
Metal ısıl işlem operatörü
Sıcak haddeci - çelik
Tavcı - metal
Demir-dışı metal arıtma ve dönüştürme fırını operatörü
Yüksek fırın tüyercisi - cevher ergitme
Haddehane operatörü - demir dışı metaller
KOD
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
TANIM
Kepçe operatörü - metal döküm
Metal döküm makinesi operatörü
Yatay-dikey pres tezgâhı operatörü
Metal sertleştirme fırını operatörü
Kaynak yolu makinesi operatörü - metal boru
Su presi operatörü - metal boru imalatı
Ateşleme işçisi (döküm ocağı) - demir ve demir dışı metaller
Dikişsiz boru haddecisi
Hadde ayarcısı - metal
Fırın vinç makinisti
Tavlama fırını operatörü
Eksiz boru ve tüp haddehane operatörü
Pres döküm makinesi operatörü
Metal karıştırma fırını operatörü
Şekillendirme makinesi operatörü - metal
İzabeci - demir dışı metal tasfiye
Sürekli hadde operatörü - çelik
Cürufcu - çelik dönüştürme fırını
Maden cevheri eritme fırını operatörü
Yüksek fırın operatörü
Santrifüj döküm makinesi operatörü
Sürekli çubuk döküm makinesi operatörü (demir dışı metaller)
Tel örme makinesi operatörü
Bobin dikici - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Boru dökümcüsü - maden
Doğrultma işçisi - metal (soğuk haddehane)
Nitratlayıcı - metal
Soğuk presçi - metal
Şarj işçisi - kupola ocağı
Testere tezgahı işçisi - demir ve demir dışı metaller (sıcak haddehane)
Metal döküm operatörü
Boru kesme makinesi operatörü - metal boru
Eksiz tüp çekme makinesi operatörü
Metal pres makinesi operatörü
Tel çekme makinesi operatörü
Çelik haddecisi
Demir dövme presi operatörü
Hadde operatörü - soğuk çelik
Lens ölçücüsü (izabe ocaklarına oksijen veren fırınların lens seviyesini ölçen kişi)
Sementasyon tavcısı - metal
Temizlik hatçısı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Temizlik hatçısı - metal (soğuk haddehane)
Yüksek fırın izabecisi - cevher ergitme
Bobin açıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Metal levha markacısı - sıcak haddehane
Pota dökücü
Pres operatörü - metal
KOD
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
TANIM
Su verici - metal (makine ile)
Sürekli döküm operatörü
Yüksek fırın miksercisi - cevher ergitme
Kalorifer radyatörü dökümcüsü - metal döküm
Metal boru imalat makinesi operatörü - dökümhane
Metal ısıtma fırını operatörü
Metal karbonasyon donanımı operatörü
Metal tampere makinesi operatörü
Metal tavlama fırını operatörü
Metal çekme makinesi ustası
Bobin sıyırıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Bobin verici - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Çelikhane işçisi
Dekapaj kontrolcüsü - metal (soğuk haddehane)
Hadde makasçısı - sıcak haddehane
İzabeci (kupola)
Kalorifer radyatörü imalat işçisi - metal döküm
Metal işleme tesisi operatörleri
Metalleri ısı ile işleme tesisi operatörü
Soğuk haddeci - çelik
Tavlama işçisi (annealer)
Bessemer veya thomas izabecisi - çelik tavlama
Elektrik ark fırını izabecisi - çelik tasfiyesi
Continuous rod döküm makinesi operatörü
Enjeksiyon pres döküm makinesi operatörü
Metal eritme fırını operatörü
Pik dökümcüsü - pik dökme makinesi
Metal semantasyon fırını operatörü
Dikişsiz boru çekme makinesi operatörü
Uç kaynak makinesi operatörü - metal boru
Bitirme haddecisi - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Bobin hazırlayıcı - demir ve demir dışı metaller (soğuk haddehane)
Doğrultma işçisi - metal (sıcak haddehane)
Elektrolizle metal kaplama makinesi operatörü
Metal kaplama makinesi operatörü
Emaye kaplama makinesi operatörü
Krom kaplama işçisi (elektroliz ile)
Metal yüz kaplama makinesi operatörü
Trim presi makinesi operatörü
Galvanizci (daldırma ile)
Kum püskürtücü - metal
Metal rafine etme makinesi operatörü
Metal parlatma makinesi operatörü
Bakır kaplamacı (elektroliz ile)
Metal astarlama makinesi operatörü
Metal perdahlama, astarlama ve kaplama makinesi operatörleri
Haspel makinesi operatörü - metal boru imali
KOD
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
TANIM
Hassas lak sürme makinesi işçisi (baskı silindirler)
Kadmiyum kaplama tanburu işçisi
Lak sürme makinesi işçisi - metal levha
Metal kumlandırma makinesi operatörü
Metal yapraklama makinesi operatörü
Plaka perde makinesi ayarcı operatörü (elyaflı plaka imali)
Elektroliz kaplamacısı
Galvenizleme işçisi
Krom ve nikel sökme işçisi (elektroliz ile)
Metal perdahlama makinesi operatörü
Metal püskürtücü (makine ile)
Asitleme işçisi (daldırma ile)
Kalay kaplama tanburu işçisi
Metal daldırma makinesi operatörü
Metal kaplamacı (sıcak daldırma)
Nikelaj kaplamacı (elektroliz ile)
Tel kaplama makinesi operatörü
Metal püskürtme makinesi operatörü
Metal temizleme makinesi operatörü
Pirinç kaplama işçisi (elektroliz ile)
Anot dökümcüsü
Kaplama operatörü - altın, gümüş, platin, nikel
Krom ve bakır kaplama işçisi (elektroliz ile)
Metal boyama makinesi operatörü
Metal galvanizleme makinesi operatörü
Elektrostatik boya operatörü
Kimyasal madde beyazlatıcı operatörü
Havai fişek üretim makinesi operatörü
Kibrit üretim makinesi operatörü
Makyaj malzemesi imalat işçisi
Parfüm damıtma ekipman operatörü
Kavurucu - kimyasal ve ilgili işlemler
Kimyasal püskürtmeli kurutucu operatörü
Tuğla ocağı ustası - kimyasal ve ilgili işlemler
Süzme presi operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler
İmbikçi (sakız terementini) - orman
Kok kömürü üretim makinesi operatörü
Kostik hazırlama makinesi operatörü
Granülator operatörü - eczacılık ve tuvalet malzemeleri
Hidrojen gazı üretim makinesi operatörü
Kimyasal ürünler tesis ve makine operatörleri
Mühimmat (cephane) üretim makinesi operatörü
Patlayıcı madde üretim makinesi operatörü
Buhar kazanı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler
Aralıklı ve devamlı işleyen imbik reaktör operatörü - eczacılık ve tuvalet malzemeleri
Barut imalat makinesi operatörü
Eczacılık ürünleri makinesi operatörü
KOD
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
TANIM
Eczacılık ürünleri ve tuvalet malzemesi makine operatörü
Sabun imalat makinesi operatörü - yağ fabrikası
Fırın operatörü - çimento
Kimyasal pota (damıtma kabı) operatörü
Elektrik pili kimyasal işlem operatörü
Kok damıtma fırını operatörü
Suni gübre imalat makinesi operatörü
Akü imalat makinesi operatörü
İspirto destilator operatörü
Muşamba üretim makinesi operatörü
Pil imal işçisi
Pil imalat makinesi operatörü
Kaynatma ekipmanı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler
Konverter operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğalgaz hariç)
Kimyasal reaktör operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğal gaz hariç)
Odun damıtma operatörü
Vakum kazanı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler (petrol ve doğalgaz hariç)
İmbik operatörü - petrol rafinesi
Havagazı üretim makinesi operatörü
Sentetik elyaf üretim makinesi operatörü
Boya kurutma fırını ustası
Çimento değirmeni operatörü
Çimento üretim makinesi operatörü
Fırın operatörü - elektrot pişirme
Kurutma makinesi operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler
Pişirici - kimyasal ve ilgili işlemler
Evaporatör operatörü - kimyasal işlemler
Gaz sıvılaştırma fabrikası operatörü
Odun kömürü üretim makinesi operatörü
Süper fosfatlı gübre imalat makinesi operatörü
Yıkama makinesi operatörü - kimyasal ve ilgili maddeler
Kimyasal ısıl işlem tesisi operatörü
Santrifüj ayırıcı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler
Radyoaktif atık işleme tesisatı operatörü
Esans imalat ustası
Kibrit imal işçisi
Kolonya imalat makinesi operatörü
Komprime ustası - ilaç sanayi
Mum imal makinesi operatörü
Tutkal imalat makinesi operatörü
Kok üretim fırını operatörü
Odun kömürü üretim fırını operatörü
Radyoaktif maddeler kimyasal işlem operatörü
Klor gazı üretim makinesi operatörü
Kurşun kalem üretim makinesi operatörü
Lavanta imalat ustası
Fırın operatörü - kimyasal maddeler
KOD
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
TANIM
Kavurma ekipmanı operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler
Otoklav (basınçlı kap) operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler
Filtre operatörü - kimyasal ve ilgili işlemler
Ham petrol işleme ekipmanı operatörü - tortu ve su ayırma
İmbik operatörü (devamlı işleyen) (petrol hariç)
İmbikçi (odun distilasyonu) - orman
Kauçuk işleme fabrikası operatörü
Kimyasal gübre fabrikası operatörü
Mum üretim makinesi operatörü
Patlayıcı ürün makinesi operatörü
Tuvalet malzemeleri üretim makinesi operatörü
Boya kurutma fırını operatörü
Çimento fırını operatörü
Kazan operatörü - kimyasal maddeler
Döner dolap filtrecisi - kimyasal süzme
Buharlaştırma kazanı operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğalgaz hariç)
Damıtma operatörü - kimyasal işlemler (petrol ve doğalgaz hariç)
Ampul imalat makinesi operatörü
Havagazı damıtma operatörü
Deterjan üretim makinesi operatörü
Halojen gazı üretim makinesi operatörü
Kimyasal ürün tesis ve makine operatörü
Kurşun üretim makinesi operatörü
Linolyum imal işçisi
Ham petrol muamelecisi (tortu ve su ayırma)
İmbik operatörü (aralıklı işleyen) (petrol hariç)
İmbikçi (odun terementini) - orman
Konvertör operatörü (petrol hariç)
Reaktör işçisi (boya)
Fotoğraf baskı makinesi operatörü
Fotoğrafik film makinesi operatörü
Fotoğraf filmi imal makinesi operatörü
Fotoğraf plakası üretim makinesi operatörü
Büyütme makinesi operatörü
Film banyo etme makinesi operatörü - fotoğraf
Fotoğraf büyültmecisi
Fotoğrafik ürünler makine operatörleri
Developman (banyo) aygıtı operatörü (fotoğrafçılık)
Fotoğraf tab makinesi operatörü
Fotoğrafik film baskıcısı
Sinema filmi banyo etme makinesi operatörü
Fotoğraf işlemcisi
Renkli film banyocusu
Fotoğrafik ürün makinesi operatörü
Karanlık oda teknisyeni
Fotoğraf baskıcısı
Fotoğraf filmi banyo etme makinesi operatörü
KOD
8132
8132
8132
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
TANIM
Fotoğrafçılık ürünleri ile ilgili makine operatörleri
Film kağıdı üretim makinesi operatörü
Ağrandizman (fotoğraf büyültme ve küçültme)
Kauçuk işleme makinesi operatörü
Kauçuk kalandır makinesi operatörü
Kauçuk ürünleri makine operatörü
Lastik tamiratı sırt geçirme makinesi operatörü
İç lastik hazırlama işçisi
Kauçuk hamuru karıştırma makinesi operatörü
Kauçuk kabartma makinesi operatörü
Kauçuk presleme makinesi operatörü
Lastik kaplama makinesi operatörü
Lateks işçisi
Otoklav kazanı operatörü - kauçuk
Vulkanizasyon makinesi operatörü
Kauçuk kalıp presi operatörü
Lastik kalandır makinesi operatörü
Lastik teker üretim makinesi operatörü - motorlu taşıt tekeri
Tekerleğe sırt geçirme makinesi operatörü
Tekerlek lastiği üretim makinesi operatörü
Dış lastik hazırlama işçisi
Kauçuk öğütme makinesi operatörü
Kauçuk ürünleri makinesi operatörü
Lastik ayakkabı imal işçisi
Yoğurucu - lastik
Dış lastik tamircisi
Kauçuk birleştirme makinesi operatörü
Kauçuk frezeleme makinesi operatörü
Kauçuk hadde makinesi operatörü
Kauçuk kaplama makinesi operatörü
Kauçuk ürünleri vulkanize etme makinesi operatörü
Lastik tamircisi
Lastik ve kauçuk aksesuar üretim makinesi operatörü
Lastik ve kauçuk yalıtım malzemesi üretim makinesi operatörü
Lastik yapımcısı
Tekerlek lastiği kalıplama makinesi operatörü
Vulkanize makinesi operatörü
Vulkanizyon işçisi (sıcak işlem)
Yoğurucu - kauçuk hamuru
İç lastik kalıplama işçisi
Kauçuk ürünleri makine operatörleri
Lastik hamuru hazırlama makinesi operatörü -lastik fabrikası
Hortum imal makinesi operatörü - kauçuk ve lastik
Kauçuk damga imal işçisi
Kauçuk kalıpçısı
Kauçuk kalıplama makinesi operatörü
Kauçuk yoğurucu
KOD
8141
8141
8141
8141
8141
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
TANIM
Lastik ayakkabı ve ilgili parçalar üretim makinesi operatörü
Lastik kaşe (damga) üretim makinesi operatörü
Dış lastik kalıpçısı
Kauçuk çekme makinesi operatörü
Kauçuk ekstrüzyon makinesi operatörü
Plastik şişe üfleme makinesi operatörü
Plastik deniz botu yapımcısı
Plastik kablo yapma makinesi operatörü
Plastik kalıpçısı
Lamine pres operatörü (plastik)
Plastik ekstrüzyon makinesi operatörü
Plastik ürünleri makine operatörleri
Optik elyaf çekicisi
Selefon (şeffaf kağıt) torba üretim makinesi operatörü
Selefon torba imal işçisi (makineyle)
Karton astarlama makinesi operatörü
Mukavva yüz kaplama makinesi operatörü
Kağıt ürünleri makinesi operatörü
Mukavva kutu imalat makinesi operatörü
Kağıt ürünleri makine operatörleri
Karton ve mukavva kutu kesme ve katlama presi operatörü
Makine operatörü (zarf, kağıt torba ve kağıt çanta üretimi)
Mukavva karton ürünleri makinesi operatörü
Kağıt torba ve zarf imal işçisi (makineyle)
Karton ve mukavva kutu imal işçisi (makineyle)
Mukavva ürünleri makinesi operatörü
Kağıt kabartma makinesi operatörü
Kağıt kutu üretim makinesi operatörü
Kağıt torba ve karton çanta üretim makinesi operatörü
Makine operatörü (mukavva ve karton ürünler)
Kağıt hamuru kalıpçısı
Karton pres operatörü
Makine operatörü (kağıt kutu üretimi)
Karton ve mukavva kutu imal işçisi (makineyle - telle)
Karton kutu imalat makinesi operatörü
Kağıt kutu kesme makinesi operatörü
Kağıt kutu katlama makinesi operatörü
Zarf ve kağıt torba üretim makinesi operatörü
Elyaf kurutucu (sobada)
İp ve sicim yumak yapıcısı
Masuralama makinesi operatörü - tekstil
Open end makinesi operatörü
Sicim bükme makinesi operatörü
Tekstil elyafı çekme makinesi operatörü
Tekstil elyafı tarama makinesi operatörü
Vater makinesi operatörü
Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri
KOD
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
8151
TANIM
Halat sarma makinesi işçisi - tekstil
Hallaç makinesi operatörü
İplik paketleme ustası
Suni ipek ipliklerini sarma makinesi operatörü
Şeritli vatka çekme makinesi operatörü
Tekstil elyafı hazırlama makinesi operatörü
Yün yıkama makinesi operatörü
Çile sarma makinesi operatörü - tekstil
Fitil katlayıcı
Tekstil taraklama makinesi operatörü
Cer makinesi operatörü - tekstil
Kendir elyaf bükücü operatörü
Penye ipi çekme makinesi operatörü
Sentetik elyaf bükme makinesi operatörü
Tekstil elyafı büküm tezgahı makinesi operatörü
Elyaf kurutucu (fırında)
Elyaf sarma makine operatörü - tekstil
Bobin kırıcı - iplik
Bükme (ip ve sicim) makinesi operatörü
Elyaf çekme makinesi operatörü - tekstil
Elyaf sarıcı
Fitil kaplama makinesi operatörü - elyaf
İp ve sicim sarma makinesi operatörü
İplik bükme (ip ve sicim) makinesi operatörü
Kendir bükücü
Tarak fırçacı - tekstil
Bobin sarma makinesi operatörü - tekstil
Bobin-katlama-büküm makine operatörü
Halat sarma makinesi operatörü - tekstil
İp ve sicim çilesi sarma makinesi operatörü
Kendir elyaf bükücü
Sarma (ip ve sicim) makinesi operatörü
Tarak makinesi operatörü - tekstil ve yün
Tekstil elyafı karıştırma makinesi operatörü
Tekstil elyafı yıkama makinesi operatörü
Elyaf hallaç makinesi operatörü - tekstil
Elyaf harmanlama makinesi operatörü - tekstil
Harman - hallaç makinesi operatörü
İp ve sicim bükme makinesi operatörü
İplikçi (ring/vater/vargel)
Kendir bükücü operatörü
Kendir makinesi operatörü
Keten elyaf bükücü
Tekstil elyaf tarama makinesi operatörü
Kamgarn ipi makinesi operatörü
Çile makinesi işçisi
Elyaf hazırlama makinesi operatörü
KOD
8151
8151
8151
8151
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
TANIM
İnce etraj makinesi işçisi
İp ve sicim katlama makinesi operatörü
İp ve sicim masuralama makinesi operatörü
Fitil makinesi operatörü
Çorap tarak makinesi işçisi (otomatik tezgah)
Dokuma tezgahına ip geçirme makinesi operatörü
Haşılcı (dokumada hazırlanan çözgü ipliğini mukavemetini artırmak ve elyaf düzgünlüğünü
sağlama)
Jakar dokuma makinesi operatörü
Katlama işçisi - dokuma
Kops sıyırma makinesi operatörü - tekstil
Şardoncu (pazenlik bez için imal edilen mamulü kabartan makineyi işleten)
Çözgü levendi boyama makinesi operatörü - tekstil dokumacılığı
Halı dokuyucu - otomatik tezgah
Jakarlı halı dokuyucu - otomatik tezgah
Kumaş sarıcı
Remayöz makinesi operatörü - tekstil
Tekstil dokuma çekim makinesi operatörü
Tezgah tertipleyici (dokuma)
Ağ üretimi makinesi operatörü
Halı onarıcı (makine ile)
Kumaş dokuma makinesi operatörü
Lamel dizicisi (dokuma tezgahı)
Lap-penye makineleri operatörü
Otomatik tezgah iplikçisi
Örgü makinesi operatörü
Pamuk ipliği yapımcısı
Seri çözgü makinesi operatörü
Dokumacı (dokuma makinesi operatörü)
File dokuma makinesi operatörü
Fitilci - dokuma
Gazeci - dokuma
Güvenlik ağı yapımcısı
Jakarsız halı dokuyucu - otomatik tezgah
Dokuma ve örme makineleri operatörleri
Düğümcü - dokuma tezgahı
Halı dokuma makinesi operatörü
Havlu dokuma operatörü
Kendirci (kendir elyafından ip vs. yapan)
Kordon, şerit, dantel üretim makinesi operatörü
Kroşeleme makinesi operatörü
Örme makinesi operatörü
Tarak işçisi - tekstil
Tülbent dokuyan
Ağ dokuyucu - otomatik tezgah
Çözgü makinesi operatörü - tekstil
Dantel dokuyucu - otomatik tezgâh
KOD
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8153
TANIM
Dokuma makinesi operatörü
Jakar kartı delicisi
Kroşe sürfile makinesi operatörü
Kumaş dokuyucu - otomatik tezgah
Kumaş katlayıcı
Silici - tekstil
Tahar makinesi operatörü
Tekstil dokuma çekicisi
Triko makineleri operatörü
Baskıcı - tekstil
Cer fitil makinesi ayarcısı
Çözgü kesici (dokuma tezgahı)
Trikotajcı
Çektirici (dokunmuş malzemeyi istenen boya göre çeken makineyi işleten)
Çorap örme makinesi operatörü
Mensucat beyazlatıcı
Perde işlemecisi - tekstil
Tekstil işçisi - örgücü
Trikotaj tezgahı ayarcısı
Vargelci - iplik
Yün dokumacı
Çözgü takıcı (dokuma tezgahı)
Dokuma tezgahı ayarlayıcısı
Bez dokuma makinesi operatörü
Duvar halısı yapımcısı
Düğüm makinesi işçisi (dokuma tezgahı)
Etiket dokuma makinesi operatörü
Jakar tezgahı dokuyucusu
Jakar tezgahı tertipleyicisi
Konik çözgü makinesi operatörü
Silindirci - dokuma
Süveter örücüsü
Tarak makinesi ayarcısı - tekstil
Tekstil işçisi - dokuma
Tekstil ustası - dokuma, örgü (trikotaj)
Yazmacı (tülbent üzerine desen damgası basan)
Dikiş makinesi operatörü - döşeme kumaş
Şapka dikiş makinesi operatörü
Nakış makinesi operatörü
Dikiş makinesi operatörleri
Nakış işleme makinesi operatörü
Tekstil işçisi - dokuma ve örme makineleri operatörü
Dikiş makinesi operatörü
Saya dikici (makine ile)
Dikiş makinesi operatörü - kumaş
İlikçi - konfeksiyon
Kürk dikiş makinesi operatörü
KOD
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
TANIM
Dikiş makinesi operatörü - giyim eşyası
Düz dikiş işçisi - hazır giyim
Deri dikiş makinesi operatörü
Tekstil işçisi - dikiş makinesi operatörü
Overlok makinesi operatörü
Düğmeci - hazır giyim
Tekstil ürünleri dövme makinesi operatörü
Pasta işçisi - boya
Dakatir makinesi işçisi
Düz boyama makinesi operatörü
Empermeablize işçisi
Kord kadife parafinleme işçisi
Tekstil ürünlerini su geçirmez yapma makinesi operatörü
Su geçirmez kumaş yapma makinesi operatörü
Halı temizleme makinesi operatörü
Tekstil ürünleri kurutma makinesi operatörü
Ütüleme makinesi operatörü
Ağartma ve pişirme makinesi operatör (kasar)
Ağartma, boyama ve kumaş temizleme makineleri operatörleri
İplik ve örgü yünü kurutucu (fırında)
İplik ve örgü yünü kurutucu (makinede)
Kasar makinesi ustası - tekstil
Kord kadife polisaj işçisi
Kumaş emprime makinesi operatörü
Kumaş kasarlama makinesi operatörü
Tekstil ürünleri buhar presi yapma operatörü
Tekstil ürünleri büzme makinesi operatörü
Beyazcı (beyaz kumaşları ağartan makine operatörü)
Dik fırça makinesi işçisi
Dokuma ağartma makinesi operatörü
Kazancı (dokumada boya islim ve yıkama kazanlarını çalıştıran ve boyayan)
Kumaş temizleme makinesi operatörü
Kurutma - apre makinesi operatörü
Tekstil ürünleri ağartma makinesi operatörü
Tekstil ürünleri temizleme makinesi operatörü - ağartma ve boyama
Baskıcı (ıstampa makinesi ile dokuma üzerine desen boyası yapan)
Fırça makinesi işçisi
İp boyama makinesi operatörü
İpek temizleyici
İplik-elyaf boyama makinesi operatörü
Kumaş boyama makinesi operatörü
Tekstil işçisi (ağartma, boyama ve temizleme makineleri operatörü)
Filtreleme ve dolum işçisi (boya)
İp yıkama makinesi operatörü
İplik ve örgü yünü yıkama işçisi
Kumaş boya hazırlayıcısı
Tekstil ürünleri perdahlama operatörü
KOD
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8156
8156
8156
8156
8156
8156
TANIM
Apreleme makinesi operatörü
Asit buharı makinesi işçisi
İpek zamkını kaynatarak giderme makinesi operatörü
Kumaş perdahçısı
Kumaş yıkama makinesi operatörü
Tekstil elyafı boyama makinesi operatörü
Giyim eşyası boyama makinesi operatörü
Kaynatıcı (boyahanede iplik veya kumaşı kaynatıp pişiren)
Mensucat yıkama makinesi işçisi
Şarj işçisi - boya
Tekstil boyama makinesi operatörü
Dokuma boya baskı makinesi operatörü
Haşıl makinesi operatörü
İpek ağartma makinesi operatörü
İpek ağırlaştırıcı
Jet boya makinesi operatörü
Kolacı - dokuma
Silindir ütücü
Tekstil işçisi - kürk ve deri hazırlama makineleri operatörü
Deri ıslah işçisi (makineyle)
Kösele yapım makinesi operatörü
Kürk hazırlama makinesi operatörü
Kürklü deri kazıma makinesi operatörü
Post temizleme işçisi (makineyle)
Deri germe makinesi işçisi
Deri hazırlama makinesi operatörü
Deri temizleme işçisi (makineyle)
Deri boyama makinesi operatörü
Kürklü deri işleme makinesi operatörü
Tabaklama makinesi operatörü
Deri kesme makinesi operatörü
Deri sepileme (tabaklama) makinesi operatörü
Ham deri yıkama makinesi operatörü
Deri kıl temizleme makinesi operatörü
Deri renklendirme makinesi operatörü
Ham deri işleme makinesi operatörü
Kürk elyafı karıştırma makinesi operatörü
Kürk ve deri hazırlama makineleri operatörleri
Deri kurutma makinesi işçisi
Deri ütüleme işçisi
Kürklü deri apre makinesi operatörü
Çanta imalatçısı
Ayakkabı imalatçısı (saya)
Ayakkabı dikiş makinesi operatörü
Kesici (makine ile) - ayakkabı, çanta vb.
Ayakkabı, çanta, kemer vb. yapımı ile ilgili makine operatörleri
Ortopedik ayakkabı üretim makinesi operatörü
KOD
8156
8156
8156
8156
8156
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8159
8160
8160
8160
TANIM
Makine operatörü (ayakkabı üretimi)
Ayakkabı üretim makinesi operatörü
Astar kesme makinesi işçisi (ayakkabı)
Spor ayakkabı üretim makinesi operatörü
Ayakkabı imalat makinesi operatörü
Çamaşır yıkama makinesi operatörü
Çamaşır kurutma makinesi operatörü
Çamaşır temizleme makinesi operatörü
Yün karbonizörcü
Presleme (ütüleme) makinesi operatörü (çamaşırhane)
Kuru temizleme makinesi operatörü
Çamaşır ütüleme makinesi operatörü
Çamaşirhane ve kuru temizleme makineleri operatörleri
Çamaşırhane makinesi operatörü
Çamaşırhane elemanı (yıkama)
Tekstil ürünleri kesme makinesi operatörü
Keçe başlık biçimlendirme makinesi operatörü
Pamuk kesme makinesi işçisi
Şapka yapım makinesi operatörü
Bant verev makinesi işçisi
Örgü dokuma makinesi operatörü
Prese makinesi operatörü - tekstil
Şapka kalıp makinesi operatörü
Şapka kalıplama makinesi operatörü
Şapka yapma makinesi operatörü
Kurdele yapma makinesi operatörü
Tekstil desen yapma makinesi operatörü
Deri modeli yapım makinesi operatörü
Fermuar imal işçisi
Kürk modeli yapım makinesi operatörü
Kaytan işçisi (makine ile)
Deri konfeksiyon ürünleri kesicisi operatörü
Kalıpçı - kürk keçe başlık
Giyim eşyası kesme makinesi operatörü
Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil, kürk ve deri ürünleri makine operatörleri
Kordon ve şerit işçisi (makine ile)
Tekstil kalıbı yapma makinesi operatörü
Kalıpçı - yün keçe başlık
Çadır yapma makinesi operatörü
Vatka makinesi işçisi
Yatak üretim makinesi operatörü
Tekstil ürünleri model yapımı makine operatörü
Ondüle makinesi işçisi
Şapka taslağı yapım makinesi operatörü
Değirmen işçisi - hububat
Ekmek üretim makinesi operatörü
Et işleme makinesi operatörü
KOD
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
TANIM
Et muhafaza makinesi operatörü
Et ürünleri makinesi operatörü
Fırınlama işçisi - malt
Kahve harmanlama makinesi operatörü
Kakao çekirdeği kavurma makinesi operatörü
Kepek ustası - un fabrikası
Leblebi imalat makinesi operatörü
Meyve muhafaza makinesi operatörü
Rafine ustası - nebati yağ
Meyve işleme makinesi operatörü
Susam yağı imalat makinesi operatörü
Süt işleme makinesi operatörü
Süt pastörize etme makinesi operatörü
Şeker pancarı difüzör operatörü
Malt imalat makinesi operatörü
Puro pudralama makinesi operatörü
Puro üretim makinesi operatörü
Sebze yıkama makinesi operatörü
Sirke imal işçisi
Balık sterilize etme makinesi operatörü
Damıtma makinesi operatörü - alkollü içkiler
Difüzör operatörü - şeker pancarı
Gıda ve ilgili ürünlerin makine operatörleri
Hardal tohumu öğütme makinesi operatörü
Harmancı - çay (makine ile)
Kuruyemiş beyazlatma makinesi operatörü - fındık, ceviz vb.
Likör üretim makinesi operatörü
Margarin işleme makinesi operatörü
Peynir tuzlama makinesi operatörü
Pişirici - malt
Pişirici-konserveci (et)
Sebze işleme makinesi operatörü
Sebze muhafaza makinesi operatörü
Sterilize pişirme operatörü - meyve ve sebze konservesi
Süt ürünleri pastörize etme makinesi operatörü
Şeker rafinesi karbonlaştırma ekipmanı operatörü
Şekillendirme makinesi işçisi - bisküvi
Şıra imalat makinesi operatörü
Tahıl işleme makinesi operatörü
Tahıl kabuk çıkarma makinesi operatörü
Tütün işleme makinesi operatörü
Yenilebilir sıvı yağ üretim makinesi operatörü
Bira imalat makinesi operatörü
Çikolata üretim makinesi operatörü
Değirmen işçisi - mısır
Et sterilize etme makinesi operatörü
Et ve balık otoklav (basınçlı kap) operatörü
KOD
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
TANIM
Filtreli sigara imal işçisi (makineyle)
Süt ürünleri imalat makinesi operatörü
Süt ürünleri makinesi operatörü
Şarap imalathanesi operatörü
Şeker rafine etme makinesi operatörü
Şeker rafinesi kristalleştirme ekipmanı operatörü
Tahıl elek makinesi operatörü
Un imal makinesi operatörü
Bulgur makinesi operatörü
Çeltik dış kabuğu soyma makinesi operatörü
Çikolata imal işçisi
Değirmen işçisi - baharat
Fermantasyon işçisi
Gıda maddeleri vakumlu fırın operatörü (meyve ve sebze)
Boza imalat işçisi
Konserve pişirme makinesi operatörü
Değirmenci
Et dondurma makinesi operatörü
Gıda özleri buharlaştırma ekipmanı operatörü (meyve ve sebze)
Hamurkar (bisküvi) (makineyle)
Hidrojenleme operatörü (katı ve sıvı yağlar)
Bitkisel yağ imalat makinesi operatörü - margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı vb.
Meyve dondurma makinesi operatörü
Pirinç öğütme makinesi operatörü
Pres işçisi - küp ve kesme şeker
Puro imal işçisi (makineyle)
Sebze ve meyve otoklav (basınçlı kap) operatörü
Setenci (bulgur ve buğdayı kepeklerini döverek ayıran makineyi kullanan)
Sıvı ve katı yağları rafine etme makinesi operatörü - margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı vb.
Sterilize pişirme operatörü - et ve balık konservesi
Sterilizer (süthane / mandıra)
Şeker tasfiye makinesi operatörü (devamlı işleyen)
Şekerleme üretim makinesi operatörü
Meyve konservesi yapma makinesi operatörü
Tütün harmanlama makinesi operatörü
Tütün soyma işçisi (makineyle)
Hamur açma makinesi işçisi
Kap yıkama makinesi operatörü - bira, şarap ve diğer içecekler
Karıştırma makinesi operatörü - alkollü içkiler
Kavurucu - kahve
Kristalizasyon makinesi operatörü - şeker tasfiyesi
Makarna imal işçisi
Meyve yıkama makinesi operatörü
Pişirici (şerbeti şeker haline getiren işçi)
Rafine makinesi operatörü - katı ve sıvı yağlar
Salça imalat makinesi operatörü
Selektörcü (hububat temizleme makinesini kullanan)
KOD
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
TANIM
Sıvı ve katı yağ otoklav (basınçlı kap) operatörü - margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı vb.
Sigara imal işçisi (makineyle)
Süt ürünleri dondurma makinesi operatörü
Şehriye üretim makinesi operatörü
Şeker kamışı öğütme ekipmanı operatörü
Tahıl dış kabuğu soyma makinesi operatörü
Tahıl yıkama makinesi operatörü - un fabrikası
Tahin imal işçisi
Yoğunlaştırılmış süt elde edilen vakum kazanı operatörü
Alkolsüz içecek üretimi makinesi operatörü
Balık dondurma makinesi operatörü
Et konserveleme makinesi operatörü
Et tütsüleme makinesi operatörü
Fırın mamülleri makinesi operatörü
Gıda maddeleri dondurucusu - et ve balık
Gıda maddeleri kurutma makinesi operatörü (meyve ve sebze)
Gıda özleri vakumlu kazan operatörü
Harmancı - kahve
Kakao çekirdeği işleme makinesi operatörü
Karbonizasyon işçisi - şeker tasfiyesi
Kavurucu - kakao
Kurutucu (meyve ve sebze)
Mayalama makinesi operatörü - alkollü içkiler
Rakı imalat makinesi operatörü
Santrifüj operatörü (şekeri şerbetinden ayıran)
Sebze konservesi yapma makinesi operatörü
Sebze sterilize etme makinesi operatörü
Sıvı ve katı yağları hidrojenize etme ekipmanı operatörü - margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı vb.
Şarap imal işçisi
Tahıl ayıklama makinesi operatörü
Tahıl kırma makinesi operatörü
Tütün kıyma makinesi operatörü
Tütün ürünleri makinesi operatörü
Yağlı tohum öğütme makinesi operatörü
Çamur pres ustası (şeker fabrikasında kireçlenmiş ve karbondioksit ile nature edilmiş şerbeti süzen
tazyikli filtreyi işleten)
Aralıklı ve devamlı/ işleyen imbik reaktör operatör - alkollü içecekler)
Baharat öğütme makinesi operatörü
Balık konserveleme makinesi operatörü
Çiklet imal işçisi
Değirmen operatörü
Ekmek üretimi makine operatörü
Eleme makinesi operatörü - un fabrikası ve değirmen
Fırın ürünleri makinesi operatörü
Filizleme işçisi - malt
Gıda maddeleri dondurucusu (meyve ve sebze)
Gıda maddelerinin suyunu alan makine operatörü (meyve ve sebze)
KOD
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8171
8171
TANIM
Hamur ürünleri üretim makinesi operatörü
Meyan balı imal işçisi
Meyve suyu üretim makinesi operatörü
Pişirici-konserveci (balık)
Pres operatörü - yağ
Salça ve iştah açıcı maddeler hazırlama işçisi
Sigara üretim makinesi operatörü
Sirke yapım makinesi operatörü
Süt tozu üretim makinesi operatörü
Şekerleme imal işçisi (makine ile)
Şerbet imalat makinesi operatörü
Tütün yaprağı kesme makinesi operatörü
Yenilebilir sıvı yağ pres operatörü
Pişirici - konserveci (hazır çorba)
Pişirici - konserveci (meyve-sebze)
Puro presçisi
Satürasyoncu (pancardan elde edilen şerbeti gazla satüre eden)
Sebze dondurma makinesi operatörü
Sebze suyu üretim makinesi operatörü
Şarap karıştırma makinesi operatörü
Şeker üretim makinesi operatörü
Tahıl öğütme makinesi operatörü
Tütün ıslah işçisi (makineyle)
Tütün yaprağı orta damarı çıkarma makinesi operatörü
Yıkama makinesi operatörü - karkas (et hayvanlarının gövdesi)
Ayıklama işçisi (konserve imali) (makineyle)
Balık işleme makinesi operatörü
Bira istihsal işçisi
Çay harmanlama makinesi operatörü
Çay yaprağı işleme makinesi operatörü
Değirmen işçisi - pirinç
Değirmen işçisi (yağlı tohum)
Fermantasyon makinesi operatörü - malt yapımı
Fındık, ceviz, kestane vb. İşleme makinesi operatörü
Gazoz imalat makinesi operatörü
İmbik operatörü - alkollü içkiler
Kahve kavurma makinesi operatörü
Kalburcu - un değirmeni
Konserve makinesi operatörü
Küp şeker imalat makinesi operatörü
Makarna üretim makinesi operatörü
Meyve pres operatörü
Meyve sterilize etme makinesi operatörü
Pastörizör (süthane / mandıra)
Pipo tütünü kıyma makinesi operatörü
Ağaç öğütme makinesi operatörü - kağıt hamuru
Ağaç yongalama makinesi operatörü - kağıt hamuru
KOD
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8182
8182
8182
8182
TANIM
Kağıt imalat ustası
Kağıt imalat makinesi operatörü (kurutma kısmı)
Repulper operatörü
Kazan operatörü - kağıt hamuru
Yonga makinesi operatörü - kağıt hamuru
Talaş yapma makinesi operatörü - kağıt hamuru
Sheeter operatörü (kağıt ve kağıt hamuru)
Kağıt kurutma makinesi operatörü
Kağıt imalat makinesi operatörü
Kağıt kesme makinesi operatörü
Kalender makinesi operatörü (kağıt)
Kağıt astarlama makinesi operatörü
Kağıt hamuru ve kağıt imalat tesisi operatörleri
Kağıt hamuru ve kağıt öğütme makinesi operatörü
Karton (mukavva) imalat makinesi operatörü
Ağaç hamur makinesi operatörü
Beyazlatma makinesi operatörü - kağıt hamuru
Yoğurma makinesi operatörü - kağıt hamuru
Hamur eleme makinesi işçisi - kağıt hamuru
Hızar planya operatörü
Ağaç işleme tesisi operatörü
Kaplama kesme tezgahı operatörü
Yuvarlak testere operatörü
Kütük kesim operatörü
Hızar kesme operatörü
Kağıt işleme tesis operatörleri
Ağaç işleme tesisi hızarcısı
Kontraplak pres operatörü
Fırın operatörü (cam üretimi)
Tuğla fırını operatörü
Tuğla ocağı operatörü (çanak-çömlek ve porselen)
Kil karıştırma makinesi operatörü
Seramik boyama makinesi operatörü
Cam ve seramik tesis operatörleri
Vakumlu kil presleme operatörü
Cam üfleme makinesi operatörü
Kiremit fırını operatörü
Çanak-çömlek fırını operatörü
Cam üretim fırın operatörü
Cam karıştırma makinesi operatörü
Tuğla ocağı operatörü (tuğla ve kiremit)
Kil tuğlası ve kiremit ocağı operatörü
Cam boyama makinesi operatörü
Buhar makinesi operatörü
Kazan bakıcısı
Buhar makinesi ve kazan (boyler) operatörleri
Gemi kazan operatörü
KOD
8182
8182
8182
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
TANIM
Buhar makinesi ve kazanı (boyler) operatörleri
Ateşçi
Makinist
Etiketleme makinesi operatörü
Paketleme makinesi operatörü
Kap doldurma makinesi operatörü
Şişe doldurucu
Kutulama ve paketleme makinesi operatörü
Ambalajcı (makine ile)
Kolalı içecekler dolum makinesi operatörü
Şişeleme makinesi operatörü
Kapaklama ve mühürleme makinesi operatörü
Markalama makinesi operatörü
Kapsülleme makinesi operatörü
Paketleme, şişeleme ve etiketleme makine operatörleri
Şişeleyici - meyve suları, meşrubat, sıvı yağlar vb. sıvı gıda maddeleri
Mühürleme makinesi operatörü
Etiketçi (makineyle)
Ambalajlama makinesi operatörü
Torbalama makinesi operatörü
Şişe yıkama makinesi operatörü
Konteyner doldurma makinesi operatörü
Şişeleyici (makine ile meşrubatı şişelere dolduran)
Ambalaj katlama (sarma) makinesi operatörü
İzolasyon makinesi operatörü
Atlıkarınca operatörü
Balya pres operatörü
Balyalama pres operatörü
Silikon çip üretim makinesi operatörü
Karayolları işaret teçhizatı operatörü
Dolum tesisi makinesi operatörü - içecek
Kablo ve halat uçları birleştirme makinesi operatörü
Kanal döşeme makinesi operatörü
Elektrik hattı döşeme makineleri operatörü
Kablo ve halat ekleme makinesi operatörü
Kablo döşeme makinesi operatörü
Kablo ve halat uçlarını birbirine ekleme makinesi operatörü
Sarma makinesi işçisi (boru tecridi)
Başka yerde sınıflandırılmamış sabit tesis ve makina operatörleri
Alıştırıcı-montör (ziraat makineleri)
Montajcı - makine
Montajcı - türbin
Taşıt montaj makinesi operatörü
Alıştırıcı-montör (içten ateşlemeli motorlar)
Montajcı - motorlu taşıt
Taşıt montajcısı
Turbin montajcısı
KOD
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
TANIM
Alıştırıcı-montör (ağaç işleme makineleri)
Alıştırıcı-montör (harfiyat makineleri
Alıştırıcı-montör (tekstil makineleri)
Mekanik makine montajcısı
Vites kutusu montajcısı
Hava taşıtı montajcısı
Koltuk montajcısı (kamyon)
Alıştırıcı-montör (matbaa makineleri
Alıştırıcı-montör (türbinler)
Hava taşıtı motoru montajcısı
Mekanik makine montajcıları
Montajcı - motor
Motor montajcısı
Motorlu taşıt motor montajcısı
Motor kurulumcusu
Alıştırıcı-montör (maden ocağı makineleri)
Alıştırıcı-montör (metal işleyen tezgah takımları)
Montajcı - takım tezgahı
Montajcı - uçak
Motor montajcısı - denizcilik
Alıştırıcı-montör (deniz motorları)
Alıştırıcı-montör (uçak motorları)
Klişeci (basılı devre kartları)
Saat montajcısı
Armatür montajcısı
Elektromekanik ekipman montajcısı
Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayıcıları
Montajcı - elektronik cihaz
Elektrikli ve elektronik ekipman montajcıları
Elektrik panosu montörü
Bobinaj sarma operatörü
Televizyon montajcısı
Montör - elektrikli cihazlar
Montör - elektronik cihazlar
Elektrikli ekipman montajcısı
Alıştırıcı-montör (büro makineleri)
Elektronik ekipman montajcısı
Telefon montajcısı
Montajcı - televizyon, radyo
Montajcı - elektrikli cihazlar
Mukavva (karton) ürünleri montajcısı
Bagaj tamamlayıcısı
Deri ürünleri birleştiricisi
Kapı montajcısı
Madeni büro eşyası montaj işçisi
Montajcı - ahşap mobilya
Montajcı - metal ürünleri
KOD
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8311
8311
8311
8311
8312
8312
8312
8312
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8322
8322
TANIM
Plastik oyuncak montajcısı
Metal ürünler montajcısı (mekanik hariç)
Montajcı - kauçuk ürünleri
Plastik mamuller montaj işçisi
Bisiklet montajcısı
Güneşlik (güneş şemsiyesi) montajcısı
Mühimmat montajcısı
Başka yerde sınıflandırılmamış montajcılar
Bıçak montajcısı
Gözlük çerçevesi montajcısı
Kauçuk mamuller montaj işçisi
Montajcı - metal mobilya
Tekstil ürünleri montajcısı
Ağaç ve ilgili ürünlerin montajcıları
Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle)
Plastik ürünler montajcısı
Mücevher montajcısı
Montajcı - deri ürünleri
Mobilya tamamlayıcısı, ahşap
Kutu yapımcısı
Ağaç ürünleri ekleme ustası
Metal mamuller montaj işçisi
Montajcı - plastik ürünler
Kurşun kalem ve tükenmez kalem montajcısı
Kauçuk ürünler montajcısı
Montajcı - tekstil ürünleri
Montajcı - mukavva ürünleri
Deri eşya montajcısı
Boru döşeme makinesi operatörü
Ahşap ürünler montajcısı
Termos şişe montajcısı
Metropolitan demiryolu makinisti
Tren makinisti
Lokomotif motoru sürücüleri
Lokomotif makinisti
Makasçı (demiryolu)
Frenci (demiryolu)
İşaretçi (demiryolu)
Demiryolu frencileri, sinyalizasyon ve makas operatörleri
Motosiklet sürücüleri
Sürücü (motorlu çekçek)
Motosikletli dağıtıcı
Oto-çekçek sürücüsü
Sürücü (üç tekerlekli motorlu bisiklet)
Motosiklet sürücüsü
Taksi şoförü
Otomobil şoförü
KOD
8322
8322
8322
8322
8331
8331
8331
8331
8331
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8344
8344
8344
8350
8350
8350
8350
8350
9111
TANIM
Araba, taksi ve kamyonet sürücüleri
Otopark valesi
Kamyonet şoförü
Ambulans sürücüsü
Otobüs şoförü
Tramvay sürücüsü
Uzun yolculuklarda kullanılan yolcu otobüsü şöförü
Vatman
Otobüs ve tramvay sürücüleri
Tır sürücüsü
Beton karıştırıcı sürücüsü
Ağır yük kamyonu sürücüsü
Çöp kamyonu sürücüsü
Ağır yük kamyonu ve kamyon sürücüleri
Ağır kamyon sürücüsü
Traktör sürücüsü
Tomruk makine operatörü
Motorlu tarım ve ormancılık tesisi operatörleri
Biçerdöver operatörü
Ağaç yıkma operatörü
Kereste taşıyıcı sürücüsü
Yol yüzeyi döküm yapan makine operatörü
Bulldozer operatörü
Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatörleri
Ekskavatör (kazıcı) operatörü
Silindir operatörü
Kazık varyosu operatörü
Ön uçlu yükleyici operatörü
Karı küreme, düzeltme ve sıkıştırma makinesi operatörü
Maden asansörü operatörü
Vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri
Vinç operatörü
Yük asansörü operatörü
Vinç, ağır yük asansörü ve benzer tesis operatörü
Kayak teleferiği operatörü
Telesiyej operatörü
Teleferik operatörü
Kablolu tren (füniküler) sürücüsü
Forklift vb. yükleme-boşaltma yapan araçların operatörleri
Forklift sürücüsü
Forklift operatörü
Denizci
Lostromo
Feribot işçisi
Gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar
Römorkör işçisi
Evlerde çalışan temizlikçiler ve yardımcılar
KOD
9111
9111
9111
9111
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9121
9121
9121
9121
9121
9121
9121
9122
9122
9122
9122
9122
9122
9123
9123
9123
9123
9129
9129
9129
9129
9129
9129
9211
TANIM
Evlerde çalışan temizlikçi
Ev temizliği ve bakımı yardımcısı
Evlerde çalışan temizlikçiler ve ev işleri yardımcıları
Gündelikçi (evlerde çalışan)
Büro temizlikçisi
Tuvalet ve banyo temizlik sorumlusu - bina
Oda görevlisi - turizm
Temizlik işçisi - büro, otel ve diğer işyerlerinde
Otel hizmetçisi
Hizmetli - büro, otel ve diğer işyerlerinde
Tuvalet görevlisi
Kat görevlisi - temizlik
Sosyal tesis işçisi - büro, otel ve diğer işyerlerinde
Uçak temizlikçisi
Gündelikçi kadın - büro, otel ve diğer işyerlerinde
Otel temizlikçisi
Temizlik görevlisi - büro, otel ve diğer işyerlerinde
Futbol sahası görevlisi - temizlik vb. işler
Meydancı - otel
Tuvalet bakıcısı
Misafirhane bakım görevlisi
Büro, otel ve diğer işyerlerinde çalışan temizlikçiler ve yardımcılar
Müstahdem
Çamaşırcı (el ile)
Pres ütücü (el ile)
Çamaşır yıkayıcı (el ile)
Ütücü (tekstil sektöründekiler hariç)
Çamaşırcılar ve ütücüler
Ütücü (el ile)
Kuru temizleyici (el ile)
Detaylı araba temizleyicisi
Taşıt temizleyicileri
Oto yıkayıcısı
Taşıt temizlikçisi
Taşıt yıkayıcısı (el ile)
Taşıt yıkayıcısı
Cam temizleyicisi
Pencere temizleyicisi
Pencere temizleyicileri
Pencere temizleyicisi - bina
Diğer temizlik işlerinde çalışanlar
Su püskürtücüsü (bina dış yüzeyini basınçlı suyla temizleyen)
Duvar yazısı (Grafiti) temizleyicisi
Yüzme havuzu temizleyicisi
Halı temizleyicisi
Soğutma kulesi temizleyicisi
Mısır işçisi - tarım
KOD
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9211
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9213
9213
9213
9213
9213
TANIM
Bitkisel üretim yapan çiftliklerde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Çiftlik işçisi
Sebze toplayıcısı
Çiftlik işçisi - buğday
Çiftlik işçisi - pamuk
Şeker kamışı dikicisi
Çiftlik işçisi - pirinç
Hasat işçisi - tarla ürünleri / bitkisel üretim
Tarım işçisi - Bitkisel üretim
Tarla ürünü çiftlik işçisi
Çeltik tarlası işçisi
Bitkisel ürün yetiştiren çiftlik işçisi
Meyve toplayıcı
Amele - pamuk, tütün
Irgat (ziraat işçisi) - Bitkisel üretim
Pamuk toplayıcısı
Meyve toplayıcısı
Çapacı - Bitkisel üretim
Orakçı
Amele - Bitkisel üretim
Çiftlik işçisi - susam
Koza işçisi - ayırma ve temizleme
Mevsimlik işçi - Bitkisel üretim
Mevsimlik işçi - Hayvan yetiştiriciliği
Tarım işçisi - Hayvan yetiştiriciliği
Çiftlik hayvanı işçisi
Ahırcı (hayvan bakan ve ahırları temizleyen) - Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftliklerde
Çoban (sadece hayvanları güden ve otlatan)
İspir (seyis) - tarım ve hayvancılıkta
Sığır çobanı (sadece hayvanları güden ve otlatan)
Amele - Hayvan yetiştiriciliği
Ahır bakıcısı - Hayvan yetiştiriciliği
Çiftlik hayvanları yetiştiriciliği yapan çiftliklerde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Danacı (çoban)
Tavukçuluk işçisi
Irgat (ziraat işçisi) - Hayvan yetiştiriciliği
Sığırtmaç
Sığır bakıcısı
Seyis (at ahırı)
Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftliklerde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Karma bitki ve çiftlik hayvanı işçisi
Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği) yapılan çiftliklerde nitelik gerektirmeyen
işlerde çalışanlar
Karma çiftçilik nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Amele - Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
Ahırcı (hayvan bakan ve ahırları temizleyen) -Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan
yetiştiriciliği)
KOD
9213
9213
9213
9213
9213
9213
9213
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9214
9215
9215
9215
9215
9216
9216
9216
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
TANIM
Ahır bakıcısı -Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
Karma çiftlik çalışanı
Tarım işçisi - Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
Çapacı - Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
Hasat işçisi - tarla ürünleri / karma çiftçilik
Irgat (ziraat işçisi) - Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
Mevsimlik işçi - Karma çiftçilik (bitkisel üretim ve hayvan yetiştiriciliği)
Tarım işçisi - Bahçe ve bahçe bitkileri işleri
Çay toplama işçisi
Meyve bahçesi işçisi
İncir toplayıcısı (incir amelesi)
Meyve toplayıcısı - tarım
Amele - zeytin
Çapacı - Bahçe ve bahçe bitkileri işleri
Mevsimlik işçi - Bahçe ve bahçe bitkileri işleri
Çim biçicisi
Bahçe işçisi
Irgat (ziraat işçisi) - Bahçe ve bahçe bitkileri işleri
Fındık, fıstık, ceviz, badem vb. toplayıcısı, kabuk soyucusu ve kırıcısı (elle)
Fidanlık işçisi
Çay koparıcısı
Bahçecilik işçisi
Bahçe ve bahçe bitkileri işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Sebze yetiştirme işçisi
Hasat işçisi - meyve bahçesi
Çiftlik işçisi - sebze/bahçe
Belci - ziraat işçisi
Amele - Bahçe ve bahçe bitkileri işleri
Orman işçisi
Baltacı (orman işçisi)
Ormancılıkla ilgili nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Ağaç dikicisi
Balıkçılık işçisi
Balıkçılık ve su ürünleri işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Su ürünleri (kültür) çalışanı
Taşocağı işçisi
Saccı - maden ocağı
Pulcu (maden arabalarına pul takan veya çıkaran ve pul numaralarını kayda geçiren)
Lağımcı - maden ocağı
Dolgucu - maden (elle)
Bantçı - taşocağı
Kazmacı - taş ocağı
Kürekçi - maden ocağı
Manevracı - maden
Olukçu - maden ocağı
Tahkimatçı - maden
Tamir ve bakımcı - taş ocağı
KOD
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9311
9312
9312
9312
9312
9313
9313
9313
9313
9313
9313
9313
9321
9321
9321
9321
TANIM
Tumbacı - maden ocağı
Boru ajöstörü - yer altı
Mermer çıkarma işçisi
Sökümcü - maden ve taşocağı
Taramacı - maden ocağı
Vagoncu - maden
Bağcı - taşocağı
Boru ajöstörü - maden
Domuz damcı - maden
Destekçi - maden ocağı
Kazmacı - maden
Kereste dizme işçisi - maden ocağı
Kırıcı - maden
Numuneci - maden
Vargelci - maden ocağı
Taşocağı kütük dizici
Tulumbacı - maden ocağı
Maden işçisi
Madencilik ve taşocakçılığı sektörlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Asbest (amyant) çıkarım işçisi
Depocu - maden, taş ocağı
İşçi - maden ocağı
Takımcı - taş ocağı
Kömür numunecisi
Bakımcı - maden
Bantçı - maden
Direkçi - maden
İşçi - taş ocağı
Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan)
Tabancı - maden ocağı
Üst madenci - maden ocağı
Takımcı - maden
Hafriyat işçisi
Bakım işçisi (baraj)
İnşaat işçisi (bina dışı inşaat işleri)
Bina dışı inşaat sektöründe nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
İnşaat işçisi (bina inşaatı)
Tuğla örme ustası yardımcısı
Bina yıkım işçisi
Bina inşaatı sektöründe nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
İnşaat amelesi
İnşaat işçisi
Yıkım işçisi
Et paketleme işçisi
Etiket yapıştırma işçisi
Boya dolum ve ambalajlama işçisi
Elle paket yapanlar
KOD
9321
9321
9321
9321
9321
9321
9321
9321
9321
9321
9321
9321
9321
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
TANIM
Elle paketleme işlerinde çalışanlar
Paketleyici (el ile)
Ambalajcı (el ile)
Ambalajlama işçisi
Katlama işçisi - konfeksiyon ürünlerini paketleme
Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb.
Ambalajcı (elle)
Etiket görevlisi - ambar
Balyacı
Paketleme işçisi
Tekstil işçisi - paketleme ve etiketleme
Bağırsak işçisi
Etiketleyici (el ile)
Elyaf yıkama işçisi (elle)
İstifleyici
Şişe imalat işçisi (niteliksiz)
Kristalizasyon işçisi (kimyasal işlemler)
Halı kenarı örme makinesi işçisi
Süt tozu imal işçisi
Triyaj (şişe ve mamulleri tasnif eden)
Rodaj (kavanozların kapaklarını kavanoz ağzına göre alıştıran)
Ayıklama bandı işçisi - et ve balık ürünleri
Bobinaj işçisi (elle)
Boncuk eşya yapımcısı (elle)
İplik yıkama işçisi
Ringci - iplik
Şişe tasnifçisi
Transformatör sarma işçisi (niteliksiz)
Tuz imalat işçisi (niteliksiz) - sofra tuzu
Meydancı - iplik
Havagazı istihsal işçisi (kömür)
Jarse makinesi işçisi
Bez kumlama makinesi işçisi (boru tecritçisi)
Elektrik malzemesi montaj işçisi (niteliksiz)
Rotor bobini sarma işçisi (niteliksiz)
Bilye işçisi - imalat işçisi
Boncuk dizicisi - imalat işyerinde veya evde
Ham deri yıkama işçisi
Kabuklu yumuşakçaları ayıklama işçisi
Kumaş temizleme işçisi
Kumaş yıkama işçi
Ampul solüsyon ilaç hazırlama işçisi
Draje ilaç imal işçisi
Süper fosfatlı gübre imal işçisi
Süspansiyon ilaç imal işçisi
Tablet ilaç imal işçisi
Dikiş kaynak makinesi işçisi
KOD
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
TANIM
Proses işçisi - tekstil
Sentetik elyaf imalat işçisi
Ağ çile makinesi işçisi
Kumaş kesme makinesi işçisi
Buhar makinesi işçisi
Ampul imal işçisi
Damla ilaç imal işçisi
Kok fırını işçisi
Fotoğraf filmi ve kağıdı imal işçisi
Kendir kesme makinesi işçisi
Fitil dokuma tezgahı işçisi - otomatik tezgah
Halı saçak makinesi işçisi
Torba ve çuval dikme makinesi işçisi
Tüylendirme makinesi işçisi (otomatik tezgahı)
Makas makinesi işçisi
Armatür sarma işçisi
Halı yıkama işçisi - fabrika
İmalat sonrası yıkama işçisi
Meydancı - imalat
Bobin sarma işçisi (niteliksiz) - elektrik
Bobin aktarma işçisi
Bobin işçisi
Meydancı - dokuma
Örgü makinesi işçisi (el tezgahı)
Amonyum sülfatlı gübre imal işçisi
Kapsül ilaç imal işçisi
Kaba etraj makinesi işçisi
Kendir ezme makinesi işçisi
Mensucat tüylendirme makinesi işçisi
Bez kesme makinesi işçisi - boru tecridi
Bobinci - yün iplik
Amonyum nitratlı gübre imal işçisi
Makyaj malzemesi imal işçisi (kimyasal)
Pomat ilaç imal işçisi
Kendir etraj makinesi işçisi
Ağ germe makinesi işçisi
Mensucat çektirici
Mensucat pekleyici
Tekstil sektöründe ayakçı
Başka yerde sınıflandırılmamış imalat sektöründe nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Bobin çıkarma işçisi - dokuma
Hayvansal yağ tuzlayıcısı
İşkembe temizleyicisi
Karkas yıkama işçisi
Şarap üretimi işçisi (niteliksiz)
Bobin temizleme işçisi
Çifthaneci (ipliği birkaç katını bir araya getiren ve büküme veren)
KOD
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9331
9331
9331
9331
9331
9332
9332
9332
9332
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9334
9334
9334
9334
TANIM
Kolonya imal işçisi
Şurup imal işçisi
Toz ilaç imal işçisi
Merserize iplik makinesi işçisi
Mensucat kalandır makinesi işçisi
Merserize kumaş makinesi işçisi
Fabrika işçisi
Harmancı (çay) (elle)
Malzeme taşıyıcısı
Mekik işçisi - dokuma
Ring bobin işçisi - iplik
Stator bobini sarma işçisi (niteliksiz)
Tekstil işçisi (niteliksiz)
Yün yıkama işçisi (elle) (niteliksiz)
Çekçek çekicisi
El ve pedal ile sürülen taşıtların sürücüleri
Sürücü (pedallı taşıt)
Pedallı taşıt sürücüsü
Üç tekerli çekçek sürücüsü
Hayvanla çekilen taşıt sürücüsü
Hayvanlar tarafından çekilen taşıtların ve makinelerin sürücüleri
Fil seyisi
Hayvan katarı sürücüsü
Tahmil tahliye işçisi - gemi
Uçak yükleme işçisi
Tekne yükleme işçisi
Toptancı hamalı
Taşıt yükleme işçisi - demiryolu ve karayolu araçları
Dok işçisi
Ambar işçisi
Yükleme-boşaltma işçisi
Ev eşyaları taşıyıcısı
Liman işçisi
Depo işçisi
Eşya yükleme işçisi
Rıhtım işçisi (yükleme-boşaltma işlerinde çalışanlar)
Tanker yükleme işçisi - gemi
Yükleme-boşaltma işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Depo hamalı
Bagaj taşıyıcısı
Tanker yükleme işçisi
Ambar işçisi (portör)
Gemi yükleme işçisi
Stok yükleme/boşaltma işçisi
Geceleri istifleme işinde çalışan işçi
Raf istifleme işlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Stok istifleyici
KOD
9411
9411
9411
9411
9411
9411
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9412
9510
9510
9510
9510
9510
9510
9510
9510
9520
9520
9520
9520
9520
9520
9611
9611
9611
9611
9611
9611
9612
9612
9612
9612
9612
9613
TANIM
Hamburger yapan
Yapılması az vakit alan yemekleri hazırlayan aşçı
Fast food hazırlayıcısı
Fast food hazırlayıcıları
Pizza yapan
Fast food aşçısı
Mutfak yardımcısı
Bulaşıkçı
Mutfak görevlisi
Mutfak yardımcıları
Tabakçı (tabak yıkayıcısı)
Mutfak hizmetçisi
Mutfak işçisi - ev dışı
Bulaşık yıkayıcısı (el ile)
Mutfak hademesi
Mini barcı - otel
Bulaşıkçı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
Aşcı yamağı
Yemekhane işçisi - büro, otel ve diğer işyerlerinde
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
Komi
Bedava gazete dağıtıcısı
El ilanı dağıtıcısı
Cadde/Sokak ve ilgili hizmet çalışanları
Ayakkabı boyacısı
Sokak ve ilgili hizmet çalışanları
Araba camı temizleyicisi
Ayakçı
Araç bekçisi
İşportacı (gıda hariç)
İşportacı
Gazete satıcısı
Yaymacı (boncuk, çorap, kopça, tarak vb. emtiayı sergide satan)
Seyyar satıcı
Sokak satıcıları (gıda hariç)
Çöpçü (erkek)
Geri dönüşümlü atık toplayıcı
Çöp ve geri dönüşüm atıkları toplayıcıları
Çöpçü (kadın)
Çöp toplayıcı
Çöpçü
Atık toplayıcısı
Şişe ayıklayıcısı
Çöp tasnif ediciler
Geri dönüşüm çalışanı
Hurda satıcısı
Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.
KOD
9613
9613
9613
9613
9613
9621
9621
9621
9621
9621
9621
9621
9622
9622
9622
9622
9623
9623
9623
9624
9624
9624
9624
9629
9629
9629
9629
9629
9629
9629
9629
9629
TANIM
Park temizlik işçisi
Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)
Park süpürücü
Sokak, park ve benzeri halka açık yerleri süpürenler ve ilgili işçiler
Sokak süpürücü
Broşür ve gazete dağıtıcısı
Kurye
Kuryeler, paket dağıtıcıları ve bagaj hamalları
Gazete dağıtıcısı
Belboy (otel müşterilerinin bavullarını odalarına götüren kişi)
Özel ulak
Bavul taşıyıcı
Düzensiz işlerde çalışanlar
Otellerde düzensiz çalışan kişi (Hotel useful)
Bakım işlerini yapan kişi (Handyperson)
Düzensiz işlerde çalışan kişi
Sayaç okuyucular ve otomatik satış yapan makinelerden para toplayanlar
Otomatik satış yapan makinelerinden para toplayıcı
Sayaç okuyucu
Su ve yakacak odun toplayıcıları
Su toplayıcısı
Yakacak odun toplayıcısı
Yakacak odun ve su toplayıcı
Vestiyer elemanı
Bilet toplayıcısı
Garaj görevlisi - otel
Teşrifatçı
Otopark görevlisi
Başka yerde sınıflandırılmamış nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Bilet toplayıcı
Fuar görevlisi
Yer göstericisi - sinema ve tiyatroda
Download

ISCO 08